Ata Aöf İngilizceAta Aöf Yabancı DilAta-Aöf

Ata-Aöf Yabancı Dil -1 2023-2024 Final Sınav Soruları

Ata-Aöf Yabancı Dil -1 2023-2024 Final Sınav Soruları

#1. You are speaking very fast, and I ---------- you. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) don’t understand

Bu cümlede, konuşulan kişinin hızlı konuşması nedeniyle anlaşılmadığını belirten bir yapı gereklidir. İngilizcede, anlamak fiili genellikle “understand” şeklinde kullanılır ve olumsuz yapıda bu fiilin doğru zamansal çekimi ve yardımcı fiilin kullanılması gerekmektedir.

– A) hasn’t understand – “Hasn’t” (has not), “Present Perfect” zamanında kullanılır ve “understand” fiili ile doğru çekim bu yapıda “understood” olurdu. Ayrıca, “I” öznesi için “has” kullanılmaz.

– B) haven’t understand – “Haven’t” (have not), “Present Perfect” zamanında kullanılır ve bu özne için uygun bir yapı değil. Ayrıca, “understand” fiilinin doğru çekimi “understood” olacaktı.

– C) not understand – Bu yapı, yardımcı fiil eksikliği nedeniyle İngilizce dilbilgisine uygun değildir.

– D) don’t understand – “Don’t” (do not), “Simple Present” zamanında olumsuz cümle yapmak için kullanılır ve “I” öznesi ile birlikte kullanıldığında doğru yapıdır.

– E) am not understanding – Genellikle, “understand” fiili durum fiilleri arasında sayılır ve sürekli zaman yapılarıyla kullanılmaz. Ancak bazı durumlarda, özellikle konuşma dilinde, bu yapı kullanılabilir. Yine de, bu bağlamda en doğru ve yaygın kullanım D) seçeneğidir.

Doğru cevap D) “don’t understand” olacaktır. Cümle şu şekilde tamamlanır: “You are speaking very fast, and I don’t understand you.” Bu, konuşmacının hızlı konuştuğu ve dinleyicinin onu anlamadığını ifade eder.

#2. My children like Tom & Jerry cartoons. The video is for ............... Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) them

Bu cümlede, “My children like Tom & Jerry cartoons. The video is for ……………” ifadesinde boş bırakılan yere uygun gelen zamirin seçilmesi gerekiyor. Cümle, “çocuklarım Tom & Jerry çizgi filmlerini sever” ifadesiyle başlıyor, bu yüzden devam eden cümlede bahsedilen “video”nun kim için olduğunu belirtmemiz gerekiyor.

Seçenekleri değerlendirdiğimizde:

– A) her (onun için) – Tekil ve dişi cinsiyet için kullanılan zamir, bu bağlamda çocuklar genel olarak ifade edildiği için uygun değil.

– B) me (benim için) – İlk cümlede bahsi geçen çocuklara değil, konuşan kişiye atıfta bulunur; bu nedenle bağlam dışı.

– C) them (onlar için) – Çoğul zamir, “my children” ifadesinde bahsedilen çocuklara atıfta bulunur ve bu bağlamda doğru zamir.

– D) him (onun için) – Tekil ve erkek cinsiyet için kullanılan zamir, bu bağlamda çocuklar genel olarak ifade edildiği için uygun değil.

– E) we (bizim için) – Çoğul birinci şahıs zamiri, konuşan kişi ve başka bir veya birden fazla kişiyi kapsar; ancak bu bağlamda çocuklara spesifik olarak atıfta bulunmadığı için uygun değil.

Dolayısıyla, “My children” ifadesi çoğul olduğu ve çocuklardan bahsedildiği için doğru cevap C) them (onlar için) olacaktır. Bu, cümlenin “The video is for them.” (Video onlar için.) şeklinde tamamlanması gerektiğini gösterir

#3. It is ------- car. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) a

Bu cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken kelime, “car” (araba) kelimesinden önce kullanılacak bir belirli veya belirsiz artikel olmalıdır. “Car” kelimesi sayılabilir tekil bir isim olduğu için, İngilizcede sayılabilir tekil isimlerden önce belirli veya belirsiz bir artikel kullanılması gerekir. Seçenekleri incelediğimizde:

– A) a lot of (birçok) – Çoğul isimlerle kullanılır ve miktarı ifade eder, bu bağlamda uygun değil.

– B) an – “An” belirsiz artikeli, kendisinden sonra gelen kelimenin sesli harfle başlaması durumunda kullanılır. “Car” sessiz bir harfle (c) başladığı için uygun değil.

– C) a – “A” belirsiz artikeli, kendisinden sonra gelen kelimenin sessiz harfle başlaması durumunda kullanılır ve “car” kelimesi için doğru seçenektir.

– D) any (herhangi bir) – Genellikle olumsuz cümlelerde veya soru cümlelerinde kullanılır, bu bağlamda uygun değil.

– E) some (biraz, bazı) – Çoğunlukla çoğul isimlerle veya sayılamayan isimlerle kullanılır, bu bağlamda uygun değil.
Bu nedenle, doğru cevap C) “a” olacaktır. Cümle “It is a car.” (Bu bir araba.) şeklinde tamamlanmalıdır

#4. Jack: Why did you get up so early? Joe: We went to Trabzon to visit my elder brother Jack: ------------- ? Joe: Of course by bus. There are no trains to Trabzon. The bus was at 8.30 so; we went to the coach station in time to catch the bus. Diyalogda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap :  A) How did you go to Trabzon, by bus or train

Joe’nun “Of course by bus. There are no trains to Trabzon. The bus was at 8.30 so; we went to the coach station in time to catch the bus.” yanıtından, Joe’nun Trabzon’a nasıl gittiğiyle ilgili bir soru sorulduğunu anlayabiliriz. Joe, ulaşım aracı olarak otobüsü kullandıklarını ve Trabzon’a tren seferi olmadığını belirtiyor. Bu bilgilere dayanarak, Jack’in Joe’ya sorduğu sorunun ulaşım aracıyla ilgili olduğunu ve Joe’nun verdiği yanıtın bu soruya doğrudan cevap verdiğini görebiliriz.

– A) “How did you go to Trabzon, by bus or train?” (Trabzon’a nasıl gittiniz, otobüsle mi trenle mi?) seçeneği, Joe’nun verdiği yanıta en uygun sorudur çünkü Joe, ulaşım aracı olarak otobüsü tercih ettiklerini ve Trabzon’a tren seferi olmadığını açıklıyor.

– B) “Which one is more expensive? Train or Bus?” (Hangisi daha pahalı? Tren mi Otobüs mü?) seçeneği, maliyetle ilgili bir sorudur ve Joe’nun verdiği yanıta doğrudan bağlantılı değildir.

– C) “Who will you travel with on the train?” (Trende kiminle seyahat edeceksin?) seçeneği, seyahat edilecek kişilerle ilgilidir ve Joe’nun verdiği yanıtla ilgili değildir.

– D) “What time does the train leave from Trabzon?” (Tren Trabzon’dan saat kaçta kalkıyor?) seçeneği, trenin hareket saatiyle ilgilidir ve Joe’nun verdiği yanıtla uyumlu değildir.

– E) “Do you like travelling on a train?” (Trende seyahat etmeyi seviyor musun?) seçeneği, trenle seyahat tercihiyle ilgilidir ve Joe’nun verdiği yanıta doğrudan bağlantılı değildir.

Bu nedenle, doğru cevap A) “How did you go to Trabzon, by bus or train?” olacaktır. Bu soru, Joe’nun yanıtını doğrudan tetikleyen sorudur.

#5. The taxi is -------- of the hospital. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) in front

Bu cümlede boş bırakılan yere konum ifade eden bir ön edat (preposition) gelmelidir ve bu, “the hospital” (hastanenin) neresinde olduğunu belirtmelidir. Seçenekleri değerlendirirsek:

– A) behind (arkasında) – Taksi, hastanenin arkasında konumlanmış olabilir.

– B) next (yanında) – Bu seçenek tek başına doğru bir ön edat değildir; “next to” (yanında) şeklinde kullanılmalıdır.

– C) between (arasında) – Bu, taksi ile hastanenin başka bir nesne veya yer arasında olduğunu belirtir. Bağlamdan bu durum belirsiz olduğu için bu seçenek doğru değil.

– D) in front (önünde) – Taksi hastanenin önünde konumlanmış olabilir ve bu, sık kullanılan bir ifadedir.

E) under (altında) – Bu, genellikle fiziksel bir yapı üzerinde konumlanma durumlarında kullanılır ve burada mantıklı bir bağlam sağlamaz.

Bu durumda, en mantıklı ve bağlama uygun ifade “in front” (önünde) olacaktır. Dolayısıyla doğru cevap D) “in front”tir. Cümle “The taxi is in front of the hospital.” (Taksi, hastanenin önünde.) şeklinde tamamlanır.


#6. The River Nile is the --------- river in the world. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) longest

Bu cümlede, Nil Nehri’nin dünyadaki diğer tüm nehirlerle kıyaslandığında uzunluk bakımından nasıl bir konumda olduğunu belirten bir sıfatın en üstünlük derecesi gereklidir. Doğru sıfatın en üstünlük derecesi kullanılarak, Nil Nehri’nin uzunluğunu ifade etmek istiyoruz.

– A) longer – Bu kelime, “long” sıfatının karşılaştırma derecesidir ve iki şeyi karşılaştırırken kullanılır, ancak burada en üstünlük derecesi gereklidir.

– B) longest – “Long” sıfatının en üstünlük derecesidir ve bir şeyin kategorisindeki diğer tüm ögelerle karşılaştırıldığında en üstte olduğunu belirtir. Bu seçenek, cümleyi doğru şekilde tamamlar.

– C) most longer – Bu yapı, İngilizce dilbilgisine uygun değildir. Karşılaştırma dereceleri “more adjective” şeklinde olur, ancak “long” için doğru form “longer” ve en üstünlük derecesi “longest”tir.

– D) least longest – Bu ifade, İngilizce dilbilgisinde bir yapı olarak kullanılmaz ve anlam açısından kafa karıştırıcıdır.

– E) long – Bu, “long” sıfatının temel formudur ve karşılaştırma veya en üstünlük derecesini ifade etmez.

Dolayısıyla, doğru cevap B) “longest” olacaktır. Cümle şu şekilde tamamlanır: “The River Nile is the longest river in the world.” Bu, Nil Nehri’nin dünyadaki en uzun nehir olduğunu ifade eder.

#7. A: -------- have you been living in London? B: For five years. Yukarıdaki konuşmayı hangisi doğru şekilde tamamlar?

Cevap : E) How long

Bu diyalogda, B’nin verdiği “For five years.” (Beş yıldır.) cevabı, bir süre ifade etmektedir. Bu nedenle, A’nın sorduğu soru süre ile ilgili olmalıdır. Seçenekleri değerlendirelim:

– A) How many (Ne kadar) – Sayılabilir nesneler için kullanılır ve zaman süresiyle doğrudan ilişkili değildir.

– B) What time (Saat kaçta) – Belli bir zaman noktasını sormak için kullanılır.

– C) How much (Ne kadar) – Genellikle miktar veya maliyetle ilgili sorularda kullanılır.
D) What about (Ne hakkında) – Bir konu veya kişi hakkında soru sormak için kullanılır.

– E) How long (Ne kadar süre) – Zaman süresini sormak için kullanılır ve bu bağlamda en uygun sorudur.

Dolayısıyla, doğru cevap E) “How long” olacaktır. Tam cümle şu şekilde olur: “How long have you been living in London?” (Londra’da ne kadar süredir yaşıyorsun?)

#8. My uncle --------- two motorbikes. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) has got

Bu cümlede, üçüncü şahıs tekil özne (“My uncle”) için sahiplik veya varlık ifade eden doğru fiil yapısını seçmek gerekiyor. İngilizcede, üçüncü şahıs tekil özneler için sahiplik veya varlık ifade eden yapılar “has” veya “has got” şeklinde olabilir.

– A) have – “Have” fiili, birinci ve ikinci şahıs çoğul özneler ile kullanılır (örneğin, “we have”, “you have”) ve burada uygun değildir.

– B) has got – “Has got”, üçüncü şahıs tekil özne için sahiplik ifade eden doğru yapıdır.

– C) have got – Bu yapı, birinci ve ikinci şahıs çoğul özneler ile kullanılır ve üçüncü şahıs tekil özne için uygun değildir.

– D) got – “Got” fiili, geçmiş zamanı veya bir eylemin gerçekleştiğini ifade eder, ancak sahiplik bağlamında “has” veya “has got” ile kullanılmalıdır.

-E) is – “Is” fiili, varlık veya durumları ifade eder ve sahiplik ifadesi için doğrudan kullanılmaz.

Doğru cevap B) “has got” olacaktır. Cümle şu şekilde tamamlanır: “My uncle has got two motorbikes.” Bu, amcanın iki motosiklete sahip olduğunu ifade eder. Alternatif olarak, daha resmi veya yazılı İngilizcede sadece “has” da doğru kabul edilir: “My uncle has two motorbikes.”

#9. He is the -------- singer I've ever heard, but his sister is even --------- than him. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) best – better

Bu cümlede, ilk boşluk için bir kişinin yetenek veya performansını en üst düzeyde övmek için kullanılan en üstünlük derecesi sıfatı gereklidir. İkinci boşlukta ise, bir karşılaştırma yapılıyor ve kardeşinin ondan “daha iyi” olduğunu belirtmek için karşılaştırma derecesi sıfatı kullanılmalıdır.

– A) good – best: “Good” sıfatının karşılaştırma derecesi “better”, en üstünlük derecesi ise “best”tir. Ancak bu seçenek, cümleyi mantıklı bir şekilde tamamlamaz çünkü ilk boşluk için “en iyi” anlamında en üstünlük derecesi gereklidir.

-B) well – good: “Well” genellikle bir zarf olarak kullanılır ve bu bağlamda sıfat olarak kullanılmaz; bu seçenek uygun değil.

– C) best – better: Bu seçenek, ilk boşluk için “en iyi” anlamında en üstünlük derecesi (“best”) ve ikinci boşluk için “daha iyi” anlamında karşılaştırma derecesi (“better”) sunar. Bu, cümleyi doğru ve anlamlı bir şekilde tamamlar.

– D) good – well: “Good” bir sıfat, “well” ise genellikle bir zarftır. Bu seçenek, cümledeki yapıya uygun değil.

– E) well – better: “Well” bir performansı değerlendirirken kullanılabilir ama burada ilk sıfat olarak kullanılması istenen “en iyi” anlamını taşımaz.

Dolayısıyla, doğru cevap C) “best – better” olacaktır. Cümle şu şekilde tamamlanır: “He is the best singer I’ve ever heard, but his sister is even better than him.” Bu, adamın dinlediği en iyi şarkıcı olduğunu, ancak kız kardeşinin ondan daha iyi olduğunu ifade eder.

#10. I --------- this car for five years. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) have had

Bu cümlede, “for five years” ifadesi, belirli bir süre boyunca devam eden bir durumu ifade eder. Bu tür ifadeler genellikle “Present Perfect” zaman yapısını gerektirir çünkü bu yapı, geçmişte başlayıp şu ana kadar devam eden eylemleri veya durumları ifade etmek için kullanılır. İlk şahıs tekil özne “I” ile uyumlu bir yapı seçmek gerektiğinde, doğru seçenek şöyle olmalıdır:

– A) to have – Bu yapı, genellikle bir eylemi yapma niyetini ifade etmek için kullanılır ve bu bağlamda uygun değildir.

– B) have had – “Present Perfect” zaman yapısı, “I have had” formunda doğru ve bu bağlamda kullanılabilir. Bu yapı, konuşan kişinin geçmişte bir noktada bir arabaya sahip olmaya başladığını ve bu durumun hala devam ettiğini ifade eder.

– C) had had – “Past Perfect” zaman yapısı, geçmişteki bir noktada tamamlanmış eylemleri ifade etmek için kullanılır ve bu bağlamda uygun değildir.

– D) having – Bu form genellikle sürekli zaman yapılarında veya “-ing” formu gerektiren özel durumlarda kullanılır ve burada uygun değildir.

– E) has had – “Present Perfect” zaman yapısının üçüncü şahıs tekil formudur ve “I” öznesiyle kullanılmaz.
Bu durumda, doğru cevap B) “have had” olacaktır. Cümle şu şekilde tamamlanır: “I have had this car for five years.” Bu, konuşan kişinin arabaya beş yıl önce sahip olduğunu ve hala sahip olduğunu ifade eder.


#11. I have an appointment with the dentist -------- Friday. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) on

Bu cümlede, günlerle kullanıldığında zamanı belirten doğru ön edatı seçmek gerekiyor. İngilizcede haftanın günlerinden önce genellikle hangi ön edatın kullanıldığına dair bir kural vardır.

– A) at – Genellikle saatlerle kullanılır (örneğin, at 3 PM).

– B) off – Bu, genellikle bir şeyin iptal edildiğini veya bir gün işe gitmeme durumunu ifade etmek için kullanılan bir ifadedir.

– C) over – Genellikle bir zaman aralığını ifade etmek için kullanılır (örneğin, over the weekend).

– D) in – Ay, mevsim, yıl, yüzyıl ve saat dilimleri gibi daha uzun zaman dilimlerini ifade etmek için kullanılır.

– E) on – Haftanın günlerinden önce kullanılır ve belirli bir günü ifade etmek için doğru ön edattır.

Doğru cevap E) “on” olacaktır. Cümle şu şekilde tamamlanır: “I have an appointment with the dentist on Friday.” Bu, kişinin Cuma günü dişçi randevusu olduğunu ifade eder.

#12. A: What do you think about Ali? B: He doesn't like working, he is very ---------- Diyalogta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) lazy

Bu diyalogda, B’nin Ali hakkındaki görüşü sorulmaktadır ve B’nin yanıtı Ali’nin çalışmayı sevmediğini belirtmektedir. Bu bağlamda, “He doesn’t like working, he is very ………………..” cümlesinde boş bırakılan yere uygun sıfatın seçilmesi gerekiyor.

Seçenekleri incelediğimizde:

– A) lazy (tembel) – Çalışmayı sevmeme durumu genellikle “tembel” olarak nitelendirilir ve bu bağlamda mantıklı bir tamamlama sağlar.

– B) aggressive (saldırgan) – Çalışmayı sevmemekle doğrudan bir ilişkisi yoktur.

– C) easy going (rahat) – Kişinin genel mizacını belirtir, ancak çalışmayı sevmeme durumuyla doğrudan ilişkilendirilemez.

– D) hardworking (çalışkan) – Çalışmayı sevmeme durumuyla çelişir.

– E) helpful (yardımsever) – Çalışmayı sevmeme durumuyla doğrudan bir ilişkisi yoktur.

Bu nedenle, Ali’nin çalışmayı sevmemesine atıfta bulunan en uygun sıfat “lazy” (tembel) olacaktır. Dolayısıyla doğru cevap A) lazy’dir.

#13. I -------- happy with my test scores. My test scores are not good. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) am not

Bu cümlede, bir kişinin test sonuçlarından memnun olup olmadığını belirten bir yapı gereklidir. “My test scores are not good.” cümlesi, kişinin test sonuçlarından memnun olmadığını ifade eder. Bu bağlamda, “I” öznesi için doğru fiil çekimi ve olumsuz yapı kullanılmalıdır.

– A) isn’t – “Is not”ın kısaltmasıdır ve “is” fiili “I” öznesiyle kullanılmaz.

– B) am – “Am” fiili “I” öznesiyle kullanılır, ancak cümle olumsuz bir yapı gerektirdiğinden tek başına uygun değildir.

– C) are – “Are” fiili çoğul özneler veya “you” ile kullanılır ve “I” öznesiyle kullanılmaz.

– D) am not – “Am not”, “I” öznesi için doğru olumsuz yapıdır ve kişinin test sonuçlarından memnun olmadığını ifade eder.

– E) is – “Is” fiili üçüncü şahıs tekil özneler (he, she, it) ile kullanılır ve “I” öznesiyle kullanılmaz.

Doğru cevap D) “am not” olacaktır. Cümle şu şekilde tamamlanır: “I am not happy with my test scores. My test scores are not good.” Bu, kişinin test sonuçlarından memnun olmadığını ifade eder.

#14. Where -------- you yesterday? Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) were

Bu cümle, geçmişte bir konum veya yer hakkında soru sormak için kullanılan bir yapıdır. “You” öznesi için doğru geçmiş zaman yardımcı fiilini seçmek gerekiyor. İngilizcede, “you” öznesi için geçmiş zaman yardımcı fiili “were”dir.

– A) was – “Was” fiili, “I”, “he”, “she”, “it” gibi tekil özneler için geçmiş zaman yardımcı fiilidir.

– B) am – “Am” fiili, “I” öznesi ile kullanılan geniş zaman yardımcı fiilidir.

– C) were – “Were” fiili, “you”, “we”, “they” gibi çoğul özneler için geçmiş zaman yardımcı fiilidir ve burada “you” öznesi için doğru seçenektir.

– D) are – “Are” fiili, “you”, “we”, “they” gibi çoğul özneler ve “you” tekil özne için geniş zaman yardımcı fiilidir.

– E) is – “Is” fiili, “he”, “she”, “it” gibi tekil özneler için geniş zaman yardımcı fiilidir.

Doğru cevap C) “were” olacaktır. Cümle şu şekilde tamamlanır: “Where were you yesterday?” Bu, kişiye dün nerede olduğunu sorar.

#15. Mustafa / at / got / 7 / up / o'clock Verilen kelimelerle oluşturulabilecek anlamlı ve kurallı cümle aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Mustafa got up at 7 o’clock.

Verilen kelimeleri doğru sırayla düzenleyerek anlamlı ve dilbilgisine uygun bir cümle oluşturmak gerektiğinde, “got up” fiilinin birleşik bir yapı olarak “uyanmak” anlamına geldiğini ve zamanı ifade eden “at 7 o’clock” ifadesinin de cümlede zamanı belirtmek için kullanıldığını hatırlamak önemlidir.

Bu bilgiler ışığında seçenekleri değerlendirelim:

– A) Mustafa got 7 up at o’clock. – Bu cümle dilbilgisine uygun değildir ve anlam açısından kafa karıştırıcıdır.

– B) Mustafa up got at 7 o’clock. – Bu cümle de dilbilgisine uygun düzenlenmemiştir.

– C) At 7 o’clock, Mustafa up got. – Yine, bu cümle dilbilgisine uygun değildir.

– D) Mustafa at 7 o’clock got up. – Bu yapı, sözcük sıralaması açısından potansiyel olarak anlamlı olabilir, ancak standart cümle yapısına tam olarak uymaz.

– E) Mustafa got up at 7 o’clock. – Bu cümle, verilen kelimeleri dilbilgisine uygun ve anlam açısından doğru bir şekilde sıralar. “Got up” birleşik fiili ile “at 7 o’clock” zaman ifadesi doğru bir şekilde kullanılmıştır.

Doğru cevap E) “Mustafa got up at 7 o’clock.” olacaktır. Bu cümle, Mustafa’nın saat 7’de uyanmış olduğunu anlamlı ve dilbilgisine uygun bir şekilde ifade eder.


#16. She lives in Antalya with --------- family. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) her

Bu cümlede, “She” öznesine ait ailenin sahipliğini belirten doğru iyelik zamiri gereklidir. “She” üçüncü şahıs tekil dişi özne olduğu için, uygun iyelik zamiri onun ailesine atıfta bulunmalıdır.

– A) our – “Bizim” anlamına gelir ve birinci şahıs çoğul özneye ait bir şeyi ifade eder.

– B) her – “Onun” anlamına gelir ve üçüncü şahıs tekil dişi özneye ait bir şeyi ifade eder, bu bağlamda doğru seçenektir.

– C) she – “O” (dişi) anlamına gelen bir öznedir ve iyelik zamiri değildir.

– D) their – “Onların” anlamına gelir ve üçüncü şahıs çoğul özneye ait bir şeyi ifade eder.

– E) he – “O” (erkek) anlamına gelen bir öznedir ve iyelik zamiri değildir.

Doğru cevap B) “her” olacaktır. Cümle şu şekilde tamamlanır: “She lives in Antalya with her family.” Bu, o kişinin Antalya’da kendi ailesiyle yaşadığını ifade eder.

#17. When I arrived at the cinema, the film ----------started. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) had

Bu cümlede boş bırakılan yere uygun kelimenin seçilmesi için, İngilizce’de geçmişte tamamlanmış eylemleri ifade etmek için kullanılan zaman yapılarına dikkat etmek gerekmektedir. Cümle, “When I arrived at the cinema, the film …………… started.” şeklinde, kişinin sinemaya vardığında filmi zaten başlamış olduğunu belirten bir yapıdır. Bu bağlamda, kullanılacak doğru zaman yapı “Past Perfect”tir çünkü bu yapı, geçmişte başka bir olaydan önce tamamlanmış eylemleri ifade etmek için kullanılır.

Seçenekleri değerlendirirsek:

– A) had – “Past Perfect” zaman yapısında kullanılan yardımcı fiil. Bu bağlamda doğru seçenektir.

– B) has – “Present Perfect” zaman yapısında kullanılan yardımcı fiil ve geçmişteki bir olaya atıfta bulunmak için kullanılmaz.

– C) have – “Present Perfect” zaman yapısında birinci ve ikinci çoğul şahıs için kullanılan yardımcı fiil ve burada uygun değil.

– D) have had – Bu yapı burada bağlam dışıdır.

– E) am – “Present” zamanında birinci tekil şahıs için “to be” fiilinin bir formudur ve geçmişte tamamlanmış eylemleri ifade etmek için kullanılmaz.
Doğru cevap A) “had” olacaktır. Cümle şu şekilde tamamlanır: “When I arrived at the cinema, the film had already started.”

#18. He --------- buy a new laptop because his computer's speed is not good. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) is going to

Bu cümlede, bir kişinin gelecekteki bir eylemi gerçekleştireceğini ifade etmek için kullanılacak bir yapı gereklidir. “His computer’s speed is not good” ifadesi nedeniyle yeni bir laptop satın alma eyleminin bir gereklilik veya plan olduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda, İngilizce’de gelecek zamanı ifade etmenin çeşitli yolları arasından seçim yapılmalıdır:

– A) is – Bu seçenek, geniş zaman veya devam eden bir durumu ifade etmek için kullanılır ve tek başına gelecek zamanı ifade etmek için yeterli değildir.

– B) to be – Bu yapı genellikle pasif cümlelerde veya infinitive yapılarla kullanılır ve burada uygun değildir.

– C) was – “Was”, geçmiş zamanın tekil formudur ve gelecek zamanı ifade etmek için kullanılamaz.

– D) will be – Bu yapı gelecek zamanı ifade eder ancak bir eylemin gerçekleşeceğini belirten kesin bir ifade için kullanılır. “Will” daha çok kesin gelecek zaman kararları için kullanılır, ancak bu cümlede bir plan veya niyet ifadesi daha uygun olacaktır.
E) is going to – Bu yapı, özellikle bir plan veya niyet ifade etmek veya bir eylemin yakın gelecekte gerçekleşeceğine dair güçlü bir beklenti olduğunda kullanılır. Bu bağlamda, “is going to” yapı, kişinin bilgisayarının yavaş olması nedeniyle yeni bir laptop satın alma planını veya niyetini en iyi şekilde ifade eder.
Doğru cevap E) “is going to” olacaktır. Cümle şu şekilde tamamlanır: “He is going to buy a new laptop because his computer’s speed is not good.” Bu, kişinin bilgisayarının yavaşlığı nedeniyle yeni bir laptop satın alma planı olduğunu ifade eder.

#19. The book you are looking for is ---------- the shelf. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) on

Bu cümlede, bir kitabın yerini belirtmek için kullanılacak bir ön edat (preposition) gereklidir. “The book you are looking for is ——— the shelf.” ifadesinde boş bırakılan yere uygun kelimenin seçilmesi gerekmektedir.

– A) on (üzerinde) – Bir şeyin başka bir şeyin üst yüzeyinde olduğunu belirtmek için kullanılır. Raflar söz konusu olduğunda, genellikle kitapların konumu için doğru ön edattır.

– B) through (içinden) – Bir şeyin içinden geçmek anlamına gelir ve bu bağlamda uygun değildir.

– C) in (içinde) – Genellikle bir şeyin iç kısmında olduğunu belirtir. Ancak, kitapların raflarla ilgili konumunu ifade ederken genellikle “on” tercih edilir.

– D) between (arasında) – İki şeyin ortasında olduğunu belirtir. Belli iki kitap arasında olmadığı sürece bu bağlamda genel kullanım için uygun değildir.

– E) at (yanında, -de, -da) – Belli bir noktayı veya yer belirten genel bir ön edat. Ancak, bir şeyin belirli bir yüzey üzerindeki konumunu belirtmek için genellikle kullanılmaz.

Bu durumda, doğru cevap A) “on” olacaktır. Cümle şu şekilde tamamlanır: “The book you are looking for is on the shelf.” Bu, aradığınız kitabın rafın üzerinde olduğunu ifade eder.

#20. She -------- in this flat since 2020. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) has been living

Bu cümlede, “since 2020” ifadesi, 2020 yılından bu yana devam eden bir eylemi ifade eder. Bu tür bir zaman dilimi ifadesi, İngilizcede “Present Perfect Continuous” zaman yapısını gerektirir, çünkü bu yapı, geçmişte başlayıp şu ana kadar devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır.

Seçenekleri inceleyelim:

– A) lived – “Simple Past” zaman yapısı, geçmişte başlayıp bitmiş eylemler için kullanılır.

– B) is living – “Present Continuous” zaman yapısı, şu anda devam eden eylemler için kullanılır ama başlangıç zamanını belirten “since” ile kullanılmaz.

– C) have lived – “Present Perfect” zaman yapısı, geçmişte başlayıp şu ana kadar etkileri süren eylemler için kullanılır ama süreklilik vurgusu yapmaz.

– D) has been living – “Present Perfect Continuous” zaman yapısı, geçmişte başlayıp şu ana kadar devam eden sürekli eylemleri ifade etmek için doğru seçenektir.

E) lives – “Simple Present” zaman yapısı, genel doğrular veya alışkanlıklar için kullanılır ama “since 2020” gibi belirli bir başlangıç zamanıyla süreklilik ifade etmez.

Doğru cevap D) “has been living” olacaktır. Bu yapı, cümlenin “She has been living in this flat since 2020.” şeklinde tamamlanmasını sağlar ve 2020 yılından bu yana sürekli olarak bu dairede yaşadığını ifade eder.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata-Aöf Yabancı Dil -1 2023-2024 Final Sınav Soruları

Atatürk Üniersitesi Açıköğretim Fakültesi Yabancı Dildersi, İngilizce

Ata-Aöf Yabancı Dil -1 2023-2024 Final Sınav Soruları

Atatürk Üniersitesi Açıköğretim Fakültesi Yabancı Dildersi, İngilizce

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata-Aöf Yabancı Dil -1 2023-2024 Final Sınav Soruları

Ata-Aöf İngilizce-1 2023-2024 Final Sınav Soruları

Atatürk Üniersitesi Açıköğretim Fakültesi Yabancı Dildersi, İngilizce

Ata-Aöf Yabancı Dil -1 2023-2024 Final Sınav Soruları

Açıköğretim fakültesi öğrencileri ve meslek sınavlarına hazırlanan adaylar için İngilizce dil becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanan bu kaynak, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin İngilizce dersine yönelik bir çalışma materyalidir. Lolonolo.com olarak, sizlere bu süreçte destek olmak amacıyla, öğrencilerin sınavlarda karşılaşabilecekleri tipik soru türlerini ve bu sorulara nasıl yaklaşılması gerektiğini ele alacağız.

Zamirler ve Kullanımları

İngilizcede zamirler (pronouns), cümle içerisinde isimlerin yerini alan kelime türleridir. Örneğin, “My children like Tom & Jerry cartoons. The video is for them.” cümlesinde “them” zamiri, “my children” ifadesinin yerine geçmektedir. Zamirlerin doğru kullanımı, cümlelerin daha akıcı ve anlaşılır olmasını sağlar.

Sıfatlar ve Derecelendirme

Sıfatlar (adjectives), isimleri niteler ve onlar hakkında bilgi verir. “He doesn’t like working, he is very lazy.” cümlesinde “lazy” kelimesi bir sıfat olarak kişinin çalışma konusundaki isteksizliğini belirtir. Ayrıca, sıfatların derecelendirilmesi (comparative and superlative forms) ile nesneler ve kişiler arasında karşılaştırma yapılabilir. “He is the best singer I’ve ever heard, but his sister is even better than him.” cümlesi, derecelendirilmiş sıfatların kullanımıyla iki kişinin yeteneklerini karşılaştırır.

Miktar ve Nicelik İfadeleri

“Miktar ve nicelik ifadeleri, bir şeyin ne kadarına sahip olduğumuzu veya ne kadarına ihtiyacımız olduğunu belirtir. “It is a car.” cümlesindeki “a” belirsiz artikel, tekil ve sayılabilir bir ismi ifade eder.

Yer ve Yön Belirten İfadeler

Yer ve yön belirten ifadeler, bir nesnenin konumunu ya da bir hareketin yönünü ifade eder. “The taxi is in front of the hospital.” cümlesi, “in front of” ifadesi ile taksinin hastanenin önünde olduğunu belirtir.

Zaman İfadeleri ve Zaman Kalıpları

Zaman ifadeleri ve zaman kalıpları, olayların ne zaman gerçekleştiğini veya ne kadar süreyle devam ettiğini anlatır. “When I arrived at the cinema, the film had already started.” cümlesi, geçmişte tamamlanmış bir olayı ifade ederken kullanılan “had” yardımcı fiilinin kullanımını örneklendirir.

Sahiplik İfadeleri

Sahiplik ifadeleri, bir şeyin kime ait olduğunu belirtir. “She lives in Antalya with her family.” cümlesi, “her” iyelik zamirinin kullanımıyla kişinin ailesiyle birlikte Antalya’da yaşadığını ifade eder.

Fiil Zamanları ve Kullanımları

Fiil zamanları, bir eylemin ne zaman yapıldığını gösterir. “I have had this car for five years.” cümlesi, “have had” yapısıyla geçmişte başlayıp günümüze kadar devam eden bir durumu ifade eder.

Öneri ve Tavsiyeler

“Should”, “must” gibi modal fiiller, öneri ve tavsiyelerde bulunurken kullanılır. “He is going to buy a new laptop because his computer’s speed is not good.” cümlesi, bir kişinin belirli bir eylemi gerçekleştirme niyetini ifade eder.

Bu kaynak, öğrencilerin İngilizce dil bilgisi konularında karşılaşabilecekleri temel soru tipleri ve bunlara nasıl yaklaşacakları konusunda bir rehber olmayı amaçlamaktadır. Lolonolo.com olarak, eğitim yolculuğunuzda size yardımcı olacak daha fazla kaynak ve uygulamayla destek olmaya devam edeceğiz
@lolonolo_com

Ata-Aöf Yabancı Dil -1 2023-2024 Final Sınav Soruları

1. My children like Tom & Jerry cartoons. The video is for …………… Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) her
B) me
C) them
D) him
E) we

Cevap : C) Unite: 5 1. tekil şahıslar için nesne durumunda zamirlerde “me” kullanılır. (beni-bana-bende-benden)

2. A: What do you think about Ali?
B: He doesn’t like working, he is very ……………….. Diyalogta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) lazy
B) agressive
C) easy going
D) hardworking
E) helpful

Cevap : A) Unite: 11

3. It is …….. car.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) a lot of
B) an
C) a
D) any
E) some

Cevap : C) Unite: 4 Bu soruda sizden istenen ve varlıkların miktarını veya sayısını bildirmemizi sağlayan konunun açıklamasını 4. Ünite’nin 4., 5., 6. ve 7. sayfalarında yer alan ‘Nicelik Sıfatları (Quantity Adjectives) ‘ başlığı altında bulabilirsiniz.

4. The taxi is ……………….. of the hospital.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) behind
B) next
C) between
D) in front
E) under

Cevap : D) Unite: 12 In front ifadesi of ile kullanılır.

5. A: …………….. have you been living in London?
B: For five years.
Yukarıdaki konuşmayı hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) How many
B) What time
C) How much
D) What about
E) How long

Cevap : E) Unite: 9 A: How long have you been living in London? B: For five years.

6. When I arrived at the cinema, the film …………… started. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) had
B) has
C) have
D) have had
E) am

Cevap : A) Unite: 10 Ünite içerisinde benzer örnekler yer almaktadır.

7. She ……………………. in this flat since 2020.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) lived
B) is living
C) have lived
D) has been living
E) lives

Cevap : D) Unite: 9 She has been living in this flat since 2020.

8. I ………………………… this car for five years.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) to have
B) have had
C) had had
D) having
E) has had

Cevap : B) Unite: 8 I have had this car for five years.

9. He is the ……………. singer I’ve ever heard, but his sister is even …………….than him.
Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) good – best
B) well – good
C) best – better
D) good – well
E) well – better

Cevap : C) Unite: 14 He is the best singer I’ve ever heard, but his sister is even better than him.

10. He ………………… buy a new laptop because his computer’s speed is not good.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) is
B) to be
C) was
D) will be
E) is going to

Cevap : E) Unite: 11 He is going to buy a new laptop because his computer’ s speed is not good.

11. The book you are looking for is …………………….. the shelf. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) on
B) through
C) in
D) between
E) at

Cevap : A) Unite: 12 The book you are looking for is on the shelf.

12. You are speaking very fast, and I ………………….. you. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) hasn’t understand
B) haven’t understand
C) not understand
D) don’t understand
E) am not understanding

Cevap : D) Unite: 8 (9., 10. Sayfalar Durum bildiren fiiller-Stative verbs)

13. The River Nile is the ………………….river in the world. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) longer
B) longest
C) most longer
D) least longest
E) long

Cevap : B)

14.
I have an appointment with the dentist ………………Friday.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) at
B) off
C) over
D) in
E) on

Cevap : E) Unite: 13 I have an appointment with the dentist on Friday.

15. I …………………. happy with my test scores. My test scores are not good.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) isn’t
B) am
C) are
D) am not
E) is

Cevap : D) Unite: 1 I öznesinin alması gereken to be fiili “am” dir.

Cümlenin devamında test sonucları kotu olduğu için sonuçlardan mutlu olmadığı açıktır. Bu nedenle olumsuz olmalıdır. “am not” dogru secenektir.

16. Where ………………… you yesterday?

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) was
B) am
C) were
D) are
E) is

Cevap : C) Unite: 6 DÜn ifadesi geçmiş yapıya aittir. Geçmiş zamanda isim cümlesi yaparken Ali öznesinde was kullanılmalıdır.

17. My uncle ……………. two motorbikes.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) have
B) has got
C) have got
D) got
E) is

Cevap : B) Unite: 3

18. She lives in Antalya with ……………… family.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) our
B) her
C) she
D) their
E) he

Cevap : B) Unite: 2 iyelik sıfatı 3. tekil şahıs kullanımı erkekler için “his” olarak kullanılır.

19. Mustafa / at / got / 7 / up / o’clock
Verilen kelimelerle oluşturulabilecek anlamlı ve kurallı cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mustafa got 7 up at o’clock.
B) Mustafa up got at 7 o’clock.
C) At 7 o’clock, Mustafa up got.
D) Mustafa at 7 o’clock got up.
E) Mustafa got up at 7 o’clock.

Cevap : E) Unite: 7

20. Jack: Why did you get up so early?
Joe: We went to Trabzon to visit my elder brother
Jack: ………………………………………….?
Joe: Of course by bus. There are no trains to Trabzon. The bus was at 8.30 so; we went to the coach station in time to catch the bus.
Diyalogda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) How did you go to Trabzon, by bus or train
B) Which one is more expensive? Train or Bus
C) Who will you travel with on the train
D) What time does the train leave from Trabzon
E) Do you like travelling on a train

Cevap : A) Unite: 13 Cevapta “Tabii ki trenle. Daha hızlı.” ifadesine “Nasıl gideceksin, trenle mi otobüsle mi?” sorusu sorulmalıdır.

Ata-Aöf Yabancı Dil -1 2023-2024 Final Sınav Soruları

Ata-Aöf İngilizce-1 2023-2024 Final Sınav Soruları

Ata Aöf - Yabancı Dil 1

Ata-Aöf İngilizce-1 2023-2024 Final Sınav Soruları

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!