auzefEndüstri MühendisliğiGirişimcilikHalkla İlişkiler ve TanıtımİktisatİşletmeSağlık Yönetimi

Girişimcilik 2023-2024 Final Soruları

#1. Çağdaş girişimcilik aşağıdakilerden hangisiyle başlayan bir süreçle ortaya çıkmıştır?

Cevap : D) Sanayi Devrimi

#2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de KOBİ’lerin karşı karşıya oldukları sorunlardan biri değildir?

Cevap : B) Yan sanayi sorunu

#3. “Girişimciler, yatırım ve üretim faaliyetleriyle toplumun genel ..... seviyesini yükseltmekte önemli bir rol üstlenirler.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) refah

#4. Aşağıdaki hangi yıllardan itibaren Avrupa Birliği’nde topluluk düzeyinde bir girişimcilik politikası geliştirilmeye başlanmıştır?

Cevap : B) 1980’ler

#5. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için sağladığı kefaletle söz konusu işletmelere destek veren, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını mümkün hâle getiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Kredi Garanti Fonu


#6. Türkiye’nin Avrupa Bilgi Merkezlerine katılımı hangi yılda gerçekleşmiştir?

Cevap : C) 1994

#7. Değişimin çok hızlı yaşandığı günümüzde, işletmenin kendini aşarak başarıya ulaşması aşağıdakilerden hangisinin olmasıyla mümkün olabilmektedir?

Cevap : A) Rekabet Üstü

#8. "Basel-II düzenlemesi, ..... daha duyarlı olarak belirlenmiş bir yapıya sahiptir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) riske

#9. "Girişimciliğe dayalı ekonomik gelişme modeli, öncelikle girişimcilik faaliyetlerinin girişimciliği etkileyen ..... koşullarından etkilendiğini göstermektedir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) altyapı

#10. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin yüksek oranda açıklık gösterdikleri değer, tutum ve davranış kalıplarından biri değildir?

Cevap : C) İrrasyonel hareket etme


#11. “Uluslararası rekabet gücüne sahip firmaların sayı olarak artması ve nitelik olarak gelişmesi, ..... donanımı tam, nitelikli ..... kaynaklarının varlığı ile mümkün olabilir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) bilgi-insan

#12. Türkiye'de 24 Ocak 1980 Kararları ile hangi kalkınma stratejisi terk edilmiştir?

Cevap : E) İthal ikamesi kalkınma stratejisi

#13. “Kullandırılacak krediler için işletmelerin verecekleri ..... Basel-II düzenlemesinin getirdiği önemli bir yenilik olmuştur.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) teminatlar

#14. “Her yeni girişimin piyasada rekabeti sağlaması nedeniyle ..... düşürmesi ve düşen ..... de yeni girişimlerin kurulmasını sağlamada katkısı olacaktır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) enflasyonu-faizlerin

#15. Aşağıdakilerden hangisi inovasyonun önemini ve sürekli yapılmasını gerektiren unsurlardan biri değildir?

Cevap : D) Ar-Ge’de güdümlü olmak


#16. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’ne girdikten sonra karşılaştığı ilk ekonomik kriz aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) 2001 Ekonomik Krizi

#17. Temelde ticari tecrübe edinmiş, aynı zamanda teknolojik gelişmelerle ilgili olan ve teknik bilgiler edinen girişimci türüne ne ad verilmektedir?

Cevap : E) Kullanıcı teknik girişimci

#18. "İşletmelerin ve işletmede çalışan personelin paydaşlara yönelik doğru davranış standartları iş ..... oluşturur." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) etiğini

#19. Avrupa Birliği’nde Şubat 2004’te hazırlanan ve girişimciliğin desteklenmesine hizmet edecek önlemlerin genel hatlarıyla belirtildiği belge aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Eylem Planı: Girişimcilik İçin Avrupa Gündemi

#20. Aşağıdaki hedeflerden hangisi girişimcilerin ayırt edici en önemli özelliklerinden biri olan "başarma İhtiyacı" kapsamında yeterince uğraştırıcıdır ve başarıldığında büyük tatmin sağlar?

Cevap : D) Orta düzey hedefler


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Girişimcilik 2023-2024 Final Soruları

1. “Girişimciler, yatırım ve üretim faaliyetleriyle toplumun genel ….. seviyesini yükseltmekte önemli bir rol üstlenirler.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) tüketim
B) refah
C) tasarruf
D) iletişim
E) beklenti

Cevap : B) refah

2. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için sağladığı kefaletle söz konusu işletmelere destek veren, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını mümkün hâle getiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kredi Garanti Fonu
B) Finansal Sermaye Girişimi
C) KOBİ Destek Girişimi
D) Girişimcilik Finans Ofisi
E) Girişimci Destek Fonu

Cevap : A) Kredi Garanti Fonu

3. “Girişimciliğe dayalı ekonomik gelişme modeli, öncelikle girişimcilik faaliyetlerinin girişimciliği etkileyen ….. koşullarından etkilendiğini göstermektedir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) gelişme
B) kapasite
C) fırsat
D) piyasa
E) altyapı

Cevap : E) altyapı

4. Değişimin çok hızlı yaşandığı günümüzde, işletmenin kendini aşarak başarıya ulaşması aşağıdakilerden hangisinin olmasıyla mümkün olabilmektedir?

A) Rekabet Üstü
B) Sistemik
C) Selektif
D) Tröst
E) Monopol

Cevap : A) Rekabet Üstü

5. Aşağıdaki hedeflerden hangisi girişimcilerin ayırt edici en önemli özelliklerinden biri olan “başarma İhtiyacı” kapsamında yeterince uğraştırıcıdır ve başarıldığında büyük tatmin sağlar?

A) Proaktif hedefler
B) Çok zor hedefler
C) Endojen hedefler
D) Orta düzey hedefler
E) Zor hedefler

Cevap : D) Orta düzey hedefler

6. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’ne girdikten sonra karşılaştığı ilk ekonomik kriz aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2008 Ekonomik Krizi
B) 1995 Ekonomik Krizi
C) 1990 Ekonomik Krizi
D) 2001 Ekonomik Krizi
E) 1994 Ekonomik Krizi

Cevap : D) 2001 Ekonomik Krizi

7. Çağdaş girişimcilik aşağıdakilerden hangisiyle başlayan bir süreçle ortaya çıkmıştır?

A) Büyük Buhran
B) Rönesans
C) Merkantilizm
D) Sanayi Devrimi
E) Reform

Cevap : D) Sanayi Devrimi

8. “İşletmelerin ve işletmede çalışan personelin paydaşlara yönelik doğru davranış standartları iş ….. oluşturur.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) etiğini
B) sorumluluğunu
C) modelini
D) hukukunu
E) yapısını

Cevap : A) etiğini

9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de KOBİ’lerin karşı karşıya oldukları sorunlardan biri değildir?

A) Yönetim sorunu
B) Yan sanayi sorunu
C) Pazarlama sorunu
D) Finansman sorunu
E) Eğitim-verimlilik sorunu

Cevap : B) Yan sanayi sorunu

10. Aşağıdakilerden hangisi inovasyonun önemini ve sürekli yapılmasını gerektiren unsurlardan biri değildir?

A) Rekabette üstün olmak
B) Pazar payını arttırmak
C) Maliyetleri düşürmek
D) Ar-Ge’de güdümlü olmak
E) Gelirleri arttırmak

Cevap : D) Ar-Ge’de güdümlü olmak

11. “Uluslararası rekabet gücüne sahip firmaların sayı olarak artması ve nitelik olarak gelişmesi, ….. donanımı tam, nitelikli ….. kaynaklarının varlığı ile mümkün olabilir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) fiziki-sermaye
B) teknoloji-finans
C) bilgi-insan
D) sermaye-yatırım
E) makine-ikame

Cevap : C) bilgi-insan

12. Aşağıdaki hangi yıllardan itibaren Avrupa Birliği’nde topluluk düzeyinde bir girişimcilik politikası geliştirilmeye başlanmıştır?

A) 1970’ler
B) 1980’ler
C) 1990’lar
D) 1960’lar
E) 2000’ler

Cevap : B) 1980’ler

13. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin yüksek oranda açıklık gösterdikleri değer, tutum ve davranış kalıplarından biri değildir?

A) Yüksek çalışma kültürü
B) Hız ve dinamizm tutkusu
C) İrrasyonel hareket etme
D) Rekabetçi olma
E) Zaman konusunda duyarlı olma

Cevap : C) İrrasyonel hareket etme

14. “Kullandırılacak krediler için işletmelerin verecekleri ….. Basel-II düzenlemesinin getirdiği önemli bir yenilik olmuştur.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) teminatlar
B) temettüler
C) temlikler
D) temerrütler
E) terkipler

Cevap : A) teminatlar

15. “Her yeni girişimin piyasada rekabeti sağlaması nedeniyle ….. düşürmesi ve düşen ….. de yeni girişimlerin kurulmasını sağlamada katkısı olacaktır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) belirsizliği-vergilerin
B) işsizliği-giderlerin
C) enflasyonu-faizlerin
D) ciroyu-risklerin
E) deflasyonu-belirsizliklerin

Cevap : C) enflasyonu-faizlerin

16. “Basel-II düzenlemesi, ….. daha duyarlı olarak belirlenmiş bir yapıya sahiptir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) denetime
B) riske
C) kontrole
D) belirsizliğe
E) krediye

Cevap : B) riske

17. Türkiye’nin Avrupa Bilgi Merkezlerine katılımı hangi yılda gerçekleşmiştir?

A) 2003
B) 1989
C) 1994
D) 1987
E) 1998

Cevap : C) 1994

18. Avrupa Birliği’nde Şubat 2004’te hazırlanan ve girişimciliğin desteklenmesine hizmet edecek önlemlerin genel hatlarıyla belirtildiği belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Girişimcilik Vizyonu: Stratejik Eylem Planı
B) Girişimci Avrupa’nın Yol Haritası
C) Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı
D) Girişimcilik Vizyonu ve Stratejisi
E) Eylem Planı: Girişimcilik İçin Avrupa Gündemi

Cevap : E) Eylem Planı: Girişimcilik İçin Avrupa Gündemi

19. Türkiye’de 24 Ocak 1980 Kararları ile hangi kalkınma stratejisi terk edilmiştir?

A) İhracata dayalı kalkınma stratejisi
B) Talep yanlı kalkınma stratejisi
C) Dengesiz kalkınma stratejisi
D) Arz yanlı kalkınma stratejisi
E) İthal ikamesi kalkınma stratejisi

Cevap : E) İthal ikamesi kalkınma stratejisi

20. Temelde ticari tecrübe edinmiş, aynı zamanda teknolojik gelişmelerle ilgili olan ve teknik bilgiler edinen girişimci türüne ne ad verilmektedir?

A) Üretici teknik girişimci
B) Fırsatçı teknik girişimci
C) Uygulayıcı teknik girişimci
D) Araştırmacı teknik girişimci
E) Kullanıcı teknik girişimci

Cevap : E) Kullanıcı teknik girişimci

Girişimcilik

 

Auzef Girişimcilik

Girişimcilik 2023-2024 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!