Girişimcilik

Auzef Girişimcilik Online Testler

Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları (Bahar)
2022-23 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
2021 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
2020 Vize Soruları 2022-23 Büt Soruları
Vize Soruları 1-7 2019 Final Soruları
Vize Deneme Sınavı 2021 Final Soruları
Vize Deneme-1 Ünite – 8
Vize Deneme-2 Ünite – 9
Ünite – 10
Ünite –11
Ünite – 12
Ünite – 13
Ünite – 14

Auzef Girişimcilik çıkmış soruları

Auzef Girişimcilik

Auzef Girişimcilik Auzef Girişimcilik Ders Kitabı PDF

Auzef Girişimcilik Z Kitap

 

Girişimcilik 2019 Final Soruları

1 ) “Başka insanlarla iletişim kurma, kabul edilme ( sosyalleşme ) ” Abraham Maslow‟un İhtiyaçlar Hiyerarşisi‟nde hangi kategori içerisinde değerlendirilmektedir?

a ) Statü ve saygı görme ihtiyacı
b ) Ait olma ve sevilme ihtiyacı
c ) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
d ) Güvenlik ihtiyacı
e ) Fizyolojik ihtiyaçlar

Cevap : b ) Ait olma ve sevilme ihtiyacı

2 ) Türkiye‘de girişimciliğin gelişimi adına 1960’lı yıllardan itibaren oluşum gösteren kurumsal yapı  aşağıdakilerden hangisidir?

a ) İktisadi Devlet Teşekkülleri
b ) Teknoloji Kentleri
c ) Türkiye İş Bankası
d ) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
e ) Devlet Planlama Teşkilatı

Cevap : a ) İktisadi Devlet Teşekkülleri

3 ) Ekolojik dengenin korunması yolunda insana ve doğaya karşı bütünsel bir yaklaşımı benimseyen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a ) AYDER ve Düşler Akademisi
b ) Buğday
c ) Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ( KEDV )
d ) Çöp ( m ) adam
e ) GENÇTUR

Cevap : b ) Buğday

4 ) Amerika’da girişimciliğin bilimsel temellerinin oluşturulmasında öncülük eden mühendis aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Henry Ford
b ) Max Weber
c ) Hanri Fayol
d ) Joseph Schumpeter
e ) Frederick W. Taylor

Cevap : e ) Frederick W. Taylor

5 ) Aşağıdakilerden hangisi bilişimci girişimciliğin doğru formülasyonudur?

a ) Bilişimci girişimcilik = Etik x Yetenek x Bilişim
b ) Bilişimci girişimcilik = Yetenek x Güdülenme x Bilişim
c ) Bilişimci girişimcilik = Moral x Güdülenme x Bilişim
d ) Bilişimci girişimcilik = Güç x Güdülenme x Bilişim
e ) Bilişimci girişimcilik = Yetenek x Güdülenme x Etik

Cevap : b ) Bilişimci girişimcilik = Yetenek x Güdülenme x
Bilişim

6 ) Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin önemi açısından yanlıştır?

a ) İş bulma olanaklarının artması.
b ) Bölgeler arası dengesizliklerin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunması.
c ) Refah artışı ve beraberinde gelir eşitsizliğinin ortadan kaldırılması.
d ) Girişimci kültürün benimsenmesi ve yaygınlaşması.
e ) Gelişen ülkelerde okur-yazarlığın artması.

Cevap : e ) Gelişen ülkelerde okur-yazarlığın artması.

7 ) Kara geçiş noktası ile aynı anlama gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Kar noktası
b ) Zarar noktası
c ) Denge noktası
d ) Denklem noktası
e ) Başabaş noktası

Cevap : e ) Başabaş noktası

8 ) Aşağıdakilerden hangisi girişimci iş planında ortaklarının özellikleri arasında yoktur?

a ) İş fikri ve seçme nedeni
b ) Pazar profili
c ) İşletmenin misyonu
d ) Kısa vadeli hedefler
e ) Orta ve uzun vadeli hedefler

Cevap : b ) Pazar profili

9 ) “Belirli süre-koşul ve sınırlar içinde, işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin sürekli disiplin ve destek sağlayarak belirli bir bedel karşılığında bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını kullandırmasına dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ilişkisidir.” Yukarıda tanımı verilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Mağaza zinciri
b ) Distribütörlük
c ) Ortaklık
d ) Franchising ( İmtiyaz hakkı )
e ) Bayilik

Cevap : d ) Franchising ( İmtiyaz hakkı )

10 ) Aşağıdakilerden hangisi düşünme tekniklerinden biri değildir?

a ) Beyin fırtınası tekniği
b ) Ters beyin fırtınası tekniği
c ) Yatay ) Yanal ) düşünme tekniği
d ) Sonuç odaklı düşünme tekniği
e ) Problem çözme yaklaşımı

Cevap : d ) Sonuç odaklı düşünme tekniği

Girişimcilik 2019 Final Soruları

11 ) I. Ait olma ve sevilme ihtiyacı
II. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
III. Fizyolojik ihtiyaçlar
IV. Statü ve saygı görme ihtiyacı
V. Güvenlik ihtiyacı
Aşağıdaki sıralamalardan hangisi Abraham Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nin doğru sıralanışıdır?

a ) II-III-I-V-IV
b ) III-V-I-IV-II
c ) IV-II-III-I-V
d ) III-IV-I-V-II
e ) I-II-III-IV-V

Cevap : b ) III-V-I-IV-II

12 ) Uyarı, kınama, ücret kesintisi, terfi düşürme, işten çıkarma gibi uygulamalar liderin güç kaynaklarından hangisini temsil etmektedir?

a ) Liderin uzmanlığı ve deneyimi
b ) Liderin kişiliği
c ) Cezalandırma gücü
d ) Yasal güç
e ) Ödüllendirme gücü

Cevap : c ) Cezalandırma gücü

13 ) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin maddi varlıklarının arasında yer almaz?

a ) Doğal Kaynaklar
b ) Ham maddeler
c ) Yarı mamuller
d ) Alacaklar
e ) Marka

Cevap : e ) Marka

14 ) ————— girişimciler dezavantajlı kesimlerin ihtiyaç duyduğu hizmetlere ulaşmasını, çevrenin korunmasını, aynı zamanda toplumda insan hakları boyutunun genişletilmesini sağlayan kuvvetli bir tamamlayıcı ve büyüyen bir
gücü temsil etmektedir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a ) Bilişimci
b ) Yenilikçi
c ) Sosyal
d ) Sanal
e ) Özel

Cevap : c ) Sosyal

15 ) Aşağıdakilerden hangisi ekogirişimciliği etkileyen iç faktörler arasında yer almaktadır?

a ) Çevreci baskı grupları
b ) Yeşil müşteriler
c ) Hükümetlerin uyguladıkları politika ve uygulamalar
d ) Yeşil yatırımcılar

e ) Ekogirişimcinin özellikleri

Cevap : e ) Ekogirişimcinin özellikleri

16 ) Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin dış çevresi incelenirken örgütün faaliyetlerini ve geleceğini etkileyen unsurlar arasında değildir?

a ) Politik çevre
b ) Merkez çevre
c ) Ekonomik çevre
d ) Demografik çevre
e ) Yasal çevre

Cevap : b ) Merkez çevre

Girişimcilik çıkmış sorular

sosyoloji facebook grubu Sosyoloji Lisans
Telegram Sosyoloji

 

Auzef Online sınav soruları
Auzef Online Deneme sınavları , Auzef Sosyoloji 2020 Final Vize
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!