AnatomiauzefÇocuk Gelişimi

Anatomi 2023-2024 Bütünleme Soruları

Anatomi 2023-2024 Bütünleme Soruları

#1. Ağızda, dişler ile arkada yutak darlığı (ısthmus faucium) arasında kalan boşluğa ne ad verilir?

Cevap : C) Cavitas oris propria (Gerçek ağız boşluğu)

Ağızda, dişler ile arkada yutak darlığı (ısthmus faucium) arasında kalan boşluğa C) Cavitas oris propria (Gerçek ağız boşluğu) adı verilir. Bu, dişlerin iç tarafı ve dilin bulunduğu alanı içerir ve ağız boşluğunun ana kısmını oluşturur.

#2. Omurların (vertebra) gövdeleri arasında yer alan etrafı halkasal fibröz bir bant ve içinde jelatinöz sıvı olan yapıya ne ad verilir?

Cevap : B) Discus

Omurların (vertebra) gövdeleri arasında yer alan, etrafı halkasal fibröz bir bant ve içinde jelatinöz sıvı olan yapıya B) Discus adı verilir. Bu yapı, omurgadaki disklerin bir diğer adı olan intervertebral disk olarak da bilinir ve omurganın esnekliğini artırarak darbelere karşı koruma sağlar.

#3. En büyük paranasal sinüs aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Sinus maxillaris

En büyük paranasal sinüs, E) Sinus maxillaris’tir. Sinus maxillaris, yani maksiller sinüsler, üst çene kemiğinde (maxilla) bulunur ve burun boşluğunun yanlarında yer alır. Bu sinüsler, yüz bölgesindeki en büyük paranasal sinüslerdir ve mukus üretimi, hava nemlendirme, ses rezonansı ve kafatasının ağırlığını hafifletme gibi işlevlere katkıda bulunurlar.

#4. Kalbi saran zara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Perikard

E) Perikard: Kalbi saran ve koruyan çift katmanlı bir zar yapısıdır. Dış katmanı fibroz perikard, iç katmanı ise seröz perikard olarak bilinir. Kalbin sürtünmesiz bir şekilde çalışmasını sağlar ve kalbi koruyucu bir kılıf gibi sarar. Bu nedenle, kalbi saran zara verilen ad “Perikard”dır ve doğru seçenek E) Perikard’dır.

Diğer şıkları da açıklayacak olursak:

A) Periton: Karın boşluğunu ve karın boşluğu içindeki organları kaplayan çift katmanlı bir zar yapısıdır. Sindirim sistemi organlarını sarar ve destekler, ancak kalbi değil.

B) Pia mater: Beyin ve omuriliği saran üç meninks (beyin zarı) tabakasından en içteki olanıdır. Beyin ve omuriliği korur.

C) Plevra: Akciğerleri saran çift katmanlı bir zar yapısıdır. Akciğerlerin göğüs boşluğu içinde rahatça genişlemesini ve daralmasını sağlar.

D) Dura mater: Beyin ve omuriliği saran meninkslerin en dıştaki katmanıdır. Beyin ve omuriliği koruyucu bir görev üstlenir.

Bu açıklamalardan yola çıkarak, kalbi saran ve koruyan zarın adının “Perikard” olduğunu ve doğru cevabın E) Perikard olduğunu görüyoruz.

#5. Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi göz kaslarını uyaran bir kranyal sinirdir?

Cevap : E) N. oculomotorius (III. kranyal sinir)

Göz kaslarını uyaran kranyal sinir E) N. oculomotorius (III. kranyal sinir)‘dir. Bu sinir, göz kapaklarının kaldırılmasından, göz bebeklerinin daralmasından ve çoğu göz hareketinden sorumludur.


#6. Böbreklerde oluşan taş; idrar yollarının neresinde sıklıkla kalır ve idrar yollarını tıkar?

Cevap : A) Ureter’in mesaneye giriş yerinde

Böbreklerde oluşan taşlar sıklıkla A) Ureter’in mesaneye giriş yerinde kalır ve idrar yollarını tıkar. Bu nokta, taşların idrar akışını engelleyebileceği dar bir geçittir, bu da ağrıya ve diğer idrar yolu komplikasyonlarına yol açabilir.

#7. Kalbin esas kas yapısı olarak bilinen tabakası aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Myocardium

Kalbin esas kas yapısı olarak bilinen tabaka B) Myocardium’dur. Myokard, kalbin kas dokusunu oluşturan orta tabakadır ve kalbin kasılmasını sağlayarak kanın vücutta dolaşımını mümkün kılar.

#8. Omurilik’de (medulla spinalis) bel bölgesinde kaç çift spinal sinir bulunmaktadır?

Cevap : D

Omurilik’te (medulla spinalis) bel bölgesinde D) 5 çift spinal sinir bulunmaktadır. Bu, lomber (bel) bölgedeki spinal sinir çiftlerinin sayısını ifade eder.

#9. Aşağıdaki karın içi organlardan hangisi primer retroperitoneal (periton arkasında olan) organlardandır?

Cevap : A) Böbrekler

Aşağıdaki karın içi organlardan A) Böbrekler primer retroperitoneal (periton arkasında olan) organlardandır. Primer retroperitoneal organlar, peritonun arkasında yer alır ve karın boşluğunun arka duvarına doğrudan bağlıdırlar. Böbrekler bu tanıma uyan önemli organlardandır.

#10. Boyu eninden uzun olan ve ekstremitelerde görülen kemikler hangi sınıfa girmektedir?

Cevap : C) Uzun kemikler

Boyu eninden uzun olan ve ekstremitelerde (kollar ve bacaklar gibi) görülen kemikler uzun kemikler sınıfına girer. Bu nedenle, doğru cevap:

C) Uzun kemikler’dir.

Uzun kemikler, hem yapısal hem de fonksiyonel olarak vücudun hareketini destekler. Uzun bir gövdeye (diyafiz) ve iki uçta genişleyen iki uca (epifiz) sahiptirler. Kemik iliği içeren bir boşluğa (medüller boşluk) sahiptirler ve özellikle hareket ve destek sağlamada önemli bir role sahiptirler.


#11. Vücutta tam orta hattan yere dik olacak şekilde uzanan eksene ne ad verilir?

Cevap : C) Axis verticalis

Vücutta tam orta hattan yere dik olacak şekilde uzanan eksene C) Axis verticalis denir. Bu eksen, vücudu dikey olarak ikiye böler ve genellikle vücudun dik pozisyonda olduğu durumlarda referans alınır.

#12. Sağ akciğer kaç lobdan oluşmaktadır?

Cevap : D) 3

Sağ akciğer D) 3 lobdan oluşmaktadır: üst lob, orta lob ve alt lob. Bu yapısal ayrım, sağ akciğerin sol akciğerden bir lob daha fazla olmasına neden olur; sol akciğer ise sadece iki lobdan (üst lob ve alt lob) oluşur.

#13. Motor uyarıların beyinde (korteks) en son gittiği alan hangi lobdadır?

Cevap : B) Frontal lob

Motor uyarıların beyinde (korteks) en son gittiği alan B) Frontal lob’dur. Frontal lob, beyindeki loblar arasında motor fonksiyonların, karar verme süreçlerinin, problem çözme yeteneklerinin ve kişilik özelliklerinin kontrol edildiği ana bölgedir. Motor korteks bu lobun arka kısmında yer alır ve vücudun hareketlerinin bilinçli kontrolünü sağlar.

#14. Nöronlar arası uyarı iletimini hızlandıran aksonların etrafında yer alan yağdan zengin yapının ismi nedir?

Cevap : A) Myelin

Nöronlar arası uyarı iletimini hızlandıran aksonların etrafında yer alan yağdan zengin yapı A) Myelin’dir. Myelin kılıfı, aksonları sararak elektriksel impulsların daha hızlı iletilmesine olanak tanır ve sinir sistemi içindeki iletişimi etkinleştirir.

#15. Açlık, susama, gece gündüz ritmi gibi olayların yönetildiği, hormonal sistemin merkezi olarak da kabul edilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Hypothalamus

Açlık, susama, gece gündüz ritmi gibi olayların yönetildiği, hormonal sistemin merkezi olarak da kabul edilen yapı A) Hypothalamus’tur. Hypothalamus, beynin alt kısmında yer alır ve vücut sıcaklığı, açlık, susuzluk, uyku ve uyanıklık döngüleri gibi birçok temel fizyolojik işlevi düzenler. Ayrıca, endokrin sistemi kontrol eden hormonların salgılanmasını düzenleyerek hormonal sistemin merkezi görevini üstlenir.


#16. Aort kapağı kalbin hangi kısmında bulunmaktadır?

Cevap : D) Sol karıncık

Aort kapağı kalbin D) Sol karıncık bölümünde bulunur. Sol karıncıktan pompalanan kan, vücuda oksijen taşımak üzere aort kapağından geçer.

#17. Aşağıdaki yapılardan hangisi üst ekstremiteyi uyaran sinirlerin oluşturduğu sinir ağıdır?

Cevap : D) Plexus brachialis

Üst ekstremiteyi (kol ve el) uyaran sinirlerin oluşturduğu sinir ağı D) Plexus brachialis’tir. Bu sinir ağı, omuzdan başlayıp kola ve ele kadar uzanan sinirlerden oluşur ve üst ekstremiteye motor ve duyusal innervasyon sağlar.

#18. Kadınlarda pubis kemiğinin hemen arkasında yer alan organ aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Mesane

Kadınlarda pubis kemiğinin hemen arkasında yer alan organ B) Mesane’dir. Mesane, idrarın toplandığı ve vücuttan atılmaya hazır hale geldiğinde boşaltımını sağlayan bir organdır.

#19. İnsan vücudunda önden arkaya veya arkadan öne doğru geçen eksene ne ad verilir?

Cevap : C) Axis sagittalis

İnsan vücudunda önden arkaya veya arkadan öne doğru geçen eksene “Axis sagittalis” denir. Bu eksen, vücudu sağ ve sol olarak ikiye böler ve sagittal düzlem olarak da bilinir. Bu nedenle, doğru cevap C) Axis sagittalis’tir.

#20. Aşağıdaki organlardan hangisi erkek iç genital organlardandır?

Cevap : E) Test(i)s

Erkek iç genital organlarından biri E) Test(i)s’tir. Test(i)sler, erkeklerde sperm ve erkek cinsiyet hormonları üreten primer üreme organlarıdır ve skrotum içerisinde yer alırlar.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anatomi 2023-2024 Bütünleme Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi 1. Sınıf güz dönemi sınav soruları

Anatomi 2023-2024 Bütünleme Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi 1. Sınıf güz dönemi sınav soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anatomi 2023-2024 Bütünleme Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi 1. Sınıf güz dönemi sınav soruları

Anatomi 2023-2024 Bütünleme Soruları

Anatomi, insan vücudunun yapısal organizasyonunu ve bu yapıların birbiriyle olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri için hazırlanan bu makale, Anatomi dersi kapsamında ele alınan temel kavramları ve yapıları özetlemekte ve öğrencilere derinlemesine bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır. Lolonolo.com olarak, öğrencilerin anatomi dersi ile ilgili soruları çözme konusunda yardımcı olacak bir kaynak sunmayı hedefliyoruz.

Vücut Eksenleri ve Yapıları

Vücut eksenleri, insan vücudunun farklı bölümlerini tanımlamak için kullanılan hayali çizgilerdir. Axis sagittalis, vücudun önden arkaya geçen eksenini ifade eder ve ön-arka yönlemeyi sağlar. Bu, anatomik pozisyon ve hareketlerin tanımlanmasında temel bir kavramdır.

Kalbin Koruyucu Yapısı: Perikard

Kalbi saran zar, perikard olarak bilinir ve kalbin dışını kaplayarak koruma sağlar. Perikard, kalbin düzgün bir şekilde çalışmasını destekleyen ve kalbi enfeksiyonlar gibi dış etkenlere karşı koruyan kritik bir yapıdır.

İskelet Sistemi: Uzun Kemikler

İnsan iskelet sistemi, farklı fonksiyonlara sahip çeşitli kemik türlerinden oluşur. Uzun kemikler, özellikle ekstremitelerde bulunur ve vücuda destek sağlamanın yanı sıra hareket kabiliyetini artırır.

Paranasal Sinüsler: Sinus Maxillaris

Sinus maxillaris, en büyük paranasal sinüstür ve yüz bölgesinde, üst çene kemiğinin içinde yer alır. Sinüsler, başın ağırlığını hafifletme, ses rezonansına katkıda bulunma ve hava nemlendirme gibi önemli işlevlere sahiptir.

Akciğer Lobları ve Kalbin Kas Yapısı

İnsan sağ akciğeri üç loba sahiptir. Bu loblar, akciğerin hava alışverişinde etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Kalbin esas kas yapısı myocardiumdur ve kalbin pompalama işlevini yerine getirmesini sağlar.

Sinir Sistemi: Plexus Brachialis ve Kranyal Sinirler

Plexus brachialis, üst ekstremiteleri uyaran sinirlerin oluşturduğu bir sinir ağıdır ve kolun hareketini kontrol eder. N. oculomotorius (III. kranyal sinir), göz kaslarını uyaran önemli bir kranyal sinirdir.

Anatomi ve Fizyoloji: Temel Kavramlar

Anatomi, öğrencilere vücut sistemlerinin yapısal organizasyonu hakkında temel bilgiler sunar. Bu bilgiler, özellikle Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri için, çocukların fiziksel gelişimini anlamada kritik öneme sahiptir. Vücut sistemlerinin işleyişi, sağlık ve hastalık durumlarının anlaşılması, tedavi yöntemlerinin belirlenmesi ve çocukların sağlıklı gelişimini destekleme stratejilerinin geliştirilmesi açısından temel bir yere sahiptir.

Bu makale, Auzef öğrencilerinin anatomi dersiyle ilgili konuları kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Lolonolo.com olarak, öğrencilerin akademik başarılarını desteklemek ve anatomi gibi temel bilim dallarında sağlam bir temel oluşturmalarına yardımcı olmak amacındayız. Öğrencilerin anatomi bilgilerini pekiştirmeleri, sağlık ve gelişim alanlarında daha bilinçli ve etkili olmalarını sağlayacaktır.

@lolonolo_com

Anatomi 2023-2024 Bütünleme Soruları

1. İnsan vücudunda önden arkaya veya arkadan öne doğru geçen eksene ne ad verilir?

A) Axis medianum
B) Axis verticalis
C) Axis sagittalis
D) Axis transversalis
E) Axis medialis

Cevap : C) Axis sagittalis

2. Kalbi saran zara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Periton
B) Pia mater
C) Plevra
D) Dura mater
E) Perikard

Cevap : E) Perikard

3. Boyu eninden uzun olan ve ekstremitelerde görülen kemikler hangi sınıfa girmektedir?

A) Kısa kemikler
B) Yassı kemikler
C) Uzun kemikler
D) Düzensiz kemikler
E) Havalı kemikler

Cevap : C) Uzun kemikler

4. En büyük paranasal sinüs aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sinus ethmoidalis
B) Sinus cavernosus
C) Sinus frontalis
D) Sinus sphenoidalis
E) Sinus maxillaris

Cevap : E) Sinus maxillaris

5. Sağ akciğer kaç lobdan oluşmaktadır?

A) 4
B) 2
C) 1
D) 3
E) 5

Cevap : D) 3

6. Kalbin esas kas yapısı olarak bilinen tabakası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Venöz duvar yapısı
B) Myocardium
C) Epicardium
D) Endocardium
E) Pericardium

Cevap : B) Myocardium

7. Aşağıdaki yapılardan hangisi üst ekstremiteyi uyaran sinirlerin oluşturduğu sinir ağıdır?

A) Plexus coccygeus
B) Plexus sacralis
C) Plexus cervicalis
D) Plexus brachialis
E) Plexus lumbalis

Cevap : D) Plexus brachialis

8. Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi göz kaslarını uyaran bir kranyal sinirdir?

A) N. trigeminus (V. kranyal sinir)
B) N. facialis (VII. kranyal sinir)
C) N. vestibulocochlearis (VIII. kranyal sinir)
D) N. olfactorius (I. kranyal sinir)
E) N. oculomotorius (III. kranyal sinir)

Cevap : N. oculomotorius (III. kranyal sinir)

9. Aort kapağı kalbin hangi kısmında bulunmaktadır?

A) Sağ karıncık
B) Sağ kulakçık
C) Sol kulakçık
D) Sol karıncık
E) Sağ kulakçık ve sol kulakçık arasında

Cevap : D) Sol karıncık

10. Ağızda, dişler ile arkada yutak darlığı (ısthmus faucium) arasında kalan boşluğa ne ad verilir?

A) Yutak
B) Vestibulum oris (Yalancı ağız boşluğu)
C) Cavitas oris propria (Gerçek ağız boşluğu)
D) Yumuşak damak
E) Sert damak

Cevap : C) Cavitas oris propria (Gerçek ağız boşluğu)

11. Aşağıdaki organlardan hangisi erkek iç genital organlardandır?

A) Ureter
B) Pen(i)s
C) Scrotum
D) Böbrekler
E) Test(i)s

Cevap : E) Test(i)s

12. Motor uyarıların beyinde (korteks) en son gittiği alan hangi lobdadır?

A) Temporal lob
B) Frontal lob
C) Occipitotemporal lob
D) Parietal lob
E) Occipital lob

Cevap : B) Frontal lob

13. Kadınlarda pubis kemiğinin hemen arkasında yer alan organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uterus
B) Mesane
C) An(ü)s
D) Rektum
E) Vag(i)na

Cevap : B) Mesane

14. Nöronlar arası uyarı iletimini hızlandıran aksonların etrafında yer alan yağdan zengin yapının ismi nedir?

A) Myelin
B) Astrosit
C) Dentrit
D) Epinöryum
E) Glia hücresi

Cevap : A) Myelin

15. Vücutta tam orta hattan yere dik olacak şekilde uzanan eksene ne ad verilir?

A) Axis medianum
B) Axis transversalis
C) Axis verticalis
D) Axis sagittalis
E) Axis medialis

Cevap : C) Axis verticalis

16. Böbreklerde oluşan taş; idrar yollarının neresinde sıklıkla kalır ve idrar yollarını tıkar?

A) Ureter’in mesaneye giriş yerinde
B) Pelvis renalis ile üreterin birleşme noktasında
C) Pelvis renalis
D) Urethra
E) Ureter’in iliak damarları çaprazladığı yerde

Cevap : A) Ureter’in mesaneye giriş yerinde

17. Omurların (vertebra) gövdeleri arasında yer alan etrafı halkasal fibröz bir bant ve içinde jelatinöz sıvı olan yapıya ne ad verilir?

A) Menisküs
B) Discus
C) Eklem kıkırdağı
D) Labrum
E) Kapsül

Cevap : B) Discus

18. Açlık, susama, gece gündüz ritmi gibi olayların yönetildiği, hormonal sistemin merkezi olarak da kabul edilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hypothalamus
B) Epithalamus
C) Epifiz bezi
D) Thalamus
E) Subthalamus

Cevap : A) Hypothalamus

19. Aşağıdaki karın içi organlardan hangisi primer retroperitoneal (periton arkasında olan) organlardandır?

A) Böbrekler
B) Mide
C) Karaciğer
D) Çıkan kolon
E) Yatay kolon

Cevap : A) Böbrekler

20. Omurilik’de (medulla spinalis) bel bölgesinde kaç çift spinal sinir bulunmaktadır?

A) 6
B) 7
C) 8
D) 5
E) 9

Cevap : D) 5

Anatomi

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

Anatomi 2023-2024 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!