AnatomiauzefTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Anatomi (TDS) 2023-2024 Bütünleme Soruları

Anatomi (TDS) 2023-2024 Bütünleme Soruları

#1. Soluk borusunun akciğerlere girmeden ayrıldığı kollara ne ad verilir?

Cevap : C) Bronş

#2. "Yaprak kıkırdak" hangi organda yer alır?

Cevap : A) Gırtlak

#3. Aşağıdakilerden hangisi derinin tabakalarından biridir?

Cevap : A) Epidermis

#4. 1. boyun omuruna ne ad verilir?

Cevap : C) Atlas

#5. Aşağıdakilerden hangisi parasempatik sistemin organlar üzerine etkilerinden biri değildir?

Cevap : D) Kalp damarlarını genişletir.


#6. Spermi kadının döl yatağına (uterus) ulaştıran organa ne isim verilir?

Cevap : D) Pe(nis

#7. Duyu merkezlerinin yanı sıra duyuların değerlendirildiği öğrenme, hafıza ve mantık gibi merkezler beynin hangi lobunda yer alır?

Cevap : B) Lobus parietalis

#8. Aşağıdakilerden hangisi endokrin bezlerden biri değildir?

Cevap : B) Tükürük bezi

#9. Melatonin hormonu salgılayan bez aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Epifiz bezi

#10. Kaç adet gerçek kaburga bulunur?

Cevap : C) 7 çift


#11. Aşağıdakilerden hangisi pankreasın bölümlerinden biri değildir?

Cevap : E) Cardia

#12. Aşağıdakilerden hangisi BOS üretir?

Cevap : E) Plexus choroideus

#13. Normal erişkin bir birey, günde yaklaşık kaç ml idrar çıkarır?

Cevap : B) 1500 ml

#14. Sindirim sisteminde, çekumdan başlayıp anüse kadar uzanan bölüme ne ad verilir?

Cevap : C) Kalın bağırsak

#15. İnsan vücudunda üst ekstremitenin en uzun kemiği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Humerus


#16. Aşağıdakilerden hangisi “kılcal damar” anlamına gelmektedir?

Cevap : D) Kapiller

#17. Gözü dışa döndüren kranial sinir aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) N. Abducens

#18. “Meatus acusticus externa” teriminin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Dış kulak yolu

#19. Akciğerleri dıştan saran iki katlı zara ne ad verilir?

Cevap : B) Plevra

#20. Aşağıdakilerden hangisi “dil”in görevlerinden biri değildir?

Cevap : E) Kokunun algılanması


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anatomi (TDS) 2023-2024 Bütünleme Soruları

Auzef Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans

Auzef Anatomi (TDS) 2023-2024 Bütünleme Soruları

Anatomiye Giriş: Temel Kavramlar ve İnsan Vücudu

CAnatomi, insan vücudunun yapısal organizasyonunu anlamamıza yardımcı olan temel bir bilim dalıdır. Bu alan, vücudun farklı sistemlerini, organları, dokuları ve hücreleri detaylı bir şekilde inceler. Açıköğretim fakültesi öğrencileri için anatomi, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik gibi sağlık bilimleri alanlarında kritik bir öneme sahiptir. Bu makale, öğrencilerin anatomi ile ilgili temel kavramları kavramalarına ve bu bilgileri pratik sınav sorularına uygulamalarına yardımcı olacak şekilde hazırlanmıştır.

İnsan İskelet Sistemi ve Kemikler

İnsan iskelet sistemi, 206 kemikten oluşur ve vücuda destek sağlar, organları korur ve hareketi mümkün kılar. Üst ekstremitenin en uzun kemiği humerus’tur, bu kemiğin anlaşılması, iskelet sisteminin temel yapısını kavramak açısından önemlidir.

Solunum Sistemi ve Akciğerler

Solunum sistemi, oksijenin alınması ve karbondioksitin vücuttan atılması işlevlerini gerçekleştirir. Akciğerleri dıştan saran plevra zarı, bu organların sorunsuz çalışmasını sağlayan önemli bir yapıdır.

Sindirim Sistemi ve Pankreas

Sindirim sistemi, gıdaların sindirilmesi, besinlerin emilimi ve atıkların vücuttan atılması işlemlerinden sorumludur. Pankreas, hem endokrin hem de ekzokrin fonksiyonları olan karma bir organdır ve sindirim enzimleri ile insülin üretir.

Duyu Organları ve Beyin

İnsan beyni, duyu organlarından gelen bilgileri işler, tepkiler oluşturur ve hafıza, öğrenme gibi üst düzey fonksiyonları yönetir. Beynin farklı lobları, çeşitli duyu ve bilişsel işlevlere katkıda bulunur.

Endokrin Sistem ve Hormonlar

Endokrin sistem, vücut fonksiyonlarını düzenleyen hormonları üreten bezlerden oluşur. Bu sistemdeki bezler, metabolizma, büyüme, gelişim ve üreme gibi hayati işlevleri kontrol eder.

Anatomi ve Fizyoloji Arasındaki İlişki

Anatomi ve fizyoloji, sağlık bilimlerinde birbiriyle sıkı sıkıya ilişkili iki disiplindir. Anatomi, vücudun yapısal organizasyonunu incelerken, fizyoloji bu yapıların nasıl işlediğini anlamaya çalışır. Her iki alanın bilgisi, sağlık bilimleri öğrencileri için temel teşkil eder.

Öğrenme ve Uygulama

Anatomi bilgisi, sadece teorik değil, aynı zamanda pratik becerilerin geliştirilmesi için de temel bir öneme sahiptir. Laboratuvar çalışmaları, görsel materyaller ve interaktif uygulamalar, öğrencilerin bu karmaşık bilimi daha iyi anlamalarını sağlar.

Clolonolo.com olarak amacımız, açıköğretim ve meslek sınavlarına giren öğrencilere yönelik kaliteli ve anlaşılır kaynaklar sunarak eğitim yolculuklarında onlara destek olmaktır. Anatomi alanında sağladığımız içerikler ve kaynaklar, öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanmalarına ve başarılarını artırmalarına yardımcı olur. Bu makale, öğrencilerin anatomi konularında sağlam bir temel oluşturmasını ve sınav sorularını çözme becerilerini geliştirmesini amaçlamaktadır.

@lolonolo_com

Auzef Anatomi (TDS) 2023-2024 Bütünleme Soruları

1. İnsan vücudunda üst ekstremitenin en uzun kemiği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Femur
B) Tibia
C) Radius
D) Ulna
E) Humerus

Cevap : E) Humerus

2. Akciğerleri dıştan saran iki katlı zara ne ad verilir?

A) Perikard
B) Plevra
C) Dura mater
D) Endokard
E) Periton

Cevap : B) Plevra

3. Aşağıdakilerden hangisi pankreasın bölümlerinden biri değildir?

A) Collum
B) Corpus
C) Caput
D) Cauda
E) Cardia

Cevap : E) Cardia

4. Soluk borusunun akciğerlere girmeden ayrıldığı kollara ne ad verilir?

A) Gırtlak
B) Özofagus
C) Bronş
D) Yutak
E) Mide

Cevap : C) Bronş

5. Aşağıdakilerden hangisi BOS üretir?

A) Kemik
B) Mide
C) Omurlik
D) Pankreas
E) Plexus choroideus

Cevap : E) Plexus choroideus

6. Sindirim sisteminde, çekumdan başlayıp anüse kadar uzanan bölüme ne ad verilir?

A) Safra kesesi
B) İnce bağırsak
C) Kalın bağırsak
D) Karaciğer
E) Pankreas

Cevap : C) Kalın bağırsak

7. Aşağıdakilerden hangisi endokrin bezlerden biri değildir?

A) Tiroid bezi
B) Tükürük bezi
C) Adrenal bez
D) Paratiroid bezi
E) Hipofiz bezi

Cevap : B) Tükürük bezi

8. Kaç adet gerçek kaburga bulunur?

A) 12 çift
B) 14 çift
C) 7 çift
D) 18 çift
E) 24 çift

Cevap : C) 7 çift

9. “Yaprak kıkırdak” hangi organda yer alır?

A) Gırtlak
B) Yutak
C) Burun
D) Ağız
E) Mide

Cevap : A) Gırtlak

10. Aşağıdakilerden hangisi “dil”in görevlerinden biri değildir?

A) Çiğnemeye yardımcı olması
B) Yutmaya hazırlaması
C) Sıcaklığın algılanması
D) Tat duyusunun alınması
E) Kokunun algılanması

Cevap : E) Kokunun algılanması

11. Aşağıdakilerden hangisi parasempatik sistemin organlar üzerine etkilerinden biri değildir?

A) Sfinkterler gevşetir, idrar ve dışkı üzerindeki kontrolü kaybolur.
B) Tükürük ve bağırsak salgıları ile bağırsak hareketlerini artırır.
C) Solunum yolu ve göz bebeklerini daraltır.
D) Kalp damarlarını genişletir.
E) Kalp hızını yavaşlatır.

Cevap : D) Kalp damarlarını genişletir.

12. Gözü dışa döndüren kranial sinir aşağıdakilerden hangisidir?

A) N. Trochlearis
B) N. Oculomotorius
C) N. Mandibularis
D) N. Abducens
E) N. Vagus

Cevap : D) N. Abducens

13. Aşağıdakilerden hangisi “kılcal damar” anlamına gelmektedir?

A) Sistol
B) Flebos
C) Cor
D) Kapiller
E) Diastol

Cevap : D) Kapiller

14. Spe(r)mi kadının döl yatağına (uterus) ulaştıran organa ne isim verilir?

A) Karaciğer
B) Akciğer
C) Dalak
D) Pe(nis
E) Kalp

Cevap : D) Pe(nis

15. Duyu merkezlerinin yanı sıra duyuların değerlendirildiği öğrenme, hafıza ve mantık gibi merkezler beynin hangi lobunda yer alır?

A) Lobus occipitalis
B) Lobus parietalis
C) Lobus temporalis
D) Lobus frontalis
E) Lobus sfenoidalis

Cevap : B) Lobus parietalis

16. 1. boyun omuruna ne ad verilir?

A) Femur
B) Sternum
C) Atlas
D) Axis
E) Humerus

Cevap : C) Atlas

17. “Meatus acusticus externa” teriminin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dış kulak yolu
B) Orta kulak yolu
C) İç kulak yolu
D) Burun
E) Dış burun

Cevap : A) Dış kulak yolu

18. Aşağıdakilerden hangisi derinin tabakalarından biridir?

A) Epidermis
B) Endometrium
C) Parametrium
D) Pericardis
E) Endoderm

Cevap : A) Epidermis

19. Normal erişkin bir birey, günde yaklaşık kaç ml idrar çıkarır?

A) 7000 ml
B) 1500 ml
C) 5000 ml
D) 6000 ml
E) 8000 ml

Cevap : B) 1500 ml

20. Melatonin hormonu salgılayan bez aşağıdakilerden hangisidir?

A) Epifiz bezi
B) Pankreas
C) Paratiroid bezi
D) Tiroid bez
E) Surrenal

Cevap : A) Epifiz bezi

Anatomi (TDS) 2023-2024 Bütünleme Soruları

 

Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik

Anatomi (TDS) 2023-2024 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!