auzefKlaye Kullanımına GirişTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Klavye Kullanımına Giriş 2023-2024 Bütünleme Soruları

Klavye Kullanımına Giriş 2023-2024 Bütünleme Soruları

#1. Temel sıra tuşlarını oluşturan tuşlar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) UİEAKMLY

#2. F klavye çalışması yaparken virgül ( , ) tuşuna sağ elin hangi parmağıyla basılır?

Cevap : B) Serçe parmak

#3. Aşağıdakilerden hangisi "I" tuşu çalışmalarında egzersiz olarak kullanılamaz?

Cevap : E) şar şara şar şara

#4. Aşağıdaki harflerden hangisi F klavyede temel sıra tuşlarından biri değildir?

Cevap : D) S

#5. Sol orta parmak ile “Ğ” tuşuna basıldığında,diğer parmaklar temel sırada durmalı ve .....toplanmamalıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) avuç içinde


#6. Aşağıdakilerden hangisi "Büyük Harf" tuşu çalışmalarında egzersiz olarak kullanılamaz?

Cevap : B) yok yokluk zor zorluk

#7. Klavye çalışmalarında gözler yazılacak yazıda ve baş hafif ..... dönük olsun. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) sağa

#8. Aşağıdakilerden hangisi "C" tuşu çalışmalarında egzersiz olarak kullanılamaz?

Cevap : B) kuru kürü kara kere

#9. Aşağıdakilerden hangisi ‘’S’’ tuşu çalışmalarında egzersiz olarak kullanılamaz?

Cevap : A) tara tara tara tara

#10. F klavyede çalışırken "U, İ, E" tuşlarına sırayla hangi parmaklarla basılır?

Cevap : E) Sol elin serçe, yüzük, orta parmaklarıyla basılır.


#11. F klavye çalışmasında "N" tuşuna hangi parmakla basılır?

Cevap : C) Sağ el orta parmak

#12. Bilgisayarla görsel iletişim kurmamızı sağlayan bilgisayar aparatına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Monitör

#13. F klavyede "büyük harf" çalışması yapılırken"shift" tuşuna basıldığında aşağıdaki tuşlardan hangisine basmamaya dikkat edilmelidir?

Cevap : D) CAPSLOCK

#14. F klavye çalışmasında "G" tuşuna sol elin hangi parmağıyla basılır?

Cevap : B) Yüzük parmağı

#15. F klavye çalışmasında "R" tuşuna sağ elin hangi parmağıyla basılır?

Cevap : E) İşaret parmağı


#16. F Klavye çalışmasında nokta ( . ) tuşuna hangi parmakla basılır?

Cevap : E) Sağ el yüzük parmağı

#17. F klavye çalışmasında bir parmakla "S" tuşuna basılırken diğer parmaklar nerede durmalıdır?

Cevap : D) Temel sırada

#18. F Klavye çalışması yaparken "V" tuşuna sol elin orta parmağı ile basıldığında diğer parmaklar hangi sırada durmalıdır?

Cevap : D) Temel sırada

#19. Aşağıdakilerden hangisi ‘’Z’’ tuşu çalışmalarında egzersiz olarak kullanılamaz?

Cevap : A) aşı şaşı şaşı taşı

#20. Aşağıdakilerden hangisi ‘’D’’ tuşu çalışmalarında kullanılabilecek egzersizlerdendir?

Cevap : A) Dam dam Dam diş


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Klavye Kullanımına Giriş 2023-2024 Bütünleme Soruları

Auzef Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans Güz Dönemi

Auzef Klavye Kullanımına Giriş 2023-2024 Bütünleme Soruları

Klavye Kullanımının Temelleri: F Klavye Üzerine Bir Kılavuz

Klavye kullanımı, günümüzde bilgisayarla etkileşimde bulunmanın en temel yollarından biridir. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) bünyesinde sunulan “Klavye Kullanımına Giriş” dersi, öğrencilere klavye kullanımının temellerini ve F klavyenin verimli kullanım yöntemlerini öğretmeyi amaçlar. Bu makale, klavye kullanımının temel prensipleri ve F klavye üzerine odaklanmıştır ve lolonolo.com tarafından sunulmaktadır.

Klavye ve Görsel İletişim

Klavye, bilgisayarla görsel iletişim kurmamızı sağlayan temel araçlardan biridir. Monitör, bilgisayarın bize görsel bilgi sunduğu araç olup, klavye ile bu bilgiye etkileşimde bulunuruz. Klavye kullanımında temel alınması gereken, parmakların doğru tuşlara hızlı ve doğru bir şekilde basmasıdır.

F Klavye ve Temel Prensipler

F klavye, Türkçe’nin karakter dağılımını göz önünde bulundurarak tasarlanmış bir klavye düzenidir. Etkin klavye kullanımı için temel sıra tuşlarının (“UİEAKMLY”) doğru parmaklarla kullanılması esastır. F klavyede verimlilik, parmakların temel sıra üzerinde doğru konumlanması ve gereksiz hareketlerin minimize edilmesi ile sağlanır.

Klavye Kullanımında Parmak Pozisyonları

F klavyede her bir parmağın belirli tuşlara basma sorumluluğu vardır. Örneğin, “N” tuşuna sağ el orta parmak, “R” tuşuna sağ el işaret parmağı ile basılır. Bu düzen, yazım hızını ve doğruluğunu artırarak kullanıcının klavye üzerinde daha etkin olmasını sağlar.

Büyük Harfler ve Özel Karakterler

F klavye kullanımında büyük harfler ve özel karakterler için “Shift” tuşunun etkin kullanımı önemlidir. Büyük harf kullanımında “Shift” tuşuna basılırken diğer elin uygun parmağı ilgili harf tuşuna basar. Örneğin, büyük “A” için sol elin küçük parmağı “Shift” tuşuna, sağ elin işaret parmağı “A” tuşuna basar.

Klavye Kullanımında Göz ve Beden Pozisyonu

Etkin klavye kullanımında gözlerin ve bedenin doğru pozisyonda olması da önemlidir. Gözler yazılacak metne odaklanmalı, baş ve beden ergonomik bir pozisyonda tutulmalıdır. Bu, yazım sırasında yorgunluğu azaltır ve verimliliği artırır.

Pratik Egzersizler

Klavye becerilerini geliştirmek için yapılan pratik egzersizler, çeşitli harfler ve karakter kombinasyonlarını içerir. Bu egzersizler, parmakların klavye üzerindeki hareket kabiliyetini ve hızını artırma amacı taşır. “S”, “D”, “I”, “Z” gibi harflerle yapılan çalışmalar, parmakların belirli tuşlara hızla erişimini sağlar.

Sonuç

Klavye kullanımı, bilgisayarla etkili bir şekilde iletişim kurmanın temelidir. F klavye, Türkçe kullanım için optimize edilmiş olup, klavye kullanımında doğru parmak pozisyonları ve pratik egzersizler önem taşır. lolonolo.com olarak, öğrencilerin klavye kullanım becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak kaynaklar sunmaktan mutluluk duyarız. Klavye kullanımının temellerini öğrenmek ve pratik yapmak, bilgisayar kullanımında genel verimliliği ve hızı artırır.

@lolonolo_com

Auzef Klavye Kullanımına Giriş 2023-2024 Bütünleme Soruları

1. Bilgisayarla görsel iletişim kurmamızı sağlayan bilgisayar aparatına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Monitör
B) Hoporlör
C) Mause
D) Klavye
E) Kulaklık

Cevap : A) Monitör

2. Aşağıdakilerden hangisi ‘’S’’ tuşu çalışmalarında egzersiz olarak kullanılamaz?

A) tara tara tara tara
B) as astsa sat satsa
C) es kes kese es ses
D) ask askı ak aks
E) sak kas aks aksa

Cevap : A) tara tara tara tara

3. Aşağıdakilerden hangisi ‘’D’’ tuşu çalışmalarında kullanılabilecek egzersizlerdendir?

A) Dam dam Dam diş
B) Kuğu çiğ tığ Atığı
C) Ağa ağa ağa tuğ
D) Yağ yağ Yağ iği
E) Eğe ğeğ eğim eğri

Cevap : A) Dam dam Dam diş

4. F Klavye çalışmasında nokta ( . ) tuşuna hangi parmakla basılır?

A) Sağ el baş parmak
B) Sağ el orta parmak
C) Sol el serçe parmağı
D) Sol el işaret parmağı
E) Sağ el yüzük parmağı

Cevap : E) Sağ el yüzük parmağı

5. Aşağıdakilerden hangisi “I” tuşu çalışmalarında egzersiz olarak kullanılamaz?

A) ayı ayık kış mış
B) aşı şaşı şaşı taşı
C) akış kış kışa kışta
D) ıaı ıaı ıaı akı
E) şar şara şar şara

Cevap : E) şar şara şar şara

6. Aşağıdakilerden hangisi ‘’Z’’ tuşu çalışmalarında egzersiz olarak kullanılamaz?

A) aşı şaşı şaşı taşı
B) eze eze ezer ezer
C) zar zar ırz ırz
D) yüz yüz tuz tuz
E) muz muz muzu tuz

Cevap : A) aşı şaşı şaşı taşı

7. F klavye çalışmasında “N” tuşuna hangi parmakla basılır?

A) Sağ el serçe parmağı
B) Sağ el işaret parmağı
C) Sağ el orta parmak
D) Sol el orta parmak
E) Sol el işaret parmağı

Cevap : C) Sağ el orta parmak

8. Aşağıdakilerden hangisi “Büyük Harf” tuşu çalışmalarında egzersiz olarak kullanılamaz?

A) Üye Eke Ay Aya İyi
B) yok yokluk zor zorluk
C) İyi Işımak Alalı Sana
D) Kıt Kit Kok Mum
E) Kuş Muşa Akmış Tüm

Cevap : B) yok yokluk zor zorluk

9. F klavye çalışması yaparken virgül ( , ) tuşuna sağ elin hangi parmağıyla basılır?

A) Orta parmak
B) Serçe parmak
C) Başparmak
D) İşaret parmağı
E) Yüzük parmağı

Cevap : B) Serçe parmak

10. F klavye çalışmasında “R” tuşuna sağ elin hangi parmağıyla basılır?

A) Serçe parmak
B) Baş parmak
C) Yüzük parmağı
D) Orta parmak
E) İşaret parmağı

Cevap : E) İşaret parmağı

11. F klavye çalışmasında “G” tuşuna sol elin hangi parmağıyla basılır?

A) Orta parmak
B) Yüzük parmağı
C) İşaret parmağı
D) Serçe parmak
E) Başparmak

Cevap : B) Yüzük parmağı

12. Aşağıdakilerden hangisi “C” tuşu çalışmalarında egzersiz olarak kullanılamaz?

A) cay cayı cayık sac
B) kuru kürü kara kere
C) cemil cemil cemil cemil
D) cem ceme cim cime
E) cacık cacık cacık cacık

Cevap : B) kuru kürü kara kere

13. F klavyede çalışırken “U, İ, E” tuşlarına sırayla hangi parmaklarla basılır?

A) Sol elin, baş, yüzük, serçe parmaklarıyla basılır.
B) Sol elin işaret, orta, yüzük parmaklarıyla basılır.
C) Sağ elin, baş, orta, yüzük parmaklarıyla basılır.
D) Sağ elin baş, işaret, orta parmakları ile basılır.
E) Sol elin serçe, yüzük, orta parmaklarıyla basılır.

Cevap : E) Sol elin serçe, yüzük, orta parmaklarıyla basılır.

14. Klavye çalışmalarında gözler yazılacak yazıda ve baş hafif ….. dönük olsun.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) sola
B) aşağı
C) sağa
D) yukarı
E) arkaya

Cevap : C) sağa

15. Temel sıra tuşlarını oluşturan tuşlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) ASDKTIRJ
B) FRTSWBNÖ
C) UİEAKMLY
D) DLFÖGFGF
E) KOULHYMF

Cevap : C) UİEAKMLY

16. Sol orta parmak ile “Ğ” tuşuna basıldığında,diğer parmaklar temel sırada durmalı ve …..toplanmamalıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) mouse’un üzerinde
B) shift tuşunun üzerinde
C) avuç içinde
D) klavyenin üzerinde
E) aralık tuşunun üzerinde

Cevap : C) avuç içinde

17. F klavye çalışmasında bir parmakla “S” tuşuna basılırken diğer parmaklar nerede durmalıdır?

A) J sırasında
B) F sırasında
C) Harf sırasında
D) Temel sırada
E) Rakam sırasında

Cevap : D) Temel sırada

18. F Klavye çalışması yaparken “V” tuşuna sol elin orta parmağı ile basıldığında diğer parmaklar hangi sırada durmalıdır?

A) Rakam sırasında
B) Üst sırada
C) “F” sırasında
D) Temel sırada
E) Alt sırada

Cevap : D) Temel sırada

19. Aşağıdaki harflerden hangisi F klavyede temel sıra tuşlarından biri değildir?

A) K
B) Y
C) L
D) S
E) M

Cevap : D) S

20. F klavyede “büyük harf” çalışması yapılırken”shift” tuşuna basıldığında aşağıdaki tuşlardan hangisine basmamaya dikkat edilmelidir?

A) ALT GR
B) FN
C) F9
D) CAPSLOCK
E) DELETE

Cevap : D) CAPSLOCK

Auzef Klavye Kullanımına Giriş 2023-2024 Bütünleme Soruları

Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik

Klavye Kullanımına Giriş 2023-2024 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!