auzefEgzersiz ve Spor BilimleriFair Play

Fair Play 2023-2024 Bütünleme Soruları

Fair Play 2023-2024 Bütünleme Soruları

#1. Seul Olimpiyatları'nda dopingle yakalanan atlet Ben Johnson hangi ülke vatandaşıdır?

Cevap : D) Kanada

#2. Uluslararası Fair Play Karikatür Yarışması'nın ana stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Bireyleri aydınlatarak bir zincir kurmak

#3. “Müsabakada numara yapmak, hakemi aldatmaya yönelik davranmak, kısacası kasıtlı olarak hakemi aldatmaya çalışmak, sadece hakemin güvenilirliğini zedeler ve nihayetinde oyunun ...... baltalar.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : E) bütünlüğünü

#4. Heysel faciası sonrası Liverpool takımına kaç yıl ceza verilmiştir?

Cevap : A) 6

#5. Aşağıdakilerden hangisi Coubertin tarafından olimpizm hakkında söylenen sözler arasında yer almamaktadır?

Cevap : E) 1946 – Sağlıklı bir inanış ve düşünce


#6. Finansal fair play kuralları ilk olarak hangi yılda kamuoyuna açıklanmıştır?

Cevap : B) 2009

#7. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında (Okçuluk) dalında şampiyon olup altın madalya kazanan ve genç yaşında fair play hususunda herkese örnek olan sporcumuz kimdir?

Cevap : A) Mete Gazoz

#8. Sadece zafer kazanan övülmekte, buna karşın kaybedenle, elinden geleni yapmış olmasına rağmen alay edilmektedir. Bu gibi davranışlar hangi çağda yer almaktadır?

Cevap : B) Antik Çağ

#9. Aristo ve Platon’a göre insanın sahip olması gereken erdemlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Basiret

#10. 2016 yılında sporculuk kariyeri boyunca elde ettiği önemli başarılarının yanında, saha içi ve dışında sporculara ve topluma örnek davranışlar sergilemesi nedeniyle fair play ödülüne layık görülen sporcumuz Taha Akgül’ün branşı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

Cevap : C) Güreş


#11. FFP’nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Financial Fair Play

#12. 15 yıllık profesyonel futbol yaşantısında ne sarı ne de kırmızı kart görmemesi üzerine fair play ödülü alan ünlü İngiliz futbolcu kimdir?

Cevap : C) Gary Lineker

#13. Aşağıdakilerden hangisi finansal fair play uygulamasının sosyal amaçları arasında gösterilmez?

Cevap : C) Kulüplerin borçlandığı kişilerin borcunu üstlenmek

#14. Sporcuların sportmen ve erdemli şekilde davranışlar sergilemesi sporcuların hangi yönlerini geliştirmektedir?

Cevap : D) Toplumsal bilinçlerini

#15. Aşağıdakilerden hangisi Millî Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu'nun kurulmasının amacıdır?

Cevap : E) Ülke çapında fair play ruhunun yayılması ve bu ruhun her kesim insan tarafından bilinmesi


#16. Sultan II. Selim zamanı atıcılarından Abdi Ağa’nın ok meydanında 960 geze diktiği taş neden çıkarılmıştır?

Cevap : B) Kurallara aykırı hareketlerde bulunması ve uyarıları dikkate almaması nedeniyle

#17. Kanunname-i Rimat nedir?

Cevap : E) Kemankeşler Yasası

#18. Sporda etik kavramı kaç alt başlıktan oluşmaktadır?

Cevap : A) 4

#19. Aşağıdakilerden hangisi modern olimpiyat oyunlarının düzenleme amaçları arasında yer almaz?

Cevap : C) Uluslararası rekabeti arttırıcı çalışmaların yapılacağı bir platform oluşturmak

#20. Fair play ruhunu öğrenme ve hayat boyu sürdürmede çocukların ilk yol göstericileri kimlerdir?

Cevap : A) Anne ve babaları


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Fair Play 2023-2024 Bütünleme Soruları

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF)
Bölüm : Auzef Egzersiz ve Spor Bilimleri Lisans

Fair Play 2023-2024 Bütünleme Soruları

Fair Play’in Temelleri

Fair play, sporda ve hayatta, saygı, dürüstlük, ve sorumluluk gibi değerlerin somut bir ifadesidir. Bu kavram, rekabetin ötesinde, bireyler arası ilişkilerde ve toplumsal etkileşimde etik davranışların önemini vurgular. Fair play, sadece rakibe karşı adil olmakla kalmaz, aynı zamanda kurallara, yarışma ruhuna ve herkesin hakkına saygı göstermeyi de içerir.

Spor, bu değerlerin öğrenilmesi, uygulanması ve yayılması için eşsiz bir ortam sunar. Sporcular, fair play’i sahada sergileyerek, genç nesillere model oluşturur ve toplumda olumlu değişikliklere öncülük eder. Sporda fair play’in teşvik edilmesi, sonuçtan ziyade sürece odaklanmayı, mücadele ve çabanın değerini anlamayı sağlar.

Antik Olimpiyat Oyunları’ndan bu yana, fair play sporun ayrılmaz bir parçası olmuştur. Oyunlar, sadece fiziksel yetenekleri değil, aynı zamanda sporcuların karakterini, erdemlerini ve birbirlerine olan saygısını da test eder. Modern spor anlayışında fair play, uluslararası barışın ve anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunan temel bir değer olarak kabul edilir.

Bu bölüm, fair play’in yalnızca bir kavram olmadığını, aynı zamanda sporun ve toplumun daha geniş bir anlayışına hizmet eden bir yaşam biçimi olduğunu vurgular. Sporcuların, antrenörlerin, seyircilerin ve tüm ilgili tarafların fair play ilkelerini benimsemesi, daha adil, saygılı ve kapsayıcı bir toplumun temellerini atar.

2. Mete Gazoz ve Fair Play’in Önemi

Bu bölümde, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan Mete Gazoz’un başarısını ve fair play konusundaki örnek davranışlarını ele alacağım. Mete Gazoz’un sporculuk kariyeri ve fair play’e olan katkıları üzerinden, sporcuların nasıl pozitif rol modeller olabileceğini ve fair play’in spor dünyasındaki etkisini inceleyeceğim.

Önerilen İçerik:

– Mete Gazoz’un 2020 Tokyo Olimpiyatları’ndaki başarısı.
– Fair play kavramına olan katkıları ve bu konudaki örnek davranışları.
– Sporcuların toplum üzerindeki olumlu etkileri ve rol model olarak önemi

Mete Gazoz ve Fair Play’in Önemi

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya kazanarak tüm Türkiye’yi gururlandıran Mete Gazoz, sadece sportif başarısıyla değil, aynı zamanda fair play ruhuyla da öne çıkmış bir isimdir. Genç yaşına rağmen gösterdiği olgunluk ve rakiplerine karşı sergilediği saygı, onu sadece bir sporcu değil, aynı zamanda bir örnek kişilik haline getirmiştir.

Mete Gazoz’un başarısı, fair play’in yalnızca teoride değil, pratikte de ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Sahada ve saha dışında sergilediği davranışlarla, genç sporculara ve topluma genel olarak fair play değerlerinin nasıl yaşatılacağını öğretmiştir. Gazoz, mücadele sırasında karşılaşılan zorluklara rağmen dürüstlük ve saygıyı korumanın, kazanmanın ötesinde bir değere sahip olduğunu kanıtlamıştır.

Sporcuların toplum üzerindeki etkisi göz ardı edilemez. Onlar, özellikle gençler için rol modellerdir ve davranışları, hayranları tarafından taklit edilir. Mete Gazoz gibi sporcular, fair play ve spor ahlakı konularında toplumsal bilinci artırmada kritik bir role sahiptir. Onların örnek davranışları, sporun birleştirici ve eğitici gücünü pekiştirir.

Mete Gazoz’un hikayesi, başarıya ulaşmanın yalnızca fiziksel yeteneklerle değil, aynı zamanda karakter gücü ve etik değerlerle de mümkün olduğunu göstermektedir. O, fair play’in sadece bir kural seti olmadığını, aynı zamanda sporcuların ve tüm bireylerin hayatlarını zenginleştiren bir yaşam felsefesi olduğunu hatırlatır.

Finansal Fair Play ve Sosyal Sorumluluk

Bu bölümde, finansal fair play (FFP) kavramının önemini ve spor kulüplerinin finansal sürdürülebilirliği üzerine etkilerini inceleyeceğiz. Ayrıca, FFP’nin sosyal sorumluluk ve sporun genel sağlığı açısından taşıdığı değeri ele alacağız.

Önerilen İçerik:

– Finansal fair play kavramının tanımı ve amacı.
– FFP’nin spor kulüpleri üzerindeki etkileri ve önemi.
– Sporun genel sağlığı ve sosyal sorumluluk bağlamında FFP’nin rolü

Finansal Fair Play ve Sosyal Sorumluluk

Finansal fair play (FFP), spor kulüplerinin finansal sürdürülebilirlik içinde hareket etmelerini sağlamak için UEFA tarafından geliştirilmiş bir düzenlemedir. Bu düzenleme, kulüplerin gelirleriyle orantılı harcama yapmalarını, borçlarını kontrol altında tutmalarını ve uzun vadede finansal sağlık ve istikrarlarını korumalarını amaçlar. FFP’nin temel hedefi, rekabet dengesini sağlamak ve kulüpler arası finansal farklılıkların adil bir şekilde yönetilmesine yardımcı olmaktır.

Finansal fair play, sadece kulüplerin ekonomik açıdan sağlam temeller üzerinde yükselmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda genç yeteneklerin gelişimine ve altyapı yatırımlarına önem verilmesini teşvik eder. Bu yaklaşım, sporun bütününe katkıda bulunur ve genç sporcuların yetişmesi için daha sağlıklı bir ortam oluşturur. Kulüplerin sosyal sorumlulukları da bu düzenleme kapsamında ön plana çıkar; çünkü finansal istikrar, topluma ve taraftarlara karşı olan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kritik bir rol oynar.

FFP uygulamaları, kulüpleri sadece kısa vadeli başarıları hedeflemekten ziyade, uzun vadeli planlama ve sürdürülebilir gelişime odaklanmaya teşvik eder. Bu, sporun genel sağlığı açısından önemlidir; zira finansal istikrar, sportif başarının yanı sıra toplumsal etki ve katkı açısından da kulüplere daha geniş bir vizyon kazandırır. Kulüplerin topluluklarla olan ilişkilerini güçlendirir ve sporun sosyal birleştirici gücünü pekiştirir.

Finansal fair play, sporun geleceğini koruma altına almak ve adil bir rekabet ortamı sağlamak için önemli bir adımdır. Bu düzenleme sayesinde, spor kulüpleri finansal disiplin içinde hareket etmeyi öğrenirken, aynı zamanda toplumsal sorumluluklarını da yerine getirmenin yollarını ararlar.

Sporda Etik ve Erdemler

Bu bölüm, sporda etiğin önemini ve sporcuların sahip olması gereken erdemleri ele alacak. Sporda etik, fair play’in temelini oluşturur ve sporcuların, antrenörlerin ve diğer ilgililerin nasıl davranması gerektiğini belirleyen bir rehberdir. Ayrıca, Aristoteles ve Platon gibi filozofların insanın sahip olması gereken erdemler üzerine düşüncelerini inceleyerek, bu erdemlerin sporda nasıl yansıtıldığını tartışacağız.

Önerilen İçerik:

– Sporda etik kavramının tanımı ve önemi.

– Sporcuların sahip olması gereken temel erdemler.
– Antik filozofların erdemler üzerine düşünceleri ve bu düşüncelerin sporda nasıl uygulandığı

Sporda Etik ve Erdemler

Sporda etik, adil oyun, dürüstlük, saygı ve takım ruhu gibi değerlerin bütününü ifade eder. Bu kavram, sporcuların, antrenörlerin ve tüm ilgililerin rekabet içinde ve dışında göstermeleri gereken davranışların temelini oluşturur. Etik, sadece kurallara uyumu değil, aynı zamanda rakiplere, hakemlere ve izleyicilere karşı gösterilen saygıyı da kapsar. Spor, bireylerin bu erdemleri pratiğe dökme ve geliştirme fırsatı bulduğu benzersiz bir alan sunar.

Temel Erdemler

Sporcuların sahip olması gereken temel erdemler arasında dürüstlük, saygı, sorumluluk, ve disiplin bulunur. Bu erdemler, hem bireysel hem de takım sporlarında, sporcuların kendi yeteneklerinin yanı sıra karakterlerini de geliştirmelerine yardımcı olur. Sporcuların bu değerleri benimsemesi, sahadaki performanslarının ötesinde, toplumda örnek bireyler olmalarını sağlar.

Antik Filozofların Bakış Açısı

Aristoteles ve Platon gibi antik filozoflar, insanın sahip olması gereken erdemler üzerine derinlemesine çalışmalar yapmışlardır. Aristoteles, ‘orta yol’ kavramıyla, aşırılıklardan kaçınmanın ve dengede yaşamanın önemini vurgulamıştır. Bu, sporda aşırı rekabetçiliğin ve kazanma hırsının zararlarına karşı bir uyarı olarak görülebilir. Platon ise, adalet, cesaret, ölçülülük ve bilgelik olmak üzere dört temel erdemi tanımlar. Bu erdemler, sporcuların hem saha içinde hem de dışında sergilemesi gereken davranışları şekillendirir.

Sporda Erdemlerin Uygulanması

Sporda erdemlerin uygulanması, sadece bireysel başarıları değil, aynı zamanda sporun topluma sağladığı katkıları da artırır. Sporcular, bu erdemleri benimseyerek, gençlere olumlu rol modeller olarak hizmet eder ve toplumda saygı ve adil oyunun değerini yükseltir. Ayrıca, etik davranışlar, sporun bütünleştirici ve eğitici yönünü güçlendirir, çeşitliliği ve inklüzyonu teşvik eder.

Sporda etik ve erdemler, sadece adil oyunu teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda sporcuların kişisel gelişimine ve toplumun genel iyiliğine katkıda bulunur. Bu değerler, sporcunun karakterini şekillendirir ve onları hayatın her alanında başarıya ulaşmaları için donatır.

Sonuç: Fair Play ve Sporun Geleceği

Bu bölümde, makalede ele alınan konuların özetini yaparak, fair play ve etik değerlerin sporun geleceğindeki rolü üzerine genel bir değerlendirme sunacağız. Sporun sadece fiziksel bir aktivite olmadığını, aynı zamanda toplumsal değerlerin, karakter gelişiminin ve uluslararası dostluğun pekiştirilmesinde önemli bir araç olduğunu vurgulayacağız.

Önerilen İçerik:

– Fair play ve etik değerlerin sporun temelini nasıl oluşturduğu.
– Sporcuların, antrenörlerin ve spor kurumlarının bu değerleri nasıl benimsemesi ve yayması gerektiği.
– Sporun geleceği için fair play ve etik değerlerin önemi

Sonuç: Fair Play ve Sporun Geleceği

Makalemiz boyunca, fair play ve etik değerlerin, sporun sadece bir yarışma olmadığını, aynı zamanda bireylerin karakterini şekillendiren ve toplumsal değerleri pekiştiren bir araç olduğunu gördük. Mete Gazoz’un olimpiyat zaferi, finansal fair play’in spor kulüpleri üzerindeki etkisi, ve sporda etik ve erdemlerin önemi, bu değerlerin spor dünyasında ne kadar hayati olduğunu göstermektedir.

Sporcular, antrenörler ve spor kurumları, fair play ve etik değerleri benimseyerek ve bu değerleri yayarak, sporun sadece fiziksel bir aktivite olmanın ötesinde, toplumsal bir işlevi olduğunu vurgulayabilir. Bu değerler, gençlere olumlu rol modeller sunar, toplumda saygı ve anlayışı artırır ve uluslararası dostlukları pekiştirir.

Sporun geleceği, bu etik değerlere ne kadar bağlı kalındığına büyük ölçüde bağlıdır. Fair play, sporun ruhunu canlı tutar ve onu sadece bir eğlence veya yarışma olmaktan çıkarıp, bireylerin ve toplumların gelişimine katkıda bulunan bir kültüre dönüştürür. Sporun geleceği, fair play ve etik değerlerin korunması ve geliştirilmesiyle daha parlak hale gelecektir.

Spor, bireylerin kendilerini ifade etme, yeteneklerini geliştirme ve toplumla bağ kurma yollarından biridir. Fair play ve etik değerlerin bu süreçte merkezi bir rol oynaması, sporun tüm katılımcıları için daha zengin ve anlamlı bir deneyim sunar. Bu yüzden, sporun her seviyesinde, bu değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, hepimizin sorumluluğudur

@lolonolo_com

Fair Play 2023-2024 Bütünleme Soruları

1. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında (Okçuluk) dalında şampiyon olup altın madalya kazanan ve genç yaşında fair play hususunda herkese örnek olan sporcumuz kimdir?

A) Mete Gazoz
B) Sümeyye Boyacı
C) Arda Turan
D) Buse Naz Çakıroğlu
E) Rıza Kayaalp

Cevap : A) Mete Gazoz

2. Aşağıdakilerden hangisi finansal fair play uygulamasının sosyal amaçları arasında gösterilmez?

A) Avrupa futbol kulüplerinin üretkenliğini devam ettirebilmek
B) Finansal yapısında denge sağlamak
C) Kulüplerin borçlandığı kişilerin borcunu üstlenmek
D) Kulüplerin borçlandığı kişileri ve kurumları korumak
E) Futbol kulüplerinin altyapılarına ve tesislerine yatırım yapılmasını sağlamak

Cevap : C) Kulüplerin borçlandığı kişilerin borcunu üstlenmek

3. Sporda etik kavramı kaç alt başlıktan oluşmaktadır?

A) 4
B) 1
C) 2
D) 5
E) 3

Cevap : A) 4

4. Finansal fair play kuralları ilk olarak hangi yılda kamuoyuna açıklanmıştır?

A) 2006
B) 2009
C) 2012
D) 2015
E) 2018

Cevap : B) 2009

5. Sadece zafer kazanan övülmekte, buna karşın kaybedenle, elinden geleni yapmış olmasına rağmen alay edilmektedir.
Bu gibi davranışlar hangi çağda yer almaktadır?

A) Orta Çağ
B) Antik Çağ
C) Modern Çağ
D) Yeni Çağ
E) İlk Çağ

Cevap : B) Antik Çağ

6. Aşağıdakilerden hangisi Coubertin tarafından olimpizm hakkında söylenen sözler arasında yer almamaktadır?

A) 1931 – Asil bir okul, temiz bir ahlak, dayanıklılık ve fiziksel enerji
B) 1908 – Güçlü bir fiziksel kültür kavramı; centilmenlik ruhu ve estetik duyarlılığa dayalı bir yaşam biçimi
C) 1896 – Uluslararası barışı sağlamak için güçlü bir etken
D) 1929 – Felsefik ve dini teoriye dayalı bir doktrin
E) 1946 – Sağlıklı bir inanış ve düşünce

Cevap : E) 1946 – Sağlıklı bir inanış ve düşünce

7. Kanunname-i Rimat nedir?

A) Çevgan Yasası
B) Cündiler Yasası
C) Ciritciler Yasası
D) Güreşçiler Yasası
E) Kemankeşler Yasası

Cevap : E) Kemankeşler Yasası

8. Aşağıdakilerden hangisi Millî Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu’nun kurulmasının amacıdır?

A) Fair play ruhunun amatör branşlarda tanıtımını sağlamak
B) Fair play felsefesini tüm ülkeye tanıtmak
C) Türk sporunu tanıtmak
D) Bireyleri erdemli davranmaya teşvik etmek
E) Ülke çapında fair play ruhunun yayılması ve bu ruhun her kesim insan tarafından bilinmesi

Cevap : E) Ülke çapında fair play ruhunun yayılması ve bu ruhun her kesim insan tarafından bilinmesi

9. Aristo ve Platon’a göre insanın sahip olması gereken erdemlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilgi
B) Sevgi
C) İçgüdü
D) Basiret
E) Hiyerarşi

Cevap : D) Basiret

10. “Müsabakada numara yapmak, hakemi aldatmaya yönelik davranmak, kısacası kasıtlı olarak hakemi aldatmaya çalışmak, sadece hakemin güvenilirliğini zedeler ve nihayetinde oyunun …… baltalar.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) adaletini
B) sorumluluğunu
C) saygısını
D) sevgisini
E) bütünlüğünü

Cevap : E) bütünlüğünü

11. Uluslararası Fair Play Karikatür Yarışması’nın ana stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karikatür sanatının gelişimine katkı sunmak
B) Bireyleri aydınlatarak bir zincir kurmak
C) İnsanları eğlendirmek
D) Karikatürün önemine dikkat çekmek
E) Bireyleri karikatür yapmaya yönlendirmek

Cevap : B) Bireyleri aydınlatarak bir zincir kurmak

12. Sporcuların sportmen ve erdemli şekilde davranışlar sergilemesi sporcuların hangi yönlerini geliştirmektedir?

A) Aile ilişkilerini
B) Kondisyonlarını
C) Sosyal ilişkilerini
D) Toplumsal bilinçlerini
E) Hızlarını

Cevap : D) Toplumsal bilinçlerini

13. Seul Olimpiyatları’nda dopingle yakalanan atlet Ben Johnson hangi ülke vatandaşıdır?

A) Avusturya
B) Arjantin
C) Amerika Birleşik Devletleri
D) Kanada
E) Jamaika

Cevap : D) Kanada

14. 2016 yılında sporculuk kariyeri boyunca elde ettiği önemli başarılarının yanında, saha içi ve dışında sporculara ve topluma örnek davranışlar sergilemesi nedeniyle fair play ödülüne layık görülen sporcumuz Taha Akgül’ün branşı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A) Yüzme
B) Futbol
C) Güreş
D) Voleybol
E) Eskrim

Cevap : C) Güreş

15. Sultan II. Selim zamanı atıcılarından Abdi Ağa’nın ok meydanında 960 geze diktiği taş neden çıkarılmıştır?

A) Atıcılığı bırakması nedeniyle
B) Kurallara aykırı hareketlerde bulunması ve uyarıları dikkate almaması nedeniyle
C) Yerine yeni taş dikilmesi nedeniyle
D) Kendisinin rekorunu kıran başka bir atıcı olması nedeniyle
E) Atış yapılan alanın değiştirilmesi nedeniyle

Cevap : B) Kurallara aykırı hareketlerde bulunması ve uyarıları dikkate almaması nedeniyle

16. 15 yıllık profesyonel futbol yaşantısında ne sarı ne de kırmızı kart görmemesi üzerine fair play ödülü alan ünlü İngiliz futbolcu kimdir?

A) David Beckham
B) Alan Shearer
C) Gary Lineker
D) Steve Mcmanaman
E) Michael Owen

Cevap : C) Gary Lineker

17. FFP’nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Football Fair Play
B) Financial Fair Programme
C) Football Federation Play
D) Financial Fair Play
E) Financial Football Play

Cevap : D) Financial Fair Play

18. Fair play ruhunu öğrenme ve hayat boyu sürdürmede çocukların ilk yol göstericileri kimlerdir?

A) Anne ve babaları
B) Danışmanları
C) Antrenörleri
D) Öğretmenleri
E) Kondisyonerleri

Cevap : A) Anne ve babaları

19. Heysel faciası sonrası Liverpool takımına kaç yıl ceza verilmiştir?

A) 6
B) 2
C) 10
D) 8
E) 4

Cevap : A) 6

20. Aşağıdakilerden hangisi modern olimpiyat oyunlarının düzenleme amaçları arasında yer almaz?

A) Uluslararası evrensel bir iyi niyet ortamı yaratmak ve geliştirmek amacı ile olimpizm prensiplerini dünyaya yaymak
B) Daha iyi ve barışçı bir dünya için, gençlerin spor yoluyla birbirlerini anlamaları ve dost olmaları imkânlarını yaratmak
C) Uluslararası rekabeti arttırıcı çalışmaların yapılacağı bir platform oluşturmak
D) Dünya’nın dört köşesindeki sporcu gençliği, olimpiyat oyunları dediğimiz büyük spor şöleninde bir araya getirmek
E) Spor yapmanın amacının, insanın bedensel olduğu kadar beyinsel gelişmesinde de katkısı olduğunu anlatmak

Cevap : C) Uluslararası rekabeti arttırıcı çalışmaların yapılacağı bir platform oluşturmak

Fair Play 2023-2024 Bütünleme Soruları

Almanya'da Furbol : Bundesliga, Almanya'da Furbol

Fair Play 2023-2024 Bütünleme Soruları

Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri

Fair Play çıkmış sorular

Öğrenci Dostu

LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Fair Play 2023-2024 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!