auzefGrafik TasarımıTemel Tasarım-2

Temel Tasarım-2 2022-2023 Vize Soruları

Temel Tasarım-2 2022-2023 Vize Soruları

Grafik Tasarımın Temel İlkeleri: Öğrencilere Rehber

Grafik tasarım, görsel iletişimi şekillendiren, renk, biçim, ve kompozisyon gibi unsurları kullanarak mesajları etkili bir şekilde ileten bir sanat ve iletişim formudur. Auzef Grafik Tasarım Ön Lisans programındaki “Temel Tasarım-2” dersi, öğrencilere bu disiplinin temel prensiplerini ve uygulamalarını öğretmeyi amaçlar. Bu makalede, ders kapsamındaki bazı temel kavramları ve ilkeleri ele alarak, öğrencilerin sınav sorularını daha iyi anlamalarını ve çözebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

Yön Kavramı ve Grafik Tasarım

Yön, bir grafik tasarımda hareketin ve görsel akışın yönlendirilmesinde kritik bir rol oynar. Tasarım elementlerinin konumlandırılması, izleyicinin bakışını yönlendirir ve tasarımın okunmasını etkiler. Yön, figürlerin ve biçimlerin hareketlerini ve bu hareketlerin işaret ettiği doğrultuyu belirleyerek kompozisyonun dinamizmini artırır.

Negatif ve Pozitif Alan

Grafik tasarımcı Tang Yau Hoong’un çalışmaları, negatif ve pozitif alan kullanımının mükemmel örneklerini sunar. Negatif alan, bir tasarımda figür veya nesnenin çevresinde kalan boşluktur; pozitif alan ise figür veya nesnenin kendisidir. Bu iki alanın dengeli bir şekilde kullanılması, tasarımlarda derinlik ve katman oluşturur ve izleyicinin algısını yönlendirir.

Eksenel Koram ve Düzen

Koram, bir tasarımın düzenini ve yapısal bütünlüğünü ifade eder. Eksenel koram, belirli bir çizgi doğrultusunda oluşturulan düzeni tanımlar ve tasarıma denge ve ritim katar. Bu düzen, izleyicinin görseli algılama şeklini etkiler ve tasarımın amacına hizmet eder.

Tasarım Elemanlarının Yönü

Bir tasarım elemanının yönü, kompozisyon içindeki ilişkileri ve dinamikleri belirler. Ancak, elemanların yönünün, birbirini kesen çizgi ve biçimlerin büyüklüğüne göre değiştiğini öne sürmek, tasarım prensipleri açısından hatalı bir yaklaşımdır. Yön, elemanların birbiriyle ve kompozisyonun geneliyle olan ilişkisine dayanır.

Hiyerarşi ve Koram

Hiyerarşi, bir tasarımda elemanların önem sırasını belirler ve izleyicinin bilgiyi algılama sırasını yönlendirir. Hiyerarşi-koram ilkesi, tasarımın okunabilirliğini ve etkileşimini artıran bir düzenleme metodudur. Simetri, her zaman gerekli bir unsurl değildir; çünkü çeşitlilik ve kontrast da etkili bir düzenleme ve görsel ilgi yaratabilir.

Şekil, Biçim ve Form

Grafik tasarımda şekil, biçim ve form kavramları, nesnelerin ve elemanların görsel özelliklerini tanımlar. Şekiller düzlemsel ve iki boyutludur; form ise üç boyutlu yapıları ifade eder. Biçim ve form arasındaki ayrım, tasarımda derinlik ve hacim algısını yönlendirir.

Görsel Algı ve Yalınlaşma

Görsel algı, figür ve zemin ilişkisi üzerine kuruludur ve tasarımın nasıl anlaşıldığını belirler. Yalınlaşma, bir tasarımı sadeleştirme ve mesajı daha net bir şekilde iletebilme sürecidir. Bu süreç, hedef kitleye uygun ve algılanabilir görsel iletişim yaratır.

Çeşitlilik ve Hareket

Çeşitlilik, tasarımda ilgi ve dinamizm yaratır. Farklı büyüklükteki ve çeşitlilikteki elemanların kullanımı, statik ya da hareketli izlenimler yaratabilir. Bu, tasarımın canlılığını ve etkileşimini artırır.

Sonuç

Grafik tasarımın temel ilkeleri ve kavramları, etkili görsel iletişim yaratmanın anahtarlarıdır. lolonolo.com olarak, açıköğretim öğrencilerine yönelik bu rehber, temel tasarım prensiplerinin anlaşılmasını ve uygulanmasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Grafik tasarımın bu temelleri, yaratıcı düşünme ve görsel problem çözme becerilerini geliştirirken, öğrencilerin sınavlarda ve profesyonel çalışmalarında başarılı olmalarını sağlar.

@lolonolo_com

Temel Tasarım-2 2022-2023 Vize Soruları

1- Aşağıdaki yön ile ilgili hangisi yanlıştır?

Cevap : Bir eserde yer alan figürlerin ve biçimlerin yüzünün hareketlerinin gösterdiği işaret ettiği yön tarafında

2- Grafik tasarımcı tang yau hong çalışmalarında basit kavramsal gerçeküstü ve….boşluklar ile şekilsel tasarımlar oluşturur.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Negatif, Pozitif

3- Koramı oluşturan biçim, şekil ya da elemanın …… oluşan koram eksensel olarak adlandırılır.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Belirli bir çizgi doğrultusunda çizilmesiyle

4- Bir şeklin ya da tasarım elemanın yönü …… göre değişir
Yukarıdaki boşluğa hangi ifade gelirse cümle hatalı olur?

Cevap : Birbirini kesen çizgi ve biçimlerin büyüklüğüne

5- Aşağıdakilerden hangisi yön kavramı için söylenmez?

Cevap : Yön bir tasarımdaki çizgiler ve noktalar yön değiştirirse hareketi oluşturur.

6-Hiyerarşi-koram ilkesinin yapısında aşağıdakilerden hangisinin bulunması şart değildir?

Cevap : Simetri

7- Aşağıdaki biçim-form ve şekil ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Çember daire geometrik bir formken küre şekil olarak adlandırılır

8- Biçim psikolojisi yaklaşımına göre görüntü nasıl algılanmaktadır?

Cevap : Figür ve zemin olarak algılanmaktadır

9- Aşağıdakilerden hangisi şekil olarak adlandırılmaz?

Cevap : Küre

10- Hedef kitle ve grafik tasarım ilişkisi tamamen görsel iletişime dayalı bir durumdur. Bu kapsama dayalı olarak…bir tasarımın öncellikle … gerekir. Algılanma kişiye ve ihtiyaçlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Sonrasında ise …devreye girmektedir. Tasarım eleman ve ilkeleri dikkate alınarak ortaya konan grafik tasarım ürününün hedef kitleye iletmek istediği…. ileti algılandığında başarıya ulaşmış ve gerekli iletişim sağlamış demektir.
Üniteden alınmış olan bu paragraftaki boş olan yerlere en doğru dolduran seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kritik Yapıldığında-Algılanması-İletişim-Mesaj

11- Hiyerarşi-koram ile ilgili belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Biçimleri renkleri dokları birbirinden farklı ancak hizalamada ölçümsel olarak düzen oluşturulan her düzenleme koramı meydana getirir

12- Aşağıdakilerden hangisi koram ilkesi içerir?

Cevap : Ayın döngüsel dizilimi

13- Doğada koramın pek çok türüne rastlamak mümkündür.
Yukarıdaki görselde yer alan ayçiçeği hangi tür koram için örnek teşkil eder?

Cevap : Merkezsel koram

14- Grafik tasarımda temel tasarım öğeleri ilkeleri ve içeriğin mesajı hedef kitlesine ulaştıracak ve algılanabilir şekilde sade bir üsluba indirgeyecek unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yalınlaşma

15- Çeşitlilik ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisini söylemek yanlıştır?

Cevap : Çeşitlilik tasarımda yer alan figürün nesnenin ya da ürünün belli bir noktaya baktığı taraftır

16- Şekil-biçim-form ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Şekillerin eni boyu ve yüksekliği vardır

17- Aynı büyüklükte ve eşit mesafelerle aynı yönde düzenlenmiş çizgi ve biçimler …. görünürken farklı büyüklükte ve çeşitlilikte çizgi ve biçimlerin seyrek ya da sıkışık dizimi …izlenim yaratacaktır.
Yukarıdaki cümledeki boşluklara sırasıyla hangi ifadeler gelmelidir?

Cevap : Statik-Hareketli

18- Grafik yüzey üzerine verilen bilgiye göre değerlendirildiğinde soruda yer alan görsel neyi açıklamaktadır?

Cevap : Şekil ve biçim arasındaki farka dikkat çekmektedir

19- Çıktığı İspanya yolculuğunda El Hamara sarayı ve Kurtuba camiini gezen bu yapıların karmaşık tasarımlarından etkilenerek girift görüntülerin nerede başlayıp nerede biteceği baş ve sonu belli olmayan sonsuz yanılsamalarını oluşturan sanatçı kimdir?

Cevap : M.C. Escher

20- Şekil-biçim-form ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Biçim çok yüzeylidir hacmi ya da hacim etkisi vardır

Temel Tasarım-2 2022-2023 Vize Soruları

Auzef Grafik Tasarımı
Auzef Grafik Tasarımı TELEGRAM

Temel Tasarım-2 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!