auzefDoğum ve Suni TohumlamaLaborant ve veteriner sağlık

Doğum ve Suni Tohumlama 2022-2023 Vize Soruları

Doğum ve Suni Tohumlama 2022-2023 Vize Soruları

Auzef Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Bahar Dönemi Sınav Soruları

Auzef Doğum ve Suni Tohumlama 2022-2023 Vize Soruları

“Doğum ve Suni Tohumlama” konusunda odaklanılacak özel bir başlık veya detay belirtmediğiniz için, genel bir makale hazırlayacağım. Makale, suni tohumlamanın tanımını, avantajlarını ve dezavantajlarını; doğum sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları ve bu süreçlerin hayvan sağlığı üzerindeki etkilerini kapsayacak şekilde oluşturulacak.

Doğum ve Suni Tohumlama Üzerine Genel Bir Bakış

Giriş

Hayvan yetiştiriciliğinde verimliliği ve genetik kaliteyi artırmada doğum ve suni tohumlama yöntemleri kritik rol oynar. Bu makalede, suni tohumlamanın tanımı, avantajları ve dezavantajları ile doğum sürecinde göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörler üzerinde duracağız.

Suni Tohumlama

Suni tohumlama, bir erkek hayvanın spermasının toplanıp, uygun yöntemlerle bir dişi hayvanın üreme kanalına yerleştirilmesi işlemidir. Bu yöntemin birçok avantajı bulunmaktadır:

– Genetik Çeşitliliğin Artırılması: Uzak mesafedeki değerli erkek hayvanların genlerinin sürüye dahil edilmesini sağlar.

– Hastalık Riskinin Azaltılması: Doğrudan cinsel temas olmadığı için bulaşıcı hastalıkların yayılma riski düşer.

– Yönetim Kolaylığı: Tohumlama zamanının kontrolü, dişi hayvanların ovülasyon döngülerine göre ayarlanabilir.

Ancak suni tohumlamanın bazı dezavantajları da vardır:

– Maliyet: Ekipman ve uzman personel gerektirir.

– Beceri Gereksinimi: Başarılı bir suni tohumlama işlemi, detaylı bilgi ve beceri gerektirir.

Doğum Süreci

Doğum süreci, özellikle ilk kez doğum yapacak hayvanlar için hayati öneme sahiptir. İşte bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:

– Sağlık Takibi: Doğum öncesi dönemde dişi hayvanların sağlık durumunun yakından izlenmesi gerekir.

– Beslenme: Yeterli ve dengeli beslenme, sağlıklı bir doğum süreci için elzemdir.

– Doğum Ortamı: Doğumun gerçekleşeceği alanın temiz, kuru ve rahat olması sağlanmalıdır.

– Müdahale: Doğum sırasında olası komplikasyonlara karşı hazırlıklı olunmalı ve gerektiğinde hızlı müdahale edilmelidir.

Sonuç

Doğum ve suni tohumlama, hayvan yetiştiriciliğinde verimliliği artırmak ve sürü sağlığını korumak için kullanılan önemli yöntemlerdir. Her iki süreç de detaylı bilgi, dikkat ve özen gerektirir. Suni tohumlama ile genetik iyileştirme sağlanırken, doğum sürecinde alınan önlemlerle yeni doğan hayvanların sağlıklı bir başlangıç yapmaları desteklenir.

Bu makale, doğum ve suni tohumlama hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Her iki konuda da başarı, doğru bilgi ve uygulamalarla mümkündür

@lolonolo_com

Auzef Doğum ve Suni Tohumlama 2022-2023 Vize Soruları

1. Payet yöntemine göre, dondurulan boğa spe(rması için en ideal eritme ortamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Suda

2. Tesislerin içinde muhafaza edildiği deriden kılıfa ne ad verilir?

Cevap : skrotum

3. Kısraklara da endoskopik muayene …… tekniği ile uygulanır.
Yukarıda cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : transservikal

4. Koyun ve keçilerde genital organ muayeneleri için genellikle aşağıdaki yöntemlerden hangisi yararlanılmaktadır?

Cevap : ultrasonografi

5. Spermatogenezin başkalaşım evresine ne ad verilir?

Cevap : Spermiyogenezis

6. Doğum kanalının ölçülerinin tespitinde kaç çap çok önemlidir?

Cevap : 3

7. Sağlıklı bir testisin kıvamı muayene sırasında nasıl hisse edilmelidir?

Cevap : gergin balon

8. Kriyoprotektan içeren sulandırıcının 5 santigrat sıcaklık da sperme maya ilave edilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 5 santigrat sıcaklıkta spermatozonların metabolik aktivitenin yüksek ve madde alışverişinin hızlı olması.

9. Boğazlardan doğala en yakın şekilde alınan sperma aşağıdaki tekniklerden hangisi ile alınmaktadır?

Cevap : suni vaj(i)na

10. Oositin olgunlaşmasına ne ad verilir?

Cevap :

NOT: Oositin olgunlaşmasına “oogenez” adı verilir. Oogenez, dişi gametlerin (oositlerin) olgunlaşma sürecidir ve bu süreçte oositler, döllenmeye hazır hale gelirler. Oogenez, foliküler evre, ovülasyon ve luteal evre olmak üzere üç ana aşamadan oluşur. Oositin olgunlaşması, foliküler evrede başlar ve ovülasyon ile sonlanır; ovülasyon sırasında, olgun oosit ovaryumdan çıkarak döllenme için hazır hale gelir.

11. Ovaryum onların görevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : ekzokrin ve endokrin görevleri vardır

12. Yavru zarlarının hidropsu aşağıdakilerden hangisini ifade etmektir?

Cevap : yavru sularının (Amniyon ve allantoi)s anormal artışıdır.

13. Aşağıdakilerden hangisi plasentanın fonksiyonlarından değildir?

Cevap : implantasyon

14. Pişi yürüme organlarının içten dışa doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Ovaryum, ovidikt, uterus, serviks uteri, vaj(i)na, vulva

15. Rektal muayene aşağıdaki hayvan türlerinin hangisinde sıklıkla kullanılır?

Cevap : inek

16. Fibroelastik tip denizlerde ereksiyon dışında penisin aldığı 5 şekilden yapıya ne ad verilir?

Cevap : fleksura sigmoidea.

17. Bu onların genital organlarının muayenesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : penis ereksiyonu sırasında muayene edilir.

18. Aşağıdakilerden hangisi erkek hayvanların bir dış genital organıdır?

Cevap : te(s)tis

19. Suni tohumlama rutin kullanılan paketlerin hacimleri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 0,25 ve 0,5 ml

20. Yavru henüz embriyonal dönemde iken presentasyon şekillendirmeden önce ölürse ……
Yukarıda cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : rezerbe olur

Doğum ve Suni Tohumlama

 

Laborant Ve Veteriner Sağlık

Doğum ve Suni Tohumlama 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!