auzefLaborant ve veteriner sağlıkSürü Sağlığı Yönetimi

Sürü Sağlığı Yönetimi 2023-2024 Final Soruları

Auzef Sürü Sağlığı Yönetimi 2023-2024 Final Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi piyeten ile mücadelede yapılması gereken eylemlerden biri değildir?

Cevap : D) Doğumdan önce koyunlara ve doğumdan sonra kuzulara selenyum ve E vitamini verilmelidir.

#2. Toprak zeminli bir ağılda, kuzulu koyun için ayrılması planlanan yer kaç metre kare olmalıdır?

Cevap : A) 1,4-1,8 m²

#3. Aşağıdakilerden hangisi sağımda kullanılabilen malzemelerden biri değildir?

Cevap : B) Alkol

#4. Sağmal bir inek sürüsünde ideal ortalama sütteki gün sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap : C) 180

#5. Tohumlama zamanından ilk buzağılama zamanına kadar geçen süre boyunca rasyonun protein oranı ne olmalıdır?

Cevap : B) yüzde 14

#6. Düve yetiştirme maliyetinin süt üretim maliyetine etkisi yüzde kaç düzeyindedir?

Cevap : D) yüzde 10-15

#7. ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye'de toplam bakteri sayısı için kabul edilen yasal sınırlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

Cevap : A) 200.000 adet/ml, 100.000 adet/ml ve 100.000 adet/ml

#8. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede tırnak sağlığı açısından planlanması gereken hususlar arasında yer almaz?

Cevap : E) Püskürtmeli fanlar

#9. Aşağıdakilerden hangisi yetiştiricilerin en sık karşılaştığı sürü hastalıklarından biri değildir?

Cevap : B) Tetanoz

#10. Aşağıdakilerden hangisi dölverimini etkileyen parametrelerden biri değildir?

Cevap : C) Ayak banyoları

#11. Buzağılara verilecek sütün sıcaklığı kaç °C olmalıdır?

Cevap : E) 37°C

#12. Yeterli düzeyde kolostrum alan buzağılar kaç ay yeterli düzeyde bağışıklık düzeyini korurlar?

Cevap : E) 2 ay

#13. Koyunlar için yemlik uzunluğu en az kaç cm olmalıdır?

Cevap : A) 40 cm

#14. Bir aylıktan küçük buzağılara sıcaklık kaç °C altına düştüğü zaman ilave 1 öğün daha süt verilmesi önerilir?

Cevap : D) 10-15 °C

#15. Besi sığırı işletmelerinde yeterli aydınlatmayı sağlayabilmek için çatının yüzde kaçı şeffaf kaplanmalıdır?

Cevap : D) yüzde 10-15 i

#16. Serbest gezinmeli sağmal inek ahırları için yemlik boyu hayvan başına kaç cm olmalıdır?

Cevap : A) 75

#17. İdeal buzağılama aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) 12,0-13,5 ay

#18. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir sürü yönetiminin anahtarıdır?

Cevap : E) Kayıt tutma

#19. Serbest gezinmeli sağmal inek ahırları için hayvan başına düşen kapalı alan en az kaç metrekare olmalıdır?

Cevap : C) 10 m²

#20. Düvelerde kemik çatısının iyi gelişmesi neden önemlidir?

Cevap : B) Güç doğum riskini en aza indirmek için

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Sürü Sağlığı Yönetimi 2023-2024 Final Soruları

Auzef Laborant ve eteriner Sağlık Ön Lisans Çıkan Sınav Soruları

Sürü Sağlığı Yönetimi 2023-2024 Final Soruları

“Sürü Sağlığı Yönetimi” dersi, hayvancılık işletmelerinde sürü sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için gerekli yönetim stratejileri, uygulamaları ve önlemleri kapsar. 2023-2024 akademik yılı final sınav soruları, öğrencilerin ders boyunca edindikleri bilgi ve becerileri ölçmek için tasarlanmıştır. Bu sınav, öğrencilere sürü sağlığı yönetimi konusunda kapsamlı bir değerlendirme sunar ve aşağıdaki gibi temel konuları içerir:

1- Dölverimini Etkileyen Faktörler:

Dölverimini etkileyen faktörler arasında meme problemleri, kızgınlık tespitinde başarısızlık, sıcaklık stresi, vücut kondisyon kaybı ve negatif enerji dengesi bulunur. Ayak banyoları, doğrudan dölverimi üzerinde bir etki oluşturmadığı için bu listede yer almaz.

2- Toplam Bakteri Sayısı için Yasal Sınırlar:

ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye’de toplam bakteri sayısı için kabul edilen yasal sınırlar sırasıyla 200.000 adet/ml, 100.000 adet/ml ve 100.000 adet/ml’dir. Bu sınırlar, süt kalitesinin korunması ve tüketici sağlığının güvence altına alınması için belirlenmiştir.

3- Piyeten ile Mücadele:

Piyeten ile mücadelede temel stratejiler; topallayan hayvanların ayrılması ve tedavisi, kuru ve temiz ağılların sağlanması ve düzenli piyeten aşısının yapılmasıdır. Doğum öncesi ve sonrası koyunlara selenyum ve E vitamini verilmesi, piyeten ile mücadelede önerilen bir yöntem değildir.

4- Yemlik Uzunluğu:

Koyunlar için yemlik uzunluğu en az 40 cm olmalıdır. Bu uzunluk, her hayvanın yemliğe rahatça erişimini sağlar ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur.

5- Besi Sığırı İşletmelerinde Aydınlatma:

Besi sığırı işletmelerinde yeterli aydınlatmayı sağlamak için çatının yüzde 10-15’i şeffaf malzeme ile kaplanmalıdır. Bu oran, doğal ışığın etkili bir şekilde içeri alınmasını sağlar.

Bu sınav soruları, öğrencilere sürü sağlığı yönetimi alanında karşılaşılan zorluklar ve çözüm yöntemleri hakkında derinlemesine bir bakış sunar. Ayrıca, öğrencilerin teorik bilgilerini pratik uygulamalarla entegre etmelerine olanak tanır.

@lolonolo_com

Sürü Sağlığı Yönetimi 2023-2024 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi dölverimini etkileyen parametrelerden biri değildir?

A) Meme problemleri
B) Kızgınlık tespitinin yapılamaması
C) Ayak banyoları
D) Sıcaklık stresi
E) Vücut kondisyon kaybı ve negatif enerji dengesi

Cevap : C) Ayak banyoları

2. ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye’de toplam bakteri sayısı için kabul edilen yasal sınırlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A) 200.000 adet/ml, 100.000 adet/ml ve 100.000 adet/ml
B) 300.000 adet/ml, 400.000 adet/ml ve 500.000 adet/ml
C) 20.000 adet/ml, 10.000 adet/ml ve 10.000 adet/ml
D) 100.000 adet/ml, 200.000 adet/ml ve 300.000 adet/ml
E) 400.000 adet/ml, 100.000 adet/ml ve 700.000 adet/ml

Cevap : A) 200.000 adet/ml, 100.000 adet/ml ve 100.000 adet/ml

3. Aşağıdakilerden hangisi piyeten ile mücadelede yapılması gereken eylemlerden biri değildir?

A) Topallayan hayvanlar sürüden ayrılarak tedavileri yapılmalıdır.
B) Koyunların %3-5 bakır sülfat içeren ayak banyosundan geçmeleri sağlanmalıdır.
C) Ağılların düzenli temizlenerek kuru ve temiz olması sağlanmalıdır.
D) Doğumdan önce koyunlara ve doğumdan sonra kuzulara selenyum ve E vitamini verilmelidir.
E) Piyeten aşısı düzenli olarak sürüye yapılmalıdır.

Cevap : D) Doğumdan önce koyunlara ve doğumdan sonra kuzulara selenyum ve E vitamini verilmelidir.

4. Koyunlar için yemlik uzunluğu en az kaç cm olmalıdır?

A) 40 cm
B) 20 cm
C) 30 cm
D) 75 cm
E) 70 cm

Cevap : A) 40 cm

5. Besi sığırı işletmelerinde yeterli aydınlatmayı sağlayabilmek için çatının yüzde kaçı şeffaf kaplanmalıdır?

A) %20-25’i
B) %30-35’i
C) %5-10’u
D) %10-15’i
E) %40-45’i

Cevap : D) yüzde 10-15 i

6. Düvelerde kemik çatısının iyi gelişmesi neden önemlidir?

A) İkiz doğum oranını arttırmak için
B) Güç doğum riskini en aza indirmek için
C) Meme hastalıklarını önlemek için
D) Ayak hastalıklarını önlemek için
E) Süt verimini arttırmak için

Cevap : B) Güç doğum riskini en aza indirmek için

7. Aşağıdakilerden hangisi yetiştiricilerin en sık karşılaştığı sürü hastalıklarından biri değildir?

A) Abomasum Deplasmanı
B) Tetanoz
C) Mastitis
D) Metrit
E) Topallık

Cevap : B) Tetanoz

8. Serbest gezinmeli sağmal inek ahırları için yemlik boyu hayvan başına kaç cm olmalıdır?

A) 75
B) 60
C) 65
D) 55
E) 70

Cevap : A) 75

9. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir sürü yönetiminin anahtarıdır?

A) Düşük ölüm oranı
B) Yüksek gebelik oranı
C) Yüksek ikizlik oranı
D) Yüksek süt verimi
E) Kayıt tutma

Cevap : E) Kayıt tutma

10. Toprak zeminli bir ağılda, kuzulu koyun için ayrılması planlanan yer kaç metre kare olmalıdır?

A) 1,4-1,8 m²
B) 2,3-2,6 m²
C) 1,1-1,4 m²
D) 2,7-3,0 m²
E) 2,0-2,2 m²

Cevap : A) 1,4-1,8 m²

11. Bir aylıktan küçük buzağılara sıcaklık kaç °C altına düştüğü zaman ilave 1 öğün daha süt verilmesi önerilir?

A) 23-25 °C
B) 15-20 °C
C) 25-27 °C
D) 10-15 °C
E) 20-22 °C

Cevap : D) 10-15 °C

12. Aşağıdakilerden hangisi sağımda kullanılabilen malzemelerden biri değildir?

A) Kağıt havlu
B) Alkol
C) Son saldırma solüsyonu
D) Bez havlu
E) Ön daldırma solüsyonu

Cevap : B) Alkol

13. İdeal buzağılama aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10-12 ay
B) 15-17 ay
C) 12,0-13,5 ay
D) 8-10 ay
E) 13-15 ay

Cevap : C) 12,0-13,5 ay

14. Buzağılara verilecek sütün sıcaklığı kaç °C olmalıdır?

A) 35°C
B) 32°C
C) 30°C
D) 40°C
E) 37°C

Cevap : E) 37°C

15. Sağmal bir inek sürüsünde ideal ortalama sütteki gün sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 220
B) 260
C) 180
D) 240
E) 280

Cevap : C) 180

16. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede tırnak sağlığı açısından planlanması gereken hususlar arasında yer almaz?

A) Belirli periyotlarda yapılacak tırnak bakımı
B) Hayvanlara egzersiz olanağını tanıyacak çevre düzenlemesi
C) Altlık tipi
D) Rasyondaki enerji/protein oranı
E) Püskürtmeli fanlar

Cevap : E) Püskürtmeli fanlar

17. Serbest gezinmeli sağmal inek ahırları için hayvan başına düşen kapalı alan en az kaç metrekare olmalıdır?

A) 25 m²
B) 20 m²
C) 10 m²
D) 15 m²
E) 5 m²

Cevap : C) 10 m²

18. Yeterli düzeyde kolostrum alan buzağılar kaç ay yeterli düzeyde bağışıklık düzeyini korurlar?

A) 5 ay
B) 4 ay
C) 3 ay
D) 1 ay
E) 2 ay

Cevap : E) 2 ay

19. Tohumlama zamanından ilk buzağılama zamanına kadar geçen süre boyunca rasyonun protein oranı ne olmalıdır?

A) %12
B) %14
C) %15
D) %19
E) %17

Cevap : B) yüzde 14

20. Düve yetiştirme maliyetinin süt üretim maliyetine etkisi yüzde kaç düzeyindedir?

A) %8-9
B) %16-20
C) %6-7
D) %10-15
E) %3-5

Cevap : D) yüzde 10-15

Sürü Sağlığı Yönetimi

 

Laborant Ve Veteriner Sağlık

Sürü Sağlığı Yönetimi 2023-2024 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!