Anne Çocuk SağlığıauzefÇocuk Gelişimi

Anne Çocuk Sağlığı 2023-2024 Bütünleme Soruları

Anne Çocuk Sağlığı 2023-2024 Bütünleme Soruları

#1. Aşağıdaki akut gastroenterit bulgularından hangisi yanlıştır?

Cevap : C) İdrar miktarı ve sıklığında artma

#2. Hafif ateş, tükürük bezlerinde ve lenf bezlerinde şişmeye neden olan, genç erkeklerde infertiliteye (kısırlık) yol açabilen, aşı ile korunabilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Kabakulak

#3. Hayat kurtarmak amacı ile solunumu durmuş ve hiçbir yaşam belirtisi görülmeyen kişiye, hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini; dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne denir?

Cevap : A) Kardiyo pulmoner resüsitasyon (CPR)

#4. Kusması olan bir çocukta aşağıdaki bulgulardan hangisinin varlığı özellikle endişe vericidir?

Cevap : C) Safralı kusma

#5. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biridir?

Cevap : A) Acil durumu ilgili kurumlara bildirme


#6. Aşağıdakilerden hangisi mons pubis için doğrudur?

Cevap : D) Ergenlik döneminden itibaren kıllar ile kaplanır.

#7. Aşağıdakilerden hangisi kazalarda ilk yardım ihtiyacını belirlemede diğerlerine göre daha az önceliklidir?

Cevap : B) Çoklu kırıkların varlığı

#8. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde en sık görülen zehirlenmelere neden olan maddeler arasında değildir?

Cevap : E) Radyoaktif maddeler

#9. Aşağıdakilerden hangisi kızlarda ergenliğin başlangıcıdır?

Cevap : A) Meme gelişimi

#10. Çocuklarda tüm yaralanmalar içinde ilk sırada hangi tür kazalar yer almaktadır?

Cevap : B) Ev kazaları


#11. Nötropenik veya bağışıklığı baskılanmış çocuklarda hangi bölgeden ateş ölçülmesi sakıncalıdır?

Cevap : E) Rektal

#12. Çocukluk ve ergenlik yaş grubunda görülen kısa süreli (4- 20 saniye) boş bakma-dalma şeklinde olan, iyi seyirli nöbetlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Absans nöbet

#13. Optimal sağlığa, hastalıkları önlemeye, pozitif mental ve emosyonel durumlara odaklanılan sağlık modeli aşağıdakilerden hangisidir?A) Çevre Modeli (The Environment Model)

Cevap : B) Holistik Model (The Holistic Model)

#14. Bir mikroorganizmanın duyarlı konakçı dokusuna girip üremesi, çoğalması ve buna bağlı olarak hastalık oluşturmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Enfeksiyon hastalığı

#15. Çocuklarda süt çocukluğu ve ergenlik dönemlerini diğer dönemlerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Gelişimlerinin hızlı olması


#16. Çocuklara verilecek sağlık eğitiminin ana hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Çocuklara sağlıklarını korumak ve geliştirmek için olumlu davranışlar kazandırmak

#17. Bebek sırt üstü yatırılır. Baş kısmı muayene edenin eli ile desteklenir. Bu destek birden bire çekilerek başın 10-15˚ geriye düşmesi sağlanır. Bebek refleks olarak gövdesini öne ve kollarını her iki yana açar. Sonra da kapatır. Yukarıda anlatılan refleks aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Moro

#18. Okul öncesi eğitim kurumlarında belirli aralıklarla yapılacak olan sağlık taramalarının sağladığı yarar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Erken tanı ve tedavinin sağlanması

#19. Bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısı aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

Cevap : C) Toplam doğurganlık hızı

#20. Anne babaların çocukların sağlıklı gelişimi için gerekli olan ihtiyaçlarını karşılama güçleri olduğu halde bunu yapmamalarına ne ad verilir?

Cevap : A) İhmal


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anne Çocuk Sağlığı 2023-2024 Bütünleme Soruları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi
Ders : Auzef Anne Çocuk Sağlığı

Auzef Anne Çocuk Sağlığı 2023-2024 Bütünleme Soruları

Anne Çocuk Sağlığı: Temel İlkeler ve Önemli Bilgiler

Anne ve çocuk sağlığı, toplumun temelini oluşturan aile yapısının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için kritik öneme sahip bir alandır. Bu alandaki bilgiler, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan koşulların sağlanmasına yardımcı olur. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) bünyesinde sunulan Anne Çocuk Sağlığı dersi, bu önemli konuda öğrencilere temel bilgiler sunar. İşte bu ders kapsamında ele alınan bazı ana konuların özeti:

Akut Gastroenterit ve Bulguları

Akut gastroenterit, çocuklarda sık görülen bir sağlık sorunudur. Kusma, ishal, ağız kuruluğu, susuzluk hissi ve kilo kaybı gibi belirtilerle kendini gösterir. Ancak, idrar miktarı ve sıklığında artış bu hastalığın belirtileri arasında yer almaz; aksine, idrar miktarında azalma görülür.

Doğurganlık Hızı

Bir kadının doğurgan olduğu dönemde doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı, nüfus politikaları ve sağlık planlaması açısından önem taşır. Bu dönem genellikle 15-49 yaşları arasını kapsar.

Çocukluk Dönemi Gelişimi

Çocukluk döneminde, özellikle süt çocukluğu ve ergenlik dönemlerinde, gelişim hızı diğer dönemlere göre daha fazladır. Bu hızlı gelişim, çocuk sağlığı ve beslenmesi konularında özel dikkat gerektirir.

Sağlık Taramaları

Okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan sağlık taramaları, çocukların sağlık durumlarının izlenmesi ve erken tanı konulabilmesi için önemlidir. Bu taramalar sayesinde çeşitli sağlık sorunları erken evrede tespit edilerek tedavi edilebilir.

Ev Kazaları ve Çocuk Güvenliği

Çocuklarda en sık görülen yaralanmalar ev kazaları kaynaklıdır. Bu nedenle, ev içinde çocuk güvenliğine yönelik önlemler alınması büyük önem taşır.

Zehirlenmeler ve Korunma Yolları

Çocuklarda zehirlenme vakaları genellikle evde bulunan ilaçlar, temizlik malzemeleri ve bazı bitkiler nedeniyle meydana gelir. Radyoaktif maddeler ise ülkemizde çocuk zehirlenmelerine neden olan maddeler arasında yer almaz.

Enfeksiyon Hastalıkları

Enfeksiyon hastalıkları, bir mikroorganizmanın duyarlı bir konakçıya girip çoğalması ve hastalık oluşturması sonucu meydana gelir. Çocukluk döneminde aşılar, bu tür hastalıklardan korunmada temel bir rol oynar.

İlk Yardımın Önemi

Kazalarda ilk yardım, hayat kurtarıcı önlemler arasında yer alır. İlk yardımın temel amacı, acil durumda gerekli müdahaleyi yaparak kazazedelerin hayatta kalma şansını artırmaktır.

Çocukluk Dönemi Hastalıkları ve Önleme Yöntemleri

Çocukluk dönemi hastalıkları arasında kızamık, kabakulak ve suçiçeği gibi aşı ile önlenebilen hastalıklar önemli bir yer tutar. Aşılar, bu hastalıkların yayılmasını önlemede etkili bir yöntemdir.

Sağlık Eğitimi ve Çocuk Gelişimi

Çocuklara sağlık eğitimi vermek, onların sağlıklı alışkanlıklar kazanmalarını sağlar. Bu eğitim, çocukların sağlıklarını korumak ve geliştirmek için olumlu davranışlar kazanmalarına yardımcı olur.

Anne ve çocuk sağlığı, toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. Auzef Anne Çocuk Sağlığı dersi, öğrencilere bu alandaki temel bilgileri sunarak, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlar

@lolonolo_com

Auzef Anne Çocuk Sağlığı 2023-2024 Bütünleme Soruları

1. Aşağıdaki akut gastroenterit bulgularından hangisi yanlıştır?

A) Kilo kaybı
B) Bıngıldak çökmesi
C) İdrar miktarı ve sıklığında artma
D) Susuzluk hissi
E) Ağız kuruluğu

Cevap : C) İdrar miktarı ve sıklığında artma

2. Bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısı aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

A) Canlı doğan bebek sayısı
B) Yaşa özel doğurganlık hızı
C) Toplam doğurganlık hızı
D) Adölesan doğurganlık hızı
E) Kaba doğum hızı

Cevap : C) Toplam doğurganlık hızı

3. Çocuklarda süt çocukluğu ve ergenlik dönemlerini diğer dönemlerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çok hareketli olmaları
B) Gelişimlerinin hızlı olması
C) Hastalıklara kolay yakalanmaları
D) Yeni yetenekler kazanmaları
E) Uyum sorunlarının olması

Cevap : B) Gelişimlerinin hızlı olması

4. Okul öncesi eğitim kurumlarında belirli aralıklarla yapılacak olan sağlık taramalarının sağladığı yarar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sağlık bilgilerinin kayıt altına alınması
B) Büyümenin izlenmesi
C) Sağlık istatistiklerine katkı sağlanması
D) Alerjik durumların saptanması
E) Erken tanı ve tedavinin sağlanması

Cevap : E) Erken tanı ve tedavinin sağlanması

5. Çocuklarda tüm yaralanmalar içinde ilk sırada hangi tür kazalar yer almaktadır?

A) Spor kazaları
B) Ev kazaları
C) İş kazaları
D) Trafik kazaları
E) Okul kazaları

Cevap : B) Ev kazaları

6. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde en sık görülen zehirlenmelere neden olan maddeler arasında değildir?

A) Ağrı kesiciler
B) Karbonmonoksit (soba zehirlenmesi)
C) Tarım ilaçları
D) Psikiyatrik ilaçlar
E) Radyoaktif maddeler

Cevap : E) Radyoaktif maddeler

7. Bir mikroorganizmanın duyarlı konakçı dokusuna girip üremesi, çoğalması ve buna bağlı olarak hastalık oluşturmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metabolik hastalık
B) Kaynak
C) Enfeksiyon zinciri
D) Duyarlı konakçı
E) Enfeksiyon hastalığı

Cevap : E) Enfeksiyon hastalığı

8. Aşağıdakilerden hangisi kazalarda ilk yardım ihtiyacını belirlemede diğerlerine göre daha az önceliklidir?

A) Ağır yanık
B) Çoklu kırıkların varlığı
C) Şiddetli kanama
D) Bilincin kapalı olması
E) Solunum zorluğu

Cevap : B) Çoklu kırıkların varlığı

9. Çocukluk ve ergenlik yaş grubunda görülen kısa süreli (4- 20 saniye) boş bakma-dalma şeklinde olan, iyi seyirli nöbetlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanrı nöbeti
B) Tonik nöbet
C) Jeneralize nöbet
D) Absans nöbet
E) Myoklonik nöbet

Cevap : D) Absans nöbet

10. Kusması olan bir çocukta aşağıdaki bulgulardan hangisinin varlığı özellikle endişe vericidir?

A) Sabahları olan kusmalar
B) Aşırı su içme isteği
C) Safralı kusma
D) Arka arkaya olan kusmalar
E) Birlikte ishalin eşlik etmesi

Cevap : C) Safralı kusma

11. Hafif ateş, tükürük bezlerinde ve lenf bezlerinde şişmeye neden olan, genç erkeklerde infertiliteye (kısırlık) yol açabilen, aşı ile korunabilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Roseola infantum
B) Kızamık
C) Kabakulak
D) El ayak ağız hastalığı
E) Kızıl

Cevap : C) Kabakulak

12. Optimal sağlığa, hastalıkları önlemeye, pozitif mental ve emosyonel durumlara odaklanılan sağlık modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çevre Modeli (The Environment Model)
B) Holistik Model (The Holistic Model)
C) Tıbbi Model (The Medical Model)
D) Tedavi Modeli (Therapotic Model)
E) İyilik Modeli (The Wellness Model)

Cevap : B) Holistik Model (The Holistic Model)

13. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biridir?

A) Acil durumu ilgili kurumlara bildirme
B) Acil durumlarda sağlık çalışanlarına yardım etme
C) Kazaları önleme
D) Kazalar hakkında eğitim alma
E) Kazazedelere yardım etme

Cevap : A) Acil durumu ilgili kurumlara bildirme

14. Nötropenik veya bağışıklığı baskılanmış çocuklarda hangi bölgeden ateş ölçülmesi sakıncalıdır?

A) Kulak zarı
B) Oral
C) Aksiller
D) Cilt
E) Rektal

Cevap : E) Rektal

15. Anne babaların çocukların sağlıklı gelişimi için gerekli olan ihtiyaçlarını karşılama güçleri olduğu halde bunu yapmamalarına ne ad verilir?

A) İhmal
B) Ekonomik istismar
C) Duygusal istismar
D) Fiziksel istismar
E) Cinsel istismar

Cevap : A) İhmal

16. Hayat kurtarmak amacı ile solunumu durmuş ve hiçbir yaşam belirtisi görülmeyen kişiye, hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini; dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne denir?

A) Kardiyo pulmoner resüsitasyon (CPR)
B) Acil müdahale
C) İleri yaşam desteği
D) Kurtarma
E) Hava yolunun açılması

Cevap : A) Kardiyo pulmoner resüsitasyon (CPR)

17. Bebek sırt üstü yatırılır. Baş kısmı muayene edenin eli ile desteklenir. Bu destek birden bire çekilerek başın 10-15˚ geriye düşmesi sağlanır. Bebek refleks olarak gövdesini öne ve kollarını her iki yana açar. Sonra da kapatır.
Yukarıda anlatılan refleks aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yakalama
B) Babinski
C) Adım atma
D) Moro
E) Tonik boyun refleksi

Cevap : D) Moro

18. Çocuklara verilecek sağlık eğitiminin ana hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocukları kazalardan korumak
B) Gereksiz ilaç kullanımı önlemek
C) Doğru beslenme alışkanlıkları kazandırmak
D) Çocuklara sağlıklarını korumak ve geliştirmek için olumlu davranışlar kazandırmak
E) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek

Cevap : D) Çocuklara sağlıklarını korumak ve geliştirmek için olumlu davranışlar kazandırmak

19. Aşağıdakilerden hangisi mons pubis için doğrudur?

A) Damar yönünden zengindir.
B) Üçgen şeklinde görülür.
C) Labialar arasında yer alır.
D) Ergenlik döneminden itibaren kıllar ile kaplanır.
E) Sinir yönünden zengindir.

Cevap : D) Ergenlik döneminden itibaren kıllar ile kaplanır.

20. Aşağıdakilerden hangisi kızlarda ergenliğin başlangıcıdır?

A) Meme gelişimi
B) Boy uzaması
C) Pubik kıllanma
D) İlk adet kanaması (menarş)
E) Hızlı kilo alma

Cevap : A) Meme gelişimi

Auzef Anne Çocuk Sağlığı 2023-2024 Bütünleme Soruları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi
Ders : Auzef Anne Çocuk Sağlığı

Anne Çocuk Sağlığı 2023-2024 Bütünleme Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

Anne Çocuk Sağlığı 2023-2024 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!