auzefFinansal Piyasalar Ve KurumlarİktisatSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Finansal Piyasalar Ve Kurumlar 2022-2023 Vize Soruları

Finansal Piyasalar Ve Kurumlar 2022-2023 Vize Soruları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Siyaset Bilimi ve Kmau Yönetimi, Auzef İktisat
Ders : Finansal Piyasalar Ve Kurumlar

Auzef Finansal Piyasalar Ve Kurumlar 2022-2023 Vize Soruları

Finansal Piyasalar ve Kurumlar: Temel Kavramlar ve İşlevler

Finansal piyasalar, ekonomik sistemlerin can damarlarından biridir. Bu piyasalar, sermayenin etkili bir şekilde dağıtılmasını sağlayarak ekonomik büyümeyi destekler. Kamu yönetimi ve siyaset bilimi disiplinleri içinde yer alan Finansal Piyasalar ve Kurumlar dersi, öğrencilere bu piyasaların işleyişi, finansal kurumların rolleri ve finansal araçların özellikleri hakkında temel bilgiler sunar. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) bünyesinde sunulan bu ders kapsamında ele alınan bazı ana konular aşağıda özetlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Yetkileri

TCMB, Türkiye’nin merkez bankasıdır ve ana amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Bankanın yetkileri arasında para politikasını belirlemek, resmi rezervleri yönetmek ve finansal istikrarı korumak yer alır. Ancak, TL’nin yabancı paralar ve altın karşısında değerini doğrudan belirlemek TCMB’nin yetkileri arasında değildir; bu, daha geniş bir ekonomi politikası çerçevesinde ele alınır.

Menkul Kıymet Borsalarının Ekonomik İşlevleri

Menkul kıymet borsaları, sermayenin toplanması, riskin dağıtılması ve likiditenin sağlanması gibi önemli ekonomik işlevlere sahiptir. Ancak, bu işlevler arasında “ortakların sayısının azalması” doğrudan yer almaz. Borsalar, şirketlerin sermaye artırımına olanak tanıyarak, ortak sayısının artmasına imkan verir.

Factoring ve Leasing

Factoring, bir işletmenin alacaklarının, finansman sağlamak amacıyla bir factoring şirketine satılması işlemidir. Leasing ise, bir varlığın belirli bir süre için kiralanması ve bu süre sonunda kiralayanın varlığı satın alma hakkına sahip olmasıdır. Patent hakları, genellikle leasing işlemlerine konu olamaz.

Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye piyasası araçları arasında hisse senetleri, tahviller ve bonolar gibi menkul kıymetler yer alır. Bu araçlar, şirketlerin ve devletin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır. Teminat mektubu ise, bir borcun geri ödenmesi konusunda güvence sağlayan bir araçtır ve menkul kıymet olarak kabul edilmez.

Finansal Riskler ve Bankacılık Sektörü Riskleri

Finansal piyasalarda faaliyet gösteren kurumlar, çeşitli risklerle karşı karşıyadır. Piyasa riski, döviz kuru ve faiz oranlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanır. Bankacılık sektörü riskleri arasında kredi riski, likidite riski ve operasyonel risk gibi unsurlar bulunur, ancak “pörtföy riski” genel bir bankacılık riski olarak değil, yatırım portföylerini yöneten kurumlar için spesifik bir terim olarak kullanılır.

Sermaye Piyasasının Finansal Kuruluşları

Sermaye piyasasının etkin çalışmasında bankalar, yatırım fonları, sigorta şirketleri ve emeklilik fonları gibi finansal kuruluşlar önemli rol oynar. Bu kuruluşlar, sermayenin birikimi, dağıtımı ve risk yönetimi işlevlerinde merkezi bir yere sahiptir.

Sonuç

Finansal piyasalar ve kurumlar, ekonomik büyüme ve gelişme için hayati öneme sahiptir. Auzef Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri için sunulan bu ders, finansal sistemin temel bileşenlerini ve işleyişini anlama konusunda temel bir rehber görevi görür. Finansal piyasaların dinamikleri, sermaye akışının yönlendirilmesi ve ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik bir rol oynar.

@lolonolo_com

Auzef Finansal Piyasalar Ve Kurumlar 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi TCMB nin yetkilerinden biri değildir?

Cevap : TL nin yabancı paralar ve altın karşısında değerini belirlemeye yönelik olarak ilgili kur rejimini belirlemek ve uygulamaya geçirmek

2. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet borsalarınin ekonomik işlevleri arasında bulunmaz?

Cevap : ortaklarin sayısının azalması

3. Factoring işlemde faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Faktoring hizmetini veren

4. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet değildir?

Cevap : Teminat mektubu

5. Aşağıdakilerden hangisi apel borçlarını zamanında ödeyemeyenlere verilebilecek cezalardan biri değildir?

Cevap : hisselerini satmak zorunda bırakılabilirler

6. Aşağıdakilerden hangisi hisse senedinde fiyat türlerinden biri değildir?

Cevap : reel fiyat

7. Aşağıdakilerden hangisinde Faktoringin sunduğu hizmetler doğru verilmiştir?

Cevap : alacak yönetimi tahsilat yönetimi ve nakit yönetimi

8. 2001 yılında TCMB kanununda yapılan değişikliklere TCMB’nin temel amacı olarak aşağıdakilerden hangisi belirtilmiştir?

Cevap : fiyat istikrarı

9. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : faiz geliri sağlar

10. Aşağıdakilerden hangisini Leasing yapılamamaktadır?

Cevap : patent hakkı

11. Döviz kuru ve faiz oranındaki hareketler ile likidite darlığı sonucu doğabilecek problemler aşağıdaki risk kategorilerinden hangisine girer?

Cevap : Piyasa riski

12. Aşağıdakilerden hangisi bankacılık sektörü risklerinden biri değildir?

Cevap : pörtföy riski

13. I Hazine müsteşarlığı
II.TMSF
III.TMCB
Bddk’nın kurulmadan önce bankaların denetim ve gözetiminden yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sorumluydu?

Cevap : yalnız III

14. Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi ve tahvil gibi menkul değerleri çıkaran şirketler ile bu menkul değerleri satın alan iktisadi birimlerin yani tasarruf sahiplerinin doğrudan doğruya karşılaştıkları piyasadır?

Cevap : borsa

15. Sermaye piyasasının en etkin finansal kuruluşları aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Bankalar

16. Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi türlerinden biri değildir?

Cevap : tasfiye hisse senedi

17. Aşağıdaki tarife sisteminden hangisi sigorta şirketlerinin 1990 öncesinde faaliyetlerini sürdürdüğü sistemdir?

Cevap : sabit tarife sistemi

18. Aşağıdakilerden hangisi bütün anglo sakson ülkelerinde üyeleri tarafından bir mesleki kuruluş niteliğinde ve anonim şirket statüsünde kurulan borsalara verilen addır?

Cevap : özel borsalar

19. Dünya sigorta sektörü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : genel ekonomik büyümenin üzerinde gelişmektedir

20. Normalde %18 olan KDV oranı listing yoluyla kiralanan yatırım mallarında yüzde kaça düşmektedir?

Cevap : 1

Finansal Piyasalar Ve Kurumlar 2022-2023 Vize Soruları

Finansal Piyasalar Ve Kurumlar 2022-2023 Vize Soruları
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!