auzefPsikiyatrik Sosyal HizmetSosyal Hizmet

Psikiyatrik Sosyal Hizmet 2022-2023 Vize Soruları

Psikiyatrik Sosyal Hizmet 2022-2023 Vize Soruları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hiznet Lisans Tammalama
Sınıf : 3. Sınıf
Ders : Psikiyatrik Sosyal Hizmet
Dönem : Bahar Dönemi

Psikiyatrik Sosyal Hizmet 2022-2023 Vize Soruları

Bu makale, Psikiyatrik Sosyal Hizmet dersi kapsamında ele alınması muhtemel temel kavram ve durumlar hakkında bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Söz konusu kavramlar, psikiyatri alanındaki öğrencilerin ve profesyonellerin karşılaşabileceği çeşitli psikolojik ve sosyal durumları kapsar. Bu makalede ele alınan konular, sınav sorularıyla doğrudan ilişkili olmayıp, genel bir anlayış ve bilgi seviyesi oluşturmayı amaçlamaktadır.

Kişilik Bozuklukları ve Tedavi Yaklaşımları

Histiyonik Kişilik Bozukluğu: Bu bozukluk, bireylerin aşırı duygusal ve dikkat çekme arzusu içinde olmalarıyla karakterizedir. Bu durum, sosyal ve mesleki işlevselliklerini etkileyebilir. Tedavi genellikle bireysel psikoterapi ve bazen grup terapisi içerir.

Ruh Sağlığı Hizmetleri

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM): TRSM’ler, şizofreni gibi ciddi ruhsal rahatsızlıkları olan hastalara ve ailelerine destek sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu merkezler, hastaların toplum içinde yaşam becerilerini artırmayı ve toplumsal entegrasyonlarını desteklemeyi amaçlar.

Psikolojik Durumlar ve Tedaviler

Agarafobi: Agarafobi, bireyin belirli durumlarda panik atak geçirme korkusuyla karakterize bir anksiyete bozukluğudur. Tedavi genellikle bilişsel davranışçı terapi (BDT) ve bazen ilaç tedavisi içerir.

Hipokondriyasis: Hipokondriyasis, bireyin ciddi bir hastalığa sahip olduğuna dair yoğun ve gerçek dışı korkular yaşamasıdır. Bu durumun tedavisi, genellikle BDT ve hasta eğitimi ile desteklenir.

Psikolojik Tedavi Tarihçesi ve Önemli Figürler

Sigmund Freud: Psikanalizin babası olarak bilinen Freud, çocukluk döneminin yetişkin kişilik üzerindeki etkisine dair teorileriyle tanınır. Freud’un teorileri, psikoloji ve psikiyatri alanlarında devrim yaratmıştır.

İbni Sina: Orta Çağ’ın en önemli bilim insanlarından biri olan İbni Sina, psikiyatrik hastalıkların tedavisi üzerine önemli çalışmalar yapmıştır.

Sosyal Hizmet ve Psikiyatri

Psikiyatrik Sosyal Hizmet Uygulamaları: Psikiyatrik sosyal hizmet, bireyin biyopsikososyal ihtiyaçlarını anlamaya ve tedavi sürecinde desteklemeye yönelik multidisipliner bir yaklaşımdır. Bu alan, bireyin çevresi ve sosyal ilişkileri içinde ona destek olmayı amaçlar.

Jane Addams ve Ida Canon: Sosyal hizmetin öncülerinden olan bu figürler, sosyal hizmet pratiğinin gelişiminde önemli rol oynamışlardır. Jane Addams, sosyal adalet ve reform konularında çalışmalar yaparken, Ida Canon hastane sosyal hizmetinin gelişimine katkıda bulunmuştur.

Bu makalede ele alınan konular, psikiyatrik sosyal hizmet alanında karşılaşılabilecek temel kavram ve durumların bir özetidir. Öğrencilerin ve alan profesyonellerinin bu konularda daha derinlemesine bilgi edinmeleri, etkili müdahale ve tedavi stratejileri geliştirmelerine yardımcı olabilir

Psikiyatrik Sosyal Hizmet 2022-2023 Vize Soruları

1- İlgiyi üzerine çekmek için sürekli olarak fiziksel görünümlerini kullanırlar. Renkli, dikkati çeken, dekoltesi ya da yırtmacı çok açık kıyafetler giyerler. Her zaman bakımlı olmaya özen gösterir, saçları hep yapılmış dolaşırlar, büyük parlak aksesuarlar takarlar, renkli dikkat çeken makyajlar yaparlar. Günün önemli bir bölümünü fiziksel görünümleri ve bakımları için geçirirler.
Yukarıdaki kişilik bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Histiyonik kişilik bozukluğu

2- Ülkemizde ruh sağlığı hizmetleri bölge temelinde verilmektedir. Diğer illerde teşhis, tedavi ve rehabilitasyonları sağlanamayıp sevki zorunlu görülen hastalar sorumlu bölge hastanelerine sevk edilmektedir. Hangisi bu bölgeler arasında yer almamaktadır?

Cevap : Diyarbakır ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesi

3- “Kendisine bağlanmış coğrafi bölgedeki ağır ruhsal rahatsızlığı olan hastaların özellikle şizofreni hastaların ve ailelerin bilgilendirildiği hastanın ayaktan tedavisinin yapıldığı ve takip edildiği rehabilitasyon psikoegitim iş uğraş terapisi grup veya bireysel terapi gibi yöntemlerin kullanılarak hastanın toplum içinde yaşama becerilerinin artırılmasını hedefleyen psikiyatri klinikleri ile ilişkili içinde çalışan ve gerektiğinde mobilize ekiplere hastanın yaşadığı yerde takibini yapan birimler olarak planlanmıştır.” Bahsi geçen kurum hangisidir?

Cevap : Toplum ruh sağlığı merkezi

4- Hastane sosyal hizmeti olarak da bilinen tıbbi sosyal hizmetin Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmasına neden olan 4 faktör bulunmaktadır. Hangisi bu faktörlerden değildir?

Cevap : Amerika’da psikanalitik kuramın etkisi

5- 20 yüzyılın ilk yarısını damgasını vuran “…….” göre çocukluğun özellikle ilk beş yaşı erişkin kişilik işlevlerinde önem taşımaktadır ve bu dönem cinsel dürtüler açısından psikososyal gelişimi şekillendirmesi bakımından da mühimdir.
Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Sigmund Freud’a

6- Bu durumu yaşayan bireyler kaygı hissettiklerinde yardım bulmakla ilgili zorluk yaşayabilecekleri en az iki durumla ilişkili yoğun kaygı ve korku hissederler. Örneğin marketlerden kapalı alanlardan açık alanlardan toplu taşıma araçlarından tünellerden ve benzeri yerlerden kaçınırlar birbirlerinin kendilerini eşlik etmesine ihtiyaç duyarlar.
Yukarıda özellikleri verilen durum aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Cevap : Agarafobi

7- Bedenden gelen uyarıları yanlış yorumlama sonucu kendisinde önemli bir hastalığı olduğu endişesiyle uğraşıp durmadır. Bu uğraşın en az 6 aydır devam ediyor olması toplumsal ve mesleksel işlevselliğini önemli oranda bozuyor olması gerekir. Bu uğraş uygun tıbbi değerlendirme ve güvence verilmesine karşın sürdürülür. En tipik özellikleri tekrarlayan fizik muayene tanısal inceleme yöntemleri ve hekimlerden güvence istemeleridir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Cevap : Hipokondriyasis

8- Birey geçmiş yaşamının sınırlı bir dönemine ilişkin ve yoğun anksiyetenin eşlik ettiği bir dizi yaşantıyı tümden unutur ve bir daha belleğine çağrıştırmaz. Ancak unutulan olaylar bilinçaltında gizli olarak varlıklarını sürdürdüğünden hipnoz veya narkoz altında yapılan görüşmeler sonucunda yeniden belleğe kazandırılabilirler. Organik hiçbir nedeni bulunmayan bellek kaybına verilen isimdir. Özellikleri verilen bozukluk hangisidir?

Cevap : Paikojenik amnezi

9- ABD’de hastane sosyal hizmetinin büyükannesi olarak görünen sosyal hizmet uzmanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Ida Canon

10- Kanun-El -Kanun fi’t-Tıb adlı eserinde on iki çeşit psikiyatrik hastalık tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İbni Sina

11- Aşağıdakilerden hangisi B kümesi kişilik bozuklukları arasında yer almamaktadır?

Cevap : Şizotipal kişilik bozukluğu

12- İlkel hekimler, günümüzde …..denilen cerrahi bir yöntemle hastaların kafatasını bir delik açıyorlar, bu delikten kötü ruhun çıkacağına ve hastanın iyileşeceğini inanıyorlardı.
Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Trepanasyon

13- 1925 yılında, Toptaşı bimarhanesi hekimlerinden Ahmet Şükrü tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesi kurulması için girişimler başlatılmış; aynı yıl Ali Muhlis’in başhekimliğinde ruh ve sinir hastalıkları hastanesi açılmıştır. Yukarıda bahsedilen hastane aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Manisa ruh ve sinir hastalıkları hastanesi

14- Psikiyatrik sosyal hizmet uygulamalarında biyopsikososyal yaklaşımla bütünleşen bakış açısının benimsenmesi esastır. Söz konusu bu bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Çevresi içinde birey

15- Psikanalizde, ruh hekimliğine ve psikolojiye bilinç, bilinç dışı, ruhsal aygıtın yapısı, dürtü, psikoseksüel gelişme, çatışma ve savunma kuramları ve tedavi yöntemleri ile yeni boyutlar, yeni araştırma ve uygulama alanları kazandırmıştır.
Yukarıda anlatılan bilim insanı hangisidir?

Cevap : Sigmund Freud

16- 1931 yılında sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapmıştır ve insanlığa yaptığı katkılar nedeniyle kendisine Nobel Barış ödülü verilmiştir. Söz konusu sosyal hizmet uzmanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Jane Addams

17- ABD’de dünyada ilk olan Tıbbi sosyal hizmet uzmanları derneği hangi yılda kurulmuştur?

Cevap : 1918

18- Bu modelde hasta belirli bir süre klinikte tedavi edilmekte, taburculuk sonrasında tedavi ve bakımına yaşadığı toplumda devam edilmektedir. Hastaya verilen aile içi ve toplumsal destek ile alternatif tedavi yöntemleri ruhsal bozuklukların tedavisinin daha etkili olmasını sağlamaktadır.
Yukarıda açıklanan model aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Toplum ruh sağlığı modeli

19- Ülkemizde psikiyatri alanında ilk sosyal hizmet uygulamaları aşağıdaki kurumlardan hangisinde başlamıştır?

Cevap : İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Enstitüsü

20- Kuşkuculuk kişiler arası ilişkilerde zorluklar algıda ve bilişte çarpıtmalar bireyin yaşamının tamamını kapsayan tuhaf davranışlarla süren bir kişilik bozukluğudur.
Yukarıda özellikleri verilen kişilik bozukluğu hangisidir?

Cevap : Şizotipal kişilik bozukluğu

Psikiyatrik Sosyal Hizmet

Auzef Sosyal Hizmetler

Psikiyatrik Sosyal Hizmet 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!