auzefHemşirelikSağlık Tanılaması

Sağlık Tanılaması 2022-2023 Vize Soruları

Sağlık Tanılaması 2022-2023 Vize Soruları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Auzef Hemşirelik
Ders : Auzef Sağlık Tanılaması

Sağlık Tanılaması 2022-2023 Vize Soruları

Günümüzde, özellikle açıköğretim ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrenciler için kaynak bulmak ve etkili bir şekilde ders çalışmak büyük bir önem taşımaktadır. Bu kapsamda, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) ve benzeri kurumların sunduğu eğitim olanakları, uzaktan eğitim alanında büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Özellikle sağlık sektörü gibi kritik öneme sahip alanlarda, Hemşirelik bölümü gibi, sağlıklı bilgiye erişim hayati bir rol oynar. Bu yazıda, Sağlık Tanılaması dersi kapsamında ele alınan temel konulara değinilecek ve bu konuların sınavlarda nasıl işlenebileceğine dair kapsamlı bir rehber sunulacaktır.

Etkili Dinleme ve İletişim

Sağlık sektöründe iletişim, tedavi sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Etkili dinleme, hastaların ihtiyaçlarını doğru bir şekilde anlamayı ve onlara uygun destekleri sağlamayı içerir. Ancak, “derinlemesine dinleme” ifadesi, bu kontekste sıklıkla yanlış anlaşılan bir kavramdır. Etkili dinleme, aktif bir süreç olup, empati, açık bir zihin ve dikkat gerektirir.

Sağlık Tanılamasında Temel Kavramlar

Sağlık tanılaması sürecinde, hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının karşılaştığı çeşitli durumlar bulunmaktadır. Örneğin, “Lökoplaki” gibi prekanseröz lekeler, ağız sağlığı değerlendirmesinin önemli bir parçasını oluşturur. Bunun yanı sıra, deri tabakalarının doğru sıralaması (Epidermis – Dermis – Subkutan bağ dokusu) ve kan basıncı ölçüm teknikleri gibi temel bilgiler, doğru tanı için elzemdir.

Fiziksel Muayene ve Hastalık Değerlendirme

Fiziksel muayene, sağlık durumunun kapsamlı bir değerlendirmesi için temel bir yöntemdir. Bu süreç, bireyin baştan ayağa gözden geçirilmesini içerir ve sağlıklı veya hasta bireyler hakkında objektif veri sağlar. Ödem değerlendirilmesi, lenf nodları palpe edilmesi ve nörolojik muayene gibi özel testler, tanı ve tedavi planlamasında önemli rol oynar.

Psikososyal Gelişim ve Ruhsal Durum Değerlendirmesi

Erik Erikson’un psikososyal gelişim teorisi, bireylerin yaşam boyu karşılaştıkları çatışma ve gelişim aşamalarını açıklar. Özellikle 3-5 yaş arası çocukların “girişimcilik karşısında suçluluk” evresi, bu teorinin önemli bir parçasıdır. Ruhsal durum değerlendirmesi de, hastaların duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını anlamada kritik bir öneme sahiptir.

Sonuç

Sağlık sektöründe, özellikle hemşirelik gibi kritik rollerde, bilgi ve becerilerin sürekli güncellenmesi gerekmektedir. Açıköğretim ve uzaktan eğitim fakülteleri bu anlamda büyük bir kaynak sunmakta, lolonolo.com gibi platformlar da öğrencilere destek olmaktadır. Bu rehber, sağlık tanılaması dersi kapsamında ele alınan temel konulara dair önemli bilgiler sunmakta ve öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin bu bilgileri sindirerek, pratikte uygulama becerilerini geliştirmeleri, sağlık sektöründe başarılı ve etkili profesyoneller olmalarını sağlayacaktır.

@lolonolo_com

Sağlık Tanılaması 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinlemenin çeşitleri arasında yer almaz?

Cevap : Derinlemesine dinleme

2. Bukkal mukoza ve dil üzerine yerleşmiş, beyaz renkli prekanseröz lekeler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Lökoplaki

3. Aşağıdakilerden hangisinde derinin tabakalarısırasıyla verilmiştir?

Cevap : Epidermis – Dermis – Subkutan bağ dokusu

4. Kan basıncı ölçümü sırasında izlenmesi gereken adımlardan hangisi yanlıştır?

Cevap : Marşon, 180mm/hg’ya kadar şişirilmelidir

5. Sağlıklı/hasta birey hakkında objektif verisağlayan her vücut sisteminin baştan ayağa gözden geçirilmesi, ……………. olarak tanımlanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Fiziksel muayene

6. Aşağıdakilerden hangisi hastalarda düşünce süreci kapsamında değerlendirilen konular içerisinde yer almaz?

Cevap : Neolojizm.

7. I. Elektronik dijital termometre
II. Timpanik membran termometresi
III. İnfrared (kızılötesi) termometre
IV. Tek kullanımlık termometre
Yukarıdaki termometre çeşitlerinden hangisi veya hangileri aksillar bölgede kullanılmaktadır?

Cevap : I ve IV

8. Altta kalan kolun bireyin arkasında ve vücuda paralel olduğu, omuz ve bileklerin üst kolda fleksiyonda, üstte kalan dizin de hafif fleksiyonda olduğu sağ/sol yan yatış pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Dorsalrekümbent

9. Normal bir inspirasyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Diyafram yukarı doğru kasılır.

10. Aşağıdakilerden hangisifiziksel muayenede bireyin hazırlanması kapsamında yapılacak girişimler arasında yer almaz?

Cevap : Boşaltımın sağlanması

11. Ödem değerlendirmesisonucunda oluşan çukurluğu 4mm olarak ölçen bir hemşire ödemi kaçıncı evre olarak kaydetmelidir?

Cevap : Derece +2

12. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel muayene yöntemlerinden biri değildir?

Cevap : Konsültasyon.

13. Baş ve boyun lenf nodları değerlendirilirken oksipital lenf nodları nereden palpe edilmelidir?

Cevap : Kafatasının tabanından.

14. Aşağıdakilerden hangisi hastalarda davranış ve psikomotor aktiviteleri değerlendirilirken dikkat edilmesi gerekenler arasında yer almaz?

Cevap : Hasta duygularını kolaylıkla ifade edebiliyor mu?

15. Aşağıdakilerden hangisi nörolojik muayene sırasında kullanılan araç-gereçlerden biri değildir?

Cevap : Pamuk

16. Erik Erikson’un psikososyal gelişim evresine göre 3-5 yaş aralığında yaşanabilecek çatışma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Girişimcilik karşısında suçluluk.

17. I. Tanışma
II. Ruhsal durumun değerlendirilmesi
III. Ruhsal durum sürdürülmesi
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileriruhsal durum tanılama süreci aşamaları arasında yer almaktadır?

Cevap : II ve III

18. Derideki 1cm’den küçük, sıvı dolu olmayan kabarıklığa ne ad verilmektedir?

Cevap : Papül

Sağlık Tanılaması

Sağlık Tanılaması 2022-2023 Vize Soruları

Hemşirelik Lisans Tamamlama

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!