auzefEgzersiz ve Spor BilimleriSpor Anatomisi

Spor Anatomisi 2022-2023 Vize Soruları

Spor Anatomisi 2022-2023 Vize Soruları

1. Medial malleol hangi kemiğe aittir?

Cevap : tibia
Medial malleol, tibia (kaval kemiği) adı verilen kemiğe aittir. Ayak bileğinde, tibianın alt ucunda yer alır ve ayak bileğinin iç tarafında, ayak bileği eklemine katılan bir çıkıntı oluşturur. Bu çıkıntı, ayak bileği eklemi stabilitesinde önemli bir rol oynar ve ayak bileği hareketlerine katkıda bulunur.

2. Hangisi anatomik duruş için yanlıştır?

Cevap : yatar durumda

3. Karakoid çıkıntı hangi kemiğe aittir?

Cevap : Scapula
Karakoid çıkıntı, skapula (omuz kemeri) adı verilen kemiğe aittir. Skapula, omuz bölgesinde, üst kol kemiği (humerus) ile birlikte omuz eklemi oluşturan düz, geniş bir kemiktir. Karakoid çıkıntı, skapulanın üst kısmında, ön yüzeyde bulunur ve çeşitli kasların ve bağların tutunma noktası olarak işlev görür. Bu çıkıntı, özellikle omuzun hareket kabiliyeti ve stabilitesi açısından önemli bir rol oynar.

4. Aşağıdaki kaslardan hangisi gövdeye lateral fleksiyon yaptırmaz?

Cevap : transversus abdominis

5. Aşağıdakilerden hangisi aksiyel iskelet kemiklerinden birisi değildir?

Cevap : os coxae

6. Aşağıdakilerden hangisi sternokleidomastoideus kasının işlevlerinden değildir?

Cevap : boyna aynı tarafa rotasyon

7. Aşağıdaki hareketlerden hangisi transvers düzlemde yapılır?

Cevap : supinasyon

8. Omurganın sola veya sağa bükülme hareketi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Cevap : lateral fleksiyon

9. Kemiklerden hangisi el bileğinde bulunmaz?

Cevap : Capitulum

10. İnternal oblik kas için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : gövdeye fleksiyon ve ipsilateral fleksiyon yaptırır.

11. Ayak başparmağının tıbbi terminoljideki karşılığı?

Cevap : hallux
Ayak başparmağının tıbbi terminolojideki karşılığı “hallux” olarak bilinir. Hallux, özellikle ayak anatomisinde ve çeşitli tıbbi durumlarını tanımlamada kullanılan bir terimdir. Ayak başparmağı ile ilgili rahatsızlıklar genellikle bu terimle ifade edilir, örneğin hallux valgus, başparmağın yan tarafa doğru eğilmesi durumunu tanımlar.

12. İnsan bedenindeki yapıları birbirlerine ve belli nirengi noktalarına göre konumları bakımından inceleyen anatomi alanı?

Cevap : toporgafik anatomi

13. Faset eklemlerin oluştuğu yer?

Cevap : omurların proc. articularis superior ve inferiorları arasında

14. Pelvis sözcüğünün Türkçe anlamı?

Cevap : leğen

15. Hangisi skapulanın medial kenarına tutunur?

Cevap : romboldeus majör

16. Hangisi bir fibröz eklem türüdür?

Cevap : sindezmoz

17. Anterior sözcüğünün Türkçe anlamı?

Cevap : ön

18. Merkeze yakın anlamındaki sözcük?

Cevap : proksimal

19. Torakal ve lumbal vertebraların toplam sayısı hangisidir?

Cevap : 17
İnsan omurgası, farklı bölgelere ait omurlardan oluşur: servikal (boyun), torakal (göğüs), lumbal (bel), sakral ve koksigeal (kuyruk sokumu). Torakal omurlar (T1-T12) göğüs bölgesinde yer alır ve her biri bir çift kaburgaya bağlanır, toplamda 12 torakal omur bulunur. Lumbal omurlar (L1-L5) ise bel bölgesinde yer alır ve genellikle 5 lumbal omur vardır.
Torakal ve lumbal omurların toplam sayısı:
-Torakal omurlar: 12
-Lumbal omurlar: 5
Toplamda, torakal ve lumbal omurların sayısı 12 + 5 = 17’dir.

20. Trapezius kası ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : inen ve çıkan bölümler beraberce skapulaya yukarı rotasyon yaptırırlar.

21. Aşağıdakilerden hangisi bir viscerocranium kemiğidir?

Cevap : nazal kemik

22. Aşağıdakilerden hangisi kasların görevlerinden değildir?

Cevap : sıcaklığı algılamak

23. Hangisi sinovyal eklemlerin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : ekleme gelen damarlar

24. Beden bölümünün anatomik duruştan dış yana doğru uzaklaşma yönünde yaptığı hareket?

Cevap : Abduksiyon
Beden bölümünün anatomik duruştan dış yana doğru uzaklaşma yönünde yaptığı harekete “abduksiyon” denir. Abduksiyon, vücudun orta hattından (median hattından) uzaklaşma hareketini ifade eder. Bu hareket, özellikle omuz ve kalça eklemlerinde kolaylıkla gözlemlenebilir. Örneğin, kolu yanlara doğru kaldırmak omuz ekleminde abduksiyon hareketidir. Benzer şekilde, bacağı yana doğru açmak kalça ekleminde abduksiyon hareketine örnektir.

Spor Anatomisi

Almanya'da Furbol : Bundesliga, Almanya'da Furbol Auzef Egzersiz Ve Spor Birimleri Telegram Grubu, Almanya'da Furbol : Bundesliga

Öğrenci Dostu

LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Spor Anatomisi 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!