auzefSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerUluslararası Örgütler

Uluslararası Örgütler 2022-2023 Vize soruları

Uluslararası Örgütler 2022-2023 Vize soruları

1. Milletler Cemiyeti ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Milletler Cemiyeti Misakı’na bakıldığı zaman en önemli iki organ olan sekretarya ve konseyin yetkilerinin nerede başlayıp nerede sona erdiğinin net bir şekilde görülmektedir.

2. Aşağıdakilerden hangisi Milletler Cemiyeti’nin birlikte anıldığı diğer kuruluşlar arasında değildir?

Cevap : Uluslararası Tarım Örgütü

3. “Birden fazla devlet uluslararası örgüt kurmak için bir araya geliyorsa bu noktada ortak …… var olması gerekmektedir.”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekmektedir?

Cevap : menfaatin

4. I. İşlevleri
II. Yetkileri
III. Statüleri
IV. Kurumsal yapısı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri uluslararası örgütlerin kurucu anlaşmalarında uluslararası örgüte dair olarak bulunur?

Cevap : I, II, III ve IV

5. Uluslararası örgütlerin klasik örgütlerden farkı nedir?

Cevap : İnsan kaynağı olarak devletlerin bir araya gelmesi ile oluşması

6. “Geçici olarak dönem dönem yaşayan ve tam anlamıyla uluslararası hukuk kişisi olamayan örgütler …… uluslararası örgütler olarak adlandırılırlar.”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : de facto

7. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası örgüt kurmak için yapılan anlaşmanın usullerinden biri değildir?

Cevap : Kişilerin İmza Toplaması ile Kurulma Usulü

8. Birleşmiş Milletlere yapılan üyelik başvurusunda önce hangi organın tavsiyesi alınır?

Cevap : BM Güvenlik Konseyi

9. Milletler Cemiyeti’nde üyelikten çıkarılmaya tek örnek olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sovyetler Birliği

10. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler daimi beş üyeden biri değildir?

Cevap : Almanya

11. “Birleşmiş Milletlerin asli üyelik dışında benimsediği bir diğer üyelik usulü …….. üyeliktir.”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

Cevap : gözlemci

12. Daha önceki uluslararası örgütler ve konferanslar aksine kurucu anlaşmasında ilk defa daimi ve kurumsal yapısı olan bir sekretaryanın gereceği uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Milletler Cemiyeti

13. “Belirli bir amacı gerçekleştirmek, bir işin yürütülmesini sağlamak amacıyla insanların bir araya gelmesi, kalabalık yapılar halinde kurumlar oluşturulmasına kurumsal bir yapı altında sürdürülmesi” tanımı aşağıdakilerden hangisi için yapılmıştır?

Cevap : Uluslararası Örgütler

14. “Uluslararası örgütler, kurulurken aynı amaca hizmet eden aynı faaliyet kolunda aynı özellikleri taşıyan bazı örgütlerin faaliyetlerini sona erdirmeleri üzerine olarak kurulabilirler.”
Yukarıdaki açıklama uluslararası örgütlerin kuruluş usullerinden hangisini ifade etmektedir?

Cevap : Halefiyet Yoluyla Kurulma

15. Milletler Cemiyetinin kurulması fikri hangi uluslararası konferans sonrası olmuştur?

Cevap : Paris

16. Uluslararası örgüt olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

Cevap : Dünyadaki bütün devletler tarafından tanınmış olmak

17. Orta Çağ Avrupa’sında kurulan ve ilk uluslararası örgütlerden sayılan “Hansa Ligi”’nin faaliyet amacı nedir?

Cevap : Ticari iş birliği

18. Uluslararası örgütlerin kuruluş usulleri ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Devlet tüzel kişiliğinden bağımsız insan toplulukları ile kurulamaz.

19. Milletler Cemiyeti’nde devletlerarası siyasi meselelere ilişkin ana yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Konsey

20. Birleşmiş Milletler üyeliğinden çıkarma kararını kim verir?

Cevap : Genel Kurul

21. İkinci Dünya Savaşı sonrası bir araya gelen ülkeler hangi ülkede konferans düzenleyerek Birleşmiş Milletlerin kurulmasına karar vermiştir?

Cevap : ABD

Uluslararası Örgütler

Uluslararası Örgütler 2022-2023 Vize soruları

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!