auzefGörsel AlgıGrafik Tasarımı

Görsel Algı 2023-2024 Vize Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi retinada yer alan yapılardan biridir?

Cevap : E) Makula

#2. Bugün tüm görüntüleme sistemlerinin çalışma prensiplerinin temelinde yatan renk teorisi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Kullandığı tüm temel renklerin karışımı ile siyah oluşmaktadır.

Görüntüleme sistemlerinde kullanılan renk teorisi, genellikle RGB (Red, Green, Blue) olarak adlandırılan eklemeli renk sistemi üzerine kuruludur. Bu sistemde renkler, ışık kaynaklarının birleştirilmesiyle oluşturulur. Verilen seçenekler arasında yanlış olanı bulmak için her birini inceleyelim:
A) Kullandığı temel renklerin ışık kaynaklarından yansıtma yapılarak çakıştırılması ile işler.
Bu bilgi doğrudur. RGB sistemi, kırmızı, yeşil ve mavi ışık kaynaklarının çeşitli yoğunluklarda çakıştırılmasıyla çalışır.
B) Kullandığı tüm temel renklerin karışımı ile siyah oluşmaktadır.
Bu bilgi yanlıştır. RGB sisteminde, kırmızı, yeşil ve mavi ışıkların hiçbirinin bulunmadığı durum (0,0,0) siyahı oluşturur. Ancak tüm renklerin maksimum yoğunlukta (255,255,255) karışımı beyazı oluşturur. Bu nedenle doğru ifade, tüm temel renklerin karışımıyla beyazın oluşmasıdır.
C) RGB (Red/Kırmızı; Green/Yeşil; Blue/Mavi) ışık renk teorisi olarak adlandırılmaktadır.
Bu bilgi doğrudur. RGB, ışık renk teorisinin temelini oluşturan bir modeldir.
D) Eklemeli (additive) renk karışım metodu olarak adlandırılmaktadır.
Bu bilgi de doğrudur. RGB, eklemeli renk karışım metodunu kullanır, burada farklı renk ışıkların eklenmesiyle renkler oluşturulur.
E) Boya renkleri olarak bilinen renklerden daha geniş, algılanabilir bir spektruma sahiptir.
Bu bilgi doğrudur. RGB modeli, boyaların kullandığı çıkartma (subtractive) modeline göre genellikle daha geniş bir renk spektrumu sunar çünkü ışık yayan bir sistemdir.
Bu durumda, yanlış olan seçenek B’dir. Tüm temel renklerin karışımı siyah değil, beyaz oluşturur.

#3. Görme ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Görme, beyne iletilen sinyallerden oluşan verilerin anlamlandırılması ile başlayan süreçler içerir.

#4. Çevre ile bilinç arasındaki ilişki hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : C) Bilinç, insanın doğuştan getirdiği bir potansiyeldir.

#5. Felsefe, zihin yapısını belirleyen insan çevre etkileşimini öznenin nesne ile ilişkisi üzerine açıklamaya çalışır. Felsefi bağlamda, evreni ....... ve ........ olarak yalnızca iki tür tözden oluşmuş gibi düşünmeye yatkınız. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) fizik – akıl

#6. Konverjant (yakınsak) düşünme ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Yaratıcı çözümleme yeteneklerinin kullanılmasını gerektirmektedir.

#7. Aşağıdakilerden hangisi Mnemonik hakkında doğru bir bilgidir?

Cevap : E) Anlamlandırma/ilişkilendirme yoluyla bilgiye kolay ulaşımı sağlayan bir dosyalama olarak nitelenmektedir.

#8. Tarihte bilinen ilk renk teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Pisagor’un renklerle gezegenlerin simgeleri arasında yaptığı eşlemeye dayanan teorisi

#9. Aşağıdakilerden hangisi rengin, bulunduğu yüzeye bağlı niteliklerinden biridir?

Cevap : A) Lustre

Rengin bir yüzeye bağlı nitelikleri, yüzeyin malzeme özelliklerine ve nasıl ışığı yansıttığına bağlıdır. Bu bağlamda, verilen seçeneklerden A) Lustre (Parlaklık), rengin bulunduğu yüzeye bağlı bir niteliktir.
Lustre (Parlaklık): Bir yüzeyin parlaklığı veya matlığı, o yüzeyin ışığı nasıl yansıttığına bağlıdır ve yüzeyin yapısına, pürüzlülüğüne veya diğer fiziksel özelliklerine bağlıdır. Bu, yüzeyin kendi renginin bir parçası olarak algılanır ve rengin gözlemlenen karakterini önemli ölçüde etkiler.
Hue (Renk tonu): Temel renk veya saf renk anlamına gelir ve yüzeyin malzemesinden bağımsız olarak renk çemberindeki pozisyonuyla ilişkilidir.
Işıklılık: Bu, bir renkli yüzeyin ne kadar ışık yansıttığını ifade eder ve daha çok renk teorisindeki bir terimdir. Ancak bu, genellikle yüzeyin kendisinden ziyade renk modelinin bir parçası olarak değerlendirilir.
Valör: Bir rengin açıklık ya da koyuluk derecesidir ve genellikle renk tonuyla birlikte değerlendirilir, ancak bu yüzeye bağlı bir nitelikten ziyade görsel bir algıdır.
Luminosite (Parlaklık): Bir rengin ışık yansıtma kapasitesini ifade eder, ancak bu da genellikle yüzeyden bağımsız olarak renk teorisinde kullanılır ve bir yüzeyin özelliği yerine renk özelliği olarak ele alınır.
Sonuç olarak, A) Lustre (Parlaklık), yüzeyin malzemesine ve yapısına bağlı olarak değişen ve rengin algılanan karakterini etkileyen bir özelliktir.

#10. Göze ait tabakalardan kornea ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Işık kortekse iletilmeden önce korneadan geçerek kırılır.

#11. Aşağıdakilerden hangisi Michael’in kuramına göre yaratıcılığın değerlendirilmesinde kullanılması önerilen kriterlerden biri değildir?

Cevap : B) Gözlem

#12. Aşağıdakilerden hangisi retinanın yapısında yer alan tabakalardan biri değildir?

Cevap : C) Konjonktiva tabakası

#13. Gözün anatomisi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Zonüler lifler sayesinde göz tabakalarının birbirine; göz merceğinin ise irise teması sağlanır ve gözün küresel formu korunur.

#14. Aşağıdakilerden hangisi diverjant (ıraksak) düşünmenin cevaplarında bulunan özelliklerden biri değildir?

Cevap : C) Geleneksellik

#15. Aşağıdakilerden hangisi bilişsellik kavramının ifade ettiği zihinsel işlemlere örnek verilemez?

Cevap : A) Yetenek

#16. Detayların görmezden gelindiği, konuya en yakın ilişkili olan özelliklerin seçildiği, geçmiş deneyimlerden yararlanılan daha çok sezgiye dayalı bir yaklaşım olarak tanımlanan metot aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Buldurucu (Heuristic) Metot

#17. ..... basitçe, bir yüzeyin aydınlık veya karanlık dereceleri anlamına gelir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) Valör

#18. İhtiyaçlar insan­çevre arasındaki etkileşimi nasıl etkilemektedir?

Cevap : E) Temel ihtiyaçlardan entelektüel ihtiyaçlara gidildikçe çevrenin etkisi azalır.

#19. Aşağıda renk ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Rengin fizik açıklaması, tüm nesnelerin ışığın dalga boylarını eşit derecede yansıtmasıdır.

#20. ..........., zeki bireylerin de duygularına yenilebileceğinin bir göstergesidir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) Duygusal zekâ

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Görsel Algı 2023-2024 Vize Soruları

1. Bugün tüm görüntüleme sistemlerinin çalışma prensiplerinin temelinde yatan renk teorisi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kullandığı temel renklerin ışık kaynaklarından yansıtma yapılarak çakıştırılması ile işler.
B) Kullandığı tüm temel renklerin karışımı ile siyah oluşmaktadır.
C) RGB (Red/Kırmızı; Green/Yeşil; Blue/Mavi) ışık renk teorisi olarak adlandırılmaktadır.
D) Eklemeli (additive) renk karışım metodu olarak adlandırılmaktadır.
E) Boya renkleri olarak bilinen renklerden daha geniş, algılanabilir bir spektruma sahiptir.

Cevap : B) Kullandığı tüm temel renklerin karışımı ile siyah oluşmaktadır.

Görüntüleme sistemlerinde kullanılan renk teorisi, genellikle RGB (Red, Green, Blue) olarak adlandırılan eklemeli renk sistemi üzerine kuruludur. Bu sistemde renkler, ışık kaynaklarının birleştirilmesiyle oluşturulur. Verilen seçenekler arasında yanlış olanı bulmak için her birini inceleyelim:
A) Kullandığı temel renklerin ışık kaynaklarından yansıtma yapılarak çakıştırılması ile işler.
Bu bilgi doğrudur. RGB sistemi, kırmızı, yeşil ve mavi ışık kaynaklarının çeşitli yoğunluklarda çakıştırılmasıyla çalışır.
B) Kullandığı tüm temel renklerin karışımı ile siyah oluşmaktadır.
Bu bilgi yanlıştır. RGB sisteminde, kırmızı, yeşil ve mavi ışıkların hiçbirinin bulunmadığı durum (0,0,0) siyahı oluşturur. Ancak tüm renklerin maksimum yoğunlukta (255,255,255) karışımı beyazı oluşturur. Bu nedenle doğru ifade, tüm temel renklerin karışımıyla beyazın oluşmasıdır.
C) RGB (Red/Kırmızı; Green/Yeşil; Blue/Mavi) ışık renk teorisi olarak adlandırılmaktadır.
Bu bilgi doğrudur. RGB, ışık renk teorisinin temelini oluşturan bir modeldir.
D) Eklemeli (additive) renk karışım metodu olarak adlandırılmaktadır.
Bu bilgi de doğrudur. RGB, eklemeli renk karışım metodunu kullanır, burada farklı renk ışıkların eklenmesiyle renkler oluşturulur.
E) Boya renkleri olarak bilinen renklerden daha geniş, algılanabilir bir spektruma sahiptir.
Bu bilgi doğrudur. RGB modeli, boyaların kullandığı çıkartma (subtractive) modeline göre genellikle daha geniş bir renk spektrumu sunar çünkü ışık yayan bir sistemdir.
Bu durumda, yanlış olan seçenek B’dir. Tüm temel renklerin karışımı siyah değil, beyaz oluşturur.

2. Aşağıdakilerden hangisi rengin, bulunduğu yüzeye bağlı niteliklerinden biridir?

A) Lustre
B) Hue
C) Işıklılık
D) Valör
E) Luminosite

Cevap : A) Lustre

Rengin bir yüzeye bağlı nitelikleri, yüzeyin malzeme özelliklerine ve nasıl ışığı yansıttığına bağlıdır. Bu bağlamda, verilen seçeneklerden A) Lustre (Parlaklık), rengin bulunduğu yüzeye bağlı bir niteliktir.
Lustre (Parlaklık): Bir yüzeyin parlaklığı veya matlığı, o yüzeyin ışığı nasıl yansıttığına bağlıdır ve yüzeyin yapısına, pürüzlülüğüne veya diğer fiziksel özelliklerine bağlıdır. Bu, yüzeyin kendi renginin bir parçası olarak algılanır ve rengin gözlemlenen karakterini önemli ölçüde etkiler.
Hue (Renk tonu): Temel renk veya saf renk anlamına gelir ve yüzeyin malzemesinden bağımsız olarak renk çemberindeki pozisyonuyla ilişkilidir.
Işıklılık: Bu, bir renkli yüzeyin ne kadar ışık yansıttığını ifade eder ve daha çok renk teorisindeki bir terimdir. Ancak bu, genellikle yüzeyin kendisinden ziyade renk modelinin bir parçası olarak değerlendirilir.
Valör: Bir rengin açıklık ya da koyuluk derecesidir ve genellikle renk tonuyla birlikte değerlendirilir, ancak bu yüzeye bağlı bir nitelikten ziyade görsel bir algıdır.
Luminosite (Parlaklık): Bir rengin ışık yansıtma kapasitesini ifade eder, ancak bu da genellikle yüzeyden bağımsız olarak renk teorisinde kullanılır ve bir yüzeyin özelliği yerine renk özelliği olarak ele alınır.
Sonuç olarak, A) Lustre (Parlaklık), yüzeyin malzemesine ve yapısına bağlı olarak değişen ve rengin algılanan karakterini etkileyen bir özelliktir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Mnemonik hakkında doğru bir bilgidir?

A) Psikolojinin fizyoloji ile olan ilişkisini ele almaktadır.
B) İnsan ve toplum davranışlarını incelemektedir.
C) Gözün fizyolojik yapısı hakkında bilgi vermektedir.
D) İnsan davranışlarını incelemektedir.
E) Anlamlandırma/ilişkilendirme yoluyla bilgiye kolay ulaşımı sağlayan bir dosyalama olarak nitelenmektedir.

Cevap : E) Anlamlandırma/ilişkilendirme yoluyla bilgiye kolay ulaşımı sağlayan bir dosyalama olarak nitelenmektedir.

4. Aşağıdakilerden hangisi Michael’in kuramına göre yaratıcılığın değerlendirilmesinde kullanılması önerilen kriterlerden biri değildir?

A) Sentez
B) Gözlem
C) Akıcılık
D) Özgünlük
E) Tutarlı organizasyon

Cevap : B) Gözlem

5. Gözün anatomisi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Gözün iç kısmında bulunan retina tabakasının en belirgin özelliği ışığa duyarlı hücreleri üzerinde bulundurmasıdır.
B) Zonüler lifler sayesinde göz tabakalarının birbirine; göz merceğinin ise irise teması sağlanır ve gözün küresel formu korunur.
C) Gözü yukarı aşağı hareket ettiren ve döndüren oküler kaslar skleraya tutunmaktadır.
D) Makulanın tam ortasında daha ince ve renkli görmede etkili hücrelerin yoğunlaştığı fovea bulunmaktadır.
E) En dışta göze beyaz rengini veren, dış etkilerden koruyan kalın bir bağ dokusu olan sklera tabakası bulunur.

Cevap : B) Zonüler lifler sayesinde göz tabakalarının birbirine; göz merceğinin ise irise teması sağlanır ve gözün küresel formu korunur.

6. Çevre ile bilinç arasındaki ilişki hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsan bilincinin en önemli belirleyicisi kendisinin de bir parçası olduğu çevredir.
B) Bilinç, insan nesne diyalektiğinin bir sonucudur.
C) Bilinç, insanın doğuştan getirdiği bir potansiyeldir.
D) İnsanın yetişme şartları bilincin belirleyenlerinden biridir.
E) Bilinç, farklı düzeylerde çevrenin bir modelini gerektirir.

Cevap : C) Bilinç, insanın doğuştan getirdiği bir potansiyeldir.

7. Aşağıdakilerden hangisi retinanın yapısında yer alan tabakalardan biri değildir?

A) İç pleksiform tabaka
B) Optik sinir lifleri tabakası
C) Konjonktiva tabakası
D) Gangliyon hücre tabakası
E) Dış çekirdek tabaka

Cevap : C) Konjonktiva tabakası

8. ….. basitçe, bir yüzeyin aydınlık veya karanlık dereceleri anlamına gelir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Lustre
B) Valör
C) Luminosite
D) Saturasyon
E) Hue

Cevap : B) Valör

9. Göze ait tabakalardan kornea ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Gözün kırıcı gücünün yaklaşık %70’ine sahiptir.
B) Işık kortekse iletilmeden önce korneadan geçerek kırılır.
C) Kornea, gözyaşı sıvısı tarafından sürekli temiz tutulur.
D) Saydamdır ve belirli bir orandaki UV ışınları filtreleyebilir.
E) Korneanın ortası kenarlarına nazaran daha kalındır.

Cevap : B) Işık kortekse iletilmeden önce korneadan geçerek kırılır.

10. İhtiyaçlar insan­çevre arasındaki etkileşimi nasıl etkilemektedir?

A) İnsanın ihtiyaçlarını belirlemede sosyal çevre, fiziksel çevreden daha önemlidir.
B) İhtiyaçlar azaldıkça insan-çevre etkileşimi azalır.
C) İhtiyaçlar çoğaldıkça insan-çevre etkileşimi çoğalır.
D) İhtiyaçlar insan-çevre etkileşimi üzerinde belirleyici değildir.
E) Temel ihtiyaçlardan entelektüel ihtiyaçlara gidildikçe çevrenin etkisi azalır.

Cevap : E) Temel ihtiyaçlardan entelektüel ihtiyaçlara gidildikçe çevrenin etkisi azalır.

11. Aşağıdakilerden hangisi bilişsellik kavramının ifade ettiği zihinsel işlemlere örnek verilemez?

A) Yetenek
B) Öğrenme
C) Duyusal algı
D) Bellek
E) Düşünme

Cevap : A) Yetenek

12. Aşağıdakilerden hangisi retinada yer alan yapılardan biridir?

A) Sklera
B) Pupilla
C) Konjonktiva
D) İris
E) Makula

Cevap : E) Makula

13. Tarihte bilinen ilk renk teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Leonardo’nun ana-ara renkler ayrımını yaptığı teorisi
B) Grosseteste’in kromatik-akromatik renkler ayrımını ortaya koyduğu teorisi
C) Aristo’nun öğlen, akşam, gün batımı, gün doğumu, gece gibi günün devri boyunca ışığa bağlı oluşan izlenimler üzerine teorisi
D) Pisagor’un renklerle gezegenlerin simgeleri arasında yaptığı eşlemeye dayanan teorisi
E) Franciscus Aguoilonius’un yaylarla oluşturduğu renk teorisi

Cevap : D) Pisagor’un renklerle gezegenlerin simgeleri arasında yaptığı eşlemeye dayanan teorisi

14. Felsefe, zihin yapısını belirleyen insan çevre etkileşimini öznenin nesne ile ilişkisi üzerine açıklamaya çalışır. Felsefi bağlamda, evreni ……. ve …….. olarak yalnızca iki tür tözden oluşmuş gibi düşünmeye yatkınız.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) duyular – zihin
B) fizik – akıl
C) yorum – organizasyon
D) bilgi – çevre
E) zihin – akıl

Cevap : B) fizik – akıl

15. Konverjant (yakınsak) düşünme ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yaratıcı çözümleme yeteneklerinin kullanılmasını gerektirmektedir.
B) Alternatif düşünceler ve çözümlerle uğraşmayan, ekonomik bir düşünme modelidir.
C) Mevcut bilgilerden çıkarılan geleneksel sonuçlara götüren düşünme tarzıdır.
D) Olası çözüm yollarının, eldeki problemin çözümünü bulmada işe yarayıp yaramadığını sınamak için kullanılmaktadır.
E) Günlük yaşantımızda hızlı sonuçlar için kaçınılmaz ve hayatla kurduğu pratik bağla vazgeçilmezdir.

Cevap : A) Yaratıcı çözümleme yeteneklerinin kullanılmasını gerektirmektedir.

16. Detayların görmezden gelindiği, konuya en yakın ilişkili olan özelliklerin seçildiği, geçmiş deneyimlerden yararlanılan daha çok sezgiye dayalı bir yaklaşım olarak tanımlanan metot aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hipo-Dedüktif Metot
B) Buldurucu (Heuristic) Metot
C) Dedüktif Metot
D) Entüitif (Sezgisel) Metot
E) Analitik Düşünme Metodu

Cevap : B) Buldurucu (Heuristic) Metot

17. Aşağıdakilerden hangisi diverjant (ıraksak) düşünmenin cevaplarında bulunan özelliklerden biri değildir?

A) Orjinallik
B) Akıcılık
C) Geleneksellik
D) İşleme
E) Uyumlu esneklik

Cevap : C) Geleneksellik

18. Görme ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Görmek, gözlenen objeleri tanımlamak, onlara tepki vermek ve görsel öğelerin akışından kullanılabilir bilgilere ulaşmak demektir.
B) Görme, beyne iletilen sinyallerden oluşan verilerin anlamlandırılması ile başlayan süreçler içerir.
C) Görme, düşük-düzey görme ve yüksek-düzey görme olarak ikiye ayrılmaktadır.
D) Gözün fonksiyonu ve nitelikleri, görme olayında en önemli fiziksel belirleyendir.
E) Görme eyleminin amacı çevresel uyaranlardan anlam çıkarmaktır.

Cevap : B) Görme, beyne iletilen sinyallerden oluşan verilerin anlamlandırılması ile başlayan süreçler içerir.

19. Aşağıda renk ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Rengin fizik açıklaması, tüm nesnelerin ışığın dalga boylarını eşit derecede yansıtmasıdır.
B) Farklı ışık kaynakları yapıları gereği farklı renklere sahip olabilirler.
C) Renk, ışığın nesnelerin niteliklerine göre davranışından doğar.
D) Renk, ışığın enerji ve titreşim frekansını (dalga boyu) kullanarak beynimizin oluşturduğu duyumdur.
E) Renk pratikte dış dünyayı tanımlama ve biçim algısının yaratılmasında önemli bir enstrümandır.

Cevap : A) Rengin fizik açıklaması, tüm nesnelerin ışığın dalga boylarını eşit derecede yansıtmasıdır.

20. ……….., zeki bireylerin de duygularına yenilebileceğinin bir göstergesidir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İmgelem
B) Sezgi
C) İçgüdü
D) Bellek
E) Duygusal zekâ

Cevap : E) Duygusal zekâ

Görsel Algı

Görsel Algı 2023-2024 Vize Soruları

Auzef Grafik Tasarımı Auzef Grafik Tasarımı TELEGRAM

Görsel Algı 2023-2024 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!