auzefGrafik TasarımıTemel Tasarım-2

Temel Tasarım-2 2023-2024 Vize Soruları

#1. İnsanın, parçalı yapıdaki öğeleri ve farklı bileşenleri, geniş bir yapı içerisinde gruplama eğilimine sahip olması hangi refleks hareket faaliyetidir?

Cevap : A) Görsel algı

#2. Görmede, nesnelerin tanımlanarak belirlenmesine ne denir?

Cevap : B) Örüntü tanıma süreci ya da tanıma

#3. Şekil, biçim­form ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Stilize edilmiş formlar biçimi oluşturur.

#4. Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bir sayfa düzeninde hiyerarşiyi belirler? I­ Görselin konumu II­ Görselin boyutu III­ Parça bütün ilişkisi IV­ Görselin netliği

Cevap : C) I, II ve III

#5. Doğada koramın pek çok türüne rastlamak mümkündür. Yukarıdaki görselde yer alan ayçiçeği hangi tür koram için örnek teşkil eder?

Cevap : A) Merkezsel Koram

#6. Çeşitlilik ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisini söylemek yanlıştır?

Cevap : D) Çeşitlilik, tasarımda yer alan figürün, nesnenin ya da ürünün belli bir noktaya baktığı taraftır.

#7. Hedef kitle ve grafik tasarım ilişkisi tamamen görsel iletişime dayalı bir durumdur. Bu kapsama dayalı olarak ..... bir tasarımın öncelikle ..... gerekir. Algılanma kişiye ve ihtiyaçlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Sonrasında ise ..... devreye girmektedir. Tasarımın eleman ve ilkeleri dikkate alınarak ortaya konan grafik tasarım ürününün hedef kitleye iletmek istediği ....., ileti algılandığında başarıya ulaşmış ve gerekli iletişim sağlanmış demektir. Üniteden alınmış olan bu paragraftaki boş olan yerleri en doğru dolduran seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) kritik yapıldığında – algılanması – iletişim – mesaj

#8. Yön aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili değildir?

Cevap : C) Boyut

#9. Aşağıdakilerden hangisi şekil olarak adlandırılamaz?

Cevap : A) Küre

#10. Koramı oluşturan biçim, şekil ya da elemanın ..... oluşan koram eksensel koram olarak adlandırılır. Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) belirli bir çizgi doğrultusunda dizilmesiyle

#11. Yukarıdaki görselle ilgili nasıl bir yargıda bulunulamaz?

Cevap : C) Işık ve gölgeyle oluşan hacim etkisi vardır.

#12. Hiyerarşi ­ koram ilkesinin yapısında aşağıdakilerden hangisinin bulunması şart değildir?

Cevap : D) Simetri

#13. Tasarımda bütünlük/birlik ve uyumun en doğru şekilde uygulanmış olması nasıl bir sonuca ulaştırır?

Cevap : E) Tasarım mesajının doğru ve etkili olabilmesi sonucuna ulaştırır.

#14. Hiyerarşi­koram ile ilgili aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Biçimleri, renkleri, dokuları birbirinden farklı ancak hizalamada ölçüsel olarak düzen oluşturulan her düzenleme koramı meydana getirir.

#15. Bir şeklin ya da tasarım elemanının yönü, ..... göre değişir. Yukarıdaki boşluğa hangi ifade gelirse cümle hatalı olur?

Cevap : B) birbirini kesen çizgi ve biçimlerin büyüklüğüne

#16. Çıktığı İspanya yolculuğunda El Hamra Sarayı ve Kurtuba Camii’ni gezen, bu yapıların karmaşık tasarımlarından etkilenerek, girift görüntülerin, nerede başlayıp nerede biteceği, başı ve sonu belli olmayan sonsuz yanılsamalarını oluşturan sanatçı kimdir?

Cevap : E) M. C. Escher

#17. Salt form, düzen ve matematiksel uyuma bağlı simetriyi güzellik olarak nitelendiren ve yaşamı form olarak betimleyen düşünürler kimlerdir?

Cevap : B) Plotinos ve Aristoteles

#18. ..... düzensiz formları çizmek için kolaylık sağlar. Yukarıdaki cümleyi doğru tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Bütünü geometrik formlara bölmek

#19. Tasarımda bütünün parçalar üzerinde egemen olduğu birlik, tasarım yüzeyindeki parçalar arasında ..... gösterirler. Yukarıda verilen bu cümleyi en doğru tamamlan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) uyumu ve ilişkiyi

#20. Aşağıdaki biçim­form ve şekil ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Çember, daire geometrik bir formken, küre şekil olarak adlandırılır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Temel Tasarım-2 2023-2024 Vize Soruları

1. Temel Tasarım-2 2023-2024 Vize Soruları 1. SORU-min
Yukarıdaki görselle ilgili nasıl bir yargıda bulunulamaz?

A) Görsel yanılsamaya bağlı derinlik etkisi vardır.
B) Zemin – şekil grubunda oluşturulmuş yön farkı vardır.
C) Işık ve gölgeyle oluşan hacim etkisi vardır.
D) Yön farklılıkları ile hareket ve dinamizm etkisi vardır.
E) Şekilsel yön farklılığı ile oluşan derinlik etkisi vardır.

Cevap : C) Işık ve gölgeyle oluşan hacim etkisi vardır.

2. Bir şeklin ya da tasarım elemanının yönü, ….. göre değişir.
Yukarıdaki boşluğa hangi ifade gelirse cümle hatalı olur?

A) elemanların aralarındaki ilişkiye
B) birbirini kesen çizgi ve biçimlerin büyüklüğüne
C) elemanın bulunduğu yüzeyin konumuna
D) ona bakan izleyiciye
E) diğer elemanların konumuna

Cevap : B) birbirini kesen çizgi ve biçimlerin büyüklüğüne

3. Tasarımda bütünlük/birlik ve uyumun en doğru şekilde uygulanmış olması nasıl bir sonuca ulaştırır?

A) Tasarımın sanat değerini arttırır.
B) Tasarımın görünmesine katkıda bulunur.
C) Tasarımda sorun yaşanmasını engeller.
D) Tasarımda birlik oluşturur.
E) Tasarım mesajının doğru ve etkili olabilmesi sonucuna ulaştırır.

Cevap : E) Tasarım mesajının doğru ve etkili olabilmesi sonucuna ulaştırır.

4. Temel Tasarım-2 2023-2024 Vize Soruları 4. SORU-min
Doğada koramın pek çok türüne rastlamak mümkündür.
Yukarıdaki görselde yer alan ayçiçeği hangi tür koram için örnek teşkil eder?

A) Merkezsel Koram
B) Çevresel Koram
C) Eksensel Koram
D) Çizgisel Koram
E) Doğasal Koram

Cevap : A) Merkezsel Koram

5. Tasarımda bütünün parçalar üzerinde egemen olduğu birlik, tasarım yüzeyindeki parçalar arasında ….. gösterirler.
Yukarıda verilen bu cümleyi en doğru tamamlan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) şekil ve biçimi
B) zemin ve şekli
C) uyumu ve ilişkiyi
D) uyum ve uyumsuzluğu
E) ton ve değeri

Cevap : C) uyumu ve ilişkiyi

6. İnsanın, parçalı yapıdaki öğeleri ve farklı bileşenleri, geniş bir yapı içerisinde gruplama eğilimine sahip olması hangi refleks hareket faaliyetidir?

A) Görsel algı
B) Takip etme
C) İzleme
D) Tanımlama
E) Gözlemleme

Cevap : A) Görsel algı

7. Aşağıdakilerden hangisi şekil olarak adlandırılamaz?

A) Küre
B) Kare
C) Piktogramlar
D) Stilize edilmiş formlar
E) Çember

Cevap : A) Küre

8. Hiyerarşi ­ koram ilkesinin yapısında aşağıdakilerden hangisinin bulunması şart değildir?

A) Orantı
B) Biçim benzerliği
C) Zıtlık
D) Simetri
E) Derecelendirme

Cevap : D) Simetri

9. Çeşitlilik ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisini söylemek yanlıştır?

A) Tasarımın dinamizm kazanması, ilgi çekici kılınması için farklılığa, çeşitliliğe ihtiyaç vardır.
B) Çeşitlilikteki amaç sanat eserini/tasarımı monotonluktan kurtarmaktır.
C) Çeşitlilik, farklılıklarla görsel zenginlik oluşturarak izleyicide ilgi uyandırır.
D) Çeşitlilik, tasarımda yer alan figürün, nesnenin ya da ürünün belli bir noktaya baktığı taraftır.
E) Çeşitlilik, karşıtlıklar içeren ancak uyumlu ve benzer canlı, nesne ve elemanların bir araya gelmesiyle oluşur.

Cevap : D) Çeşitlilik, tasarımda yer alan figürün, nesnenin ya da ürünün belli bir noktaya baktığı taraftır.

10. Aşağıdaki biçim­form ve şekil ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Biçim şekillere yön vererek kimlik kazandırır.
B) Şekiller, ışık-gölge ve perspektif ile yüzey üzerinde üç boyutlu hale geldiğinde form oluşur.
C) Biçim, bir cismin dış sınırları ile yüzeyde yer almasıdır.
D) Çember, daire geometrik bir formken, küre şekil olarak adlandırılır.
E) Biçim şeklin yüzey üzerinde işgal ettiği alandır.

Cevap : D) Çember, daire geometrik bir formken, küre şekil olarak adlandırılır.

11. Hedef kitle ve grafik tasarım ilişkisi tamamen görsel iletişime dayalı bir durumdur. Bu kapsama dayalı olarak ….. bir tasarımın öncelikle ….. gerekir. Algılanma kişiye ve ihtiyaçlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Sonrasında ise ….. devreye girmektedir. Tasarımın eleman ve ilkeleri dikkate alınarak ortaya konan grafik tasarım ürününün hedef kitleye iletmek istediği ….., ileti algılandığında başarıya ulaşmış ve gerekli iletişim sağlanmış demektir.
Üniteden alınmış olan bu paragraftaki boş olan yerleri en doğru dolduran seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) kritik yapıldığında – algılanması – iletişim – mesaj
B) algılanma yapıldığında – algılanması – iletişim – mesaj
C) eleştiri ile – algılanması – iletişim – ilan
D) iletişim yapıldığında – algılanması – kritik – mesaj
E) kritik yapıldığında – yapılması – iletişim – mesaj

Cevap : A) kritik yapıldığında – algılanması – iletişim – mesaj

12. Koramı oluşturan biçim, şekil ya da elemanın ….. oluşan koram eksensel koram olarak adlandırılır.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) gelişigüzel dizilmesiyle
B) bir büyük bir küçük ritmik dizilmesiyle
C) çevre üzerinde dizilmesiyle
D) bir merkez noktası oluşturacak şekilde dizilmesiyle
E) belirli bir çizgi doğrultusunda dizilmesiyle

Cevap : E) belirli bir çizgi doğrultusunda dizilmesiyle

13. Görmede, nesnelerin tanımlanarak belirlenmesine ne denir?

A) Bakma
B) Örüntü tanıma süreci ya da tanıma
C) Yorumlama
D) Algılama
E) İzleme

Cevap : B) Örüntü tanıma süreci ya da tanıma

14. Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bir sayfa düzeninde hiyerarşiyi belirler?
I­ Görselin konumu
II­ Görselin boyutu
III­ Parça bütün ilişkisi
IV­ Görselin netliği

A) I ve II
B) I, II ve IV
C) I, II ve III
D) II ve III
E) II, III ve IV

Cevap : C) I, II ve III

15. Hiyerarşi­koram ile ilgili aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Düzenli ölçü derecelenmesi ya da görsel hiyerarşi olarak da adlandırılır.
B) Değişmeyen biçimlerle yapılan ölçü farkına dayanan bir düzenleme koramı oluşturur.
C) Biçimleri, renkleri, dokuları birbirinden farklı ancak hizalamada ölçüsel olarak düzen oluşturulan her düzenleme koramı meydana getirir.
D) Hiyerarşi sanat ve tasarım elemanlarının öncelik ve önem sırasına göre belli bir düzen çerçevesinde dizilimidir.
E) Koram biçim, yön, ölçü, aralık gibi unsurların yer aldığı karşıt iki ucu uygun şekilde kademelendirerek bir araya getiren ve bütünleştiren bir temel tasarım ilkesidir.

Cevap : C) Biçimleri, renkleri, dokuları birbirinden farklı ancak hizalamada ölçüsel olarak düzen oluşturulan her düzenleme koramı meydana getirir.

16. Salt form, düzen ve matematiksel uyuma bağlı simetriyi güzellik olarak nitelendiren ve yaşamı form olarak betimleyen düşünürler kimlerdir?

A) Heidegeer ve Aristoteles
B) Plotinos ve Aristoteles
C) Plotinos ve Heidegeer
D) Corot ve Monge
E) Monge ve Platon

Cevap : B) Plotinos ve Aristoteles

17. ….. düzensiz formları çizmek için kolaylık sağlar.
Yukarıdaki cümleyi doğru tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biçimi somutlaştırmak
B) Kendi gerçeğini imgeye dönüştürmek
C) Soyut şematik biçimler oluşturmak
D) Motif ve şekiller eklemek
E) Bütünü geometrik formlara bölmek

Cevap : E) Bütünü geometrik formlara bölmek

18. Şekil, biçim­form ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Stilize edilmiş formlar biçimi oluşturur.
B) Şekiller bulundukları zemine göre negatif – pozitif, boşluk – doluluk etkisi oluştururlar.
C) Etkileşimli tasarımlarda geometrik şekiller anlamı metinden daha hızlı ve evrensel bir şekilde iletirler.
D) Tasarımda nokta, çizgi, renk, doku gibi elemanların ilişkileri sonucunda biçim meydana gelir.
E) Biçim çok yüzeylidir, hacmi ya da hacim etkisi vardır.

Cevap : A) Stilize edilmiş formlar biçimi oluşturur.

19. Çıktığı İspanya yolculuğunda El Hamra Sarayı ve Kurtuba Camii’ni gezen, bu yapıların karmaşık tasarımlarından etkilenerek, girift görüntülerin, nerede başlayıp nerede biteceği, başı ve sonu belli olmayan sonsuz yanılsamalarını oluşturan sanatçı kimdir?

A) P. Mondrian
B) P. Klee
C) E. Abel
D) P. Picasso
E) M. C. Escher

Cevap : E) M. C. Escher

20. Yön aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili değildir?

A) Zıtlık
B) Derinlik
C) Boyut
D) Hareket
E) Denge

Cevap : C) Boyut

Temel Tasarım-2

Auzef Grafik Tasarımı
Auzef Grafik Tasarımı TELEGRAM

Temel Tasarım-2 2023-2024 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!