auzefBakım ve sosyal hizmetSosyal Hizmet

Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-3

Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-3

#1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de manevi bakım alanında çalışmaları yayınlanmış akademisyenlerden biri değildir?

Cevap : a) İlhan Tomanbay

Açıklama : İlhan Tomanbay, Türkiye’de manevi bakım alanında çalışmaları yayınlanmış akademisyenlerden biri değildir.

#2. Aşağıdakilerden hangisi manevi bakımın işlevleri arasında yer almaz?

Cevap : b) Düşünce ve inançlarını değiştirmek

Açıklama : Manevi bakımın işlevleri arasında düşünce ve inançlarını değiştirmek yer almaz.

 

#3. 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2011 yılında aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

Cevap : A) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2011 yılında Türkiye’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmuştur. Bu Bakanlık, aile, kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerin planlanması ve uygulanmasından sorumlu olup, mevcut sosyal hizmet ve yardımların daha etkin bir şekilde sunulması amacıyla oluşturulmuştur. Dolayısıyla doğru seçenek:
A) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

#4. Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) manevi bakım kapsamına girebilecek hizmetler için protokol imzaladığı kuruluşlardan değildir?

Cevap : b) TÜBİTAK

Açıklama : Diyanet İşleri Başkanlığı’nın manevi bakım kapsamına girebilecek hizmetler için protokol imzaladığı kuruluşlar arasında TÜBİTAK yer almaz.

#5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, Vefa Projesi’nin hizmet kapsamı dışındadır?

Cevap : c) Bakıma ihtiyacı olan 18 yaş üstü vatandaşlar

Açıklama : Bakıma ihtiyacı olan 18 yaş üstü vatandaşlar, Vefa Projesi’nin hizmet kapsamı dışındadır.

#6. Aşağıdakilerden hangisine evde bakım hizmetlerinin kazanımları içinde yer verilmez?

Cevap : c) Kalabalık ortamdan uzak olduğundan sosyalleşme süreci pozitiftir.

Açıklama : Kalabalık ortamdan uzak olduğunda sosyalleşme süreci pozitif olmayabilir, bu yüzden bu kazanımlar içinde yer almaz.

#7. Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Sosyal Hizmetler Kanunu’nda da yer alan tanım ve kavramlaştırmayla örtüşmez?

Cevap : C) Yardıma ihtiyacı olan tam bağımlı engelli

#8. Hizmet alanın oda, dolap ve çamaşırlar ile ilgili kişisel bakım hizmetleri aşağıdaki bakım kuruluşlarından hangisi için söz konusu değildir?

Cevap : A) Gündüz Yaşam Merkezleri

Hizmet alanın oda, dolap ve çamaşırlar ile ilgili kişisel bakım hizmetleri genellikle o kişinin kalıcı olarak yaşadığı veya uzun süreli konakladığı tesislerde verilir. Bu hizmetler, kişisel eşyaların yönetimi ve bakımı gibi günlük yaşamın önemli bir parçasını kapsar.
Şıkları değerlendirelim:
Gündüz Yaşam Merkezleri: Bu tür merkezler, genellikle bireylerin sadece gündüz saatlerinde kaldıkları, akşam evlerine döndükleri yerlerdir. Dolayısıyla, burada kalanlar için oda, dolap veya çamaşır gibi sürekli kişisel bakım hizmetlerine ihtiyaç duyulmaz.
Engelli Bakım Merkezleri: Bu tesisler genellikle engelli bireylerin kalıcı veya uzun süreli konakladıkları yerlerdir, dolayısıyla kişisel bakım hizmetleri sunulur.
Engelli Özel Bakım Üniteleri: Bu üniteler de benzer şekilde kalıcı veya uzun süreli konaklamalar için tasarlanmıştır, kişisel bakım hizmetleri sunulur.
Yaşam Evleri: Kalıcı konaklama sağlayan tesisler olduğu için burada da kişisel bakım hizmetleri gereklidir.
Yaşlı Özel Bakım Üniteleri: Yaşlı bireyler için kalıcı veya uzun süreli konaklama sağlanan yerler olup, kişisel bakım hizmetleri sunulur.
Bu bağlamda, hizmet alanın oda, dolap ve çamaşırlar ile ilgili kişisel bakım hizmetleri açısından en az ihtiyaç duyulan yer Gündüz Yaşam Merkezleri (A) olarak değerlendirilebilir. Bu tür merkezlerde bireyler genellikle kısa süreler için ve sadece gündüz saatlerinde bulundukları için, kalıcı konaklama hizmetleri gerektiren diğer bakım hizmetlerinden farklıdır.

#9. “Tekerlekli sandalye teminine ilişkin rehberlik”, evde yaşama/evde bakıma destek hizmetlerinden hangisinin kapsamı içinde yer alır?

Cevap : e) Rehberlik ve Mesleki Danışmanlık Hizmetleri

Açıklama : Tekerlekli sandalye teminine ilişkin rehberlik, rehberlik ve mesleki danışmanlık hizmetleri kapsamında yer alır.

#10. Aşağıdakilerden hangisi bu bölümde kullandığımız “evde bakım hizmeti” kavramının kapsamı içinde yer almaz?

Cevap : d) Araba bakımı

Açıklama : Araba bakımı, evde bakım hizmeti kavramının kapsamı içinde yer almaz.

#11. “Engellinin bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayabilmesini ve yaşamını bağımsız bir şekilde sürdürebilmesini sağlamayı amaçlayan fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler kazandırmaya yönelik hizmetler” hangi kavram ile ifade edilir?

Cevap : A) Habilitasyon

Verilen tanım, hem yeni beceriler kazandırmayı hem de bireylerin bağımsız yaşamalarını sağlamayı hedeflediği için “habilitasyon” ve “rehabilitasyon” her iki kavramı da içerebilir. Ancak, tanım genel olarak engellilerin yaşam kalitelerini artırma ve bağımsız yaşamalarını sağlama hedefiyle, daha çok habilitasyon sürecine işaret eder. Bu nedenle, doğru seçenek şunlardır:
A) Habilitasyon
Bu terim, engellinin yaşamını bağımsız bir şekilde sürdürebilmesi için gerekli tüm becerilerin kazandırılmasını ifade eder.

#12. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu aile modellerinden biri değildir?

Cevap : B) Evlat Edinen Aile Modeli

Koruyucu aile modelleri, çocukların biyolojik ailelerinden ayrıldıkları durumlarda onlara geçici veya sürekli bir aile ortamı sunmayı amaçlar. Bu modeller arasında Geçici Koruyucu Aile, Akraba veya Yakın Çevre, Süreli Koruyucu Aile ve Uzmanlaşmış Koruyucu Aile gibi çeşitler bulunur. Bu modeller çocukların ihtiyaçlarına göre belirli sürelerle veya belirli uzmanlık gerektiren durumlar için düzenlenmiştir.
Ancak, “Evlat Edinen Aile Modeli” koruyucu aile modelleri arasında yer almaz. Evlat edinme, çocuğun hukuki olarak ailenin bir parçası haline geldiği ve kalıcı bir aile bağı kurduğu bir süreci ifade eder. Bu süreç, koruyucu ailelikten farklı olarak çocuğun aileyi kalıcı olarak kendi ailesi olarak kabul etmesi anlamına gelir.
Dolayısıyla koruyucu aile modellerinden biri olmayan seçenek:
B) Evlat Edinen Aile Modeli.

#13. Aşağıdakilerden hangisinde manevi bakıma ilişkin bir düzenleme yer almaz?

Cevap : a) Karayolu Taşıma Kanunu

Açıklama : Karayolu Taşıma Kanunu’nda manevi bakıma ilişkin bir düzenleme yer almaz.

#14. Huzurevi’ne başvurabilmek için en az kaç yaşında olmak gerekir?

Cevap : C) 60

Türkiye’de huzurevine başvurabilmek için genel kabul görmüş yaş sınırı 60 yaş ve üzeridir. Bu yaş sınırı, genellikle huzurevlerinin kabul kriterlerinde yer alır ve yaşlı bireylerin bu tesislerde kalabilmeleri için bir ön koşuldur.
Dolayısıyla, huzurevi başvuruları için gereken en az yaş:
C) 60

#15. Hangisi Huzurevi’ne kabul şartlarından biri değildir?

Cevap : A) Daha önce başka bir Huzurevi’nde kalmamış olmak

Huzurevine kabul şartları genellikle bireylerin ekonomik ve sosyal ihtiyaçları, sağlık durumu ve toplum içindeki yalnızlık gibi faktörlere dayanır. Bu şartlar arasında, bireyin sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğunu belgeleyen raporlar, ruh sağlığının yerinde olması ve uyuşturucu veya alkol bağımlısı olmamak gibi koşullar bulunur.
Ancak, A) “Daha önce başka bir Huzurevi’nde kalmamış olmak” seçeneği, Türkiye’deki huzurevlerine kabul şartları arasında genellikle yer almaz. Huzurevine başvuran bir kişinin daha önce başka bir huzurevinde kalıp kalmadığı, kabul için bir engel teşkil etmez. Bu nedenle, huzurevine kabul şartlarından biri olmayan seçenek şudur:
A) Daha önce başka bir Huzurevi’nde kalmamış olmak.

#16. Evde bakıma destek hizmetini veren bakıcı personel bir günde en fazla kaç engelli bireye hizmet verebilir?

Cevap : b) 3

Açıklama : Evde bakıma destek hizmetini veren bakıcı personel bir günde en fazla 3 engelli bireye hizmet verebilir.

#17. Aşağıdakilerden hangisi manevi bakım hizmeti sunan elemanın bireye yardımcı olması gereken hususlar arasında yer almaz?

Cevap : e) Dinî seyahat giderlerini temin etmesi

Açıklama : Dinî seyahat giderlerini temin etmek, manevi bakım hizmeti sunan elemanın bireye yardımcı olması gereken hususlar arasında yer almaz.

#18. Aşağıdakilerden hangisi dayanışma hizmetleri içinde değil bakım hizmetleri içinde anılır?

Cevap : D) Ev ziyaretleri

Dayanışma hizmetleri, genellikle topluluk içinde sosyal bağları güçlendirmeyi ve bireyler arası etkileşimi artırmayı hedefleyen etkinlikler ve programları içerir. Bu hizmetler, genelde eğlence, sanat, ve kültürel faaliyetler olarak düzenlenir ve topluluğun sosyal yapısını güçlendirmeye yöneliktir.
Bakım hizmetleri ise daha çok bireyin fiziksel, zihinsel ya da duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kişisel ve daha yoğun destek hizmetlerini ifade eder. Bu hizmetler, genellikle kişiye özel sağlık veya günlük yaşam desteği sağlama amacı taşır.
Verilen seçenekler arasında:
Sinema, resim kursu, koro çalışmaları, ve puzzle-boncuk çalışmalarının uygulanması gibi etkinlikler topluluk içi etkileşimi artırma ve kişisel becerilerin gelişimini destekleme amaçlı dayanışma hizmetleri kapsamında değerlendirilebilir.
Ev ziyaretleri ise bireye özgü, onun kişisel ihtiyaçlarına yönelik yapılan ve bakım hizmetleri kapsamında değerlendirilebilecek bir etkinliktir.
Bu nedenle, “Ev ziyaretleri” (D) seçeneği dayanışma hizmetleri içinde değil, bakım hizmetleri içinde anılır.

#19. Fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen korunmaya ihtiyacı olan çocuk, anne-babasıyla ilişkisi açısından hangi nitelikle tanımlanır?

Cevap : C) Ana veya babası tarafından ihmal edilen

Fuhuş, dilencilik, alkollü içkiler veya uyuşturucu maddeler kullanımı gibi sosyal tehlikelere karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuklar, genellikle ebeveynleri tarafından yeterli bakım, koruma ve gözetim sağlanmadığı bir durumda bulunurlar. Bu tanımlama, çocuğun temel ihtiyaçlarının ihmal edildiği, güvenlik ve bakım konularında yeterli desteğin sağlanmadığı bir durumu işaret eder.
Bu bağlamda, şıkları değerlendirdiğimizde:
A) Ana veya babası tarafından istismar edilen: Çocuğun fiziksel, cinsel veya duygusal zarar gördüğü durumları tanımlar, ancak bu durum doğrudan sosyal tehlikelere maruz kalma veya başıboşlukla ilişkilendirilmeyebilir.
B) Ana veya babası tarafından terkedilen: Ebeveynlerin fiziksel olarak çocuğu terk etmesini ifade eder, bu durum çocuğun başıboş kalmasına neden olabilir ancak doğrudan sosyal tehlikelere maruz kalma ile ilişkilendirilmez.
C) Ana veya babası tarafından ihmal edilen: Ebeveynlerin çocuğun temel ihtiyaçlarına, korunmasına ve bakımına yeterince dikkat etmemesi durumunu ifade eder. Bu durum, çocuğun sosyal tehlikelere maruz kalması ve başıboş kalmasıyla doğrudan ilişkilidir.
D) Ana veya babası tarafından sömürülen: Ebeveynlerin çocuğu ekonomik veya başka amaçlar için kullanması anlamına gelir, ancak bu durum çocuğun başıboş kalmasıyla doğrudan ilişkilendirilmeyebilir.
E) Ana veya babası tarafından istenmeyen: Ebeveynlerin çocuğu istememesi durumunu ifade eder, ancak bu durum çocuğun sosyal tehlikelere maruz kalmasıyla doğrudan ilişkilendirilmeyebilir.
Bu durumları göz önünde bulundurduğumuzda, C) Ana veya babası tarafından ihmal edilen seçeneği, çocuğun sosyal tehlikelere karşı savunmasız bırakıldığı ve başıboşluğa sürüklendiği durumu en doğru şekilde tanımlayan niteliktir.

#20. Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Koruma Kanunu’nu ifade eder?

Cevap : C) 5395 Sayılı Kanun

Türkiye’de “Çocuk Koruma Kanunu” olarak bilinen ve çocuk koruma sistemini düzenleyen yasal çerçeve, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’dur. Bu kanun, çocukların korunması, çocuk haklarının ihlal edilmesi durumunda alınacak önlemler ve çocuk adalet sistemi ile ilgili düzenlemeleri içerir. Dolayısıyla doğru seçenek:
C) 5395 Sayılı Kanun

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Sosyal Himetler
Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-3
Dönem: 2. Sınıf Bahar Dönemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Sosyal Himetler
Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-3
Dönem: 2. Sınıf Bahar Dönemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-3

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Sosyal Himetler
Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-3
Dönem: 2. Sınıf Bahar Dönemi

Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-3

Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite-3 : Türkiye’de Bakım Hizmeti Sunan Kuruluşlar

Giriş

Üçüncü üniteniz olan “Türkiye’de Bakım Hizmeti Sunan Kuruluşlar” ile ilgili olarak,  Türkiye’deki bakım hizmetlerini sunan çeşitli kuruluşların yapıları, hizmet modelleri ve sundukları hizmet türleri üzerine derinlemesine bir akademik yazı.

Türkiye’de Bakım Hizmeti Sunan Kuruluşlar: Yapılar ve Modeller

Türkiye’deki bakım hizmetleri, çeşitli devlet ve özel sektör kuruluşları tarafından sağlanmaktadır. Bu yazıda, bu kuruluşların yapıları, bakım hizmetlerinin çeşitliliği ve hizmet sunum modelleri ele alınacaktır.

Bakım Hizmeti Sunan Devlet Kuruluşları

Türkiye’de devlet tarafından yürütülen bakım hizmetleri, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurumlar aracılığıyla sunulmaktadır. Bu kurumlar, genel sağlık hizmetlerinden, özel bakım gerektiren gruplara yönelik hizmetlere kadar geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır. Devlet kurumları, özellikle dezavantajlı gruplara yönelik bakım hizmetlerinde önemli bir rol oynamaktadır.

Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları

Özel sağlık kurumları ve sivil toplum kuruluşları, Türkiye’deki bakım hizmetlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu kuruluşlar, genellikle daha yenilikçi ve kişiye özel hizmetler sunarak, devlet hizmetlerinin erişemediği veya yetersiz kaldığı alanlarda hizmet sağlamaktadır. Özellikle yaşlı bakımı, engelli bakımı ve çocuk bakımı gibi alanlarda çok çeşitli hizmetler sunulmaktadır.

Bakım Hizmetlerinin Finansmanı

Türkiye’de bakım hizmetlerinin finansmanı, devlet destekleri, özel sigorta ve cebri ödemeler aracılığıyla sağlanmaktadır. Devlet, belirli kriterleri karşılayan bireylere yönelik olarak bakım hizmetlerini finanse etmekte, böylece ekonomik açıdan dezavantajlı grupların da kaliteli bakım hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaktadır.

Hizmet Sunum Modelleri

Bakım hizmetleri, Türkiye’de hem kurumsal hem de evde bakım modelleri çerçevesinde sunulmaktadır. Kurumsal bakım hizmetleri, özellikle kompleks sağlık ihtiyaçları olan bireyler için önemli iken, evde bakım hizmetleri, bireylerin kendi evlerinde, aileleriyle birlikte kaliteli bakım alabilmelerini sağlamaktadır. Evde bakım hizmetleri, son yıllarda özellikle tercih edilen bir model haline gelmiştir

Sonuç

Türkiye’de bakım hizmetleri, devlet ve özel sektör iş birliği ile geniş bir spektrumda sunulmaktadır. Hizmetlerin çeşitliliği ve erişilebilirliği, bireylerin yaşam kalitesini artırmakta ve sağlık hizmetlerine olan genel erişimi iyileştirmektedir. Bakım hizmetlerinin sürekli gelişimi, toplumsal ihtiyaçlar ve teknolojik yenilikler doğrultusunda şekillenmekte ve bu alandaki politika yapıcılar için önemli fırsatlar sunmaktadır.

@lolonolo_com

Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-3

Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite-3 : Türkiye’de Bakım Hizmeti Sunan Kuruluşlar

1- Dünyada yaşlılık kriteri olan kaç yaştır?

A) 55
B) 60
C) 65
D) 70
E) 75

Cevap : C) 65

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve birçok ülke, yaşlılık başlangıcı olarak genellikle 65 yaşını kabul eder. Bu yaş sınırı, birçok ülkede emeklilik yaşını ve yaşlılara yönelik hizmetlerin başlangıcını belirler. Ancak, bazı ülkelerde ve bazı durumlarda 60 yaş ve üzeri de yaşlılık olarak kabul edilebilir.
Buna göre, genel bir dünya standardı olarak kabul edilen ve en yaygın kullanılan yaşlılık kriteri:
C) 65

2- Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Koruma Kanunu’nu ifade eder?

A) 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
B) 2828 Sayılı Kanun
C) 5395 Sayılı Kanun
D) 6284 Sayılı Kanun
E) 5579 Sayılı Kanun

Cevap : C) 5395 Sayılı Kanun

Türkiye’de “Çocuk Koruma Kanunu” olarak bilinen ve çocuk koruma sistemini düzenleyen yasal çerçeve, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’dur. Bu kanun, çocukların korunması, çocuk haklarının ihlal edilmesi durumunda alınacak önlemler ve çocuk adalet sistemi ile ilgili düzenlemeleri içerir. Dolayısıyla doğru seçenek:
C) 5395 Sayılı Kanun

3- Aşağıdakilerden hangisi korunma ihtiyacı olan çocuk için uygun hizmet belirlenene kadar çocuğun kaldığı birimdir?

A) ÇİM
B) ÇEKOM
C) ÇODEM
D) ÇOKİM
E) Çocuk Esirgeme Kurumu

Cevap : D) ÇOKİM

4- 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2011 yılında aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

A) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
B) Huzurevleri
C) Darülaceze
D) Çalışma Bakanlığı
E) Umut Evleri

Cevap : A) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2011 yılında Türkiye’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmuştur. Bu Bakanlık, aile, kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerin planlanması ve uygulanmasından sorumlu olup, mevcut sosyal hizmet ve yardımların daha etkin bir şekilde sunulması amacıyla oluşturulmuştur. Dolayısıyla doğru seçenek:
A) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

5- Aşağıdakilerden hangisi çocuk yatılı bakım hizmetini ifade eden bir kurumdur?

A) Çocuk Hizmetleri Müdürlüğü
B) Çocuk Esirgeme Kurumu
C) Çocuk Evleri Sitesi
D) RAM
E) ASHB

Cevap : C) Çocuk Evleri Sitesi

Türkiye’de çocuk yatılı bakım hizmetlerini ifade eden kurumlardan biri Çocuk Evleri Sitesi’dir. Çocuk Evleri Sitesi, korunma ihtiyacı olan çocuklara ev ortamına benzer koşullarda yatılı bakım hizmeti sunan bir kurumdur. Bu siteler, birkaç evin bir araya gelmesiyle oluşur ve her evde birkaç çocuk, bir sosyal hizmet uzmanı eşliğinde yaşar. Çocuk Evleri Sitesi, çocukların toplumdan izole edilmeden, aile ortamına yakın bir şekilde bakımlarının sağlanmasını amaçlar. Dolayısıyla doğru seçenek:
C) Çocuk Evleri Sitesi

6- Aşağıdakilerden hangisi koruyucu aile modellerinden biri değildir?

A) Geçici Koruyucu Aile Modeli
B) Evlat Edinen Aile Modeli
C) Akraba veya Yakın Çevre
D) Süreli Koruyucu Aile
E) Uzmanlaşmış Koruyucu Aile

Cevap : B) Evlat Edinen Aile Modeli

Koruyucu aile modelleri, çocukların biyolojik ailelerinden ayrıldıkları durumlarda onlara geçici veya sürekli bir aile ortamı sunmayı amaçlar. Bu modeller arasında Geçici Koruyucu Aile, Akraba veya Yakın Çevre, Süreli Koruyucu Aile ve Uzmanlaşmış Koruyucu Aile gibi çeşitler bulunur. Bu modeller çocukların ihtiyaçlarına göre belirli sürelerle veya belirli uzmanlık gerektiren durumlar için düzenlenmiştir.
Ancak, “Evlat Edinen Aile Modeli” koruyucu aile modelleri arasında yer almaz. Evlat edinme, çocuğun hukuki olarak ailenin bir parçası haline geldiği ve kalıcı bir aile bağı kurduğu bir süreci ifade eder. Bu süreç, koruyucu ailelikten farklı olarak çocuğun aileyi kalıcı olarak kendi ailesi olarak kabul etmesi anlamına gelir.
Dolayısıyla koruyucu aile modellerinden biri olmayan seçenek:
B) Evlat Edinen Aile Modeli.

7- Evlat edinme başvurularını kabul eden kurum hangisidir?

A) Milli Eğitim Bakanlığı
B) Darülaceze Genel Müdürlüğü
C) Çocuk Esirgeme Kurumu
D) ASHB Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E) Çocuk Denetimli Serbestlik Birimi

Cevap : D) ASHB Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Türkiye’de evlat edinme işlemleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olan ASHB Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu kurum, evlat edinme sürecini yönetir, evlat edinmek isteyen ailelerin başvurularını değerlendirir ve çocukların uygun ailelerle buluşmasını sağlar.
Dolayısıyla evlat edinme başvurularını kabul eden kurum:
D) ASHB Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

8- Huzurevi’ne başvurabilmek için en az kaç yaşında olmak gerekir?

A) 80
B) 70
C) 60
D) 65
E) 55

Cevap : C) 60

Türkiye’de huzurevine başvurabilmek için genel kabul görmüş yaş sınırı 60 yaş ve üzeridir. Bu yaş sınırı, genellikle huzurevlerinin kabul kriterlerinde yer alır ve yaşlı bireylerin bu tesislerde kalabilmeleri için bir ön koşuldur.
Dolayısıyla, huzurevi başvuruları için gereken en az yaş:
C) 60

9- 5395 sayılı kanunun 5. maddesine göre, çocuğun bakımından sorumlu olan kişinin görevini yerine getirmemesi durumunda, çocuk resmi–özel kurum bakımı veya koruyucu aile hizmetinden yararlandırılır. Buna………..denir. ifadesinde boşluktaki yere hangi kavram gelmelidir?

A) Çocuk Mahkemesi
B) Denetimli Serbestlik
C) Koruma İhtiyacı Olan Çocuk
D) Re’sen Velayet
E) Bakım Tedbiri

Cevap : E) Bakım Tedbiri

10- Hangisi Huzurevi’ne kabul şartlarından biri değildir?

A) Daha önce başka bir Huzurevi’nde kalmamış olmak
B) Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak
C) Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak
D) Ruh sağlığı yerinde olmak
E) Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak

Cevap : A) Daha önce başka bir Huzurevi’nde kalmamış olmak

Huzurevine kabul şartları genellikle bireylerin ekonomik ve sosyal ihtiyaçları, sağlık durumu ve toplum içindeki yalnızlık gibi faktörlere dayanır. Bu şartlar arasında, bireyin sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğunu belgeleyen raporlar, ruh sağlığının yerinde olması ve uyuşturucu veya alkol bağımlısı olmamak gibi koşullar bulunur.
Ancak, A) “Daha önce başka bir Huzurevi’nde kalmamış olmak” seçeneği, Türkiye’deki huzurevlerine kabul şartları arasında genellikle yer almaz. Huzurevine başvuran bir kişinin daha önce başka bir huzurevinde kalıp kalmadığı, kabul için bir engel teşkil etmez. Bu nedenle, huzurevine kabul şartlarından biri olmayan seçenek şudur:
A) Daha önce başka bir Huzurevi’nde kalmamış olmak.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Sosyal Himetler
Ders : Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite-3
Türkiye’de Bakım Hizmeti Sunan Kuruluşlar
Dönem: 2. Sınıf Bahar Dönemi

Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-3

sosyal hizmetler Telegram Sosyal Hizmetler

Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-3

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!