auzefİnsan Davranışı Ve Sosyal ÇevreSosyal Hizmet

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -2

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -2

#1. Yas sürecinde öfke aşaması hangi duygu ile ilişkilidir?

Cevap : d) Öfke

Açıklama : Yas sürecinde öfke aşaması, kaybın adaletsiz olduğunu düşünme ve bu duruma karşı öfke duyma ile ilişkilidir.

#2. Bilişsel davranışçı kuramda temel alınan kavram nedir?

Cevap : d) Düşünce kalıpları

Açıklama: Bilişsel davranışçı kuram, bireylerin problemli davranışlarını ve duygusal tepkilerini şekillendiren düşünce kalıplarını odak alır.

#3. İnsanın bütünleşme çabası hangi süreçleri kapsar?

Cevap : d) Hepsi

Açıklama: İnsanın bütünleşme çabası analiz, uygulama, değerlendirme, süpervizyon, bilimsel bakış ve eğitim gibi süreçlerden oluşur.

#4. Sosyal hizmet uygulamalarında "Küçük Grup Modeli" hangi amaçla tercih edilir?

Cevap : c) Grup içinde sosyal becerilerin geliştirilmesi

Açıklama: Küçük Grup Modeli, bireylerin grup içinde sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için kullanılır, bu sayede daha etkili iletişim ve işbirliği becerileri kazanırlar.

#5. Çözüm odaklı model neye odaklanır?

Cevap : b) Mümkün olan en hızlı çözümü bulmak

Açıklama: Çözüm odaklı model, danışanların sorunlarına hızlı ve pratik çözümler bulma üzerine yoğunlaşır, genellikle kısa süreli müdahaleler için uygundur.

#6. Genç yetişkinlikte sosyal gelişimi etkileyen temel faktörler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e) Aile yapısı ve mesleki başarılar

Açıklama: Genç yetişkinlerin sosyal gelişimi, aile yapısı ve mesleki başarılar gibi faktörlerden büyük ölçüde etkilenir. Bu faktörler, bireylerin sosyal çevreleri ve kişisel kimlikleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve sosyal ilişkilerin kalitesini ve genişliğini belirleyebilir.

#7. Yas sürecinde bireylerin sosyal destek alması neden önemlidir?

Cevap : c) Sosyal çevrenin sağladığı duygusal destek nedeniyle

Açıklama : Yas sürecinde bireylerin sosyal destek alması, duygusal destek sağlamak ve yas sürecini daha sağlıklı bir şekilde atlatmak için önemlidir.

#8. Günümüzde yaşlılara yönelik hizmetler hangi kurum tarafından sunulmaktadır?

Cevap : d) Engelli ve Yaşlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Açıklama : Engelli ve Yaşlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, yaşlı bireyler için çeşitli sosyal hizmetler sunan bir kurumdur. Bu hizmetler, yaşlıların bakım, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler.

#9. Bebeklik dönemindeki bakıcı davranışları ile bebekte oluşan bağlanma stilinin ilişkisi aşağıdakilerden hangisiyle en doğru şekilde açıklanabilir?

Cevap : a) Bakıcıların bebeklerin çevresel keşiflerine izin vermesi ve ihtiyaçlarını karşılaması, güvenli bağlanma oluşturur.

Açıklama: Güvenli bağlanma, bakıcıların bebeklerin çevresel keşiflerine izin vermesi, onlarla ilgilendiklerini ve ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini göstermeleri ile oluşur. Bu, bebeklerin güven ve bağımsızlık hissini geliştirmelerine yardımcı olur. İlgisiz veya otoriter bakıcılar tarafından yetiştirilen bebeklerde ise genellikle kaçınmacı veya kaygılı bağlanma stilleri görülür.

#10. Ölüm ve yas sürecinde bireylerin yaşadığı en yaygın duygu nedir?

Cevap : c) Üzüntü

Açıklama : Ölüm ve yas sürecinde bireylerin yaşadığı en yaygın duygu üzüntüdür. Bu duygu, kaybın acısını ve sevdiklerinin yokluğunu ifade eder.

#11. Dünyada yaşlılık kriteri olarak kabul edilen yaş sınırı kaçtır?

Cevap : c) 65

Açıklama : 65 yaş, dünya genelinde yaşlılık kriteri olarak kabul edilen yaş sınırıdır. Bu yaş, bireylerin emekli olduğu ve yaşlılıkla ilgili sosyal hizmetlere erişimin başladığı dönem olarak kabul edilir.

#12. Sistem teorisi sosyal hizmet pratiğinde nasıl kullanılır?

Cevap : e) Hepsi

Açıklama: Sistem teorisi, bireyin ailesi, toplumsal yapıları ve birey ile çevresi arasındaki etkileşimi kapsamlı bir şekilde incelemek için kullanılır.

#13. Yapısal model hangi alanlarda uygulanır?

Cevap : b) Aile terapisi

Açıklama: Yapısal model, özellikle aile terapisi alanında kullanılarak aile içi ilişkilerin daha işlevsel hale getirilmesine yönelik stratejiler geliştirir.

#14. Genç yetişkinlerde fiziksel gelişimle ilgili olarak hangisi doğrudur?

Cevap : c) Fiziksel performans zirve yapar

Açıklama: Genç yetişkinlerde fiziksel performans genellikle zirve yapar, çünkü bu dönem fiziksel kapasitenin en üst düzeyde olduğu zamanı temsil eder.

#15. Günümüzde genç yetişkinlerin yaşadığı zorluklar arasında belirleyici olanlar aşağıdakilerden hangisiyle en doğru şekilde ifade edilir?

Cevap : c) Gelişim süreçlerinin uzaması ve belirli yaşam olaylarının ertelenmesi

Açıklama: Günümüzde genç yetişkinler, özellikle uzun süreli eğitim yollarını izleyerek ve bu süreçleri tamamlamak için daha fazla zaman harcayarak, meslek sahibi olma, evlenme gibi yetişkinlik dönemi için tipik olan yaşam olaylarını ertelemektedirler. Bu durum, genç yetişkinlerin gelişim süreçlerini uzatmakta ve onların yaşam dönemlerini değişik şekillerde etkilemektedir.

#16. Yas sürecinin depresyon aşamasında bireyler hangi duyguyu yaşarlar?

Cevap : b) Üzüntü ve çaresizlik

Açıklama : Yas sürecinin depresyon aşamasında bireyler yoğun üzüntü ve çaresizlik duyguları yaşarlar. Bu aşama, kaybın gerçekliğiyle yüzleşme ve derin bir keder yaşama dönemidir.

#17. "İnsanı Anlama Çabası" kavramı hangi disiplinler için önemlidir?

Cevap : b) Psikoloji

Açıklama: İnsanı anlama çabası, insan davranışlarını ve sosyal çevre etkileşimlerini anlamayı hedefleyen disiplinler için temel bir kavramdır. Psikoloji, bu disiplinler arasında merkezi bir rol oynar.

#18. Engelli bireylerin aileleri düğün, hac gibi bir sebeple bir yere gittiğinde kısa süreli olarak engelli bireye verilen bakım hizmeti hangisidir?

Cevap : d) Geçici ve Misafir Bakım

Açıklama : Geçici ve misafir bakım, engelli bireylerin kısa süreli bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sunulan bir hizmettir. Bu hizmet, aile üyelerinin geçici olarak bakım sağlayamayacağı durumlarda devreye girer.

#19. Aşağıdakilerden hangisi insan davranışı ve sosyal çevre dersi II kapsamında yetişkinlik döneminde fiziki gelişimle ilgili doğru bir ifadedir?

Cevap : b) Yetişkinlikte fiziki değişim yavaşlar ancak tamamen durmaz.

Açıklama : Yetişkinlik dönemi, fiziksel gelişimin yavaşladığı ancak tamamen durmadığı bir dönemdir. Bu dönemde vücut, yaşlanmanın etkilerini göstermeye başlar ve fiziksel kapasite yavaş yavaş azalmaya başlar. Ancak bu süreç kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ve genetik, yaşam tarzı gibi faktörler bu süreci etkileyebilir.

#20. Bütünleşme sürecinde hangi unsur esastır?

Cevap : c) Entegrasyon

Açıklama: Bütünleşme, farklı parçaların özelliklerini kaybetmeden yeni bir bütün oluşturması sürecidir. Entegrasyon, bu sürecin merkezindedir.

#21. Psikodinamik kuramın ana odak noktası nedir?

Cevap : b) İçsel çatışmalar ve bilinçdışı süreçler

Açıklama: Psikodinamik kuram, bireylerin çatışan düşüncelerini ve duygularını anlamaya ve bu anlayışla sosyal işlevselliklerini geliştirmeye odaklanır.

#22. Yaşam boyu gelişim kavramı hangi süreçleri içerir?

Cevap : d) Hepsi

Açıklama: Yaşam boyu gelişim, döllenme ile başlar ve büyüme, sürdürme, kaybın düzenlenmesi gibi süreçleri kapsar.

#23. Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlik döneminde sosyal gelişimle ilgili doğru bir ifadedir?

Cevap : c) Yetişkinlikte sosyal ilişkilerde değişiklikler olur ancak sona ermez.

Açıklama : Yetişkinlik döneminde sosyal ilişkilerde değişiklikler olabilir ancak bu ilişkiler sona ermez. Bireyler, iş hayatı, aile ve toplumsal sorumluluklar gibi çeşitli sosyal roller üstlenirler. Sosyal ilişkiler, bireylerin yaşam kalitesini ve psikolojik sağlığını olumlu yönde etkiler.

#24. Yas sürecinin uzun sürmesi hangi terimle ifade edilir?

Cevap : c) Karmaşık yas

Açıklama : Yas sürecinin normalden daha uzun sürmesi ve bireyin günlük yaşamını olumsuz etkilemesi durumu “karmaşık yas” olarak adlandırılır. Karmaşık yas, profesyonel müdahale gerektirebilir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre
İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -2
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre
İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -2
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -2

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre
İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -2
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -2

Ünite 1: İnsanın Anlam Arayışı

Giriş

İnsanın anlam arayışı, hem felsefi hem de psikolojik disiplinlerde merkezi bir tema olarak kabul edilir. Bu arayış, bireylerin yaşamlarında karşılaştıkları zorluklara anlam ve amaç kazandırma çabasıdır. Bu makale, bu konuyu felsefi ve psikolojik perspektiflerden ele alacak ve sosyal hizmet pratiğindeki uygulamalarını inceleyecektir

Felsefi Perspektifler

Varoluşçuluk

Varoluşçuluk, insanın kendi varoluşunu ve yaşamın anlamını bireysel olarak tanımlama sürecine odaklanır. Jean-Paul Sartre ve Albert Camus gibi düşünürler, varoluşsal seçimlerin ve kararların bireyin özgürlüğünü vurgular. Bu bakış açısı, bireyin yaşamındaki anlamı kendi tercih ve eylemleriyle bulmasını savunur.

Doğu Felsefeleri

Budizm ve Taoizm gibi Doğu felsefeleri, anlam arayışında dengeli ve uyumlu bir yaşam sürme önemini vurgular. Bu yaklaşımlar, kişisel iç huzuru ve evrenle uyum içinde olma yollarını araştırır.

Psikolojik Yaklaşımlar

Logoterapi

Viktor Frankl’ın Logoterapisi, zorluklar karşısında anlam bulmanın insan psikolojisi için temel bir ihtiyaç olduğunu öne sürer. Bu terapi, bireylerin yaşamda anlam ve amaç geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Pozitif Psikoloji

Martin Seligman’ın çalışmaları, pozitif psikoloji yoluyla anlam arayışının bireyin genel refahına katkıda bulunduğunu göstermektedir. Bu yaklaşım, olumlu duyguların, bağlılıkların ve başarıların bireyin yaşamında anlam ve amaç geliştirmesine nasıl yardımcı olabileceğini inceler.

Anlamın Sosyal Hizmet Pratiğindeki Rolü

Sosyal hizmet uzmanları, bireylerin yaşamlarında karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olurken, anlam arayışını destekleyici yaklaşımlar geliştirir. Bu, bireylerin toplumsal bağlamda daha sağlıklı ve uyumlu bir yaşam sürmelerini sağlamak için önemlidir.

Uygulama ve Vaka Çalışmaları

Gerçek hayattan alınan vaka çalışmaları, teorik kavramların nasıl uygulandığını gösterir. Bu bölümde, çeşitli müdahale teknikleri ve bu tekniklerin etkinliği üzerine örnekler sunulacaktır

Sonuç

hizmet pratiğinde bu konunun daha da derinlemesine incelenmesi, bireylerin daha tatmin edici ve anlamlı yaşamlar sürmelerine olanak tanıyacaktır. Gelecekteki araştırmalar bu alanda daha fazla bilgi ve uygulama yöntemi geliştirecek ve bu da sosyal hizmet uzmanlarının müdahale kapasitesini artıracaktır.

İnsanın Anlam Arayışı

1- Victor Frankl’ın “İnsanın Anlam Arayışı” kitabında temel olarak ele aldığı kavram nedir?

a) Logoterapi
b) Varoluşsal terapi
c) Psikanaliz
d) Bilişsel davranışçı terapi
e) Gestalt terapi

Cevap : a) Logoterapi

Açıklama: Frankl, insanın hayatını anlamlandırma çabasını “Logoterapi” adı verilen bir terapi yöntemiyle ele alır. Logoterapi, kişisel anlam arayışının önemine vurgu yapar.

2- Logoterapiye göre hayatın anlamını bulma süreci ne ile ilişkilidir?

a) Haz
b) Mutluluk
c) Acı
d) Çaba
e) Uyum

Cevap : d) Çaba

Açıklama: Logoterapi, hayatın anlamını bulmanın, özgürce seçilen amaçlar için çaba göstermekle ilişkili olduğunu vurgular.

3- Frankl’a göre insanın gerçekte ihtiyaç duyduğu şey nedir?

a) Haz ve mutluluk
b) Acı ve gerilimden arınmış bir hayat
c) Uğruna çaba göstermeye değer bir hedef
d) Ekonomik refah
e) Toplumsal onay

Cevap : c) Uğruna çaba göstermeye değer bir hedef

Açıklama: Frankl, insanın asıl ihtiyacının, acı ve gerilimlerden arınmış bir hayat değil, uğruna çaba göstermeye değer bir hedef olduğunu belirtir.

4- Logoterapinin temel prensibi nedir?

a) İnsanın davranışlarını değiştirmek
b) İnsanın koşullarını iyileştirmek
c) İnsanın anlamını bulmasına yardımcı olmak
d) İnsanın bilinç düzeyini yükseltmek
e) İnsanın sosyal ilişkilerini güçlendirmek

Cevap : c) İnsanın anlamını bulmasına yardımcı olmak

Açıklama: Logoterapi, kişinin hayattaki anlamını bulmasına yardımcı olmayı amaçlar, böylece daha tatmin edici bir yaşam sürdürmesine olanak tanır.

5- Frankl’ın “İnsanın Anlam Arayışı” kitabındaki ana tema nedir?

a) Toplumsal baskıların analizi
b) Ekonomik faktörlerin psikoloji üzerindeki etkileri
c) Varoluşsal krizler ve çözüm yolları
d) İnsanın acıları ve bu acılardan kurtulma gücü
e) Eğitim sisteminin birey üzerindeki etkileri

Cevap : d) İnsanın acıları ve bu acılardan kurtulma gücü

Açıklama: Kitap, insanoğlunun yaşadığı acılar ve bu acılardan kurtulma potansiyeline odaklanır ve bu süreçte anlam arayışının önemini vurgular.

6- Frankl’a göre anlam arayışı nasıl bir süreçtir?

a) Kolay ve doğrudan
b) Zorlu ve karmaşık
c) Ani ve geçici
d) Yalnızca akademik bir kavram
e) Sosyal bir etkinlik

Cevap : b) Zorlu ve karmaşık

Açıklama: Anlam arayışı, Frankl’a göre, zorlu ve karmaşık bir süreçtir, çünkü bireyin kendi iç dünyasıyla yüzleşmesini ve derinlemesine düşünmesini gerektirir.

7- Logoterapi, hangi psikolojik akımın bir parçasıdır?

a) Davranışçılık
b) Psikoanaliz
c) Varoluşçu psikoloji
d) Bilişsel psikoloji
e) İnsancıl psikoloji

Cevap : c) Varoluşçu psikoloji

Açıklama: Logoterapi, varoluşçu psikoloji alanında geliştirilmiş bir terapi yöntemidir ve insanın yaşamda anlam arayışını merkeze alır.

8- Frankl’ın yaşam deneyimleri, kitabındaki hangi temayı güçlendirir?

a) İdealizm
b) Realizm
c) Nihilizm
d) İyimserlik
e) Pessimizm

Cevap : d) İyimserlik

Açıklama: Frankl’ın yaşam deneyimleri, özellikle toplama kamplarında yaşadığı zorluklar, kitabındaki trajik iyimserlik temasını güçlendirir.

9- Logoterapinin temel varsayımı nedir?

a) İnsan doğası gereği kötüdür
b) İnsanın yaşamında anlam her zaman vardır
c) İnsanın davranışları genetik olarak belirlenir
d) İnsan sosyal bir varlıktır
e) İnsanın gelişimi çevresel faktörlere bağlıdır

Cevap : b) İnsanın yaşamında anlam her zaman vardır

Açıklama: Logoterapi, insanın yaşamında her zaman bir anlam olduğunu ve bu anlamın birey tarafından keşfedilmesi gerektiğini varsayar.

10- Frankl’a göre, yaşamın anlamını bulmanın önündeki en büyük engel nedir?

a) Toplumsal baskılar
b) Ekonomik sıkıntılar
c) İçsel çatışmalar
d) Eğitimsizlik
e) Haz arayışı

Cevap : e) Haz arayışı

Açıklama: Frankl, haz arayışının aşırılığının, yaşamın daha derin anlamlarını bulma çabasını engellediğini savunur.

11- İnsanın anlam arayışı ile ilgili Frankl’ın görüşleri hangi tarihsel olaylarla şekillenmiştir?

a) Sanayi Devrimi
b) İki Dünya Savaşı
c) Fransız Devrimi
d) Soğuk Savaş
e) Vietnam Savaşı

Cevap : b) İki Dünya Savaşı

Açıklama: Frankl’ın anlam arayışı üzerine düşünceleri, özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşadığı deneyimlerden derin bir şekilde etkilenmiştir​.

12- Frankl’a göre, insanın anlam arayışı içindeki en büyük zorluk nedir?

a) Ekonomik faktörler
b) Toplumsal değişiklikler
c) İçsel çatışmalar
d) Bilimsel bulgular
e) Kültürel farklılıklar

Cevap : c) İçsel çatışmalar

Açıklama: Frankl, insanın anlam arayışının önündeki en büyük zorluğun içsel çatışmalar ve kişisel dilemmalar olduğunu vurgular​.

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -2

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre 2 Telegram Sosyal Hizmetler

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -2

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!