auzefİnsan Davranışı Ve Sosyal ÇevreSosyal Hizmet

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -1

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -1

#1. Frankl'a göre, insanın anlam arayışı içindeki en büyük zorluk nedir?

Cevap : c) İçsel çatışmalar

Açıklama: Frankl, insanın anlam arayışının önündeki en büyük zorluğun içsel çatışmalar ve kişisel dilemmalar olduğunu vurgular​.

#2. Sosyal hizmet uzmanlarının temel rolü nedir?

Cevap : b) Bireylerin haklarını savunmak

Açıklama : Sosyal hizmet uzmanlarının temel rolü, bireylerin haklarını savunmak ve onların sosyal, duygusal ve ekonomik refahını artırmaktır. Bu uzmanlar, bireylerin ve toplulukların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlarlar.

#3. Sosyal hizmetin temel amacı nedir?

Cevap : c) Bireylerin refahını artırmak

Açıklama : Sosyal hizmetin temel amacı, bireylerin refahını artırmak, onların sosyal, duygusal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitelerini yükseltmektir.

#4. Logoterapinin temel prensibi nedir?

Cevap : c) İnsanın anlamını bulmasına yardımcı olmak

Açıklama: Logoterapi, kişinin hayattaki anlamını bulmasına yardımcı olmayı amaçlar, böylece daha tatmin edici bir yaşam sürdürmesine olanak tanır.

#5. Frankl’ın yaşam deneyimleri, kitabındaki hangi temayı güçlendirir?

Cevap : d) İyimserlik

Açıklama: Frankl’ın yaşam deneyimleri, özellikle toplama kamplarında yaşadığı zorluklar, kitabındaki trajik iyimserlik temasını güçlendirir.

#6. Sosyal hizmet uzmanları hangi etik ilkeyi benimser?

Cevap : a) Gizlilik

Açıklama : Sosyal hizmet uzmanları, gizlilik ilkesini benimserler. Bu, bireylerin özel bilgilerinin korunmasını ve mahremiyetlerine saygı gösterilmesini içerir.

#7. Frankl’a göre anlam arayışı nasıl bir süreçtir?

Cevap : b) Zorlu ve karmaşık

Açıklama: Anlam arayışı, Frankl’a göre, zorlu ve karmaşık bir süreçtir, çünkü bireyin kendi iç dünyasıyla yüzleşmesini ve derinlemesine düşünmesini gerektirir.

#8. Genç yetişkinler için tipik olan bilişsel değişiklikler nelerdir?

Cevap : d) Hepsi

Açıklama: Genç yetişkinlik döneminde, soyut düşünme, problem çözme ve eleştirel düşünme yetenekleri gibi bilişsel becerilerde önemli gelişmeler gözlenir.

#9. Sosyal hizmet uygulamalarında kullanılan modellerden biri nedir?

Cevap : b) Ekolojik model

Açıklama : Sosyal hizmet uygulamalarında sıkça kullanılan ekolojik model, bireylerin çevreleriyle olan etkileşimlerini ve bu etkileşimlerin bireylerin davranış ve gelişimleri üzerindeki etkilerini inceler.

#10. Genç yetişkinlerin kariyer ve ilişki yönetimiyle ilgili hangi strateji önerilir?

Cevap : b) Esnek planlar yapmak

Açıklama: Genç yetişkinler için esnek planlar yapmak, değişen koşullara ve fırsatlara hızla uyum sağlamalarına olanak tanır, bu da kariyer ve kişisel ilişkilerde daha başarılı olmalarını sağlar.

#11. Sosyal hizmet uygulamalarında etik ilkelerden biri nedir?

Cevap : b) Bireylerin haklarını korumak

Açıklama : Sosyal hizmetin etik ilkelerinden biri, bireylerin haklarını korumaktır. Bu, bireylerin mahremiyetine saygı göstermek, bilgi gizliliğini sağlamak ve bireylerin haklarına saygılı davranmak anlamına gelir.

#12. Yas sürecinin ilk aşaması nedir?

Cevap : a) İnkar

Açıklama : Yas sürecinin ilk aşaması inkar aşamasıdır. Bu aşamada birey, kaybı kabul etmekte zorlanır ve yaşananları inkar edebilir.

#13. Ergenlikten yetişkinliğe geçiş döneminde, genç yetişkinler için tipik olan duygusal zorluklar hangileridir?

Cevap : b) Kimlik krizi

Açıklama: Ergenlikten yetişkinliğe geçiş sürecinde, kimlik krizi ve kariyer ile ilişki belirsizlikleri gibi duygusal zorluklar yaygındır.

#14. Yas sürecinde pazarlık aşaması nedir?

Cevap : c) Kaybın geri alınması için pazarlık yapma

Açıklama : Yas sürecinde pazarlık aşaması, bireyin kaybın geri alınması için kendi içinde pazarlık yapma aşamasıdır. Bu aşamada birey, “Eğer şu olsaydı, bu olmazdı” gibi düşüncelerle durumu geri almaya çalışır.

#15. Yas sürecinde hangi aktiviteler bireylerin iyileşme sürecini destekler?

Cevap : e) Hepsi

Açıklama : Yas sürecinde sosyal etkinliklere katılım, fiziksel egzersiz, hobilerle meşgul olmak ve meditasyon gibi aktiviteler bireylerin iyileşme sürecini destekler ve duygusal dengeyi korumalarına yardımcı olur.

#16. Genç yetişkinlik döneminde bireysel mizaç özelliklerinin tanımı aşağıdakilerden hangisiyle en uygun şekilde yapılır?

Cevap : b) Duygusal ve davranışsal tepkiler olarak bireysel davranış stili ve duygusal tepkilerin özellikleri

Açıklama: Genç yetişkinlik dönemi, ergenliğe göre daha az duygusal dalgalanmalar içerir ve daha dengeli bir dönem olarak görülür. Mizaç, bireyin olaylara nasıl tepki verdiği ve genel davranış stili ile ilgili duygusal ve davranışsal tepkilerini ifade eder. Bu dönemde bireyler, daha önceki yaşam evrelerinde şekillenen mizaç özelliklerinin devamını gösterir ve bu, genç yetişkinlerin nasıl davrandıklarını ve olaylara nasıl tepki verdiklerini anlamak için önemlidir.

#17. Yas sürecinin son aşaması nedir?

Cevap : e) Kabul

Açıklama : Yas sürecinin son aşaması kabul aşamasıdır. Bu aşamada birey, kaybı kabullenir ve yeni bir yaşam düzeni kurmaya başlar.

#18. Genç yetişkinlerde bilişsel gelişimin hangi özelliği öne çıkar?

Cevap : b) Soyut düşünme

Açıklama: Genç yetişkinlik dönemi, soyut düşünme yeteneğinin öne çıktığı bir dönemdir; bu, karmaşık ve çok boyutlu düşüncelerin işlenmesini kolaylaştırır.

#19. Yas sürecinde profesyonel yardım almak hangi durumlarda önerilir?

Cevap : c) Depresyon belirtileri şiddetli ve uzun süreli olduğunda

Açıklama : Yas sürecinde profesyonel yardım almak, depresyon belirtileri şiddetli ve uzun süreli olduğunda önerilir. Bu durumlarda, bireyin ruh sağlığını korumak ve yas sürecini sağlıklı bir şekilde atlatmak için profesyonel destek önemlidir.

#20. Frankl’a göre, yaşamın anlamını bulmanın önündeki en büyük engel nedir?

Cevap : e) Haz arayışı

Açıklama: Frankl, haz arayışının aşırılığının, yaşamın daha derin anlamlarını bulma çabasını engellediğini savunur.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre
İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -1
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre
İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -1
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -1

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre
İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -1
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -1

İnsanı Anlama Çabası ve Bütünleşme

Giriş

İnsan davranışları ve sosyal çevre, sosyal bilimlerin merkezinde yer alan, karmaşık ve çok boyutlu konulardır. Bu alanlar, bireylerin yaşamları ve toplumsal yapılar üzerinde derin etkilere sahiptir. İnsan davranışının ve sosyal çevrenin anlaşılması, sosyal hizmet pratiğinin temel taşlarından biridir ve bu anlayış, teorik bilgiler ile pratik uygulamaların bütünleşmesini gerektirir.

İnsanı Anlama Çabası

İnsan davranışının anlaşılması, bireyin iç dünyasını ve dış sosyal çevresini kapsayan geniş bir perspektifi gerektirir. Bireylerin yaşam döngüsü boyunca karşılaştıkları psikolojik ve sosyal değişimler, davranışlarının temelini oluşturur. Bu değişimler, çocukluktan yetişkinliğe geçiş, yaşlılık gibi evrelerde farklılık gösterir ve her bir evre, kendine özgü sosyal hizmet müdahalelerini gerektirir.

Bütünleşme Teorileri ve Modelleri

Psikodinamik Kuram

Psikodinamik kuram, bireyin erken çocukluk deneyimlerinin, yetişkin davranışları üzerinde belirleyici olduğunu öne sürer. Bu kuram, içgörüye dayalı terapilerle bireyin geçmiş deneyimlerini anlamasına ve çözmesine yardımcı olur.

Davranışsal Kuram

Davranışsal kuram, öğrenme kuramlarına dayanır ve davranışın öğrenilmiş tepkilerden oluştuğunu savunur. Bu yaklaşım, istenmeyen davranışların yeniden şekillendirilmesi için çeşitli teknikler sunar.

Bilişsel Davranışçı Kuram

Bilişsel davranışçı kuram, bireyin düşüncelerinin ve inançlarının davranışlarını nasıl etkilediğini inceler. Bu kuram, bilişsel yeniden yapılandırma yoluyla olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmeyi amaçlar.

Birey Merkezli Kuram

Birey merkezli kuram, bireyin kendine özgü değerini ve potansiyelini vurgular. Bu yaklaşım, bireyin kendi kararlarını almasını ve kişisel büyümesini teşvik eder.

Uygulama ve Vaka Çalışmaları

Teorik modeller, gerçek dünya örnekleriyle pekiştirildiğinde daha anlamlı hale gelir. Vaka çalışmaları, bu teorilerin pratikte nasıl uygulandığını gösterir ve sosyal hizmet uzmanlarının karşılaştığı zorluklara gerçekçi çözümler sunar.

Sonuç

İnsan davranışını ve sosyal çevreyi anlamak, bütüncül ve disiplinlerarası bir yaklaşım gerektirir. Bu anlayış, sosyal hizmet pratiğinin etkinliğini artırır ve bireylerin yaşamlarında olumlu değişiklikler yapılmasına olanak tanır. Gelecekteki araştırmalar, bu alanlardaki bilgiyi daha da derinleştirecek ve sosyal hizmet uygulamalarını geliştirecektir

1- “İnsanı Anlama Çabası” kavramı hangi disiplinler için önemlidir?

a) Mühendislik
b) Psikoloji
c) Mimarlık
d) Biyoloji
e) Matematik

Cevap : b) Psikoloji

Açıklama: İnsanı anlama çabası, insan davranışlarını ve sosyal çevre etkileşimlerini anlamayı hedefleyen disiplinler için temel bir kavramdır. Psikoloji, bu disiplinler arasında merkezi bir rol oynar.

2- Bütünleşme sürecinde hangi unsur esastır?

a) Ayrıştırma
b) Yalıtma
c) Entegrasyon
d) Dağınıklık
e) Yıkım

Cevap : c) Entegrasyon

Açıklama: Bütünleşme, farklı parçaların özelliklerini kaybetmeden yeni bir bütün oluşturması sürecidir. Entegrasyon, bu sürecin merkezindedir.

3- Yaşam boyu gelişim kavramı hangi süreçleri içerir?

a) Gerileme
b) Büyüme
c) Kayıp
d) Hepsi
e) Hiçbiri

Cevap : d) Hepsi

Açıklama: Yaşam boyu gelişim, döllenme ile başlar ve büyüme, sürdürme, kaybın düzenlenmesi gibi süreçleri kapsar.

4- İnsanın bütünleşme çabası hangi süreçleri kapsar?

a) Analiz ve uygulama
b) Değerlendirme ve süpervizyon
c) Bilimsel bakış ve eğitim
d) Tüm yanıtlar
e) Hiçbiri

Cevap : d) Tüm yanıtlar

Açıklama: İnsanın bütünleşme çabası analiz, uygulama, değerlendirme, süpervizyon, bilimsel bakış ve eğitim gibi süreçlerden oluşur.

5- İnsanı anlama sürecinde en temel yöntem nedir?

a) Gözlem
b) Tahmin
c) Spekülasyon
d) Bilimsel deney
e) Rastgele seçim

Cevap : a) Gözlem

Açıklama: İnsan davranışlarını anlamada gözlem, bireylerin davranışlarını ve tepkilerini doğrudan izleme yoluyla bilgi sağlar ve analizler için temel oluşturur.

6- Bütünleşme kavramı hangi alanlarda özellikle önemlidir?

a) Sosyoloji
b) Fizik
c) Kimya
d) Coğrafya
e) Sosyal hizmet

Cevap : e) Sosyal hizmet

Açıklama: Sosyal hizmet, bireyler arası ve toplumsal bütünleşme üzerine çalışan bir alandır ve bu kavram, farklı bireylerin ve grupların bir araya gelmesini sağlayarak toplumsal uyumu artırır.

7- “Yaşam boyu gelişim” kavramı neden önemlidir?

a) Eğitim sistemlerinin geliştirilmesi için
b) Sağlık politikalarının düzenlenmesi için
c) Kariyer planlaması için
d) İnsan gelişimini kapsamlı anlamak için
e) Teknolojik gelişmeleri takip etmek için

Cevap : d) İnsan gelişimini kapsamlı anlamak için

Açıklama: Yaşam boyu gelişim, insanın doğumdan ölüme kadar olan süreçlerini anlamayı sağlar, bu da eğitim, sağlık, ve sosyal politikaların daha etkin şekilde planlanmasına olanak tanır.

8- İnsan davranışına bakış açısında temel alınan kuramsal çerçeveler nelerdir?

a) Psikoanaliz ve davranışçılık
b) Yapısal ve fonksiyonal
c) Varoluşçuluk ve humanizm
d) Hepsi
e) Hiçbiri

Cevap : d) Hepsi

Açıklama: İnsan davranışını anlamada psikoanaliz, davranışçılık, yapısal, fonksiyonal, varoluşçuluk ve humanizm gibi farklı teorik çerçeveler temel alınır.

9- Bütünleşme süreci için gerekli olan temel bileşen nedir?

a) Yalıtılmış çalışma
b) Rekabet
c) İşbirliği
d) Bağımsız araştırma
e) Tek başına öğrenme

Cevap : c) İşbirliği

Açıklama: Bütünleşme, farklı parçaların bir araya gelerek bir bütün oluşturduğu süreçtir ve bu süreç için işbirliği temel bir bileşendir.

10- Yaşam boyu gelişim kavramı hangi alanlarda uygulama bulur?

a) Eğitim
b) İş yönetimi
c) Hukuk
d) Sağlık
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Açıklama: Yaşam boyu gelişim, eğitim, iş yönetimi, hukuk ve sağlık dahil birçok alanda uygulama bulur. Bu kavram, bireylerin yaşam sürecindeki değişimleri anlamak ve uygun hizmetler sunmak için kritik öneme sahiptir.

11- Bütünleşme süreci, insan davranışı ve sosyal çevre analizinde neyi ifade eder?

a) Farklı sosyal grupların ayrıştırılması
b) Çeşitli bilgi ve deneyimlerin bir araya getirilerek anlamlandırılması
c) İnsanların izole edilmiş yaşam sürmeleri
d) Tek bir disiplinden bilgi kullanılması
e) Toplumdan uzaklaşma

Cevap : b) Çeşitli bilgi ve deneyimlerin bir araya getirilerek anlamlandırılması

Açıklama: Bütünleşme, farklı parçaların, bilgi ve deneyimlerin kaybetmeden yeni bir bütün oluşturma sürecidir. Bu süreç, insan davranışları ve sosyal çevre analizinde, çeşitli perspektiflerin ve bilgilerin entegre edilerek daha kapsamlı ve derinlemesine bir anlayışın geliştirilmesine yardımcı olur.

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -1

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre 1 Telegram Sosyal Hizmetler

İnsanı Anlama Çabası ve Bütünleşme

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!