auzefİnsan Davranışı Ve Sosyal ÇevreSosyal Hizmet

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -6

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -6

#1. Ekletik yaklaşım sosyal hizmet pratiğinde neyi sağlar?

Cevap : b) Çeşitli teorilerden en uygun olanlarını birleştirmek

Açıklama: Ekletik yaklaşım, farklı teorik çerçeveleri ve modelleri duruma göre birleştirerek, daha esnek ve bireyselleştirilmiş müdahale stratejileri sunar.

#2. Yas sürecinin depresyon aşamasında bireyler hangi duyguyu yaşarlar?

Cevap : b) Üzüntü ve çaresizlik

Açıklama : Yas sürecinin depresyon aşamasında bireyler yoğun üzüntü ve çaresizlik duyguları yaşarlar. Bu aşama, kaybın gerçekliğiyle yüzleşme ve derin bir keder yaşama dönemidir.

#3. Sosyal hizmetin toplumsal rolü nedir?

Cevap : b) Toplumun refahını artırmak

Açıklama : Sosyal hizmetin toplumsal rolü, toplumun refahını artırmaktır. Bu, bireylerin ve toplulukların sosyal ve ekonomik iyilik hallerini desteklemeyi içerir​.

#4. Yas sürecinde bireylerin sosyal destek alması neden önemlidir?

Cevap : c) Sosyal çevrenin sağladığı duygusal destek nedeniyle

Açıklama : Yas sürecinde bireylerin sosyal destek alması, duygusal destek sağlamak ve yas sürecini daha sağlıklı bir şekilde atlatmak için önemlidir.

#5. Logoterapiye göre hayatın anlamını bulma süreci ne ile ilişkilidir?

Cevap : d) Çaba

Açıklama: Logoterapi, hayatın anlamını bulmanın, özgürce seçilen amaçlar için çaba göstermekle ilişkili olduğunu vurgular.

#6. Sosyal eylem modeli hangi amaca hizmet eder?

Cevap : b) Toplumsal adaletsizliklerin düzeltilmesi

Açıklama: Sosyal eylem modeli, toplumsal adaletsizliklerin düzeltilmesine ve dezavantajlı gruplar için gerekli değişikliklerin yapılmasına yöneliktir.

#7. Ölüm ve yas sürecinde bireylerin yaşadığı en yaygın duygu nedir?

Cevap : c) Üzüntü

Açıklama : Ölüm ve yas sürecinde bireylerin yaşadığı en yaygın duygu üzüntüdür. Bu duygu, kaybın acısını ve sevdiklerinin yokluğunu ifade eder.

#8. Bütünleşme süreci için gerekli olan temel bileşen nedir?

Cevap : c) İşbirliği

Açıklama: Bütünleşme, farklı parçaların bir araya gelerek bir bütün oluşturduğu süreçtir ve bu süreç için işbirliği temel bir bileşendir.

#9. Yas sürecinde öfke aşaması hangi duygu ile ilişkilidir?

Cevap : d) Öfke

Açıklama : Yas sürecinde öfke aşaması, kaybın adaletsiz olduğunu düşünme ve bu duruma karşı öfke duyma ile ilişkilidir.

#10. Yas sürecinin uzun sürmesi hangi terimle ifade edilir?

Cevap : c) Karmaşık yas

Açıklama : Yas sürecinin normalden daha uzun sürmesi ve bireyin günlük yaşamını olumsuz etkilemesi durumu “karmaşık yas” olarak adlandırılır. Karmaşık yas, profesyonel müdahale gerektirebilir.

#11. Davranışsal kuram hangi prensibe dayanır?

Cevap : c) Ödül ve ceza

Açıklama: Davranışsal kuram, ödül ve ceza mekanizmalarının bireyin davranışlarını şekillendirdiği fikrine dayanır.

#12. Sosyal hizmetin etik ilkelerinden biri nedir?

Cevap : b) Bireylerin haklarını korumak

Açıklama : Sosyal hizmetin etik ilkelerinden biri, bireylerin haklarını korumaktır. Bu, bireylerin mahremiyetine saygı göstermek, bilgi gizliliğini sağlamak ve bireylerin haklarına saygılı davranmak anlamına gelir​.

#13. Krize müdahale modeli ne zaman tercih edilir?

Cevap : b) Acil ve ani kriz durumlarında

Açıklama: Krize müdahale modeli, acil ve ani kriz durumlarına hızlı ve etkili müdahale sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

#14. Sosyal hizmetin temel ilkelerinden biri nedir?

Cevap : a) Bireyin bağımsızlığını desteklemek

Açıklama : Sosyal hizmetin temel ilkelerinden biri, bireyin bağımsızlığını ve kendi hayatını kontrol etme yeteneğini desteklemektir. Bu ilke, bireylerin güçlendirilmesine ve kendine yeterliliklerinin artırılmasına odaklanır​.

#15. İnsanı anlama sürecinde en temel yöntem nedir?

Cevap : a) Gözlem

Açıklama: İnsan davranışlarını anlamada gözlem, bireylerin davranışlarını ve tepkilerini doğrudan izleme yoluyla bilgi sağlar ve analizler için temel oluşturur.

#16. Sosyal hizmet uygulamalarında hangi model sıkça kullanılır?

Cevap : c) Ekolojik model

Açıklama : Sosyal hizmet uygulamalarında sıkça kullanılan ekolojik model, bireylerin çevreleriyle olan etkileşimlerini ve bu etkileşimlerin bireylerin davranış ve gelişimleri üzerindeki etkilerini inceler​.

#17. Bütünleşme süreci, insan davranışı ve sosyal çevre analizinde neyi ifade eder?

Cevap : b) Çeşitli bilgi ve deneyimlerin bir araya getirilerek anlamlandırılması

Açıklama: Bütünleşme, farklı parçaların, bilgi ve deneyimlerin kaybetmeden yeni bir bütün oluşturma sürecidir. Bu süreç, insan davranışları ve sosyal çevre analizinde, çeşitli perspektiflerin ve bilgilerin entegre edilerek daha kapsamlı ve derinlemesine bir anlayışın geliştirilmesine yardımcı olur.

#18. Etkileşim modeli sosyal hizmet pratiğinde neyi vurgular?

Cevap : a) Bireyin çevresiyle olan dinamik etkileşimi

Açıklama: Etkileşim modeli, bireyin sosyal çevresiyle olan etkileşimini ve bu etkileşimin birey üzerindeki etkilerini vurgular.

#19. "Yaşam boyu gelişim" kavramı neden önemlidir?

Cevap : d) İnsan gelişimini kapsamlı anlamak için

Açıklama: Yaşam boyu gelişim, insanın doğumdan ölüme kadar olan süreçlerini anlamayı sağlar, bu da eğitim, sağlık, ve sosyal politikaların daha etkin şekilde planlanmasına olanak tanır.

#20. Sosyal hizmet uygulamalarında bireyin kendi kararlarını almasına ne denir?

Cevap : c) Otonomi

Açıklama : Sosyal hizmet uygulamalarında bireyin kendi kararlarını almasına otonomi denir. Otonomi, bireylerin kendi yaşamları üzerinde kontrol sahibi olmalarını ve bağımsız kararlar verebilmelerini ifade eder​.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre
Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -6
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre
Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -6
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -6

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre
Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -6
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -6

Yetişkinlik Döneminde Fiziksel, Bilişsel, Sosyal ve Duygusal Gelişim ve Değişim

Yetişkinlik dönemi, bireylerin hayatlarının en üretken ve olgun dönemlerinden biridir. Bu dönemde bireyler, çeşitli fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal değişimler yaşarlar. Bu makalede, yetişkinlik dönemindeki bu değişimlerin detaylarına değinilecektir.

Fiziksel Gelişim ve Değişim

Yetişkinlik döneminde, fiziksel gelişim yavaşlar ancak tamamen durmaz. Bireyler, yaşlanmanın belirtilerini göstermeye başlarlar. Kas kütlesi azalır, metabolizma yavaşlar ve cilt elastikiyetini kaybeder. Ancak, bu değişimler kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve yaşam tarzı, genetik faktörler gibi etkenler bu süreci etkileyebilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek bu değişimlerin etkileri minimize edilebilir.

Bilişsel Gelişim ve Değişim

Yetişkinlik döneminde bilişsel gelişim devam eder, ancak çocukluk ve ergenlik dönemine kıyasla hızlanmaz. Bu dönemde, bireylerin problem çözme ve karar verme yetenekleri gelişir, bilgi ve deneyimleri artar. Ancak, yaş ilerledikçe bazı bilişsel fonksiyonlarda yavaşlama görülebilir. Özellikle dikkat, hafıza ve işlem hızında bazı düşüşler yaşanabilir. Bununla birlikte, bilgi ve deneyim birikimi sayesinde bireyler, karmaşık problemleri çözmede daha etkili olabilirler.

Sosyal Gelişim ve Değişim

Yetişkinlik döneminde sosyal ilişkilerde değişiklikler olabilir, ancak bu ilişkiler sona ermez. Bireyler, iş hayatı, aile ve toplumsal sorumluluklar gibi çeşitli sosyal roller üstlenirler. Sosyal ilişkiler, bireylerin yaşam kalitesini ve psikolojik sağlığını olumlu yönde etkiler. Bu dönemde, bireyler genellikle daha olgun ve sorumluluk sahibi hale gelirler. Sosyal destek ağları, stresle başa çıkmada ve genel iyilik halinin korunmasında önemli bir rol oynar.

Duygusal Gelişim ve Değişim

Yetişkinlik dönemi, genellikle duygusal istikrarın sağlandığı ve duygusal değişikliklerin azaldığı bir dönemdir. Bu dönemde bireyler, genellikle daha fazla duygusal denge ve olgunluk kazanırlar. Duygusal istikrar, bireylerin yaşam kalitesini artıran önemli bir faktördür. Bireyler, duygusal tepkilerini daha iyi yönetir ve stresli durumlarla daha etkili bir şekilde başa çıkabilirler.

Sonuç

Yetişkinlik dönemi, bireylerin yaşamlarında önemli bir dönüm noktasıdır. Bu dönemde fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda çeşitli değişimler yaşanır. Bu değişimlerin farkında olmak ve bu süreçleri sağlıklı bir şekilde yönetmek, bireylerin genel iyilik hallerini korumalarına yardımcı olur. Yetişkinlik döneminde kazanılan tecrübeler ve bilgi birikimi, bireylerin hayatlarının ilerleyen dönemlerinde de önemli bir rol oynar.

Yetişkinlik Döneminde Fiziksel, Bilişsel, Sosyal ve Duygusal Gelişim ve Değişim

Yetişkinlik dönemi, bireylerin hayatlarının en üretken ve olgun dönemlerinden biridir. Bu dönemde bireyler, çeşitli fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal değişimler yaşarlar. Bu makalede, yetişkinlik dönemindeki bu değişimlerin detaylarına değinilecektir.

Fiziksel Gelişim ve Değişim

Yetişkinlik döneminde, fiziksel gelişim yavaşlar ancak tamamen durmaz. Bireyler, yaşlanmanın belirtilerini göstermeye başlarlar. Kas kütlesi azalır, metabolizma yavaşlar ve cilt elastikiyetini kaybeder. Ancak, bu değişimler kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve yaşam tarzı, genetik faktörler gibi etkenler bu süreci etkileyebilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek bu değişimlerin etkileri minimize edilebilir.

Açıklama : Yetişkinlikte fiziki değişim yavaşlar ancak tamamen durmaz.

Bilişsel Gelişim ve Değişim

Yetişkinlik döneminde bilişsel gelişim devam eder, ancak çocukluk ve ergenlik dönemine kıyasla hızlanmaz. Bu dönemde, bireylerin problem çözme ve karar verme yetenekleri gelişir, bilgi ve deneyimleri artar. Ancak, yaş ilerledikçe bazı bilişsel fonksiyonlarda yavaşlama görülebilir. Özellikle dikkat, hafıza ve işlem hızında bazı düşüşler yaşanabilir. Bununla birlikte, bilgi ve deneyim birikimi sayesinde bireyler, karmaşık problemleri çözmede daha etkili olabilirler.

Açıklama : Yetişkinlikte bilişsel gelişim devam eder ancak hızlanmaz.

Sosyal Gelişim ve Değişim

Yetişkinlik döneminde sosyal ilişkilerde değişiklikler olabilir, ancak bu ilişkiler sona ermez. Bireyler, iş hayatı, aile ve toplumsal sorumluluklar gibi çeşitli sosyal roller üstlenirler. Sosyal ilişkiler, bireylerin yaşam kalitesini ve psikolojik sağlığını olumlu yönde etkiler. Bu dönemde, bireyler genellikle daha olgun ve sorumluluk sahibi hale gelirler. Sosyal destek ağları, stresle başa çıkmada ve genel iyilik halinin korunmasında önemli bir rol oynar.

Açıklama : Yetişkinlikte sosyal ilişkilerde değişiklikler olur ancak sona ermez.

Duygusal Gelişim ve Değişim

Yetişkinlik dönemi, genellikle duygusal istikrarın sağlandığı ve duygusal değişikliklerin azaldığı bir dönemdir. Bu dönemde bireyler, genellikle daha fazla duygusal denge ve olgunluk kazanırlar. Duygusal istikrar, bireylerin yaşam kalitesini artıran önemli bir faktördür. Bireyler, duygusal tepkilerini daha iyi yönetir ve stresli durumlarla daha etkili bir şekilde başa çıkabilirler.

Açıklama : Yetişkinlikte duygusal istikrar sağlanır ve duygusal değişiklikler azalır.

Sonuç

Yetişkinlik dönemi, bireylerin yaşamlarında önemli bir dönüm noktasıdır. Bu dönemde fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda çeşitli değişimler yaşanır. Bu değişimlerin farkında olmak ve bu süreçleri sağlıklı bir şekilde yönetmek, bireylerin genel iyilik hallerini korumalarına yardımcı olur. Yetişkinlik döneminde kazanılan tecrübeler ve bilgi birikimi, bireylerin hayatlarının ilerleyen dönemlerinde de önemli bir rol oynar.

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -6

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre – II : Yetişkinlik Dönemi

1- Aşağıdakilerden hangisi insan davranışı ve sosyal çevre dersi II kapsamında yetişkinlik döneminde fiziki gelişimle ilgili doğru bir ifadedir?

a) Fiziksel gelişim yetişkinlikte durur.
b) Yetişkinlikte fiziki değişim yavaşlar ancak tamamen durmaz.
c) Yetişkinlikte fiziki gerileme başlamaz.
d) Yetişkinlikte fiziki gelişim hızlanır.
e) Yetişkinlikte fiziki değişim tamamen durur.

Cevap : b) Yetişkinlikte fiziki değişim yavaşlar ancak tamamen durmaz.

Açıklama : Yetişkinlik dönemi, fiziksel gelişimin yavaşladığı ancak tamamen durmadığı bir dönemdir. Bu dönemde vücut, yaşlanmanın etkilerini göstermeye başlar ve fiziksel kapasite yavaş yavaş azalmaya başlar. Ancak bu süreç kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ve genetik, yaşam tarzı gibi faktörler bu süreci etkileyebilir.

2- Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlik döneminde bilişsel gelişimle ilgili doğru bir ifadedir?

a) Bilişsel gelişim yetişkinlikte tamamen durur.
b) Yetişkinlikte bilişsel gerileme kaçınılmazdır.
c) Yetişkinlikte bilişsel gelişim devam eder ancak hızlanmaz.
d) Yetişkinlikte bilişsel gelişim hızlanır.
e) Bilişsel gelişim yetişkinlikte geriler.

Cevap : c) Yetişkinlikte bilişsel gelişim devam eder ancak hızlanmaz.

Açıklama : Yetişkinlik döneminde bilişsel gelişim devam eder ancak çocukluk ve ergenlik dönemine kıyasla hızlanmaz. Bu dönemde, bireylerin problem çözme ve karar verme yetenekleri gelişir, bilgi ve deneyimleri artar. Ancak, yaş ilerledikçe bazı bilişsel fonksiyonlarda yavaşlama görülebilir.

3- Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlik döneminde sosyal gelişimle ilgili doğru bir ifadedir?

a) Yetişkinlikte sosyal ilişkiler azalır.
b) Yetişkinlikte sosyal ilişkiler tamamen sona erer.
c) Yetişkinlikte sosyal ilişkilerde değişiklikler olur ancak sona ermez.
d) Yetişkinlikte sosyal gelişim durur.
e) Yetişkinlikte sosyal ilişkiler çocukluktan farksızdır.

Cevap : c) Yetişkinlikte sosyal ilişkilerde değişiklikler olur ancak sona ermez.

Açıklama : Yetişkinlik döneminde sosyal ilişkilerde değişiklikler olabilir ancak bu ilişkiler sona ermez. Bireyler, iş hayatı, aile ve toplumsal sorumluluklar gibi çeşitli sosyal roller üstlenirler. Sosyal ilişkiler, bireylerin yaşam kalitesini ve psikolojik sağlığını olumlu yönde etkiler.

4- Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlik döneminde duygusal gelişimle ilgili doğru bir ifadedir?

a) Duygusal gelişim yetişkinlikte tamamen durur.
b) Yetişkinlikte duygusal istikrar sağlanır ve duygusal değişiklikler azalır.
c) Yetişkinlikte duygusal gelişim hızlanır.
d) Yetişkinlikte duygusal gelişim durur.
e) Yetişkinlikte duygusal istikrar tamamen kaybolur.

Cevap : b) Yetişkinlikte duygusal istikrar sağlanır ve duygusal değişiklikler azalır.

Açıklama : Yetişkinlik dönemi, genellikle duygusal istikrarın sağlandığı ve duygusal değişikliklerin azaldığı bir dönemdir. Bu dönemde bireyler, genellikle daha fazla duygusal denge ve olgunluk kazanırlar. Duygusal istikrar, bireylerin yaşam kalitesini artıran önemli bir faktördür.

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre – II : Yetişkinlik Dönemi

5- Dünyada yaşlılık kriteri olarak kabul edilen yaş sınırı kaçtır?

a) 55
b) 60
c) 65
d) 70
e) 75

Cevap : c) 65

Açıklama : 65 yaş, dünya genelinde yaşlılık kriteri olarak kabul edilen yaş sınırıdır. Bu yaş, bireylerin emekli olduğu ve yaşlılıkla ilgili sosyal hizmetlere erişimin başladığı dönem olarak kabul edilir.

6- Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Koruma Kanunu’nu ifade eder?

a) 633
b) 1982 Anayasası
c) 5395
d) 656
e) 2828

Cevap : c) 5395

Açıklama : 5395 sayılı Kanun, Çocuk Koruma Kanunu olarak bilinir ve çocukların korunması, bakımı ve rehabilitasyonu ile ilgili düzenlemeleri içerir.

7- Günümüzde yaşlılara yönelik hizmetler hangi kurum tarafından sunulmaktadır?

a) Çocuk Esirgeme Kurumu
b) İçişleri Bakanlığı
c) Cumhurbaşkanlığı
d) Engelli ve Yaşlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
e) Vakıflar Genel Müdürlüğü

Cevap : d) Engelli ve Yaşlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Açıklama : Engelli ve Yaşlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, yaşlı bireyler için çeşitli sosyal hizmetler sunan bir kurumdur. Bu hizmetler, yaşlıların bakım, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler.

8- Aşağıdakilerden hangisi, evde sağlık hizmetleri kapsamında verilen bir hizmet değildir?

a) Ameliyat
b) Enjeksiyon
c) Rapor yazma
d) Diş sağlığı
e) Mama raporu verme

Cevap : a) Ameliyat

Açıklama : Evde sağlık hizmetleri, hastaların evlerinde sağlık hizmeti almasını sağlar. Ancak, ameliyat gibi kapsamlı tıbbi müdahaleler evde yapılamaz ve hastane ortamında gerçekleştirilmesi gerekir.

9- Engelli bireylerin aileleri düğün, hac gibi bir sebeple bir yere gittiğinde kısa süreli olarak engelli bireye verilen bakım hizmeti hangisidir?

a) Bakım Tedbiri
b) Uzun Süreli Bakım
c) Kreş Bakımı
d) Geçici ve Misafir Bakım
e) Gündüz Bakım

Cevap : d) Geçici ve Misafir Bakım

Açıklama : Geçici ve misafir bakım, engelli bireylerin kısa süreli bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sunulan bir hizmettir. Bu hizmet, aile üyelerinin geçici olarak bakım sağlayamayacağı durumlarda devreye girer.

10- Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlik döneminde yaşlılıkta sık karşılaşılan bir sağlık sorunudur?

A) Çocuk felci

B) Şeker hastalığı

C) Kabakulak

D) Kızamık

E) Menenjit

Cevap : B) Şeker hastalığı

Açıklama :  Yetişkinlik ve yaşlılık döneminde sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri şeker hastalığıdır (diyabet). Yaş ilerledikçe, metabolik hızın azalması ve insülin direncinin artması nedeniyle şeker hastalığı riski yükselir. Bu hastalık, uygun yönetim ve tedavi yöntemleri ile kontrol altına alınabilir.

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -6

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre 2 Telegram Sosyal Hizmetler

 

Yelişkinlik Dönemi, Yetişkinlik Döneminde Fiziksel, Bilişsel, Sosyal Ve Duygusal Gelişim Ve Değişim, Genç Yetişkinlik Döneminin Özellikleri ve Fiziksel, Bilişsel, Sosyal, Duygusal Gelişim, Genç Yetişkinlik Döneminin Özellikleri ve Fiziksel, Bilişsel, Sosyal, Duygusal Gelişim

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!