auzefİnsan Davranışı Ve Sosyal ÇevreSosyal Hizmet

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -7

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -7

#1. Sosyal hizmet uzmanlarının rolleri arasında hangisi yer almaz?

Cevap : d) Sağlık hizmetleri sunmak

Açıklama : Sosyal hizmet uzmanlarının rolleri arasında danışmanlık yapmak, kaynakları sağlamak, politika geliştirmek ve savunuculuk yapmak yer alır. Ancak, doğrudan sağlık hizmetleri sunmak genellikle sosyal hizmet uzmanlarının rolü değildir​.

#2. Sosyal hizmetin bilgi temeli hangi disiplinlerden etkilenir?

Cevap : c) Psikoloji, sosyoloji ve antropoloji

Açıklama : Sosyal hizmetin bilgi temeli, psikoloji, sosyoloji ve antropoloji gibi çeşitli disiplinlerden etkilenir. Bu disiplinler, sosyal hizmetin teorik ve uygulamalı temellerini oluşturur​.

#3. Sosyal hizmet uzmanları hangi durumlarda müdahale ederler?

Cevap : c) Bireylerin sosyal, duygusal ve ekonomik ihtiyaçları olduğunda

Açıklama : Sosyal hizmet uzmanları, bireylerin sosyal, duygusal ve ekonomik ihtiyaçları olduğunda müdahale ederler. Bu, geniş bir yelpazede hizmetlerin sunulmasını gerektirir​.

#4. Yetişkinlik dönemi için hangi sosyal hizmet modeli uygundur?

Cevap : b) Aile terapi temelli model

Açıklama: Aile terapi temelli model, yetişkin bireyler ve aileleri arasındaki ilişkileri geliştirerek sosyal işlevselliği artırmayı hedefler.

#5. Hangi model, özellikle bağımlılıkla mücadelede etkilidir?

Cevap : c) Bağımlılık modeli

Açıklama: Bağımlılık modeli, bağımlı bireylerin rehabilitasyon süreçlerini destekleyerek bağımlılıklarını yönetmelerine yardımcı olur.

#6. Frankl’ın "İnsanın Anlam Arayışı" kitabındaki ana tema nedir?

Cevap : d) İnsanın acıları ve bu acılardan kurtulma gücü

Açıklama: Kitap, insanoğlunun yaşadığı acılar ve bu acılardan kurtulma potansiyeline odaklanır ve bu süreçte anlam arayışının önemini vurgular.

#7. Yaşlı bireylerde düşme riskini azaltmak için hangi önlemler alınmalıdır?

Cevap : e) Hepsi

Açıklama : Yaşlı bireylerde düşme riskini azaltmak için evin düzenlenmesi ve güvenli hale getirilmesi, düzenli sağlık kontrolleri, fiziksel aktivitelerin artırılması ve uygun ayakkabı ve kıyafet seçimi gibi önlemler alınmalıdır. Bu önlemler, yaşlı bireylerin düşme riskini azaltarak, güvenli bir yaşam sürmelerine yardımcı olur.

#8. Sosyal hizmetin temel amacı nedir?

Cevap : c) Bireylerin refahını artırmak

Açıklama : Sosyal hizmetin temel amacı, bireylerin refahını artırmak, onların sosyal, duygusal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitelerini yükseltmektir​.

#9. İnsanın anlam arayışı ile ilgili Frankl'ın görüşleri hangi tarihsel olaylarla şekillenmiştir?

Cevap : b) İki Dünya Savaşı

Açıklama: Frankl’ın anlam arayışı üzerine düşünceleri, özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşadığı deneyimlerden derin bir şekilde etkilenmiştir​.

#10. Yaşlı bireylerde sıkça görülen bir demans türü nedir?

Cevap : a) Alzheimer hastalığı

Açıklama : Yaşlı bireylerde sıkça görülen bir demans türü Alzheimer hastalığıdır. Bu hastalık, hafıza kaybı ve bilişsel işlevlerde bozulma ile karakterizedir ve yaşlılık döneminde önemli bir sağlık sorunudur.

#11. Yaşlı bireylerde görülen psikolojik sorunlardan biri nedir?

Cevap : c) Depresyon

Açıklama : Yaşlı bireylerde yaygın olarak görülen psikolojik sorunlardan biri depresyondur. Yaşlılık döneminde artan sağlık sorunları ve sosyal izolasyon, depresyon riskini artırabilir.

#12. Logoterapinin temel varsayımı nedir?

Cevap : b) İnsanın yaşamında anlam her zaman vardır

Açıklama: Logoterapi, insanın yaşamında her zaman bir anlam olduğunu ve bu anlamın birey tarafından keşfedilmesi gerektiğini varsayar.

#13. Aile koruma modeli hangi durumlarda önerilir?

Cevap : a) Aile içi şiddet durumlarında

Açıklama: Aile koruma modeli, aile içi şiddet gibi kriz durumlarında aile üyelerinin korunmasına ve güvenli bir ortam sağlanmasına odaklanır.

#14. Logoterapi, hangi psikolojik akımın bir parçasıdır?

Cevap : c) Varoluşçu psikoloji

Açıklama: Logoterapi, varoluşçu psikoloji alanında geliştirilmiş bir terapi yöntemidir ve insanın yaşamda anlam arayışını merkeze alır.

#15. Aşağıdaki terapi modellerinden hangisi, danışanların sorunlarına spesifik aksiyonlar alarak çözüm bulmalarına odaklanır ve bu eylemleri görev olarak tanımlar?

Cevap : d) Görev odaklı terapi

Açıklama: Görev odaklı terapi, danışanların eyleme geçmelerini teşvik eder ve spesifik aksiyonlar alınmasını gerektirir. Bu model, danışanların belirli bir zaman aralığında kararlar almasını, gerekli kaynakları sağlamasını, yeni beceriler öğrenmesini veya kaygılarını ifade etmesini içeren görevler tanımlar.

#16. Sosyal hizmet uzmanları hangi etik ilkeyi benimser?

Cevap : a) Gizlilik

Açıklama : Sosyal hizmet uzmanları, gizlilik ilkesini benimserler. Bu, bireylerin özel bilgilerinin korunmasını ve mahremiyetlerine saygı gösterilmesini içerir​.

#17. Yaşlılık dönemi kaç yaşında başlar?

Cevap : c) 65

Açıklama : Dünya genelinde yaşlılık dönemi genellikle 65 yaşında başlar. Bu yaş, bireylerin emekli olduğu ve yaşlılıkla ilgili sosyal hizmetlere erişimin başladığı dönem olarak kabul edilir.

#18. Frankl’a göre insanın gerçekte ihtiyaç duyduğu şey nedir?

Cevap : c) Uğruna çaba göstermeye değer bir hedef

Açıklama: Frankl, insanın asıl ihtiyacının, acı ve gerilimlerden arınmış bir hayat değil, uğruna çaba göstermeye değer bir hedef olduğunu belirtir.

#19. Yaşlı bireylerde beslenme düzeni nasıl olmalıdır?

Cevap : c) Dengeli ve çeşitli beslenme

Açıklama : Yaşlı bireylerde beslenme düzeni, dengeli ve çeşitli olmalıdır. Yeterli miktarda protein, vitamin ve mineral içeren besinler tüketilmelidir. Bu, genel sağlık ve enerji seviyelerinin korunmasına yardımcı olur.

#20. Ölüm döneminde sosyal hizmet uygulamalarında hangi model öne çıkar?

Cevap : c) Krize müdahale modeli

Açıklama: Krize müdahale modeli, ölüm döneminde bireylerin ve ailelerin yaşadığı acil durumlarla başa çıkmak için kullanılır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre
Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -7
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre
Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -7
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -7

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -7
Dönem : Bahar Dönemi

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -7

Yaşlılık ve Yaşlılık Dönemi

Yaşlılık, insan yaşamının doğal bir parçasıdır ve bu dönem, bireylerin hayatlarında çeşitli fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Bu makalede, yaşlılık döneminin özellikleri, yaşanan değişimler ve bu dönemin getirdiği zorluklar ile başa çıkma yöntemleri ele alınacaktır.

Fiziksel Gelişim ve Değişim

Yaşlılık döneminde fiziksel değişimler kaçınılmazdır. Vücut, yaşlanma sürecine bağlı olarak bazı değişiklikler geçirir. Kas kütlesi azalır, kemikler zayıflar ve cilt elastikiyetini kaybeder. Bu dönemde bireyler, görme ve işitme gibi duyusal işlevlerde de azalma yaşayabilirler. Ayrıca, bağışıklık sistemi zayıflar ve kronik hastalıkların görülme riski artar. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve tıbbi kontrolleri ihmal etmemek, bu fiziksel değişimlerin etkilerini azaltmada yardımcı olabilir​​.

Bilişsel Gelişim ve Değişim

Yaşlılık döneminde bilişsel işlevlerde bazı gerilemeler olabilir. Hafıza problemleri, dikkat dağınıklığı ve öğrenme hızında azalma gibi bilişsel değişiklikler yaşanabilir. Ancak, bu dönemde bilgi ve deneyim birikimi sayesinde bireyler, karmaşık problemleri çözmede daha etkili olabilirler. Aktif bir zihin sağlığı için zihinsel uyarıcı aktiviteler yapmak, kitap okumak, bulmaca çözmek ve sosyal etkinliklere katılmak önemlidir​​.

Sosyal Gelişim ve Değişim

Yaşlılık döneminde sosyal ilişkilerde değişiklikler olabilir. Emeklilik, çocukların evden ayrılması ve eşin kaybı gibi yaşam olayları, sosyal çevrenin daralmasına neden olabilir. Ancak, bu dönemde sosyal destek ağları oluşturmak ve toplumsal etkinliklere katılmak, sosyal izolasyonu önlemeye yardımcı olur. Yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımlarını teşvik etmek, onların ruhsal ve duygusal sağlıklarını olumlu yönde etkiler​​.

Duygusal Gelişim ve Değişim

Yaşlılık dönemi, bireylerin duygusal olarak daha hassas hale geldikleri bir dönem olabilir. Kaygı, depresyon ve yalnızlık gibi duygusal zorluklarla karşılaşılabilir. Bu dönemde, bireylerin duygusal sağlığını desteklemek için sosyal destek sağlamak, manevi ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak önemlidir. Duygusal dengeyi korumak için hobiler edinmek, gönüllü çalışmalar yapmak ve topluluk faaliyetlerine katılmak faydalı olabilir​​.

Sonuç

Yaşlılık dönemi, yaşamın doğal bir parçasıdır ve bu dönemde yaşanan fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal değişimlerle başa çıkmak mümkündür. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, sosyal ilişkileri sürdürmek ve zihinsel sağlığı desteklemek, yaşlılık döneminin daha kaliteli ve tatmin edici geçmesine yardımcı olur. Yaşlı bireylerin bu dönemde aktif ve sağlıklı kalmaları, genel yaşam kalitelerini artırır ve onların topluma katkı sağlamaya devam etmelerine olanak tanır​​.

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -7

Yaşlılık ve Yaşlılık Dönemi

1- Yaşlılık dönemi kaç yaşında başlar?

a) 55
b) 60
c) 65
d) 70
e) 75

Cevap : c) 65

Açıklama : Dünya genelinde yaşlılık dönemi genellikle 65 yaşında başlar. Bu yaş, bireylerin emekli olduğu ve yaşlılıkla ilgili sosyal hizmetlere erişimin başladığı dönem olarak kabul edilir.

2- Yaşlılık döneminde en yaygın görülen sağlık sorunları nelerdir?

a) Astım ve bronşit
b) Diyabet ve hipertansiyon
c) Alerjiler ve astım
d) Grip ve soğuk algınlığı
e) Cilt hastalıkları

Cevap : b) Diyabet ve hipertansiyon

Açıklama : Yaşlılık döneminde en yaygın görülen sağlık sorunları diyabet ve hipertansiyondur. Bu hastalıklar, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini düşürebilir ve düzenli tıbbi kontrol gerektirir.

3- Yaşlı bireylerde görülen psikolojik sorunlardan biri nedir?

a) Anksiyete
b) Bipolar bozukluk
c) Depresyon
d) Şizofreni
e) Obsesif-kompulsif bozukluk

Cevap : c) Depresyon

Açıklama : Yaşlı bireylerde yaygın olarak görülen psikolojik sorunlardan biri depresyondur. Yaşlılık döneminde artan sağlık sorunları ve sosyal izolasyon, depresyon riskini artırabilir.

4- Yaşlı bireylerin sosyal yaşamlarını desteklemek için hangi faaliyetler önerilir?

a) Spor aktiviteleri
b) Sanat ve el işi etkinlikleri
c) Sosyal kulüplere katılım
d) Gönüllü çalışmalar
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Açıklama : Yaşlı bireylerin sosyal yaşamlarını desteklemek için spor aktiviteleri, sanat ve el işi etkinlikleri, sosyal kulüplere katılım ve gönüllü çalışmalar gibi çeşitli faaliyetler önerilir. Bu faaliyetler, yaşlı bireylerin sosyal etkileşimlerini artırarak, yaşam kalitelerini yükseltir.

5- Yaşlı bireylerde beslenme düzeni nasıl olmalıdır?

a) Yüksek kalorili diyet
b) Düşük proteinli diyet
c) Dengeli ve çeşitli beslenme
d) Yüksek şekerli diyet
e) Sadece sebze ve meyve

Cevap : c) Dengeli ve çeşitli beslenme

Açıklama : Yaşlı bireylerde beslenme düzeni, dengeli ve çeşitli olmalıdır. Yeterli miktarda protein, vitamin ve mineral içeren besinler tüketilmelidir. Bu, genel sağlık ve enerji seviyelerinin korunmasına yardımcı olur.

6- Yaşlılık döneminde fiziksel aktivitenin önemi nedir?

a) Kas ve eklem sağlığını destekler
b) Ruh sağlığını iyileştirir
c) Sosyal etkileşimi artırır
d) Kronik hastalıkları önler
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Açıklama : Fiziksel aktivite, yaşlılık döneminde kas ve eklem sağlığını destekler, ruh sağlığını iyileştirir, sosyal etkileşimi artırır ve kronik hastalıkları önler. Bu nedenle, yaşlı bireylerin düzenli fiziksel aktivite yapmaları önemlidir.

7- Yaşlı bireylerde sıkça görülen bir demans türü nedir?

a) Alzheimer hastalığı
b) Parkinson hastalığı
c) Huntington hastalığı
d) ALS
e) MS

Cevap : a) Alzheimer hastalığı

Açıklama : Yaşlı bireylerde sıkça görülen bir demans türü Alzheimer hastalığıdır. Bu hastalık, hafıza kaybı ve bilişsel işlevlerde bozulma ile karakterizedir ve yaşlılık döneminde önemli bir sağlık sorunudur.

8- Yaşlı bireylerin ruhsal sağlığını korumak için hangi yöntemler etkilidir?

a) Sosyal destek ağları
b) Düzenli egzersiz
c) Sağlıklı beslenme
d) Hobi ve ilgi alanlarına zaman ayırma
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Açıklama : Yaşlı bireylerin ruhsal sağlığını korumak için sosyal destek ağları, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve hobi ve ilgi alanlarına zaman ayırma gibi yöntemler etkilidir. Bu yöntemler, yaşlı bireylerin genel sağlık ve mutluluk düzeylerini artırır.

9- Yaşlı bireylerde düşme riskini azaltmak için hangi önlemler alınmalıdır?

a) Evin düzenlenmesi ve güvenli hale getirilmesi
b) Düzenli sağlık kontrolleri
c) Fiziksel aktivitelerin artırılması
d) Uygun ayakkabı ve kıyafet seçimi
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Açıklama : Yaşlı bireylerde düşme riskini azaltmak için evin düzenlenmesi ve güvenli hale getirilmesi, düzenli sağlık kontrolleri, fiziksel aktivitelerin artırılması ve uygun ayakkabı ve kıyafet seçimi gibi önlemler alınmalıdır. Bu önlemler, yaşlı bireylerin düşme riskini azaltarak, güvenli bir yaşam sürmelerine yardımcı olur.

10- Yaşlılıkta sosyal izolasyonu önlemek için hangi stratejiler izlenmelidir?

a) Sosyal etkinliklere katılımı teşvik etmek
b) Teknoloji kullanımını desteklemek
c) Aile ve arkadaşlarla düzenli iletişimi sağlamak
d) Gönüllü çalışma imkanları sunmak
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Açıklama : Yaşlılıkta sosyal izolasyonu önlemek için sosyal etkinliklere katılımı teşvik etmek, teknoloji kullanımını desteklemek, aile ve arkadaşlarla düzenli iletişimi sağlamak ve gönüllü çalışma imkanları sunmak gibi stratejiler izlenmelidir. Bu stratejiler, yaşlı bireylerin sosyal ilişkilerini güçlendirerek, izolasyonu önlemeye yardımcı olur.

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -7

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre 2 Telegram Sosyal Hizmetler

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -7

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!