auzefİnsan Davranışı Ve Sosyal ÇevreSosyal Hizmet

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -10

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -10

#1. Genç yetişkinlik döneminde bireysel mizaç özelliklerinin tanımı aşağıdakilerden hangisiyle en uygun şekilde yapılır?

Cevap : b) Duygusal ve davranışsal tepkiler olarak bireysel davranış stili ve duygusal tepkilerin özellikleri

Açıklama: Genç yetişkinlik dönemi, ergenliğe göre daha az duygusal dalgalanmalar içerir ve daha dengeli bir dönem olarak görülür. Mizaç, bireyin olaylara nasıl tepki verdiği ve genel davranış stili ile ilgili duygusal ve davranışsal tepkilerini ifade eder. Bu dönemde bireyler, daha önceki yaşam evrelerinde şekillenen mizaç özelliklerinin devamını gösterir ve bu, genç yetişkinlerin nasıl davrandıklarını ve olaylara nasıl tepki verdiklerini anlamak için önemlidir.

#2. Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlik döneminde bilişsel gelişimle ilgili doğru bir ifadedir?

Cevap : c) Yetişkinlikte bilişsel gelişim devam eder ancak hızlanmaz.

Açıklama : Yetişkinlik döneminde bilişsel gelişim devam eder ancak çocukluk ve ergenlik dönemine kıyasla hızlanmaz. Bu dönemde, bireylerin problem çözme ve karar verme yetenekleri gelişir, bilgi ve deneyimleri artar. Ancak, yaş ilerledikçe bazı bilişsel fonksiyonlarda yavaşlama görülebilir.

#3. Sistem teorisi sosyal hizmet pratiğinde nasıl kullanılır?

Cevap : e) Hepsi

Açıklama: Sistem teorisi, bireyin ailesi, toplumsal yapıları ve birey ile çevresi arasındaki etkileşimi kapsamlı bir şekilde incelemek için kullanılır.

#4. Psikodinamik kuramın ana odak noktası nedir?

Cevap : b) İçsel çatışmalar ve bilinçdışı süreçler

Açıklama: Psikodinamik kuram, bireylerin çatışan düşüncelerini ve duygularını anlamaya ve bu anlayışla sosyal işlevselliklerini geliştirmeye odaklanır.

#5. Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlik döneminde yaşlılıkta sık karşılaşılan bir sağlık sorunudur?

Cevap : B) Şeker hastalığı
Açıklama :  Yetişkinlik ve yaşlılık döneminde sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri şeker hastalığıdır (diyabet). Yaş ilerledikçe, metabolik hızın azalması ve insülin direncinin artması nedeniyle şeker hastalığı riski yükselir. Bu hastalık, uygun yönetim ve tedavi yöntemleri ile kontrol altına alınabilir.

#6. Çözüm odaklı model neye odaklanır?

Cevap : b) Mümkün olan en hızlı çözümü bulmak

Açıklama: Çözüm odaklı model, danışanların sorunlarına hızlı ve pratik çözümler bulma üzerine yoğunlaşır, genellikle kısa süreli müdahaleler için uygundur.

#7. Genç yetişkinlerde bilişsel gelişimin hangi özelliği öne çıkar?

Cevap : b) Soyut düşünme

Açıklama: Genç yetişkinlik dönemi, soyut düşünme yeteneğinin öne çıktığı bir dönemdir; bu, karmaşık ve çok boyutlu düşüncelerin işlenmesini kolaylaştırır.

#8. Genç yetişkinlerin kariyer ve ilişki yönetimiyle ilgili hangi strateji önerilir?

Cevap : b) Esnek planlar yapmak

Açıklama: Genç yetişkinler için esnek planlar yapmak, değişen koşullara ve fırsatlara hızla uyum sağlamalarına olanak tanır, bu da kariyer ve kişisel ilişkilerde daha başarılı olmalarını sağlar.

#9. Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlik döneminde duygusal gelişimle ilgili doğru bir ifadedir?

Cevap : b) Yetişkinlikte duygusal istikrar sağlanır ve duygusal değişiklikler azalır.

Açıklama : Yetişkinlik dönemi, genellikle duygusal istikrarın sağlandığı ve duygusal değişikliklerin azaldığı bir dönemdir. Bu dönemde bireyler, genellikle daha fazla duygusal denge ve olgunluk kazanırlar. Duygusal istikrar, bireylerin yaşam kalitesini artıran önemli bir faktördür.

#10. Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Koruma Kanunu’nu ifade eder?

Cevap : c) 5395

Açıklama : 5395 sayılı Kanun, Çocuk Koruma Kanunu olarak bilinir ve çocukların korunması, bakımı ve rehabilitasyonu ile ilgili düzenlemeleri içerir.

#11. Sosyal hizmet uzmanlarının müdahale ettiği durumlar nelerdir?

Cevap : c) Bireylerin sosyal, duygusal ve ekonomik ihtiyaçları

Açıklama : Sosyal hizmet uzmanları, bireylerin sosyal, duygusal ve ekonomik ihtiyaçları olduğunda müdahale ederler. Bu, geniş bir yelpazede hizmetlerin sunulmasını gerektirir.

#12. Sosyal hizmetin toplumsal rolü nedir?

Cevap : b) Toplumun refahını artırmak

Açıklama : Sosyal hizmetin toplumsal rolü, toplumun refahını artırmaktır. Bu, bireylerin ve toplulukların sosyal ve ekonomik iyilik hallerini desteklemeyi içerir.

#13. Genç yetişkinler için tipik olan bilişsel değişiklikler nelerdir?

Cevap : d) Hepsi

Açıklama: Genç yetişkinlik döneminde, soyut düşünme, problem çözme ve eleştirel düşünme yetenekleri gibi bilişsel becerilerde önemli gelişmeler gözlenir.

#14. Bilişsel davranışçı kuramda temel alınan kavram nedir?

Cevap : d) Düşünce kalıpları

Açıklama: Bilişsel davranışçı kuram, bireylerin problemli davranışlarını ve duygusal tepkilerini şekillendiren düşünce kalıplarını odak alır.

#15. Sosyal hizmet uygulamalarında hangi kuram sıkça kullanılır?

Cevap : e) Ekolojik kuram

Açıklama : Sosyal hizmet uygulamalarında sıkça kullanılan ekolojik kuram, bireylerin çevreleriyle olan etkileşimlerini ve bu etkileşimlerin bireylerin davranış ve gelişimleri üzerindeki etkilerini inceler. Bu kuram, bireylerin yaşamlarını ve sosyal çevrelerini anlamak için kapsamlı bir çerçeve sunar.

#16. Yapısal model hangi alanlarda uygulanır?

Cevap : b) Aile terapisi

Açıklama: Yapısal model, özellikle aile terapisi alanında kullanılarak aile içi ilişkilerin daha işlevsel hale getirilmesine yönelik stratejiler geliştirir.

#17. Ergenlikten yetişkinliğe geçiş döneminde, genç yetişkinler için tipik olan duygusal zorluklar hangileridir?

Cevap : b) Kimlik krizi

Açıklama: Ergenlikten yetişkinliğe geçiş sürecinde, kimlik krizi ve kariyer ile ilişki belirsizlikleri gibi duygusal zorluklar yaygındır.

#18. Aşağıdakilerden hangisi, evde sağlık hizmetleri kapsamında verilen bir hizmet değildir?

Cevap : a) Ameliyat

Açıklama : Evde sağlık hizmetleri, hastaların evlerinde sağlık hizmeti almasını sağlar. Ancak, ameliyat gibi kapsamlı tıbbi müdahaleler evde yapılamaz ve hastane ortamında gerçekleştirilmesi gerekir.

#19. Sosyal hizmetin bilgi temeli hangi disiplinlerden etkilenir?

Cevap : d) Psikoloji, sosyoloji ve antropoloji

Açıklama : Sosyal hizmetin bilgi temeli, psikoloji, sosyoloji ve antropoloji gibi çeşitli disiplinlerden etkilenir. Bu disiplinler, sosyal hizmetin teorik ve uygulamalı temellerini oluşturur.

#20. Sosyal hizmet uygulamalarında bireyin kendi kararlarını almasına ne denir?

Cevap : c) Otonomi

Açıklama : Sosyal hizmet uygulamalarında bireyin kendi kararlarını almasına otonomi denir. Otonomi, bireylerin kendi yaşamları üzerinde kontrol sahibi olmalarını ve bağımsız kararlar verebilmelerini ifade eder.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre
Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -10
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre
Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -10
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -10

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre
Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -10

Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -10

İnsan Davranışı, Sosyal Çevre ve Sosyal Hizmet – 2

İnsan davranışı ve sosyal çevre ile ilgili bilgilerin sosyal hizmet mesleği ve uygulamalarındaki yeri oldukça önemlidir. Sosyal hizmet, bireylerin ve toplumların refahını artırmayı amaçlayan bir meslek olarak, çeşitli disiplinlerden beslenir ve bu disiplinlerin bilgilerini kendi uygulamalarında kullanır.

Sosyal Hizmetin Tanımı ve Amacı

Sosyal hizmet, bireylerin refahını artırmayı, onların sosyal, duygusal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan profesyonel bir disiplindir. Bu amaç doğrultusunda, sosyal hizmet uzmanları bireylerin ve toplulukların yaşam kalitesini artırmak için çeşitli müdahalelerde bulunurlar. Sosyal hizmetin temel amacı, bireylerin bağımsızlıklarını ve kendi yaşamlarını kontrol etme yeteneklerini desteklemektir.

Sosyal Hizmetin Temel İlkeleri

Sosyal hizmetin temel ilkeleri arasında bireyin haklarını korumak, gizliliği sağlamak ve bireylerin bağımsızlığını desteklemek yer alır. Bu ilkeler, sosyal hizmet uygulamalarının etik ve profesyonel bir şekilde yürütülmesini sağlar. Ayrıca, sosyal hizmet uzmanları, bireylerin kendi kararlarını almasına olanak tanıyan otonomi ilkesini de benimserler.

Sosyal Hizmetin Bilgi Temeli

Sosyal hizmet, çeşitli disiplinlerden etkilenir ve bu disiplinlerin bilgilerini kendi uygulamalarında kullanır. Psikoloji, sosyoloji ve antropoloji gibi disiplinlerden beslenen sosyal hizmet, bireylerin ve toplulukların sosyal, duygusal ve ekonomik ihtiyaçlarını anlamak ve bu ihtiyaçlara yönelik müdahalelerde bulunmak için bu disiplinlerin teorik ve uygulamalı temellerini kullanır.

Sosyal Hizmet Uygulamalarında Kullanılan Modeller

Sosyal hizmet uygulamalarında ekolojik model sıkça kullanılır. Bu model, bireylerin çevreleriyle olan etkileşimlerini ve bu etkileşimlerin bireylerin davranış ve gelişimleri üzerindeki etkilerini inceler. Ekolojik model, bireylerin yaşamlarını ve sosyal çevrelerini anlamak için kapsamlı bir çerçeve sunar.

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rolleri

Sosyal hizmet uzmanlarının rolleri arasında danışmanlık yapmak, kaynakları sağlamak, politika geliştirmek ve savunuculuk yapmak yer alır. Bu uzmanlar, bireylerin sosyal, duygusal ve ekonomik ihtiyaçlarına yönelik müdahalelerde bulunur ve onların refahını artırmayı hedeflerler. Ancak, doğrudan sağlık hizmetleri sunmak genellikle sosyal hizmet uzmanlarının rolü değildir.

Sosyal Hizmetin Toplumsal Rolü

Sosyal hizmetin toplumsal rolü, toplumun refahını artırmaktır. Bu, bireylerin ve toplulukların sosyal ve ekonomik iyilik hallerini desteklemeyi içerir. Sosyal hizmet uzmanları, toplumun genel refahını artırmak için bireylerle ve topluluklarla çalışır ve onların sosyal sorunlarını çözmeye yönelik stratejiler geliştirir.

Sonuç

İnsan davranışı ve sosyal çevre bilgisi, sosyal hizmet mesleği ve uygulamaları için hayati öneme sahiptir. Sosyal hizmetin temel amacı, bireylerin refahını artırmak ve onların sosyal, duygusal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu amaç doğrultusunda, sosyal hizmet uzmanları, çeşitli disiplinlerden beslenir ve bu disiplinlerin bilgilerini kendi uygulamalarında kullanır. Sosyal hizmet uygulamalarında ekolojik model gibi modeller sıkça kullanılır ve bireylerin çevreleriyle olan etkileşimleri incelenir. Sosyal hizmetin toplumsal rolü, toplumun refahını artırmak ve bireylerin yaşam kalitesini yükseltmektir.

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -10

İnsan Davranışı, Sosyal Çevre ve Sosyal Hizmet – 2

1- Sosyal hizmet uygulamalarında hangi kuram sıkça kullanılır?

a) Psikodinamik kuram
b) Bilişsel kuram
c) Biyomedikal kuram
d) Davranışsal kuram
e) Ekolojik kuram

Cevap : e) Ekolojik kuram

Açıklama : Sosyal hizmet uygulamalarında sıkça kullanılan ekolojik kuram, bireylerin çevreleriyle olan etkileşimlerini ve bu etkileşimlerin bireylerin davranış ve gelişimleri üzerindeki etkilerini inceler. Bu kuram, bireylerin yaşamlarını ve sosyal çevrelerini anlamak için kapsamlı bir çerçeve sunar.

2- Sosyal hizmet uzmanlarının temel rolü nedir?

a) Sağlık hizmetleri sunmak
b) Bireylerin haklarını savunmak
c) Ekonomik destek sağlamak
d) Eğitim vermek
e) Fiziksel tedavi sağlamak

Cevap : b) Bireylerin haklarını savunmak

Açıklama : Sosyal hizmet uzmanlarının temel rolü, bireylerin haklarını savunmak ve onların sosyal, duygusal ve ekonomik refahını artırmaktır. Bu uzmanlar, bireylerin ve toplulukların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlarlar.

3- Sosyal hizmetin bilgi temeli hangi disiplinlerden etkilenir?

a) Sadece psikoloji
b) Psikoloji ve ekonomi
c) Sosyoloji ve biyoloji
d) Psikoloji, sosyoloji ve antropoloji
e) Sadece sosyoloji

Cevap : d) Psikoloji, sosyoloji ve antropoloji

Açıklama : Sosyal hizmetin bilgi temeli, psikoloji, sosyoloji ve antropoloji gibi çeşitli disiplinlerden etkilenir. Bu disiplinler, sosyal hizmetin teorik ve uygulamalı temellerini oluşturur.

4- Sosyal hizmet uygulamalarında etik ilkelerden biri nedir?

a) Gizliliği ihlal etmek
b) Bireylerin haklarını korumak
c) Ekonomik yardım sağlamak
d) Eğitimi sınırlamak
e) Bireyleri kontrol etmek

Cevap : b) Bireylerin haklarını korumak

Açıklama : Sosyal hizmetin etik ilkelerinden biri, bireylerin haklarını korumaktır. Bu, bireylerin mahremiyetine saygı göstermek, bilgi gizliliğini sağlamak ve bireylerin haklarına saygılı davranmak anlamına gelir.

5- Sosyal hizmet uzmanlarının müdahale ettiği durumlar nelerdir?

a) Sadece ekonomik krizler
b) Sadece sağlık sorunları
c) Bireylerin sosyal, duygusal ve ekonomik ihtiyaçları
d) Sadece eğitim sorunları
e) Sadece barınma sorunları

Cevap : c) Bireylerin sosyal, duygusal ve ekonomik ihtiyaçları

Açıklama : Sosyal hizmet uzmanları, bireylerin sosyal, duygusal ve ekonomik ihtiyaçları olduğunda müdahale ederler. Bu, geniş bir yelpazede hizmetlerin sunulmasını gerektirir.

6- Sosyal hizmet uygulamalarında kullanılan modellerden biri nedir?

a) Tıbbi model
b) Ekolojik model
c) Bilişsel model
d) Psikodinamik model
e) Sosyal model

Cevap : b) Ekolojik model

Açıklama : Sosyal hizmet uygulamalarında sıkça kullanılan ekolojik model, bireylerin çevreleriyle olan etkileşimlerini ve bu etkileşimlerin bireylerin davranış ve gelişimleri üzerindeki etkilerini inceler.

7- Sosyal hizmetin toplumsal rolü nedir?

a) Sadece bireylere odaklanmak
b) Toplumun refahını artırmak
c) Sadece sağlık hizmetleri sunmak
d) Eğitim hizmetlerini sınırlamak
e) Bireyleri kontrol etmek

Cevap : b) Toplumun refahını artırmak

Açıklama : Sosyal hizmetin toplumsal rolü, toplumun refahını artırmaktır. Bu, bireylerin ve toplulukların sosyal ve ekonomik iyilik hallerini desteklemeyi içerir.

8- Sosyal hizmet uzmanları hangi etik ilkeyi benimser?

a) Gizlilik
b) Ekonomik yardım sağlamak
c) Eğitimi sınırlamak
d) Bireyleri kontrol etmek
e) Sağlık hizmetleri sunmak

Cevap : a) Gizlilik

Açıklama : Sosyal hizmet uzmanları, gizlilik ilkesini benimserler. Bu, bireylerin özel bilgilerinin korunmasını ve mahremiyetlerine saygı gösterilmesini içerir.

9- Sosyal hizmet uygulamalarında bireyin kendi kararlarını almasına ne denir?

a) Müdahale
b) Bağımlılık
c) Otonomi
d) Baskı
e) İzolasyon

Cevap : c) Otonomi

Açıklama : Sosyal hizmet uygulamalarında bireyin kendi kararlarını almasına otonomi denir. Otonomi, bireylerin kendi yaşamları üzerinde kontrol sahibi olmalarını ve bağımsız kararlar verebilmelerini ifade eder.

10- Sosyal hizmetin temel amacı nedir?

a) Ekonomik destek sağlamak
b) Fiziksel tedavi sağlamak
c) Bireylerin refahını artırmak
d) Eğitim vermek
e) Barınma sağlamak

Cevap : c) Bireylerin refahını artırmak

Açıklama : Sosyal hizmetin temel amacı, bireylerin refahını artırmak, onların sosyal, duygusal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitelerini yükseltmektir.

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -10

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre 2 Telegram Sosyal Hizmetler

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -10

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!