auzefİnsan Davranışı Ve Sosyal ÇevreSosyal Hizmet

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -9

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -9

#1. Sosyal hizmet uygulamalarında bireyin kendi kararlarını almasına ne denir?

Cevap : c) Otonomi

Açıklama : Sosyal hizmet uygulamalarında bireyin kendi kararlarını almasına otonomi denir. Otonomi, bireylerin kendi yaşamları üzerinde kontrol sahibi olmalarını ve bağımsız kararlar verebilmelerini ifade eder​.

#2. Logoterapinin temel prensibi nedir?

Cevap : c) İnsanın anlamını bulmasına yardımcı olmak

Açıklama: Logoterapi, kişinin hayattaki anlamını bulmasına yardımcı olmayı amaçlar, böylece daha tatmin edici bir yaşam sürdürmesine olanak tanır.

#3. Sosyal hizmetin toplumsal rolü nedir?

Cevap : b) Toplumun refahını artırmak

Açıklama : Sosyal hizmetin toplumsal rolü, toplumun refahını artırmaktır. Bu, bireylerin ve toplulukların sosyal ve ekonomik iyilik hallerini desteklemeyi içerir​.

#4. Yaşlılık döneminde fiziksel aktivitenin önemi nedir?

Cevap : e) Hepsi

Açıklama : Fiziksel aktivite, yaşlılık döneminde kas ve eklem sağlığını destekler, ruh sağlığını iyileştirir, sosyal etkileşimi artırır ve kronik hastalıkları önler. Bu nedenle, yaşlı bireylerin düzenli fiziksel aktivite yapmaları önemlidir.

#5. Sosyal hizmet uygulamalarında hangi model sıkça kullanılır?

Cevap : c) Ekolojik model

Açıklama : Sosyal hizmet uygulamalarında sıkça kullanılan ekolojik model, bireylerin çevreleriyle olan etkileşimlerini ve bu etkileşimlerin bireylerin davranış ve gelişimleri üzerindeki etkilerini inceler​.

#6. Sosyal hizmetin etik ilkelerinden biri nedir?

Cevap : b) Bireylerin haklarını korumak

Açıklama : Sosyal hizmetin etik ilkelerinden biri, bireylerin haklarını korumaktır. Bu, bireylerin mahremiyetine saygı göstermek, bilgi gizliliğini sağlamak ve bireylerin haklarına saygılı davranmak anlamına gelir​.

#7. Sosyal hizmetin temel ilkelerinden biri nedir?

Cevap : a) Bireyin bağımsızlığını desteklemek

Açıklama : Sosyal hizmetin temel ilkelerinden biri, bireyin bağımsızlığını ve kendi hayatını kontrol etme yeteneğini desteklemektir. Bu ilke, bireylerin güçlendirilmesine ve kendine yeterliliklerinin artırılmasına odaklanır​.

#8. Bebeklik dönemindeki bakıcı davranışları ile bebekte oluşan bağlanma stilinin ilişkisi aşağıdakilerden hangisiyle en doğru şekilde açıklanabilir?

Cevap : a) Bakıcıların bebeklerin çevresel keşiflerine izin vermesi ve ihtiyaçlarını karşılaması, güvenli bağlanma oluşturur.

Açıklama: Güvenli bağlanma, bakıcıların bebeklerin çevresel keşiflerine izin vermesi, onlarla ilgilendiklerini ve ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini göstermeleri ile oluşur. Bu, bebeklerin güven ve bağımsızlık hissini geliştirmelerine yardımcı olur. İlgisiz veya otoriter bakıcılar tarafından yetiştirilen bebeklerde ise genellikle kaçınmacı veya kaygılı bağlanma stilleri görülür.

#9. Yaşlılıkta sosyal izolasyonu önlemek için hangi stratejiler izlenmelidir?

Cevap : e) Hepsi

Açıklama : Yaşlılıkta sosyal izolasyonu önlemek için sosyal etkinliklere katılımı teşvik etmek, teknoloji kullanımını desteklemek, aile ve arkadaşlarla düzenli iletişimi sağlamak ve gönüllü çalışma imkanları sunmak gibi stratejiler izlenmelidir. Bu stratejiler, yaşlı bireylerin sosyal ilişkilerini güçlendirerek, izolasyonu önlemeye yardımcı olur.

#10. Genç yetişkinlikte sosyal gelişimi etkileyen temel faktörler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e) Aile yapısı ve mesleki başarılar

Açıklama: Genç yetişkinlerin sosyal gelişimi, aile yapısı ve mesleki başarılar gibi faktörlerden büyük ölçüde etkilenir. Bu faktörler, bireylerin sosyal çevreleri ve kişisel kimlikleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve sosyal ilişkilerin kalitesini ve genişliğini belirleyebilir.

#11. Yaşlı bireylerin ruhsal sağlığını korumak için hangi yöntemler etkilidir?

Cevap : e) Hepsi

Açıklama : Yaşlı bireylerin ruhsal sağlığını korumak için sosyal destek ağları, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve hobi ve ilgi alanlarına zaman ayırma gibi yöntemler etkilidir. Bu yöntemler, yaşlı bireylerin genel sağlık ve mutluluk düzeylerini artırır.

#12. Günümüzde genç yetişkinlerin yaşadığı zorluklar arasında belirleyici olanlar aşağıdakilerden hangisiyle en doğru şekilde ifade edilir?

Cevap : c) Gelişim süreçlerinin uzaması ve belirli yaşam olaylarının ertelenmesi

Açıklama: Günümüzde genç yetişkinler, özellikle uzun süreli eğitim yollarını izleyerek ve bu süreçleri tamamlamak için daha fazla zaman harcayarak, meslek sahibi olma, evlenme gibi yetişkinlik dönemi için tipik olan yaşam olaylarını ertelemektedirler. Bu durum, genç yetişkinlerin gelişim süreçlerini uzatmakta ve onların yaşam dönemlerini değişik şekillerde etkilemektedir.

#13. Frankl’a göre, yaşamın anlamını bulmanın önündeki en büyük engel nedir?

Cevap : e) Haz arayışı

Açıklama: Frankl, haz arayışının aşırılığının, yaşamın daha derin anlamlarını bulma çabasını engellediğini savunur.

#14. Frankl’ın yaşam deneyimleri, kitabındaki hangi temayı güçlendirir?

Cevap : d) İyimserlik

Açıklama: Frankl’ın yaşam deneyimleri, özellikle toplama kamplarında yaşadığı zorluklar, kitabındaki trajik iyimserlik temasını güçlendirir.

#15. Sosyal hizmet uygulamalarında "Küçük Grup Modeli" hangi amaçla tercih edilir?

Cevap : c) Grup içinde sosyal becerilerin geliştirilmesi

Açıklama: Küçük Grup Modeli, bireylerin grup içinde sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için kullanılır, bu sayede daha etkili iletişim ve işbirliği becerileri kazanırlar.

#16. Yaşlılık döneminde en yaygın görülen sağlık sorunları nelerdir?

Cevap : b) Diyabet ve hipertansiyon

Açıklama : Yaşlılık döneminde en yaygın görülen sağlık sorunları diyabet ve hipertansiyondur. Bu hastalıklar, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini düşürebilir ve düzenli tıbbi kontrol gerektirir.

#17. Frankl'a göre, insanın anlam arayışı içindeki en büyük zorluk nedir?

Cevap : c) İçsel çatışmalar

Açıklama: Frankl, insanın anlam arayışının önündeki en büyük zorluğun içsel çatışmalar ve kişisel dilemmalar olduğunu vurgular​.

#18. Genç yetişkinlerde fiziksel gelişimle ilgili olarak hangisi doğrudur?

Cevap : c) Fiziksel performans zirve yapar

Açıklama: Genç yetişkinlerde fiziksel performans genellikle zirve yapar, çünkü bu dönem fiziksel kapasitenin en üst düzeyde olduğu zamanı temsil eder.

#19. Frankl’a göre anlam arayışı nasıl bir süreçtir?

Cevap : b) Zorlu ve karmaşık

Açıklama: Anlam arayışı, Frankl’a göre, zorlu ve karmaşık bir süreçtir, çünkü bireyin kendi iç dünyasıyla yüzleşmesini ve derinlemesine düşünmesini gerektirir.

#20. Yaşlı bireylerin sosyal yaşamlarını desteklemek için hangi faaliyetler önerilir?

Cevap : e) Hepsi

Açıklama : Yaşlı bireylerin sosyal yaşamlarını desteklemek için spor aktiviteleri, sanat ve el işi etkinlikleri, sosyal kulüplere katılım ve gönüllü çalışmalar gibi çeşitli faaliyetler önerilir. Bu faaliyetler, yaşlı bireylerin sosyal etkileşimlerini artırarak, yaşam kalitelerini yükseltir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre
Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -9
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre
Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -9
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -9

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre
Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -9Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -9

İnsan Davranışı, Sosyal Çevre ve Sosyal Hizmet – 1: “Bilginin ve Sosyal Hizmetin Ne’liği”

İnsan davranışı ve sosyal çevre ile ilgili bilgilerin sosyal hizmet mesleği ve uygulamalarındaki yeri oldukça önemlidir. Sosyal hizmet, bireylerin ve toplumların refahını artırmayı amaçlayan bir meslek olarak, çeşitli disiplinlerden beslenir ve bu disiplinlerin bilgilerini kendi uygulamalarında kullanır.

Sosyal Hizmetin Tanımı ve Amacı

Sosyal hizmet, bireylerin refahını artırmayı, onların sosyal, duygusal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan profesyonel bir disiplindir. Bu amaç doğrultusunda, sosyal hizmet uzmanları bireylerin ve toplulukların yaşam kalitesini artırmak için çeşitli müdahalelerde bulunurlar. Sosyal hizmetin temel amacı, bireylerin bağımsızlıklarını ve kendi yaşamlarını kontrol etme yeteneklerini desteklemektir​.

Sosyal Hizmetin Temel İlkeleri

Sosyal hizmetin temel ilkeleri arasında bireyin haklarını korumak, gizliliği sağlamak ve bireylerin bağımsızlığını desteklemek yer alır. Bu ilkeler, sosyal hizmet uygulamalarının etik ve profesyonel bir şekilde yürütülmesini sağlar. Ayrıca, sosyal hizmet uzmanları, bireylerin kendi kararlarını almasına olanak tanıyan otonomi ilkesini de benimserler​.

Sosyal Hizmetin Bilgi Temeli

Sosyal hizmet, çeşitli disiplinlerden etkilenir ve bu disiplinlerin bilgilerini kendi uygulamalarında kullanır. Psikoloji, sosyoloji ve antropoloji gibi disiplinlerden beslenen sosyal hizmet, bireylerin ve toplulukların sosyal, duygusal ve ekonomik ihtiyaçlarını anlamak ve bu ihtiyaçlara yönelik müdahalelerde bulunmak için bu disiplinlerin teorik ve uygulamalı temellerini kullanır​.

Sosyal Hizmet Uygulamalarında Kullanılan Modeller

Sosyal hizmet uygulamalarında ekolojik model sıkça kullanılır. Bu model, bireylerin çevreleriyle olan etkileşimlerini ve bu etkileşimlerin bireylerin davranış ve gelişimleri üzerindeki etkilerini inceler. Ekolojik model, bireylerin yaşamlarını ve sosyal çevrelerini anlamak için kapsamlı bir çerçeve sunar​.

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rolleri

Sosyal hizmet uzmanlarının rolleri arasında danışmanlık yapmak, kaynakları sağlamak, politika geliştirmek ve savunuculuk yapmak yer alır. Bu uzmanlar, bireylerin sosyal, duygusal ve ekonomik ihtiyaçlarına yönelik müdahalelerde bulunur ve onların refahını artırmayı hedeflerler. Ancak, doğrudan sağlık hizmetleri sunmak genellikle sosyal hizmet uzmanlarının rolü değildir​.

Sosyal Hizmetin Toplumsal Rolü

Sosyal hizmetin toplumsal rolü, toplumun refahını artırmaktır. Bu, bireylerin ve toplulukların sosyal ve ekonomik iyilik hallerini desteklemeyi içerir. Sosyal hizmet uzmanları, toplumun genel refahını artırmak için bireylerle ve topluluklarla çalışır ve onların sosyal sorunlarını çözmeye yönelik stratejiler geliştirir​.

Sonuç

İnsan davranışı ve sosyal çevre bilgisi, sosyal hizmet mesleği ve uygulamaları için hayati öneme sahiptir. Sosyal hizmetin temel amacı, bireylerin refahını artırmak ve onların sosyal, duygusal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu amaç doğrultusunda, sosyal hizmet uzmanları, çeşitli disiplinlerden beslenir ve bu disiplinlerin bilgilerini kendi uygulamalarında kullanır. Sosyal hizmet uygulamalarında ekolojik model gibi modeller sıkça kullanılır ve bireylerin çevreleriyle olan etkileşimleri incelenir. Sosyal hizmetin toplumsal rolü, toplumun refahını artırmak ve bireylerin yaşam kalitesini yükseltmektir​.

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -9

İnsan Davranışı, Sosyal Çevre ve Sosyal Hizmet – 1: “Bilginin ve Sosyal Hizmetin Ne’liği”

1- Sosyal hizmetin temel amacı nedir?

a) Ekonomik destek sağlamak
b) Fiziksel tedavi sağlamak
c) Bireylerin refahını artırmak
d) Eğitim vermek
e) Barınma sağlamak

Cevap : c) Bireylerin refahını artırmak

Açıklama : Sosyal hizmetin temel amacı, bireylerin refahını artırmak, onların sosyal, duygusal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitelerini yükseltmektir​.

2- Sosyal hizmetin temel ilkelerinden biri nedir?

a) Bireyin bağımsızlığını desteklemek
b) Sadece ekonomik yardım sağlamak
c) Bireylerin kontrolünü ele geçirmek
d) Eğitim hizmetlerini sınırlamak
e) Fiziksel sağlık sorunlarını çözmek

Cevap : a) Bireyin bağımsızlığını desteklemek

Açıklama : Sosyal hizmetin temel ilkelerinden biri, bireyin bağımsızlığını ve kendi hayatını kontrol etme yeteneğini desteklemektir. Bu ilke, bireylerin güçlendirilmesine ve kendine yeterliliklerinin artırılmasına odaklanır​.

3- Sosyal hizmet uzmanlarının rolleri arasında hangisi yer almaz?

a) Danışmanlık yapmak
b) Kaynakları sağlamak
c) Politika geliştirmek
d) Sağlık hizmetleri sunmak
e) Savunuculuk yapmak

Cevap : d) Sağlık hizmetleri sunmak

Açıklama : Sosyal hizmet uzmanlarının rolleri arasında danışmanlık yapmak, kaynakları sağlamak, politika geliştirmek ve savunuculuk yapmak yer alır. Ancak, doğrudan sağlık hizmetleri sunmak genellikle sosyal hizmet uzmanlarının rolü değildir​.

4- Sosyal hizmetin etik ilkelerinden biri nedir?

a) Gizliliği ihlal etmek
b) Bireylerin haklarını korumak
c) Ekonomik yardım sağlamak
d) Eğitimi sınırlamak
e) Bireyleri kontrol etmek

Cevap : b) Bireylerin haklarını korumak

Açıklama : Sosyal hizmetin etik ilkelerinden biri, bireylerin haklarını korumaktır. Bu, bireylerin mahremiyetine saygı göstermek, bilgi gizliliğini sağlamak ve bireylerin haklarına saygılı davranmak anlamına gelir​.

5- Sosyal hizmetin bilgi temeli hangi disiplinlerden etkilenir?

a) Sadece psikoloji
b) Sadece sosyoloji
c) Psikoloji, sosyoloji ve antropoloji
d) Sadece tıp
e) Sadece ekonomi

Cevap : c) Psikoloji, sosyoloji ve antropoloji

Açıklama : Sosyal hizmetin bilgi temeli, psikoloji, sosyoloji ve antropoloji gibi çeşitli disiplinlerden etkilenir. Bu disiplinler, sosyal hizmetin teorik ve uygulamalı temellerini oluşturur​.

6- Sosyal hizmet uygulamalarında hangi model sıkça kullanılır?

a) Medikal model
b) Biyomedikal model
c) Ekolojik model
d) Eğitim modeli
e) Ekonomik model

Cevap : c) Ekolojik model

Açıklama : Sosyal hizmet uygulamalarında sıkça kullanılan ekolojik model, bireylerin çevreleriyle olan etkileşimlerini ve bu etkileşimlerin bireylerin davranış ve gelişimleri üzerindeki etkilerini inceler​.

7- Sosyal hizmet uzmanları hangi durumlarda müdahale ederler?

a) Sadece ekonomik krizlerde
b) Sadece sağlık sorunlarında
c) Bireylerin sosyal, duygusal ve ekonomik ihtiyaçları olduğunda
d) Sadece eğitim sorunlarında
e) Sadece barınma sorunlarında

Cevap : c) Bireylerin sosyal, duygusal ve ekonomik ihtiyaçları olduğunda

Açıklama : Sosyal hizmet uzmanları, bireylerin sosyal, duygusal ve ekonomik ihtiyaçları olduğunda müdahale ederler. Bu, geniş bir yelpazede hizmetlerin sunulmasını gerektirir​.

8- Sosyal hizmetin toplumsal rolü nedir?

a) Sadece bireylere odaklanmak
b) Toplumun refahını artırmak
c) Sadece sağlık hizmetleri sunmak
d) Eğitim hizmetlerini sınırlamak
e) Bireyleri kontrol etmek

Cevap : b) Toplumun refahını artırmak

Açıklama : Sosyal hizmetin toplumsal rolü, toplumun refahını artırmaktır. Bu, bireylerin ve toplulukların sosyal ve ekonomik iyilik hallerini desteklemeyi içerir​.

9- Sosyal hizmet uzmanları hangi etik ilkeyi benimser?

a) Gizlilik
b) Ekonomik yardım sağlamak
c) Eğitimi sınırlamak
d) Bireyleri kontrol etmek
e) Sağlık hizmetleri sunmak

Cevap : a) Gizlilik

Açıklama : Sosyal hizmet uzmanları, gizlilik ilkesini benimserler. Bu, bireylerin özel bilgilerinin korunmasını ve mahremiyetlerine saygı gösterilmesini içerir​.

10- Sosyal hizmet uygulamalarında bireyin kendi kararlarını almasına ne denir?

a) Müdahale
b) Bağımlılık
c) Otonomi
d) Baskı
e) İzolasyon

Cevap : c) Otonomi

Açıklama : Sosyal hizmet uygulamalarında bireyin kendi kararlarını almasına otonomi denir. Otonomi, bireylerin kendi yaşamları üzerinde kontrol sahibi olmalarını ve bağımsız kararlar verebilmelerini ifade eder​.

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -9

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre 2 Telegram Sosyal Hizmetler

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -9

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!