auzefÇocuk Gelişim AraştırmalarıÇocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi Araştırmaları 2023-2024 Vize Soruları

Çocuk Gelişimi Araştırmaları 2023-2024 Vize Soruları

#1. Dil gelişiminde kritik dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: E) 0-6 yaş

Açıklama: Dil gelişiminde kritik dönem 0-6 yaş arasıdır.

#2. Aşağıdakilerden hangileri dil gelişimi üzerinde etkili değildir?

Cevap: D) Günlük uyku saati

Açıklama: Günlük uyku saati dil gelişimi üzerinde doğrudan etkili değildir.

 

#3. Bebeklik döneminde fiziksel gelişim için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

Cevap: B) Bebeklik dönemi gelişimde en yavaş dönemdir.

Açıklama: Bebeklik dönemi gelişimde en hızlı dönemlerden biridir.

#4. Psikososyal Gelişim Kuramına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: B) 12 yaş-genç yetişkinlik bütünlük-umutsuzluk evresidir.

Açıklama: 12 yaş-genç yetişkinlik evresi bütünlük-umutsuzluk evresi değil, kimlik-kimlik karmaşası evresidir.

 

#5. Evde basket oynamak isteyen çocuğa “Bu evde basket oynanmaz, eğer sözümü dinlemezsen topunu bir daha göremezsin.” ifadesini kullanan bir babanın ebeveynlik tutumu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: A) Otoriter

Açıklama: Bu ifade otoriter bir ebeveynlik tutumunu yansıtmaktadır.

#6. Aşağıdakilerden hangisi oyunun önemi hakkında herhangi bir tanım yapmamıştır?

Cevap: A) Madam Curie

Açıklama: Madam Curie, oyunun önemi hakkında tanım yapmamıştır.

#7. Bebeklik döneminde dil gelişimi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap: E) İki dillilik dil gelişimin hızında etkisiz bir faktördür.

 

 

#8. Aşağıdakilerden hangisi orta çocukluk döneminde ahlak gelişim kuramları içerisinde yer almaz?

Cevap: E) Psiko-linguistik

Açıklama: Psiko-linguistik, orta çocukluk döneminde ahlak gelişim kuramları içerisinde yer almaz.

 

#9. Bilimsel bir araştırmaya başlarken araştırmanın verimli olmasını sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Cevap: C) Konuya kısa, net, pratik bilgilerle başlanmalıdır.

Açıklama: Araştırmanın başlangıcında kısa, net ve pratik bilgilerle başlamak, araştırmanın amacını ve kapsamını belirlemeye yardımcı olur. Bu yöntem, araştırmanın daha verimli ve odaklı ilerlemesini sağlar

#10. Ergenlik dönemine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: B) Bireysel özgürlük bu dönemde edinilmektedir.

Açıklama: Ergenlik dönemi, bireylerin kimliklerini keşfettikleri ve bireysel özgürlüklerini kazandıkları bir süreçtir. Bu dönemde gençler, bağımsızlıklarını ve kişisel sorumluluklarını geliştirirler.

#11. Bilişsel gelişimi, dünyanın zihinde modellenme süreci olarak tanımlayan gelişim kuramcısı kimdir?

Cevap: E) Piaget

Açıklama: Piaget, bilişsel gelişimi dünyanın zihinde modellenme süreci olarak tanımlamıştır.

#12. Aşağıda verilen anne baba tutumu ve yol açtığı çocuk davranışına yönelik eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

Cevap: D) Baskıcı ve otoriter anne-baba tutumu / Dıştan denetimli çocuklar

Açıklama: Baskıcı ve otoriter anne-baba tutumu dıştan denetimli çocuklar yetiştirir.

#13. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ebeveyn tutumu çocuğun gelişim ve öğrenmesini desteklemede diğerlerine göre daha etkilidir?

Cevap: D) Demokratik tutum

Açıklama: Demokratik tutum, çocuğun gelişim ve öğrenmesini desteklemede en etkili tutumdur.

 

#14. İlkokul çağında beyinde gri maddenin artışı hangi becerilerin gelişmesini sağlar?

Cevap: C) Okuma ve dil becerileri

Açıklama: Beyindeki gri maddenin artışı, okuma ve dil becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur.

#15. Aşağıdakilerden hangisi süreksiz değişkendir?

Cevap: A) Cinsiyet

Açıklama: Cinsiyet süreksiz bir değişkendir.

#16. Bilişsel gelişimi bireyin yaşamı boyunca ..... süreçlerinde oluşan değişimler olarak tanımlamak mümkündür. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap: B) zihinsel

Açıklama: Bilişsel gelişim, zihinsel süreçlerde oluşan değişimler olarak tanımlanabilir.

#17. Bebeklik dönemindeki bebeklerin ağlama davranışına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap: E) Bebeğin her ağlama davranışının nedeni vardır ve yetişkin için her zaman uyarı olarak algılanmalıdır.

Açıklama: Bebeğin her ağlama davranışının nedeni vardır fakat her zaman uyarı olarak algılanmamalıdır.

#18. "Doğruluğu test edilmeye elverişli olmayan, kanıtlanma ihtiyacı olmayan, doğru olarak kabul edilebilecek, denenmeyen yargılardır.” Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangi kavramı tanımlamaktadır?

Cevap: A) Varsayım

Açıklama: Bu tanım varsayımı ifade etmektedir.

#19. "Oyun için alıştırmalı oyun, sembolik oyun ve kurallı oyun türlerini içeren bir hiyerarşi oluşturmuştur. Ona göre saklambaç oyunu gibi kurallı bir oyun oynayan çocuğun gelişimi emziği ileri geri sallayan oyuna ilgi duyan çocuğun gelişimine göre daha öndedir. Bu sebeple çocukların ilgi duydukları oyun türleri gelişim düzeyleri hakkında bilgi sunabilmektedir." Yukarıda verilen düşünce aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap: C) Piaget

Açıklama: Piaget, çocukların oyun türleri ile gelişim düzeyleri arasında bir ilişki kurmuştur.

#20. Ergen bireyin toplumsallaşma süreci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: E) Ebeveynler aşırı hoşgörülü bir tutum sergilemelidir.

Açıklama: Ebeveynlerin aşırı hoşgörülü bir tutum sergilemesi doğru değildir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans 3. Sınıf
Çocuk Gelişimi Araştırmaları 2023-2024 Vize Soruları
Dönem: Bahar Dönemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans 3. Sınıf
Çocuk Gelişimi Araştırmaları 2023-2024 Vize Soruları
Dönem: Bahar Dönemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Çocuk Gelişimi Araştırmaları 2023-2024 Vize Soruları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans 3. Sınıf
Çocuk Gelişimi Araştırmaları 2023-2024 Vize Soruları
Dönem: Bahar Dönemi

Çocuk Gelişimi Araştırmaları: Beyin Gelişimi ve Davranışlar

Çocuk gelişimi, bireylerin doğumdan ergenliğe kadar geçen süreçte yaşadıkları fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal değişimleri kapsar. Bu süreçte beyin gelişimi, çocukların çeşitli beceriler edinmesinde önemli bir rol oynar. Beyindeki gri maddenin artışı, ilkokul çağındaki çocuklarda okuma ve dil becerilerinin gelişmesini sağlar. Bu dönem, çocukların akademik başarıları için kritik bir evredir ve beyin gelişiminin desteklenmesi gerekmektedir.

Bebeklik döneminde, ağlama bebeklerin ilk iletişim aracıdır. Bebekler, ihtiyaçlarına göre farklı ton ve frekansta ağlama davranışı gösterirler. Bu dönemde, ağlama bebekler için bir iletişim kurma yöntemi olup, aynı zamanda bebeğin ilk sosyalleşme aracıdır. Ancak, her ağlama davranışının bir nedeni vardır ve yetişkinler tarafından her zaman uyarı olarak algılanmamalıdır.

Bilimsel araştırmalarda, araştırmanın verimli olmasını sağlamak için konuya kısa, net ve pratik bilgilerle başlanmalıdır. Bu, araştırmanın amacını ve kapsamını belirlemeye yardımcı olur, böylece daha odaklı ve verimli bir çalışma yapılabilir. Araştırmalar, genellikle konuyla ilgili uzmanlardan görüş alınarak ve detaylı bir planlama yapılarak başlatılır.

Ergen bireylerin toplumsallaşma sürecinde, ebeveynlerin tutum ve davranışları büyük önem taşır. Ebeveynlerin aşırı hoşgörülü bir tutum sergilemesi, ergenlerde karmaşa yaratabilir ve sağlıklı bir disiplin eksikliğine yol açabilir. Bu dönemde, gençler bireysel özgürlüklerini kazanır ve bağımsızlıklarını geliştirirler.

Psikososyal gelişim kuramına göre, her yaş dönemi belirli gelişim evreleriyle ilişkilidir. Örneğin, 3-5 yaş girişimcilik-suçluluk evresi, 6-11 yaş çalışkanlık-aşağılık duygusu evresidir. Ancak, 12 yaş-genç yetişkinlik evresi kimlik-kimlik karmaşası evresidir, bütünlük-umutsuzluk evresi değildir.

Çocukların oyun türleri, onların gelişim düzeyleri hakkında önemli bilgiler sunar. Piaget’in kuramına göre, çocukların oynadığı oyunlar onların bilişsel gelişim seviyelerini yansıtır. Örneğin, kurallı oyunlar oynayan çocuklar, daha yüksek bilişsel becerilere sahip olabilir.

Bebeklik döneminde fiziksel gelişim hızla gerçekleşir. Bu dönemde beslenme ve uyku, fiziksel gelişimi önemli ölçüde etkiler. Bebeklerin baş gövdeye oranla oldukça büyük olup, fiziksel gelişim baştan ayağa doğru bir sıra izler. Çevre faktörleri de bebeklerin fiziksel gelişiminde önemli rol oynar.

Bilişsel gelişim, bireyin yaşamı boyunca zihinsel süreçlerinde meydana gelen değişimlerle tanımlanabilir. Bu gelişim, bireyin öğrenme, problem çözme ve çevresiyle etkileşimde bulunma becerilerini içerir. Bilişsel gelişim, özellikle erken çocukluk döneminde hızla gerçekleşir.

Dil gelişimi, bireyin çevresiyle etkili bir şekilde iletişim kurabilme yeteneğini geliştirir. Bu süreçte, cinsiyet, yaş ve anne baba eğitim düzeyi gibi faktörler dil gelişimini etkilerken, günlük uyku saati doğrudan bir etkiye sahip değildir.

Ergenlik dönemi, bireylerin kimliklerini keşfettikleri ve bireysel özgürlüklerini kazandıkları bir süreçtir. Bu dönemde gençler, doğru ve yanlışın ayırdına varır ve bağımsızlıklarını geliştirirler.

Bilişsel gelişimi, dünyanın zihinde modellenme süreci olarak tanımlayan kuramcı Piaget, çocukların bilişsel gelişimlerinin çeşitli evrelerden geçtiğini öne sürmüştür. Piaget’e göre, bilişsel gelişim çocukların çevresiyle etkileşimde bulunma ve öğrenme süreçlerini içerir.

Oyun, çocuk gelişiminde önemli bir rol oynar. Ancak, Madam Curie oyunun önemi hakkında herhangi bir tanım yapmamıştır. Diğer yandan, Maria Montessori, Freud, Plato ve John Dewey gibi düşünürler oyunun çocuk gelişimindeki önemine değinmişlerdir.

Süreksiz değişkenler, genellikle niteliksel olup belirli kategorilere ayrılır. Cinsiyet, süreksiz bir değişkendir ve bireyin biyolojik özelliklerini yansıtır.

Sonuç olarak, çocuk gelişimi araştırmaları, beyin gelişimi, ağlama davranışları, bilimsel araştırma yöntemleri, toplumsallaşma süreçleri, psikososyal gelişim kuramları, oyun türleri, fiziksel gelişim, bilişsel gelişim ve dil gelişimi gibi konuları kapsar. Bu araştırmalar, çocukların sağlıklı ve dengeli bir şekilde gelişimlerini desteklemek için önemli bilgiler sunar.

Çocuk Gelişimi Araştırmaları 2023-2024 Vize Soruları

Çocuk Gelişimi Araştırmaları 2023-2024 Vize Soruları

1. İlkokul çağında beyinde gri maddenin artışı hangi becerilerin gelişmesini sağlar?

A) Özdüzenleme becerileri
B) Matematiksel beceriler
C) Okuma ve dil becerileri
D) Psikomotor beceriler
E) Sosyal beceriler

Cevap: C) Okuma ve dil becerileri

Açıklama: Beyindeki gri maddenin artışı, okuma ve dil becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur.

2. Bebeklik dönemindeki bebeklerin ağlama davranışına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ağlama, bebekler için bir iletişim kurma yöntemidir.
B) Bebekler ihtiyaçlarına göre farklı ton ve frekansta ağlama davranışı gösterirler.
C) Bebeğin ilk sosyalleşme aracı ağlamadır.
D) Bebeğin kullandığı ilk dil ağlamadır.
E) Bebeğin her ağlama davranışının nedeni vardır ve yetişkin için her zaman uyarı olarak algılanmalıdır.

Cevap: E) Bebeğin her ağlama davranışının nedeni vardır ve yetişkin için her zaman uyarı olarak algılanmalıdır.

Açıklama: Bebeğin her ağlama davranışının nedeni vardır fakat her zaman uyarı olarak algılanmamalıdır.

3. Bilimsel bir araştırmaya başlarken araştırmanın verimli olmasını sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Sonucu daha önceki araştırmalarda bilinen bir konu seçilmelidir.
B) Konuyla ilgili uzmanlardan görüş alınmalıdır.
C) Konuya kısa, net, pratik bilgilerle başlanmalıdır.
D) Konu tüm detayları ile araştırılmalı sonra araştırmaya başlanmalıdır.
E) Konuya başlamadan önce araştırmada kullanılacak araçlar belirlenmelidir.

Cevap: C) Konuya kısa, net, pratik bilgilerle başlanmalıdır.

Açıklama: Araştırmanın başlangıcında kısa, net ve pratik bilgilerle başlamak, araştırmanın amacını ve kapsamını belirlemeye yardımcı olur. Bu yöntem, araştırmanın daha verimli ve odaklı ilerlemesini sağlar

4. Ergen bireyin toplumsallaşma süreci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Aile ile toplum arasında denge kurma çabası ergende karmaşa yaratır.
B) Ebeveynlerin tutum ve davranışları önemlidir.
C) Aile en büyük rol modeldir.
D) Ergenler bu dönemde desteğe ve sağlıklı bir disipline ihtiyaç duyar.
E) Ebeveynler aşırı hoşgörülü bir tutum sergilemelidir.

Cevap: E) Ebeveynler aşırı hoşgörülü bir tutum sergilemelidir.

Açıklama: Ebeveynlerin aşırı hoşgörülü bir tutum sergilemesi doğru değildir.

5. Psikososyal Gelişim Kuramına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 3-5 yaş girişimcilik-suçluluk evresidir.
B) 12 yaş-genç yetişkinlik bütünlük-umutsuzluk evresidir.
C) 6-11 yaş çalışkanlık-aşağılık duygusu evresidir.
D) 0-1 yaş güven-güvensizlik evresidir.
E) 1-3 yaş özerklik-utanç evresidir.

Cevap: B) 12 yaş-genç yetişkinlik bütünlük-umutsuzluk evresidir.

Açıklama: 12 yaş-genç yetişkinlik evresi bütünlük-umutsuzluk evresi değil, kimlik-kimlik karmaşası evresidir.

6. “Oyun için alıştırmalı oyun, sembolik oyun ve kurallı oyun türlerini içeren bir hiyerarşi oluşturmuştur. Ona göre saklambaç oyunu gibi kurallı bir oyun oynayan çocuğun gelişimi emziği ileri geri sallayan oyuna ilgi duyan çocuğun gelişimine göre daha öndedir. Bu sebeple çocukların ilgi duydukları oyun türleri gelişim düzeyleri hakkında bilgi sunabilmektedir.” Yukarıda verilen düşünce aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Vygotsky
B) Freud
C) Piaget
D) Bruner
E) Erikson

Cevap: C) Piaget

Açıklama: Piaget, çocukların oyun türleri ile gelişim düzeyleri arasında bir ilişki kurmuştur.

7. Bebeklik döneminde fiziksel gelişim için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A) Bebeklik döneminde beslenme ve uyku fiziksel gelişimi etkiler.
B) Bebeklik dönemi gelişimde en yavaş dönemdir.
C) Bebeklik döneminde baş gövdeye oranla oldukça büyüktür.
D) Fiziksel gelişim baştan ayağa doğru bir sıra izler.
E) Bebeklerin fiziksel gelişimlerinde çevre önemli bir faktördür.

Cevap: B) Bebeklik dönemi gelişimde en yavaş dönemdir.

Açıklama: Bebeklik dönemi gelişimde en hızlı dönemlerden biridir.

8. Bilişsel gelişimi bireyin yaşamı boyunca ….. süreçlerinde oluşan değişimler olarak tanımlamak mümkündür. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) duyu motor
B) zihinsel
C) sosyal gelişim
D) duygusal gelişim
E) özbakım

Cevap: B) zihinsel

Açıklama: Bilişsel gelişim, zihinsel süreçlerde oluşan değişimler olarak tanımlanabilir.

9. Aşağıdakilerden hangileri dil gelişimi üzerinde etkili değildir?

A) Cinsiyet
B) Yaş
C) Anne baba eğitim düzeyi
D) Günlük uyku saati
E) Kalıtım

Cevap: D) Günlük uyku saati

Açıklama: Günlük uyku saati dil gelişimi üzerinde doğrudan etkili değildir.

10. Ergenlik dönemine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Aile kurma bu dönemde gerçekleşir.
B) Bireysel özgürlük bu dönemde edinilmektedir.
C) Doğru ve yanlışın ayırdına varılır.
D) Derin bir entelektüelleşme beklenir.
E) Dil gelişimi bu evrede tamamlanır.

Cevap: B) Bireysel özgürlük bu dönemde edinilmektedir.

Açıklama: Ergenlik dönemi, bireylerin kimliklerini keşfettikleri ve bireysel özgürlüklerini kazandıkları bir süreçtir. Bu dönemde gençler, bağımsızlıklarını ve kişisel sorumluluklarını geliştirirler.

11. Bilişsel gelişimi, dünyanın zihinde modellenme süreci olarak tanımlayan gelişim kuramcısı kimdir?

A) Freud
B) Bruner
C) Erikson
D) Vygotsky
E) Piaget

Cevap: E) Piaget

Açıklama: Piaget, bilişsel gelişimi dünyanın zihinde modellenme süreci olarak tanımlamıştır.

12. Aşağıdakilerden hangisi oyunun önemi hakkında herhangi bir tanım yapmamıştır?

A) Madam Curie
B) Maria Montessori
C) Freud
D) Plato
E) John Dewey

Cevap: A) Madam Curie

Açıklama: Madam Curie, oyunun önemi hakkında tanım yapmamıştır.

13. Aşağıdakilerden hangisi süreksiz değişkendir?

A) Cinsiyet
B) Ağırlık
C) Gelir
D) Boy uzunluğu
E) Zeka düzeyi

Cevap: A) Cinsiyet

Açıklama: Cinsiyet süreksiz bir değişkendir.

14. “Doğruluğu test edilmeye elverişli olmayan, kanıtlanma ihtiyacı olmayan, doğru olarak kabul edilebilecek, denenmeyen yargılardır.” Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangi kavramı tanımlamaktadır?

A) Varsayım
B) Örneklem
C) Önerme
D) Yöntem
E) Sınırlılık

Cevap: A) Varsayım

Açıklama: Bu tanım varsayımı ifade etmektedir.

15. Aşağıda verilen anne baba tutumu ve yol açtığı çocuk davranışına yönelik eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) Aşırı koruyucu anne-baba tutumu / Problem çözme becerisi geliştirmiş çocuklar
B) Aşırı hoşgörülü anne-baba tutumu / Sorumlu ve kurallara uyan çocuklar
C) Baskıcı ve otoriter anne-baba tutumu / Arkadaş canlısı ve yardımsever çocuklar
D) Baskıcı ve otoriter anne-baba tutumu / Dıştan denetimli çocuklar
E) Demokratik anne-baba tutumu / İş birliğine kapalı çocuklar

Cevap: D) Baskıcı ve otoriter anne-baba tutumu / Dıştan denetimli çocuklar

Açıklama: Baskıcı ve otoriter anne-baba tutumu dıştan denetimli çocuklar yetiştirir.

16. Dil gelişiminde kritik dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) 25 yaş ve üzeri
B) 19-24 yaş
C) 13-18 yaş
D) 7-12 yaş
E) 0-6 yaş

Cevap: E) 0-6 yaş

Açıklama: Dil gelişiminde kritik dönem 0-6 yaş arasıdır.

17. Bebeklik döneminde dil gelişimi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) “Telgrafik” konuşma bebeklik dönemine özgü bir konuşma yapısıdır.
B) 12-18 aylar arası “Tek sözcük” evresidir.
C) 0-12 aylar arası “Agulama” dönemi olarak adlandırılır.
D) 18-24 aylar arasında bebekler iki kelimeden oluşan cümleler kurabilirler.
E) İki dillilik dil gelişimin hızında etkisiz bir faktördür.

Cevap: E) İki dillilik dil gelişimin hızında etkisiz bir faktördür.

Açıklama: İki dillilik dil gelişimin hızında etkili bir faktördür.

18. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ebeveyn tutumu çocuğun gelişim ve öğrenmesini desteklemede diğerlerine göre daha etkilidir?

A) İzin verici tutum
B) İhmalkâr tutum
C) Aşırı koruyucu ve müdahaleci anne-baba tutumu
D) Demokratik tutum
E) Otoriter tutum

Cevap: D) Demokratik tutum

Açıklama: Demokratik tutum, çocuğun gelişim ve öğrenmesini desteklemede en etkili tutumdur.

19. Aşağıdakilerden hangisi orta çocukluk döneminde ahlak gelişim kuramları içerisinde yer almaz?

A) Bilişsel
B) Psiko-analitik
C) Davranışçı
D) Toplumsal öğrenme
E) Psiko-linguistik

Cevap: E) Psiko-linguistik

Açıklama: Psiko-linguistik, orta çocukluk döneminde ahlak gelişim kuramları içerisinde yer almaz.

20. Evde basket oynamak isteyen çocuğa “Bu evde basket oynanmaz, eğer sözümü dinlemezsen topunu bir daha göremezsin.” ifadesini kullanan bir babanın ebeveynlik tutumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Otoriter
B) Demokratik
C) İzin verici
D) Helikopter ebeveyn
E) İhmalkar

Cevap: A) Otoriter

Açıklama: Bu ifade otoriter bir ebeveynlik tutumunu yansıtmaktadır.

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

Çocuk Gelişimi Araştırmaları 2023-2024 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!