auzefEgzersiz ve Spor BilimleriLiderlik Ve SporRekreasyon

Liderlik Ve Spor 2022-2023 Vize Soruları

Liderlik Ve Spor 2022-2023 Vize Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi Roberts in (2004) spor olarak kabul edilebilecek dört testinden biri değildir?

Cevap : Spor, geliştirilebilecek bir beceri gerektirmeyen oyunlardır.

2- Bir birey tarafından anlatılan belirli düşünce davranış ve duygu kalıplarını ifade eder Kalıplar ve bunların altında yatan psikolojik nedenler bilinçli veya bilinçsiz olabilir, ancak genellikle tutarlı ve kalıcıdırlar. İnsanların belirli kalıpları paylaştıkları bilinse de birbirlerinden benzersiz oldukları düşünülür.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamaya uygun bir başlıktır?

Cevap : Kişilik

3- Aşağıdakilerden hangisi rekreasyon ve boş zaman liderlerinin öncelikli çalışma alanlarından biri değildir?

Cevap : Profesyonel yarışma ligleri

4- Aşağıdakilerden hangisi özellik teorisi içerisinde yer almaz?

Cevap : Davranışsal özellikler

5- Aşağıdakilerden hangisi davranışsal liderlik araştırmalarından biri değildir?

Cevap : Yol-amaç teorisi

6- Grup amaçlarına ulaşmak ve yüksek performans sağlamak için motive edici davranışlar önemlidir ve işe yönelik davranışları ölçmektedir.
Yukarıdaki açıklamada Michigan Üniversitesi liderlik araştırmalarının dayandığı faktörlerden hangisi tanımlanmaktadır?

Cevap : Amacın Vurgulanması

7- Kendinizi nasıl tanımladığınız kendinizi başkalarına sunma şeklinizin bir parçasıdır. Liderlik için yüksek benlik saygısı, liderliğiniz için gerçek bir avantajdır. Daha yetkin hale geldikçe, daha güvenli hale gelirsiniz. Daha fazla yaşam beceri kazandıkça ve kişisel olarak geliştikçe, iyi kararlar vermek için emrinize daha fazla deneyim olur. Zorluklarla yüzleştikçe ve uzun süredir devam eden sorunları çözdükçe, kendi mücadelenizde başkaları için empati kazanma eğilimindesinizdir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamaya uygun bir başlıktır?

Cevap : Lider olarak kendini tanımlamak

8- Günümüzde, rekreasyon ve rekreasyon yönetiminin popülaritesinin artması ve rekreasyon faaliyetlerinin modern toplumlarda gitgide yaygınlaşmasıyla birlikte karşımıza çıkan rekreasyon liderliği kavramı, rekreasyon faaliyetleri ile birlikte değerlendirilen günce bir kavramdır Nitekim bireylerin serbest zamanlarını değerlendirme ihtiyaçlarına cevap verece, onları rekreatif faaliyetlere katılma yönünde motive edecek, bir rol modeli oluşturarak bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak ve günlük yaşamın oluşuz etkilerini geride bırakmalarına yardımı olacak bu liderler rekreasyon faaliyetleri açısından hayati bir önem taşımaktadır.
Yukarıdaki parçada ağıdakilerden hangisi rekreasyon liderliği için tanımlanmamıştır?

Cevap : Rekreasyon liderleri yaşamın akışına uygun davranırlar

9- Lider insanlarla derinden bir bağ kurarken bulunduğu pozisyonunun otoriter gücünü kullanmak yerine, insanların kalplerine hitap edip onların hislerini anlayarak görevlerini en iyi şekilde yapmalarına yardımcı olmaktadır.
Yukarıdaki açıklamada liderde ulunması gereken özelliklerden yeteneklerden hangisi tanımlanmaktadır?

Cevap : İnsanlarla derinden temas sağlama

10- Aşağıdakilerden hangisi liderlerin göze çarpan ayırt edici özelliklerinden değildir?

Cevap : Risk almama

11- Kendi deneyimlerinin bir ürünü olan yönetici belli tip davranışlara daha yatkınken, belli tür davranışları yerine getirmede zorlanmakta ya da belli tür davranışlarda kendini hiçbir zaman rahat hissetmemektedir.
Yukarıdaki açıklamada liderlik tarzının seçiminde rol oynayan unsurlardan hangisi tanımlanmaktadır?

Cevap : Yöneticinin kişiliği

12- Fred Friedler ortaya attığı liderlik tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Durumsal liderlik

13- Günümüzde ağırlık kazanan sporla eğitim ve spor için eğitim didaktik modellerinin ilkeleri de kendi içinde tutarlı sayılabilirdi.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi spora ilişkin ilkelerden biri değildir?

Cevap : Spor eylemi statik olup diğer insanlarla iletişim kurmaya kapalı bir alandır

14- Spor örgütlerinin geleceğe hazırlanmaları, uzun vadeli başarı planlarını yapmaları, aynı zamanda da spor örgütlerine de derin ve kalıcı değişim ve dönüşümü örgütün özüne yerleştirebilmeleri açısından spor liderleri tarafından önemli görülen yaklaşımlardan biridir.
Yukarıdaki açıklamada liderlik tarzlarından hangisi tanımlanmaktadır?

Cevap : Stratejik

15- İnsanın doğuştan gelen özelliklerini kullanması ve güçlendirmesi gerektiğini düşünerek bir liderin akıl, cesaret, öz denetim ve tarafsızlık olmak üzere dört özelliğe sahip olması gerektiğini belirten düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Platon

16- Bir liderin bencil davranması, grup üyelerinin duygularını hiçe sayarak onlara söz hakkı vermemesi, grup içi çatışmaya ve beraberinde ise anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olması bu liderlik tarzının zararları arasında yer alır.
Yukarıdaki açıklamada belirtilen liderlik tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Otokratik liderlik tarzı

17- Yaz kampının ilk gününü düşünün. Kampçılar genellikle orada olmaktadır heyecan duyarlar, ancak diğer kampçılarla ilk kez tanıştıklarında altta yatan bir güvensizlik veya endişe duygusuna da sahip olabilirler. Kolaylaştırıcı, bu kaygı duygularını, katılımcıların kendi kaygılarını azaltıyormuş gibi hissetmelerini sağlayacak şekilde azaltmaya çalışmalıdır.
Yukarıdaki parçaya uygun olan liderlik tutumu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Başlangıç olarak bir buz kırıcı aktivite başlatabilirler.

18- Liderlik teorilerinden özellik teorisi aşağıdaki hangi tarihler arasında yer almıştır?

Cevap : 1930 – 1950

19- Liderler kişisel becerileri sayesinde kitleleri etkilemektedirler. Bu kişilerin iktidar güdüleri yüksek olduğu için lider olma güdüleri de yüksek olmaktadır. İmaj yaratma, izleyenlerine örnek olma, güven verme izleyenlerinin motivasyonunu yükseltme gibi beceriler, ….. bir liderin sahip olduğu özelliklerdendir. Örneğin: Mustafa Kemal Atatürk, Martin Luther King ve Mahatma Gandi gibi liderlerin bu lider tanımana uyduğu belirtilmektedir.
Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere aşağıdaki liderlik tarzlarından hangisi getirilmelidir?

Cevap : Karizmatik lider

20- Bir spor liderinin müsabaka sırasında takımının kuvvetli yönlerini arttırabilmesi için karşı takımın müsabaka sırasında güçlü yönlerini bilmesi, yarışma stratejilerini anlaması karşılaştığı farklı oyunlara uyum gösterebilmesi, rakip takımın zayıf yönlerini belirleyebilmesi müsabaka sırasında önemli kararlar alabilmesi, oyun stratejisi ile takımın yetenekleri arasındaki uyumu iyi ayarlaması gereklidir.
Yukarıdaki açıklamada liderde bulunması gereken özelliklerden yeteneklerden hangisi tanımlanmaktadır?

Cevap : Analiz

21- Bu güç bireylerin istenilen yönde davranmaları için kullanılan maddi ve manevi zorlama ve korkutmalarından oluşmaktadır. Bu durum tipik olarak liderin konumsal otoritesine dayalı olarak cezalandırma yeteneğini ifade eder. Bu güç yardımıyla liderler izleyenlere ceza ve ihtar verebilir, eleştiri yapabilir veya izleyenlerin ücretlerinde bir takım kesintiler yapabilirler.
Yukarıdaki açıklamada başkalarını etkilemede liderlerin sahip olduğu güç kaynaklarından hangisi tanımlanmaktadır?

Cevap : Zorlayıcı güç

22- Blake ve Mouton un Yönetim tarzı matrisi üzerinde belirlediği lider tipleri arasından yapılacak işin miktarı ile çalışanların moralini dengede tutmaya çalışan uzlaşmacı tip olarak belirtilen 5.5. Tip lider aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Örgüt lideri

23- Aşağıdakilerden hangisi bir spor takımının lideri olarak antrenörün halkla ilişkiler rolünü tanımlamaktadır?

Cevap : Yöneticilerle diğer takımlarla, basınla ilişkileri düzenler ve yürütür.

Liderlik Ve Spor

Liderlik Ve Spor 2022-2023 Vize Soruları

Liderlik Ve Spor

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!