auzefEgzersiz ve Spor BilimleriLiderlik Ve SporRekreasyon

Liderlik Ve Spor 2022-2023 Final Soruları

Liderlik Ve Spor 2022-2023 Final Soruları

1- Kişisel eylemler ve kişilerarası ilişkiler yoluyla normatif olarak uygun davranışların gösterilmesi ve bu tür davranışların iki yönlü iletişim, pekiştirme ve karar verme yoluyla takipçilere tanıtılması.
Yukarıda yer alan tanım aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklar?

Cevap : Etik liderlik

2- Her türden ilişkide doğal olarak olduğu gibi insanlar birbirini daha iyi tanıdıkça kaos olasılığı artar.
Yukarıdaki cümlede tanımlanan durum aşağıdaki kelimelerden hangisi ile ifade edilebilir?

Cevap : Çatışma

3- Aşağıdakilerden hangisi spor liderliğinde güç kavramı içerisinde yer almaz?

Cevap : Karar gücü

4- Yönetici grup üyelerini iyi tanımalıdır. Her üye kendine has özelliklere sahiptir ve grup içinde ayırt edici nitelikler taşımaktadır?

Cevap : Çalışma Grubunun Karakteristiği

5- Spor içerisinde doğru iletişim kurmak hangi seçenekte doğru ifade edilmiştir?

Cevap : Bilginin etkin bir şekilde paylaştırılmasına özen gösterir ve bu yönde çalışırlar.

6- Takımın sezon öncesinde ve sezon içinde kamplarını hazırlar, özel turnuvalar düzenler, düzenlenen turnuvalara katılıp katılmamaya karar verir.
Açıklamada bir spor takımının lideri olarak antrenörün aşağıdaki hangi rol ve işlevi tanımlanmaktadır?

Cevap : Organizatörlük

7- Aşağıdakilerden hangisi liderlerin sergiledikleri davranış türlerinden biri değildir?

Cevap : Dar kapsamlı bir vizyon oluşturmak

8- Aşağıdakilerden hangisi ahenkli liderin özelliklerinden değildir?

Cevap : Bu tip liderler takipçileri için toksik, manipülatif küçük düşürücü ve stresi arttıran ortamlar yaratırlar.

9- I. Mütevazıdır
II. Daha iyisini yapmakla ilgilidir
III. dürüst ve açık sözlüdür
IV. kişisel çıkarları aşırı derecede teşvik eder.
V. Yardım ve desteği engeller
Yukarıdakilerden hangileri etik liderlerin özelliklerinden değildir?

Cevap : IV ve V

10- Aşağıdakilerden hangisi spor organizasyonu liderlerinin ortaya koyacakları vizyonu belirlerken dikkat etmesi gereken özellikler arasında yer almaz?

Cevap : Başka kuruluşlarla benzer olmalı

11- I. İletişim ve etkileşim kurduğu herkese adil ve eşit davranmalı
II. Kaynağı belirsiz kazançları kurum çıkarları için kullanmalı
III. Tüm davranışlarını yasal çerçeveler kapsamında sergilemeli
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir spor yöneticisinin uygulaması gereken etik davranışları içerir?

Cevap : I ve III

12- Aşağıda Goleman ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Her meslek için aynı duygusal zeka özelliklerinin geçerli olduğunu belirtmiştir

13- Aşağıdakilerden hangisi bir liderde bulunan yönetimsel becerilerden değildir.

Cevap : Ekonomik beceri

14- Aşağıdakilerden hangisi otantik lider modelinin dört farklı özelliğinden birisi değildir?

Cevap : Sadakat

15- Aşağıdakilerden hangisi lider özelliklerinden biri olamaz?

Cevap : Ödül ve ceza gücüne dayanır.

16- Aşağıdakilerden hangisi durumsal liderlik araştırmalarındandır?

Cevap : Vrom ve Yetton

17- İyi ve iyi olmayan duygulara açık olmak
Duyguları ayırt etmek veya birleştirmek
Kendisinin ve diğer insanların duygularını yönetmek
Yukarıda yer alan ifadeler Mayer ve Salovey in Yetenek Tabanlı Duygusal Zeka Modelinde hangi bölümü ifade eder?

Cevap : Duyguların kullanımı

18- Meşru Güç tanımı hangisinde doğru ifade edilmiştir?

Cevap : Uzman ve referans güç olarak düşünülür ve liderin karizmatik gücünü temsil eder.

19- Aşağıdakilerden hangisi liderin özelliklerinden birisidir?

Cevap : Mevcut duruma meydan okur Vizyon sahibidir

20- Aşağıda hizmetkar liderlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Takipçilerinin iyiliğini ister ve çıkarlarını şiddetle korurlar Takipçilerinin sürekli kendisini memnun etmelerine gerek görmezler. Kendilerini de takipçileri ile işin en iyi hale getirilmesi için çabalarlar.

21- I. Mevcut durumu savunur ve korur.
II. İdarecilik yapar
III. Süreç odaklıdır.
Yukarıda yer alan özelliklerden hangisi yöneticinin özelliklerini ifade eder?

Cevap : I ve II

Liderlik Ve Spor

Liderlik Ve Spor 2022-2023 Final Soruları

Liderlik Ve Spor

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!