auzefÇocuk GelişimiÇocuk ve Müzik

Çocuk ve Müzik 2023-2024 Vize Soruları

Çocuk ve Müzik 2023-2024 Vize Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda “popüler müzik” olarak da sınıflanmıştır?

Cevap: B) Halk müziği

#2. Aşağıdakilerden hangisi “monofoni” teriminin karşılığıdır?

Cevap: A) Teksesli

Açıklama: Monofoni, tek seslilik anlamına gelir. Bu terim, müzikte tek bir melodi hattının olduğu ve harmonik eşlik bulunmadığı anlamını taşır.

#3. Aşağıdakilerden hangisi ‘halk müziği’ kökenli bir ‘popüler müzik’ türüdür?

Cevap: E) Blues

Açıklama: Blues, Afrika kökenli Amerikalılar tarafından geliştirilen bir halk müziği türüdür. Zamanla popüler müzik türlerinden biri haline gelmiştir ve caz, rock gibi birçok müzik türünün temelini oluşturur.

#4. Aşağıdakilerden hangisi bir bölümlü bir şarkı formunun genişlemesini ifade eder?

Cevap: B) AAAA

#5. Aşağıdakilerden hangisi “bölümlü” bir müzik formu değildir?

Cevap: A) Müzikal

Açıklama: Müzikal, bölümlü bir müzik formu değildir. Müzikal, dramatik bir yapı içeren ve genellikle sahne performanslarıyla sunulan bir müzik türüdür. Diğer seçenekler ise bölümlü müzik formlarıdır.

#6. Aşağıdakilerden hangi nota adı ve süresi (vuruşu) birbiriyle eşleşmemektedir?

Cevap: D) İkilik Nota=8 Vuruş

Açıklama: İkilik nota, 2 vuruş süresine sahiptir. 8 vuruş süresi, birlik notaya aittir.

#7. Aşağıdakilerden hangisi müzikte kullanılan porte anahtarlarından biridir?

Cevap: B) Sol Anahtarı

Açıklama: Sol anahtarı, müzik notalarında sol notasının yerini belirten ve en yaygın kullanılan porte anahtarlarından biridir. Bu anahtar, genellikle yüksek sesli enstrümanlar ve vokal müzikte kullanılır.

#8. Aşağıdakilerden hangisi Türkçe'deki "müzik" teriminin Türkiye'de kullanılan diğer halidir?

Cevap: D) Mûsikî

Açıklama: “Mûsikî”, Türkiye’de Osmanlı döneminden kalma bir terim olup, “müzik” anlamında kullanılır.

#9. Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki en eski müzik eseri notasyonunun bulunduğu yerdir?

Cevap: D) Nippur

Açıklama: Dünyadaki en eski müzik notasyonu, Sümerler’e ait olan ve Nippur’da bulunan bir tablet üzerinde keşfedilmiştir. Bu tablet, müzik notalarının yazıldığı bilinen en eski örnektir.

#10. Aşağıdakilerden hangisi müzikteki sesleri görsel olarak temsil eden işaretin adıdır?

Cevap: D) Nota

Açıklama: Nota, müzikteki sesleri görsel olarak temsil eden işarettir. Notalar, müziğin nasıl çalınacağını veya söyleneceğini belirler ve müzisyenlerin aynı eseri aynı şekilde icra etmelerini sağlar.

#11. Aşağıdakilerden hangisi insan beynindeki "müzik belleği"nin adıdır?

Cevap: E) Hipokampus

Açıklama: Hipokampus, insan beyninde müzik belleğinin önemli bir bölümünü oluşturur. Bu bölge, uzun süreli müzik hafızasının depolanmasında kritik rol oynar.

#12. Aşağıdakilerden hangisi Antik Yunan'daki üflemeli çalgılardan biridir?

Cevap: B) Aulos

Açıklama: Aulos, Antik Yunan’da yaygın olarak kullanılan üflemeli bir çalgıdır. Genellikle dini törenlerde ve festivallerde çalınırdı.

#13. Aşağıdakilerden hangisi müzikte ortak özellikleri ifade eden gruplamaya dair bir terimdir?

Cevap: E) Tür

Açıklama: Tür, müzikte ortak özellikleri ifade eden bir gruplama terimidir. Müzik türleri, benzer stil, form ve içerik özelliklerine sahip eserleri bir araya getirir.

#14. Aşağıdakilerden hangisi müziğin ana malzemesidir?

Cevap: E) Ses

Açıklama: Müzik, sesin belirli bir düzene göre kullanılmasıyla oluşur. Ses, müziğin temel yapı taşıdır ve olmadan müzik yapılamaz.

#15. Aşağıdakilerden hangisi üslûp kelimesinin diğer karşılıklarından biridir?

Cevap: A) Biçem

Açıklama: Üslûp, bir sanat eserinin veya sanatçının kendine özgü anlatım tarzını ifade eder. Biçem kelimesi, üslûp ile aynı anlama gelir ve belirli bir sanatçıya veya döneme özgü anlatım tarzını belirtir.

#16. Aşağıdakilerden hangisi müziksel sınıflama "Aile: Uluslararası müzikler, Cins: Popüler müzikler, Alt Tür: Hard Rock müzik" olduğunda "Tür" olur?

Cevap: C) Rock müzik

Açıklama: Müziksel sınıflamada “Aile: Uluslararası müzikler, Cins: Popüler müzikler” olarak belirlendiğinde, “Alt Tür: Hard Rock müzik” türü, Rock müzik türü altında sınıflandırılır. Rock müzik, geniş bir müzik türü olup, birçok alt türü barındırır.

#17. Aşağıdaki Zaman İşaretlerinden hangisi doğru yazılmamıştır?

Cevap: E) 8/9

Açıklama: 8/9 zaman işareti müzikte kullanılmaz. Genellikle kullanılan zaman işaretleri arasında 4/4, 2/4, 6/8 ve 3/4 bulunur.

#18. Aşağıdakilerden hangisi bir müzik eserindeki ezgisel veya armonik katmanları ifade eder?

Cevap: C) Doku

Açıklama: Doku, bir müzik eserinde kullanılan ezgisel ve armonik katmanları ifade eder. Müzikte doku, parçanın yoğunluğu ve farklı seslerin birbirine nasıl karıştığını belirler.

#19. “Müzik notalarda değil, aralarındaki sessizliktedir” sözünü söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: E) Wolfgang Amadeus Mozart

Açıklama: Mozart, müziğin sadece notalardan değil, aynı zamanda notalar arasındaki sessizlikten de oluştuğunu ifade etmiştir. Bu sessizlikler, müziğe derinlik ve anlam kazandırır.

#20. Aşağıdakilerden hangisi bir çalgıya ya da insana piyanoda armoniyle eşlik edilmesine dayalı dokudur?

Cevap: E) Homofoni

Açıklama: Homofoni, bir ana melodiye armonik eşlik edilmesiyle oluşan dokudur. Bu tür doku, piyanoda bir çalgıya ya da insana eşlik ederken kullanılır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans 3. Sınıf
Çocuk ve Müzik 2023-2024 Vize Soruları
Dönem: Bahar Dönemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans 3. Sınıf
Çocuk ve Müzik 2023-2024 Vize Soruları
Dönem: Bahar Dönemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Çocuk ve Müzik 2023-2024 Vize Soruları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans 3. Sınıf
Çocuk ve Müzik 2023-2024 Vize Soruları
Dönem: Bahar Dönemi

Çocuk ve Müzik: Müzikal Gelişim ve Eğitimin Önemi

Müzik, çocuk gelişiminde kritik bir rol oynar ve çeşitli bilişsel, duygusal ve sosyal faydalar sunar. Müzik eğitimi, çocukların yaratıcı düşünme, problem çözme ve işbirliği gibi becerilerini geliştirir. İşte müziğin çocuk gelişimindeki bazı temel yönleri ve bu alandaki araştırma soruları:

Müziğin Ana Malzemesi:

Müzik, sesin belirli bir düzene göre kullanılmasıyla oluşur. Ses, müziğin temel yapı taşıdır ve olmadan müzik yapılamaz. Müzikal eğitimde sesin doğru kullanımı, çocukların müziği anlamalarını ve performanslarını geliştirir.

Tarihi Müzik Notasyonu:

Dünyadaki en eski müzik notasyonu, Sümerler’e ait olan ve Nippur’da bulunan bir tablet üzerinde keşfedilmiştir. Bu tablet, müzik notalarının yazıldığı bilinen en eski örnektir. Tarihi notasyonlar, müziğin evrimini ve kültürel etkilerini anlamamıza yardımcı olur.

Popüler ve Halk Müziği:

Halk müziği, genellikle toplumların kültürel ve sosyal yapısını yansıtır ve zamanla popüler müzik türlerine dönüşebilir. Örneğin, Blues, Afrika kökenli Amerikalılar tarafından geliştirilen bir halk müziği türüdür ve zamanla caz, rock gibi birçok müzik türünün temelini oluşturmuştur.

Müzikal Notasyon ve Görselleştirme:

Nota, müzikteki sesleri görsel olarak temsil eden işarettir. Notalar, müziğin nasıl çalınacağını veya söyleneceğini belirler ve müzisyenlerin aynı eseri aynı şekilde icra etmelerini sağlar. Bu, müziğin evrensel bir dil olarak kabul edilmesini sağlar.

Müzikal Üslup ve Doku:

Üslûp, bir sanat eserinin veya sanatçının kendine özgü anlatım tarzını ifade eder. Biçem kelimesi, üslûp ile aynı anlama gelir ve belirli bir sanatçıya veya döneme özgü anlatım tarzını belirtir. Doku ise, bir müzik eserinde kullanılan ezgisel ve armonik katmanları ifade eder.

Porte Anahtarları:

Sol anahtarı, müzik notalarında sol notasının yerini belirten ve en yaygın kullanılan porte anahtarlarından biridir. Bu anahtar, genellikle yüksek sesli enstrümanlar ve vokal müzikte kullanılır. Porte anahtarları, müzikal notaların doğru okunmasını sağlar.

Müziksel Sınıflama ve Formlar:

Müziksel sınıflamada “Aile: Uluslararası müzikler, Cins: Popüler müzikler, Alt Tür: Hard Rock müzik” türü, Rock müzik türü altında sınıflandırılır. Rock müzik, geniş bir müzik türü olup, birçok alt türü barındırır. Şarkı formlarının genişlemesi ise şarkının yapısını daha karmaşık hale getirir.

Türk Müzik Terimleri:

“Mûsikî”, Türkiye’de Osmanlı döneminden kalma bir terim olup, “müzik” anlamında kullanılır. Türk müziği, zengin bir tarih ve kültürel mirasa sahiptir.

Müzikal Dokular ve Antik Çalgılar:

Homofoni, bir ana melodiye armonik eşlik edilmesiyle oluşan dokudur. Antik Yunan’da yaygın olarak kullanılan üflemeli bir çalgı olan Aulos, müziğin tarihsel gelişimini anlamamıza yardımcı olur.

Monofoni ve Müzikal Sessizlikler:

Monofoni, tek seslilik anlamına gelir ve müziğin sadece bir melodi hattı ile icra edilmesini ifade eder. Mozart’ın söylediği gibi, müziğin sadece notalardan değil, aynı zamanda notalar arasındaki sessizlikten de oluştuğunu bilmek, müziğe derinlik ve anlam kazandırır.

Zaman İşaretleri ve Müzik Belleği:

8/9 zaman işareti müzikte kullanılmaz. Genellikle kullanılan zaman işaretleri arasında 4/4, 2/4, 6/8 ve 3/4 bulunur. Hipokampus, insan beyninde müzik belleğinin önemli bir bölümünü oluşturur ve uzun süreli müzik hafızasının depolanmasında kritik rol oynar.

Müzik Notları ve Vuruş Süreleri:

İkilik nota, 2 vuruş süresine sahiptir. 8 vuruş süresi, birlik notaya aittir. Müzikte notaların doğru süresi ve vuruşu, eserin ritmini ve temposunu belirler.

Müzik Türleri ve Formlar:

Tür, müzikte ortak özellikleri ifade eden bir gruplama terimidir. Müzik türleri, benzer stil, form ve içerik özelliklerine sahip eserleri bir araya getirir. Müzikal, bölümlü bir müzik formu değildir. Müzikal, dramatik bir yapı içeren ve genellikle sahne performanslarıyla sunulan bir müzik türüdür.

Bu makale, müziğin çocuk gelişimindeki önemini ve müzik eğitiminin çocuklar üzerindeki etkilerini vurgulamaktadır. Müzik, sadece bir sanat formu değil, aynı zamanda çocukların tüm yönleriyle gelişmelerini destekleyen bir eğitim aracıdır.

Çocuk ve Müzik 2023-2024 Vize Soruları

Çocuk ve Müzik 2023-2024 Vize Soruları

Çocuk ve Müzik 2023-2024 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi müziğin ana malzemesidir?

A) Ezgi
B) Ritim
C) Titreşim
D) Armoni
E) Ses

Cevap: E) Ses

Açıklama: Müzik, sesin belirli bir düzene göre kullanılmasıyla oluşur. Ses, müziğin temel yapı taşıdır ve olmadan müzik yapılamaz.

2. Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki en eski müzik eseri notasyonunun bulunduğu yerdir?

A) Divje Babe Mağarası
B) Helenistik Tralleis
C) Antik Roma
D) Nippur
E) Antik Yunanistan

Cevap: D) Nippur

Açıklama: Dünyadaki en eski müzik notasyonu, Sümerler’e ait olan ve Nippur’da bulunan bir tablet üzerinde keşfedilmiştir. Bu tablet, müzik notalarının yazıldığı bilinen en eski örnektir.

3. Aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda “popüler müzik” olarak da sınıflanmıştır?

A) Jazz müzik
B) Halk müziği
C) Sanat müziği
D) Rap müzik
E) Klasik müzik

Cevap: B) Halk müziği

Açıklama:

4. Aşağıdakilerden hangisi ‘halk müziği’ kökenli bir ‘popüler müzik’ türüdür?

A) Operet
B) Türk Sanat Müziği
C) Hip Hop
D) Rock
E) Blues

Cevap: E) Blues

Açıklama: Blues, Afrika kökenli Amerikalılar tarafından geliştirilen bir halk müziği türüdür. Zamanla popüler müzik türlerinden biri haline gelmiştir ve caz, rock gibi birçok müzik türünün temelini oluşturur.

5. Aşağıdakilerden hangisi müzikteki sesleri görsel olarak temsil eden işaretin adıdır?

A) Röpriz
B) Senyö
C) Bemol
D) Nota
E) Porte

Cevap: D) Nota

Açıklama: Nota, müzikteki sesleri görsel olarak temsil eden işarettir. Notalar, müziğin nasıl çalınacağını veya söyleneceğini belirler ve müzisyenlerin aynı eseri aynı şekilde icra etmelerini sağlar.

6. Aşağıdakilerden hangisi üslûp kelimesinin diğer karşılıklarından biridir?

A) Biçem
B) İfade
C) Tür
D) Yapı
E) Form

Cevap: A) Biçem

Açıklama: Üslûp, bir sanat eserinin veya sanatçının kendine özgü anlatım tarzını ifade eder. Biçem kelimesi, üslûp ile aynı anlama gelir ve belirli bir sanatçıya veya döneme özgü anlatım tarzını belirtir.

7. Aşağıdakilerden hangisi bir müzik eserindeki ezgisel veya armonik katmanları ifade eder?

A) Armoni
B) Tartım
C) Doku
D) Tempo
E) Ritim

Cevap: C) Doku

Açıklama: Doku, bir müzik eserinde kullanılan ezgisel ve armonik katmanları ifade eder. Müzikte doku, parçanın yoğunluğu ve farklı seslerin birbirine nasıl karıştığını belirler.

8. Aşağıdakilerden hangisi müzikte kullanılan porte anahtarlarından biridir?

A) Mi Anahtarı
B) Sol Anahtarı
C) Si Anahtarı
D) La Anahtarı
E) Re Anahtarı

Cevap: B) Sol Anahtarı

Açıklama: Sol anahtarı, müzik notalarında sol notasının yerini belirten ve en yaygın kullanılan porte anahtarlarından biridir. Bu anahtar, genellikle yüksek sesli enstrümanlar ve vokal müzikte kullanılır.

9. Aşağıdakilerden hangisi müziksel sınıflama “Aile: Uluslararası müzikler, Cins: Popüler müzikler, Alt Tür: Hard Rock müzik” olduğunda “Tür” olur?

A) Punk müzik
B) Klasik müzik
C) Rock müzik
D) Metal müzik
E) Jazz müzik

Cevap: C) Rock müzik

Açıklama: Müziksel sınıflamada “Aile: Uluslararası müzikler, Cins: Popüler müzikler” olarak belirlendiğinde, “Alt Tür: Hard Rock müzik” türü, Rock müzik türü altında sınıflandırılır. Rock müzik, geniş bir müzik türü olup, birçok alt türü barındırır.

10. Aşağıdakilerden hangisi bir bölümlü bir şarkı formunun genişlemesini ifade eder?

A) ABABA
B) AAAA
C) AABABA
D) AABBCCDD
E) ABC

Cevap: B) AAAA

Açıklama:

Çocuk Ve Müzik

11. Aşağıdakilerden hangisi Türkçe’deki “müzik” teriminin Türkiye’de kullanılan diğer halidir?

A) Musique
B) Musik
C) Mousikē
D) Mûsikî
E) Musica

Cevap: D) Mûsikî

Açıklama: “Mûsikî”, Türkiye’de Osmanlı döneminden kalma bir terim olup, “müzik” anlamında kullanılır.

12. Aşağıdakilerden hangisi bir çalgıya ya da insana piyanoda armoniyle eşlik edilmesine dayalı dokudur?

A) Heterofoni
B) Polifoni
C) Holofoni
D) Monofoni
E) Homofoni

Cevap: E) Homofoni

Açıklama: Homofoni, bir ana melodiye armonik eşlik edilmesiyle oluşan dokudur. Bu tür doku, piyanoda bir çalgıya ya da insana eşlik ederken kullanılır.

13. Aşağıdakilerden hangisi Antik Yunan’daki üflemeli çalgılardan biridir?

A) Cornu
B) Aulos
C) Bucina
D) Lituus
E) Hydraulis

Cevap: B) Aulos

Açıklama: Aulos, Antik Yunan’da yaygın olarak kullanılan üflemeli bir çalgıdır. Genellikle dini törenlerde ve festivallerde çalınırdı.

14. Aşağıdakilerden hangisi “monofoni” teriminin karşılığıdır?

A) Teksesli
B) Eşsesli
C) Ayrı Sesli
D) İki Sesli
E) Çoksesli

Cevap: A) Teksesli

Açıklama: Monofoni, tek seslilik anlamına gelir. Bu terim, müzikte tek bir melodi hattının olduğu ve harmonik eşlik bulunmadığı anlamını taşır.

15. “Müzik notalarda değil, aralarındaki sessizliktedir” sözünü söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ludwig van Beethoven
B) Michael Jackson
C) Leo Tolstoy
D) Napoléon Bonaparte
E) Wolfgang Amadeus Mozart

Cevap: E) Wolfgang Amadeus Mozart

Açıklama: Mozart, müziğin sadece notalardan değil, aynı zamanda notalar arasındaki sessizlikten de oluştuğunu ifade etmiştir. Bu sessizlikler, müziğe derinlik ve anlam kazandırır.

16. Aşağıdaki Zaman İşaretlerinden hangisi doğru yazılmamıştır?

A) 4/4
B) 2/4
C) 6/8
D) 3/4
E) 8/9

Cevap: E) 8/9

Açıklama: 8/9 zaman işareti müzikte kullanılmaz. Genellikle kullanılan zaman işaretleri arasında 4/4, 2/4, 6/8 ve 3/4 bulunur.

17. Aşağıdakilerden hangisi insan beynindeki “müzik belleği”nin adıdır?

A) Duyusal Korteks
B) Motor Korteks
C) Serebellum
D) İşitme Korteksi
E) Hipokampus

Cevap: E) Hipokampus

Açıklama: Hipokampus, insan beyninde müzik belleğinin önemli bir bölümünü oluşturur. Bu bölge, uzun süreli müzik hafızasının depolanmasında kritik rol oynar.

18. Aşağıdakilerden hangi nota adı ve süresi (vuruşu) birbiriyle eşleşmemektedir?

A) Onaltılık Nota=1/4 Vuruş
B) Birlik Nota=4 Vuruş
C) Sekizlik Nota=1/2 Vuruş
D) İkilik Nota=8 Vuruş
E) Dörtlük Nota=1 Vuruş

Cevap: D) İkilik Nota=8 Vuruş

Açıklama: İkilik nota, 2 vuruş süresine sahiptir. 8 vuruş süresi, birlik notaya aittir.

19. Aşağıdakilerden hangisi müzikte ortak özellikleri ifade eden gruplamaya dair bir terimdir?

A) Üslûp
B) Hiyerarşi
C) Form
D) Taksonomi
E) Tür

Cevap: E) Tür

Açıklama: Tür, müzikte ortak özellikleri ifade eden bir gruplama terimidir. Müzik türleri, benzer stil, form ve içerik özelliklerine sahip eserleri bir araya getirir.

20. Aşağıdakilerden hangisi “bölümlü” bir müzik formu değildir?

A) Müzikal
B) Sonat
C) Senfoni
D) Konçerto
E) Suit

Cevap: A) Müzikal

Açıklama: Müzikal, bölümlü bir müzik formu değildir. Müzikal, dramatik bir yapı içeren ve genellikle sahne performanslarıyla sunulan bir müzik türüdür. Diğer seçenekler ise bölümlü müzik formlarıdır.

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min telegram çocuk gelişimi

Çocuk ve Müzik 2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!