auzefÇocuk GelişimiErken Çocuklukta Fen ve Matematik

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi 2023-2024 Vize Soruları

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi 2023-2024 Vize Soruları

#1. Erken çocukluk matematiğinde öncelikle ele alınan iki temel aritmetik işlem hangileridir?

Cevap: C) Toplama ve çıkarma

Açıklama: Erken çocukluk matematiğinde, toplama ve çıkarma temel aritmetik işlemler olarak ele alınır. Bu işlemler, çocukların sayısal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

#2. Nesneleri gruplandırma bağlamında aşağıdakilerden hangisi ikili gruplandırma örneğidir?

Cevap: B) Silgili ve silgisiz diye kalemleri ayırmak

Açıklama: İkili gruplandırma, nesneleri iki kategoriye ayırmayı ifade eder. Örneğin, kalemleri silgili ve silgisiz olarak ayırmak, ikili gruplandırmanın bir örneğidir.

#3. Öğretmen, öğrencilere toplama işlemini öğretirken, Piaget'in "tersine çevrilebilirlik" kavramını nasıl kullanabilir?

Cevap: E) Toplama işlemini geriye doğru çıkarma işlemiyle ilişkilendirerek

Açıklama: Piaget’in “tersine çevrilebilirlik” kavramı, çocukların bir işlemin tersini yaparak aynı sonuca ulaşabileceklerini anlamalarını sağlar. Öğretmen, toplama işlemini çıkarma işlemiyle ilişkilendirerek bu kavramı öğretebilir.

#4. Çocukların doğayı anlamalarına ve takdir etmelerine geometri nasıl uygulanabilir?

Cevap: E) Doğal yapılar içinde geometrik şekilleri tanımlamak

Açıklama: Çocukların doğayı anlamalarına ve takdir etmelerine yardımcı olmak için, doğal yapılar içinde geometrik şekilleri tanımlamak etkili bir yöntemdir. Bu, çocukların çevrelerindeki şekilleri fark etmelerini ve geometrik kavramları anlamalarını sağlar.

#5. Çocukların saymada öğrendiği ilk ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: E) Sabit sıra ile sayma

Açıklama: Çocuklar saymayı öğrenirken ilk olarak sabit bir sıra ile saymayı öğrenirler. Bu, sayıların belirli bir sırayla tekrarlanmasını ve her seferinde aynı sıranın izlenmesini içerir.

#6. Okul öncesi dönemde matematiksel kavramları öğretirken, öğretmenlerin kullandığı matematiksel araçların (tangram seti, sayma pulları vb.) çocukların öğrenimine katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: D) Soyut kavramların somutlaştırılmasına yardımcı olur.

Açıklama: Matematiksel araçlar, çocukların soyut kavramları somutlaştırmasına yardımcı olur. Bu araçlar, matematiksel işlemlerin ve kavramların daha iyi anlaşılmasını sağlar.

#7. Okul öncesi dönemdeki matematik eğitiminin çocuklara sağladığı faydaları aşağıdakilerden hangisi en doğru olarak özetler?

Cevap: A) Gelecekteki matematik ve okuma başarısının temelini atmak

Açıklama: Okul öncesi dönemdeki matematik eğitimi, çocukların gelecekteki matematik ve okuma başarılarının temelini atar. Erken dönemde kazanılan bu beceriler, çocukların akademik yaşamları boyunca onlara yardımcı olur.

#8. Çocuklar saymayı öğrenirken yaygın olarak hangi tür hata yapılır?

Cevap: C) Bazı sayıları atlama

Açıklama: Çocuklar saymayı öğrenirken sıkça bazı sayıları atlama hatası yaparlar. Bu durum, sayma sırasının tam olarak öğrenilmemesinden kaynaklanır ve pratik yaparak düzeltilebilir.

#9. Çocukların şipşak sayma becerisini pratik yapmalarına ve anlamalarına en iyi yardımcı olan etkinlik hangisidir?

Cevap: D) Kısa bir süre için bir grup nesne göstermek ve kaç tane olduğunu sormak

Açıklama: Şipşak sayma becerisini geliştirmek için, çocuklara kısa bir süre için bir grup nesne göstermek ve kaç tane olduğunu sormak etkili bir yöntemdir. Bu, çocukların hızlı bir şekilde sayıları tanıma ve anlama becerilerini geliştirir.

#10. Temel şekiller arasında daireye özgü olan özellik hangisidir?

Cevap: E) Merkezden eşit uzaklıkta olması

Açıklama: Daire, merkezden eşit uzaklıkta olan noktaların oluşturduğu bir şekildir. Bu, dairenin en belirgin ve benzersiz özelliğidir.

#11. Okul öncesi çocuklar için nesneler arasındaki çeşitliliği anlamayı en iyi kolaylaştıracak gruplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: B) Çok kriterli gruplama (örneğin, şekil, boyut, renk)

Açıklama: Çocukların nesneler arasındaki çeşitliliği anlamalarını en iyi kolaylaştıracak yöntem, çok kriterli gruplama yapmaktır. Bu yöntem, çocukların nesneleri şekil, boyut, renk gibi çeşitli özelliklere göre sınıflandırmalarını sağlar.

#12. Genişleyen bir örüntünün kuralını belirlemekte anahtar unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: E) Her adımdaki nesne artışı

Açıklama: Genişleyen bir örüntünün kuralını belirlemek için her adımdaki nesne artışına dikkat edilmelidir. Bu artış, örüntünün nasıl devam edeceğini belirler ve çocukların örüntüleri anlamasına yardımcı olur.

#13. Bir çocuğun aritmetikte sayı ilişkilerini anlama düzeyini en iyi değerlendiren etkinlik hangisidir?

Cevap: E) Belirli bir sayıya toplam olarak ulaşan iki sayı bulma

Açıklama: Bir çocuğun sayı ilişkilerini anlama düzeyini en iyi değerlendiren etkinlik, belirli bir sayıya toplam olarak ulaşan iki sayıyı bulma etkinliğidir. Bu etkinlik, çocuğun sayıların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu anlamasını sağlar.

#14. Sayı korunumu hakkındaki yanlış anlamalar çocuklarda nasıl giderilebilir?

Cevap: B) Miktarın düzenlemeye rağmen aynı kaldığını gösteren etkinliklerle

Açıklama: Sayı korunumu kavramını anlamak için, miktarın düzenlemeye rağmen aynı kaldığını gösteren etkinlikler yapmak çocuklar için etkilidir. Bu, çocukların sayıların sabit kaldığını anlamalarını sağlar.

#15. Öğretmenler, sınıfta sayı duyusunun gelişimini nasıl kolaylaştırabilir?

Cevap: D) Sayıları içeren etkileşimli ve bağlamsal etkinlikler yaparak

Açıklama: Öğretmenler, sayı duyusunun gelişimini kolaylaştırmak için sayıları içeren etkileşimli ve bağlamsal etkinlikler düzenleyebilirler. Bu etkinlikler, çocukların sayılarla ilgili kavramları anlamalarını ve günlük yaşantılarında uygulamalarını sağlar.

#16. Çocukların toplama ve çıkarma problemlerini çözme yeteneklerini etkin bir şekilde geliştiren strateji hangisidir?

Cevap: D) Bloklar gibi manipülatifleri kullanmak

Açıklama: Bloklar gibi manipülatifler kullanarak çocukların toplama ve çıkarma problemlerini çözme yeteneklerini geliştirmek, somut materyallerle çalışarak matematiksel kavramları daha iyi anlamalarını sağlar.

#17. Erken çocukluk matematiğinde ezbere saymayı eşleştirerek saymadan ayıran aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: E) Ezbere sayma, sayıların sırasını, eşleştirerek sayma miktarı anlamayı içerir.

Açıklama: Ezbere sayma, sayıların sırasını içerirken, eşleştirerek sayma miktarı anlamayı içerir. Bu, çocukların sayıları anlamalarına ve sayma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

#18. Tüm eşkenar dörtgenler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: C) Kenarlar eş ama açılar çoğunlukla dik değildir.

Açıklama: Eşkenar dörtgenlerde tüm kenarlar eşit olmasına rağmen, açılar genellikle dik açı değildir. Bu şekiller, belirli bir düzen içinde olmakla birlikte, dörtgenler arasında çeşitli açılara sahip olabilir.

#19. Eş kenarları ve eş açıları olan şekil hangisidir?

Cevap: D) Kare

Açıklama: Kare, eş kenarları ve eş açıları olan bir şekildir. Tüm kenarları ve açıları eşittir, bu da kareyi benzersiz kılar.

#20. Aşağıdaki etkinliklerden hangisi çocuklara aritmetik kullanarak eşit paylaşım kavramını öğretmek için en uygundur?

Cevap: D) Nesneleri eşit gruplara ayırma

Açıklama: Çocuklara aritmetik kullanarak eşit paylaşım kavramını öğretmek için, nesneleri eşit gruplara ayırma etkinliği en uygun yöntemdir. Bu etkinlik, çocukların eşitlik ve adalet kavramlarını anlamalarına yardımcı olur.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 2. Sınıf
Ders : Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi
Dönem : Bahar Dönemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 2. Sınıf
Ders : Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi
Dönem : Bahar Dönemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi 2023-2024 Vize Soruları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 2. Sınıf
Ders : Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi
Dönem : Bahar Dönemi

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi: Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar

Erken çocukluk dönemi, bireylerin temel bilişsel ve matematiksel becerilerini geliştirdikleri kritik bir dönemdir. Bu dönemde çocuklar, sayma, gruplama, örüntü oluşturma ve aritmetik işlemler gibi temel matematik kavramlarını öğrenirler. İşte bu kavramların bazıları ve erken çocukluk eğitimindeki önemi:

Sayma İlkeleri:

Çocuklar, saymayı öğrenirken ilk olarak sabit bir sıra ile saymayı öğrenirler. Bu, sayıların belirli bir sırayla tekrarlanmasını ve her seferinde aynı sıranın izlenmesini içerir. Sabit sıra ile sayma, çocukların sayıların ardışık düzenini anlamalarına yardımcı olur.

Geometrik Şekiller:

Eşkenar dörtgenler gibi geometrik şekillerin özelliklerini anlamak, çocukların matematiksel düşünme becerilerini geliştirir. Eşkenar dörtgenlerde tüm kenarlar eşit olmasına rağmen, açılar genellikle dik açı değildir. Bu tür farklılıklar, çocukların şekillerin özelliklerini daha derinlemesine kavramalarına yardımcı olur.

Gruplama ve Sınıflandırma:

Çocukların nesneler arasındaki çeşitliliği anlamalarını kolaylaştırmak için, çok kriterli gruplama yapmaları teşvik edilmelidir. Bu, nesneleri şekil, boyut, renk gibi çeşitli özelliklere göre sınıflandırmayı içerir. Çok kriterli gruplama, çocukların analitik düşünme becerilerini geliştirir.

Piaget’in Tersine Çevrilebilirlik Kavramı:

Piaget’in “tersine çevrilebilirlik” kavramı, çocukların bir işlemin tersini yaparak aynı sonuca ulaşabileceklerini anlamalarını sağlar. Örneğin, toplama işlemini çıkarma işlemiyle ilişkilendirmek, çocukların bu kavramı anlamalarına yardımcı olur.

Sayma Hataları:

Çocuklar saymayı öğrenirken sıkça bazı sayıları atlama hatası yaparlar. Bu durum, sayma sırasının tam olarak öğrenilmemesinden kaynaklanır ve pratik yaparak düzeltilebilir. Bu tür hatalar, öğretmenler tarafından gözlemlenmeli ve düzeltilmelidir.

Aritmetik ve Sayı İlişkileri:

Çocukların aritmetikte sayı ilişkilerini anlama düzeyini değerlendirmek için belirli bir sayıya toplam olarak ulaşan iki sayıyı bulma etkinlikleri yapılabilir. Bu tür etkinlikler, çocukların sayıların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu anlamalarını sağlar.

Manipülatif Kullanımı:

Bloklar gibi manipülatifler kullanarak çocukların toplama ve çıkarma problemlerini çözme yeteneklerini geliştirmek, somut materyallerle çalışarak matematiksel kavramları daha iyi anlamalarını sağlar. Bu, çocukların aktif öğrenme süreçlerine katılmalarını teşvik eder.

Geometri ve Doğa:

Çocukların doğayı anlamalarına ve takdir etmelerine yardımcı olmak için, doğal yapılar içinde geometrik şekilleri tanımlamak etkili bir yöntemdir. Bu, çocukların çevrelerindeki şekilleri fark etmelerini ve geometrik kavramları anlamalarını sağlar.

Sayı Duyusu Gelişimi:

Öğretmenler, sayı duyusunun gelişimini kolaylaştırmak için sayıları içeren etkileşimli ve bağlamsal etkinlikler düzenleyebilirler. Bu etkinlikler, çocukların sayılarla ilgili kavramları anlamalarını ve günlük yaşantılarında uygulamalarını sağlar.

Matematiksel Araçlar:

Matematiksel araçlar, çocukların soyut kavramları somutlaştırmasına yardımcı olur. Tangram seti, sayma pulları gibi araçlar, matematiksel işlemlerin ve kavramların daha iyi anlaşılmasını sağlar.

Erken çocukluk döneminde matematik ve fen eğitimi, çocukların temel bilişsel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve gelecekteki akademik başarılarının temelini atar. Bu süreçte, öğretmenlerin ve ebeveynlerin rolü büyük önem taşır. Çocukların öğrenme süreçlerine aktif katılımı ve çeşitli etkinliklerle desteklenmeleri, onların matematik ve fen bilimlerine olan ilgilerini artırır ve başarılarını pekiştirir.

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi 2023-2024 Vize Soruları

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi 2023-2024 Vize Soruları

1. Çocukların saymada öğrendiği ilk ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gruplar halinde sayma
B) Soyut sayma
C) Geriye doğru sayma
D) Sayı sembollerini anlama
E) Sabit sıra ile sayma

Cevap: E) Sabit sıra ile sayma

Açıklama: Çocuklar saymayı öğrenirken ilk olarak sabit bir sıra ile saymayı öğrenirler. Bu, sayıların belirli bir sırayla tekrarlanmasını ve her seferinde aynı sıranın izlenmesini içerir.

2. Tüm eşkenar dörtgenler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sadece bir çift paralel kenara sahiptir.
B) Sadece karşı kenarlar eşit olmalıdır.
C) Kenarlar eş ama açılar çoğunlukla dik değildir.
D) Kenarlar eş ve açılar dik açı olmalıdır.
E) Tüm açılar eşittir ama kenarlar değildir.

Cevap: C) Kenarlar eş ama açılar çoğunlukla dik değildir.

Açıklama: Eşkenar dörtgenlerde tüm kenarlar eşit olmasına rağmen, açılar genellikle dik açı değildir. Bu şekiller, belirli bir düzen içinde olmakla birlikte, dörtgenler arasında çeşitli açılara sahip olabilir.

3. Okul öncesi çocuklar için nesneler arasındaki çeşitliliği anlamayı en iyi kolaylaştıracak gruplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özel bir kriter olmadan rastgele gruplama
B) Çok kriterli gruplama (örneğin, şekil, boyut, renk)
C) Tek bir özelliğe göre gruplama (örneğin, renk)
D) Nesnenin kullanımına göre gruplama
E) Oyuncakların üreticisine göre gruplama

Cevap: B) Çok kriterli gruplama (örneğin, şekil, boyut, renk)

Açıklama: Çocukların nesneler arasındaki çeşitliliği anlamalarını en iyi kolaylaştıracak yöntem, çok kriterli gruplama yapmaktır. Bu yöntem, çocukların nesneleri şekil, boyut, renk gibi çeşitli özelliklere göre sınıflandırmalarını sağlar.

4. Öğretmen, öğrencilere toplama işlemini öğretirken, Piaget’in “tersine çevrilebilirlik” kavramını nasıl kullanabilir?

A) Problemlerde yalnızca çift sayıları kullanarak
B) Öğrencilere sadece matematiksel semboller sunarak
C) Öğrencilerin her zaman aynı yöntemi kullanmalarını sağlayarak
D) Anlamalarını sağlama için sadece teorik bilgi vererek
E) Toplama işlemini geriye doğru çıkarma işlemiyle ilişkilendirerek

Cevap: E) Toplama işlemini geriye doğru çıkarma işlemiyle ilişkilendirerek

Açıklama: Piaget’in “tersine çevrilebilirlik” kavramı, çocukların bir işlemin tersini yaparak aynı sonuca ulaşabileceklerini anlamalarını sağlar. Öğretmen, toplama işlemini çıkarma işlemiyle ilişkilendirerek bu kavramı öğretebilir.

5. Çocuklar saymayı öğrenirken yaygın olarak hangi tür hata yapılır?

A) Sayıları tekrarlama
B) Ters sırayla sayma
C) Bazı sayıları atlama
D) Sayı adlarını ve sembollerini karıştırma
E) Sıfırı göz ardı etme

Cevap: C) Bazı sayıları atlama

Açıklama: Çocuklar saymayı öğrenirken sıkça bazı sayıları atlama hatası yaparlar. Bu durum, sayma sırasının tam olarak öğrenilmemesinden kaynaklanır ve pratik yaparak düzeltilebilir.

6. Bir çocuğun aritmetikte sayı ilişkilerini anlama düzeyini en iyi değerlendiren etkinlik hangisidir?

A) Görüş alanından gizlenmiş nesneleri sayma
B) Farklı renklerdeki nesneleri sayma
C) Saymak için bir sayı doğrusu kullanma
D) Nesneleri yeniden düzenleyip sayma
E) Belirli bir sayıya toplam olarak ulaşan iki sayı bulma

Cevap: E) Belirli bir sayıya toplam olarak ulaşan iki sayı bulma

Açıklama: Bir çocuğun sayı ilişkilerini anlama düzeyini en iyi değerlendiren etkinlik, belirli bir sayıya toplam olarak ulaşan iki sayıyı bulma etkinliğidir. Bu etkinlik, çocuğun sayıların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu anlamasını sağlar.

7. Çocukların toplama ve çıkarma problemlerini çözme yeteneklerini etkin bir şekilde geliştiren strateji hangisidir?

A) Sadece grup ortamında çözmek
B) Sadece ezberlemeye dayalı öğrenme
C) Teorik kavramlara odaklanmak
D) Bloklar gibi manipülatifleri kullanmak
E) Dijital araçlara bağlı kalmak

Cevap: D) Bloklar gibi manipülatifleri kullanmak

Açıklama: Bloklar gibi manipülatifler kullanarak çocukların toplama ve çıkarma problemlerini çözme yeteneklerini geliştirmek, somut materyallerle çalışarak matematiksel kavramları daha iyi anlamalarını sağlar.

8. Çocukların doğayı anlamalarına ve takdir etmelerine geometri nasıl uygulanabilir?

A) Sanatta doğal nesneleri kullanmak
B) Doğada bulunan bitkileri ve yaprakları saymak
C) Doğal nesneleri isimlendirmek
D) Doğa resimleri çizerek çizilen resimler hakkında konuşmak
E) Doğal yapılar içinde geometrik şekilleri tanımlamak

Cevap: E) Doğal yapılar içinde geometrik şekilleri tanımlamak

Açıklama: Çocukların doğayı anlamalarına ve takdir etmelerine yardımcı olmak için, doğal yapılar içinde geometrik şekilleri tanımlamak etkili bir yöntemdir. Bu, çocukların çevrelerindeki şekilleri fark etmelerini ve geometrik kavramları anlamalarını sağlar.

9. Öğretmenler, sınıfta sayı duyusunun gelişimini nasıl kolaylaştırabilir?

A) Aritmetik işlemlere yoğunlaşarak işlem yapma becerileri geliştirerek
B) Daha fazla sayı ismi ve sembolü öğreterek
C) Sayma üzerine tekrarlı alıştırmalar yaparak
D) Sayıları içeren etkileşimli ve bağlamsal etkinlikler yaparak
E) Sayı sembollerini tanıma hızına odaklanarak

Cevap: D) Sayıları içeren etkileşimli ve bağlamsal etkinlikler yaparak

Açıklama: Öğretmenler, sayı duyusunun gelişimini kolaylaştırmak için sayıları içeren etkileşimli ve bağlamsal etkinlikler düzenleyebilirler. Bu etkinlikler, çocukların sayılarla ilgili kavramları anlamalarını ve günlük yaşantılarında uygulamalarını sağlar.

10. Nesneleri gruplandırma bağlamında aşağıdakilerden hangisi ikili gruplandırma örneğidir?

A) Kitapları türlerine göre düzenlemek
B) Silgili ve silgisiz diye kalemleri ayırmak
C) Blokları renk ve boyuta göre ayırmak
D) Yaprakları renklerine göre kategorize etmek
E) Oyuncakları şekillerine göre gruplamak

Cevap: B) Silgili ve silgisiz diye kalemleri ayırmak

Açıklama: İkili gruplandırma, nesneleri iki kategoriye ayırmayı ifade eder. Örneğin, kalemleri silgili ve silgisiz olarak ayırmak, ikili gruplandırmanın bir örneğidir.

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi

11. Okul öncesi dönemde matematiksel kavramları öğretirken, öğretmenlerin kullandığı matematiksel araçların (tangram seti, sayma pulları vb.) çocukların öğrenimine katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Matematiksel işlemlerin daha hızlı yapılmasını sağlar.
B) Matematiksel terminolojiyi daha iyi anlamalarını sağlar.
C) Matematik derslerinde dikkat süresini artırır.
D) Soyut kavramların somutlaştırılmasına yardımcı olur.
E) Matematik derslerini daha eğlenceli hale getirir.

Cevap: D) Soyut kavramların somutlaştırılmasına yardımcı olur.

Açıklama: Matematiksel araçlar, çocukların soyut kavramları somutlaştırmasına yardımcı olur. Bu araçlar, matematiksel işlemlerin ve kavramların daha iyi anlaşılmasını sağlar.

12. Genişleyen bir örüntünün kuralını belirlemekte anahtar unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nesnelerin başlangıçtaki sayısı
B) Örüntünün renk şeması
C) Kullanılan nesnelerin şekli
D) Örüntünün genel uzunluğu
E) Her adımdaki nesne artışı

Cevap: E) Her adımdaki nesne artışı

Açıklama: Genişleyen bir örüntünün kuralını belirlemek için her adımdaki nesne artışına dikkat edilmelidir. Bu artış, örüntünün nasıl devam edeceğini belirler ve çocukların örüntüleri anlamasına yardımcı olur.

13. Eş kenarları ve eş açıları olan şekil hangisidir?

A) Dikdörtgen
B) Daire
C) Altıgen
D) Kare
E) Üçgen

Cevap: D) Kare

Açıklama: Kare, eş kenarları ve eş açıları olan bir şekildir. Tüm kenarları ve açıları eşittir, bu da kareyi benzersiz kılar.

14. Erken çocukluk matematiğinde ezbere saymayı eşleştirerek saymadan ayıran aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ezbere sayma geriye doğru saymayı, eşleştirerek sayma ileriye doğru saymayı içerir.
B) Ezbere sayma daha hızlıdır, eşleştirerek sayma daha yavaş ama daha doğrudur.
C) Ezbere sayma fiziksel nesneleri kullanır, eşleştirerek sayma soyuttur.
D) Ezbere sayma büyük sayılar için, eşleştirerek sayma küçük sayılar içindir.
E) Ezbere sayma, sayıların sırasını, eşleştirerek sayma miktarı anlamayı içerir.

Cevap: E) Ezbere sayma, sayıların sırasını, eşleştirerek sayma miktarı anlamayı içerir.

Açıklama: Ezbere sayma, sayıların sırasını içerirken, eşleştirerek sayma miktarı anlamayı içerir. Bu, çocukların sayıları anlamalarına ve sayma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

15. Okul öncesi dönemdeki matematik eğitiminin çocuklara sağladığı faydaları aşağıdakilerden hangisi en doğru olarak özetler?

A) Gelecekteki matematik ve okuma başarısının temelini atmak
B) Matematiksel sembollerin ezberlenmesi
C) Sayı saymayı öğretmek
D) Matematiksel becerilerin geliştirilmesi
E) Matematiksel oyunlarla vakit geçirmek

Cevap: A) Gelecekteki matematik ve okuma başarısının temelini atmak

Açıklama: Okul öncesi dönemdeki matematik eğitimi, çocukların gelecekteki matematik ve okuma başarılarının temelini atar. Erken dönemde kazanılan bu beceriler, çocukların akademik yaşamları boyunca onlara yardımcı olur.

16. Sayı korunumu hakkındaki yanlış anlamalar çocuklarda nasıl giderilebilir?

A) Sayıları ezberleme üzerine yoğunlaşarak bu beceriyi geliştirecek etkinliklerle
B) Miktarın düzenlemeye rağmen aynı kaldığını gösteren etkinliklerle
C) Daha fazla sayı ismi öğreterek etkinliklerle
D) Çocuklarda sayma hızını geliştirme potansiyeli olan etkinliklerle
E) Sayı sembolü tanıma üzerine odaklanarak ve bu beceriyi geliştirerek

Cevap: B) Miktarın düzenlemeye rağmen aynı kaldığını gösteren etkinliklerle

Açıklama: Sayı korunumu kavramını anlamak için, miktarın düzenlemeye rağmen aynı kaldığını gösteren etkinlikler yapmak çocuklar için etkilidir. Bu, çocukların sayıların sabit kaldığını anlamalarını sağlar.

17. Erken çocukluk matematiğinde öncelikle ele alınan iki temel aritmetik işlem hangileridir?

A) Çarpma ve bölme
B) Kare alma ve karekök
C) Toplama ve çıkarma
D) Üsler ve logaritmalar
E) Kesirler ve ondalıklar

Cevap: C) Toplama ve çıkarma

Açıklama: Erken çocukluk matematiğinde, toplama ve çıkarma temel aritmetik işlemler olarak ele alınır. Bu işlemler, çocukların sayısal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

18. Temel şekiller arasında daireye özgü olan özellik hangisidir?

A) Dört kenarının olması
B) Açıları olması
C) Bir çokgen olması
D) Paralel kenarları olması
E) Merkezden eşit uzaklıkta olması

Cevap: E) Merkezden eşit uzaklıkta olması

Açıklama: Daire, merkezden eşit uzaklıkta olan noktaların oluşturduğu bir şekildir. Bu, dairenin en belirgin ve benzersiz özelliğidir.

19. Çocukların şipşak sayma becerisini pratik yapmalarına ve anlamalarına en iyi yardımcı olan etkinlik hangisidir?

A) Çocukların sayı kartlarını nesne gruplarıyla eşleştirmelerini sağlamak
B) Miktarları belirlemek için sayı çizgileri kullanmak
C) Çocuklara nesneleri birer birer saymalarını söylemek
D) Kısa bir süre için bir grup nesne göstermek ve kaç tane olduğunu sormak
E) Çocuklara nesneleri sayısal sıraya göre düzenlemelerini istemek

Cevap: D) Kısa bir süre için bir grup nesne göstermek ve kaç tane olduğunu sormak

Açıklama: Şipşak sayma becerisini geliştirmek için, çocuklara kısa bir süre için bir grup nesne göstermek ve kaç tane olduğunu sormak etkili bir yöntemdir. Bu, çocukların hızlı bir şekilde sayıları tanıma ve anlama becerilerini geliştirir.

20. Aşağıdaki etkinliklerden hangisi çocuklara aritmetik kullanarak eşit paylaşım kavramını öğretmek için en uygundur?

A) Eşyaları bölmek için bir sayı doğrusu kullanma
B) Arkadaşlar arasında atıştırmalıkları eşit olarak paylaşma
C) Sayıları temsil etmek için parmakları kullanma
D) Nesneleri eşit gruplara ayırma
E) Farklı renklerdeki nesneleri sayma

Cevap: D) Nesneleri eşit gruplara ayırma

Açıklama: Çocuklara aritmetik kullanarak eşit paylaşım kavramını öğretmek için, nesneleri eşit gruplara ayırma etkinliği en uygun yöntemdir. Bu etkinlik, çocukların eşitlik ve adalet kavramlarını anlamalarına yardımcı olur.

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min telegram çocuk gelişimi

Çocuk ve Müzik 2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!