auzefÇocuk GelişimiOkul Öncesi Eğitim Programları

Okul Öncesi Eğitim Programları-2 2023-2024 Vize Soruları

Okul Öncesi Eğitim Programları-2 2023-2024 Vize Soruları

#1. MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programındaki “Dil iletişim amacıyla kullanır” kazanımı hangi dil becerisi ile ilgilidir?

Cevap: C) Konuşma

Açıklama: “Dil iletişim amacıyla kullanır” kazanımı, konuşma becerisi ile ilgilidir. Bu, çocukların dili etkili bir şekilde kullanarak iletişim kurmalarını ifade eder.

#2. MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı’nda en az hangi gelişim alanına ait kazanım yer almaktadır?

Cevap: B) Motor gelişim alanı

#3. Okul öncesi eğitim programında yapılan ölçme ve değerlendirmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap: E) Çocuklar farklı ölçme teknikleri kullandıkça ölçme okur yazarlığı geliştirirler.

Açıklama: Çocuklar, okul öncesi dönemde farklı ölçme teknikleri kullanarak ölçme okur yazarlığı geliştirmezler. Bu dönemde ölçme ve değerlendirme daha çok öğretmenler tarafından yapılır ve çocukların gelişimlerinin izlenmesi amacıyla kullanılır.

#4. “Sözcük dağarcığını geliştirir” kazanımının en çok ilişkili olduğu dil bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: B) Anlam bilgisi

Açıklama: “Sözcük dağarcığını geliştirir” kazanımı, anlam bilgisi ile ilgilidir. Anlam bilgisi, kelimelerin ve cümlelerin anlamlarını öğrenmeyi ve anlamlandırmayı içerir.

#5. “Güncellenen MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı gelişimsel bir program olup çocuğun tüm gelişim alanları ile ------- desteklemesini temel almaktadır.”

Cevap: A) öz bakım becerilerini

#6. Aşağıdakilerden hangisi MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan etkinlik çeşitlerinden biri değildir?

Cevap: C) Düşünme etkinliği

Açıklama: MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda düşünme etkinliği yer almaz. Programda fen, matematik, hareket ve oyun etkinlikleri gibi çeşitli etkinlik türleri bulunur.

#7. Türk Milli Eğitiminin amaçları aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?

Cevap: D) Hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler yetiştirmek

#8. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin amaçlarından biri değildir?

Cevap: C) Çocukların yabancı dil öğrenmelerini sağlamak

Açıklama: Okul öncesi eğitimin temel amaçlarından biri, çocukların yabancı dil öğrenmelerini sağlamak değildir. Temel amaçlar arasında çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini desteklemek, iyi alışkanlıklar kazandırmak ve Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak yer alır.

#9. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim sürecinde gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin amaçlarından değildir?

Cevap: E) Çocukları performans ve becerilerine göre gruplara ayırmak

Açıklama: Okul öncesi eğitimde ölçme ve değerlendirmenin amacı, çocukları performans ve becerilerine göre gruplara ayırmak değildir. Amaç, çocukların gelişimlerini izlemek ve ihtiyaçlarına uygun destek sağlamaktır.

#10. Aşağıdaki okul öncesi eğitim programlarından hangisinde uyarlamalara yer verilmiştir?

Cevap: E) 2013 okul öncesi eğitim programı

Açıklama: 2013 okul öncesi eğitim programında uyarlamalara yer verilmiştir. Bu program, çocukların bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak esnek bir yapı sunar.

#11. Okul öncesi eğitim programlarındaki planlama sürecine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: D) Planlama sürecinde çocukların merakları dikkate alınmalıdır.

Açıklama: Okul öncesi eğitim programlarında planlama sürecinde, çocukların merakları dikkate alınmalıdır. Bu, çocukların öğrenme sürecine aktif katılımını sağlar ve onların ilgilerini çeker.

#12. Aşağıdaki okul öncesi eğitim programlarından hangisinde, hedeflere hangi konularla ulaşılabileceğini gösteren belirtke tablosuna yer verilmiştir?

Cevap: D) 1994 anasınıfı programı

#13. Elverişsiz şartlar altında yaşayan çocukların dil ve erken okuryazarlık becerilerinde düşük puan almalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: D) Çevresel uyaran eksikliği

Açıklama: Elverişsiz şartlar altında yaşayan çocukların dil ve erken okuryazarlık becerilerinde düşük puan almalarının başlıca nedeni, çevresel uyaran eksikliğidir. Yetersiz çevresel uyaran, çocukların dil gelişimini olumsuz etkiler.

#14. “Çocuğun etkinliklere aktif katılması, eğitim ortamlarında yapacağı etkinlikleri ve oynayacağı materyalleri seçmesi için özgürlük tanınması gerekir” cümlesi programın hangi özelliğinin tanımıdır?

Cevap: A) Çocuk merkezlilik

Açıklama: Çocuk merkezlilik, çocuğun etkinliklere aktif katılması, eğitim ortamlarında yapacağı etkinlikleri ve oynayacağı materyalleri seçmesi için özgürlük tanınmasını ifade eder. Bu yaklaşım, çocukların ilgilerini ve ihtiyaçlarını merkeze alır.

#15. Aşağıdaki çalışmalardan hangisi okuma-yazmaya hazırlık becerilerinin kapsamına girmez?

Cevap: E) Duyarsızlık eğitimi çalışmaları

Açıklama: Duyarsızlık eğitimi çalışmaları, okuma-yazmaya hazırlık becerilerinin kapsamına girmez. Okuma-yazmaya hazırlık, görsel algı, temel kavramlar ve duyu eğitimi çalışmaları gibi faaliyetleri içerir.

#16. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda (36-72 ay) kullanılan “Gelişim Raporu” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: D) Gelişim Raporu yıl sonunda bir kez hazırlanır.

Açıklama: MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda, Gelişim Raporu yıl sonunda bir kez değil, düzenli aralıklarla hazırlanarak çocukların gelişimleri sürekli olarak izlenir ve değerlendirilir.

#17. MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan “Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar” kazanımı hangi gelişim alanına aittir?

Cevap: A) Motor gelişim

Açıklama: “Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar” kazanımı, motor gelişim alanına aittir. Bu kazanım, çocukların motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

#18. Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin/araçlarının çeşitli avantaj ve dezavantajları bulunur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi düzenlenmesi, depolanması ve erişilmesi bakımından dezavantajlı bir yönteme/araca örnek gösterilebilir?

Cevap: E) Portfolyo

Açıklama: Portfolyo, düzenlenmesi, depolanması ve erişilmesi bakımından dezavantajlı bir yöntemdir. Portfolyolar, çocukların çalışmalarını ve gelişimlerini uzun vadede takip etmek amacıyla kullanılır ancak bu süreç zaman alıcı ve karmaşık olabilir.

#19. MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programındaki “Sesleri ayırt eder” kazanımı hangi dil bileşenine aittir?

Cevap: C) Ses bilgisi

Açıklama: “Sesleri ayırt eder” kazanımı, ses bilgisi bileşenine aittir. Bu, çocukların farklı sesleri ayırt etmelerini ve dilin fonetik yapısını anlamalarını sağlar.

#20. Eğitimde ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin tarihçesi göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: A) 20. yüzyıldan sonra ölçme ve değerlendirme faaliyetleri tamamen öğretmen inisiyatifiyle gerçekleşmiştir.

Açıklama: 20. yüzyıldan sonra ölçme ve değerlendirme faaliyetleri tamamen öğretmen inisiyatifiyle değil, belirli standartlar ve yöntemler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 3. Sınıf
Ders : Okul Öncesi Eğitim Programları-2 2023-2024 Vize Soruları
Dönem : Bahar Dönemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 3. Sınıf
Ders : Okul Öncesi Eğitim Programları-2 2023-2024 Vize Soruları
Dönem : Bahar Dönemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Okul Öncesi Eğitim Programları-2 2023-2024 Vize Soruları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 3. Sınıf
Ders : Okul Öncesi Eğitim Programları-2 2023-2024 Vize Soruları
Dönem : Bahar Dönemi

Okul Öncesi Eğitim Programları-2 2023-2024 Vize Soruları

Okul Öncesi Eğitim Programları: Temel Kavramlar ve Uygulamalar

Okul öncesi eğitim programları, çocukların erken yaşta gelişimlerini desteklemek ve onları ilkokula hazırlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu programlar, çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve motor becerilerini geliştirmeyi hedefler. İşte okul öncesi eğitim programlarının bazı temel yönleri ve uygulamaları:

Gelişim Raporu:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda kullanılan Gelişim Raporu, çocukların gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla düzenli olarak hazırlanır. Bu rapor, Gelişim Gözlem Formu’ndaki bilgilere dayalı olarak hazırlanır ve çocuklarla ilgili gözlemler, analizler ve ailelere öneriler sunar. Ancak, Gelişim Raporu yıl sonunda bir kez değil, düzenli aralıklarla hazırlanarak çocukların gelişimleri sürekli olarak izlenir.

Etkinlik Çeşitleri:

MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda fen, matematik, hareket ve oyun etkinlikleri gibi çeşitli etkinlik türleri bulunur. Bu etkinlikler, çocukların farklı alanlarda beceriler geliştirmelerini sağlar. Örneğin, düşünme etkinliği programda yer almaz ancak diğer etkinlikler çocukların bilişsel gelişimini destekler.

Türk Milli Eğitiminin Amaçları:

Türk Milli Eğitiminin temel amacı, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar yetiştirmektir. Bu amaç, çocukların topluma karşı sorumluluk duyan bireyler olarak yetişmesini hedefler.

Ölçme ve Değerlendirme:

Eğitimde ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, belirli standartlar ve yöntemler çerçevesinde gerçekleştirilir. Ölçme ve değerlendirme sürekli ve sistemli şekilde gerçekleştirilen kanıt toplama işidir. Bu süreçte toplanan bilgiler, çocukların gelişimlerini izlemek ve eğitim sürecini yeniden düzenlemek amacıyla kullanılır.

Okul Öncesi Eğitimin Amaçları:

Okul öncesi eğitimin temel amaçlarından biri, çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini desteklemek ve iyi alışkanlıklar kazandırmaktır. Ayrıca, çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak da önemli bir hedeftir.

Çocuk Merkezlilik:

Okul öncesi eğitim programlarında çocuk merkezlilik yaklaşımı benimsenir. Bu yaklaşım, çocukların etkinliklere aktif katılımını ve eğitim ortamlarında yapacağı etkinlikleri ve oynayacağı materyalleri seçmesi için özgürlük tanınmasını ifade eder. Bu, çocukların ilgilerini ve ihtiyaçlarını merkeze alır.

Motor Gelişim:

MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan “Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar” kazanımı, motor gelişim alanına aittir. Bu kazanım, çocukların motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri:

Portfolyo gibi yöntemler, düzenlenmesi, depolanması ve erişilmesi bakımından dezavantajlı olabilir. Ancak, bu yöntemler çocukların çalışmalarını ve gelişimlerini uzun vadede takip etmek amacıyla kullanılır.

Planlama Süreci:

Okul öncesi eğitim programlarında planlama sürecinde, çocukların merakları dikkate alınmalıdır. Bu, çocukların öğrenme sürecine aktif katılımını sağlar ve onların ilgilerini çeker.

Dil Gelişimi:

“Sözcük dağarcığını geliştirir” kazanımı, anlam bilgisi ile ilgilidir. Bu, kelimelerin ve cümlelerin anlamlarını öğrenmeyi ve anlamlandırmayı içerir. Ayrıca, “Dil iletişim amacıyla kullanır” kazanımı, çocukların dili etkili bir şekilde kullanarak iletişim kurmalarını ifade eder.

Okul öncesi eğitim programları, çocukların tüm gelişim alanlarını desteklemek ve onların gelecekteki akademik başarılarını temel almak amacıyla tasarlanmıştır. Bu süreçte öğretmenlerin ve ailelerin rolü büyük önem taşır. Çocukların öğrenme süreçlerine aktif katılımı ve çeşitli etkinliklerle desteklenmeleri, onların gelişimlerini olumlu yönde etkiler ve başarılarını pekiştirir

Okul Öncesi Eğitim Programları-2 2023-2024 Vize Soruları

Okul Öncesi Eğitim Programları-2 2023-2024 Vize Soruları

1. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda (36-72 ay) kullanılan “Gelişim Raporu” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gelişim Raporu, Gelişim Gözlem Formu’ndaki bilgilere dayalı olarak hazırlanır.
B) Gelişim Raporu’nda çocuklarla ilgili gözlemler ve analizler bulunur.
C) Gelişim Raporu’nda ailelere çocuklarıyla ilgili öneriler sunulur.
D) Gelişim Raporu yıl sonunda bir kez hazırlanır.
E) Gelişim Raporu’nda çocukların motor, bilişsel, dil, sosyal-duygusal gelişimleri ve öz bakım becerileri hakkında bilgiler sunulur.

Cevap: D) Gelişim Raporu yıl sonunda bir kez hazırlanır.

Açıklama: MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda, Gelişim Raporu yıl sonunda bir kez değil, düzenli aralıklarla hazırlanarak çocukların gelişimleri sürekli olarak izlenir ve değerlendirilir.

2. Aşağıdakilerden hangisi MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan etkinlik çeşitlerinden biri değildir?

A) Fen etkinliği
B) Matematik etkinliği
C) Düşünme etkinliği
D) Hareket etkinliği
E) Oyun etkinliği

Cevap: C) Düşünme etkinliği

Açıklama: MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda düşünme etkinliği yer almaz. Programda fen, matematik, hareket ve oyun etkinlikleri gibi çeşitli etkinlik türleri bulunur.

3. Türk Milli Eğitiminin amaçları aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?

A) Kendi haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren ve topluma karşı sorumluluk duyan bireyler yetiştirmek
B) Tüm toplumların toplumunun refah ve mutluluğunu artıran bireyler yetiştirmek
C) Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı kendisi ve başkalarının görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek
D) Hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler yetiştirmek
E) Öncelikli olarak ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip bireyler yetiştirmek

Cevap: D) Hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler yetiştirmek

Açıklama:

4. Eğitimde ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin tarihçesi göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 20. yüzyıldan sonra ölçme ve değerlendirme faaliyetleri tamamen öğretmen inisiyatifiyle gerçekleşmiştir.
B) Amerika ve Sovyetler arasındaki uzay yarışının neticesinde başarı testlerine eğilim artmıştır.
C) Amerika’da federal yönetimlere hesap verme zorunluluğu başarı odaklı testlere ihtiyaç duyulmasına sebep olmuştur.
D) Eğitimde ilerlemeci bakış açısından uzaklaşılmasına paralel olarak başarı odaklı testlerin kullanılması yaygınlaşmıştır.
E) Küçük Çocukların Eğitimi Ulusal Birliği çocukların gelişimine uygun ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağını açıklamıştır.

Cevap: A) 20. yüzyıldan sonra ölçme ve değerlendirme faaliyetleri tamamen öğretmen inisiyatifiyle gerçekleşmiştir.

Açıklama: 20. yüzyıldan sonra ölçme ve değerlendirme faaliyetleri tamamen öğretmen inisiyatifiyle değil, belirli standartlar ve yöntemler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

5. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin amaçlarından biri değildir?

A) Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak
B) Çocukları ilkokula hazırlamak
C) Çocukların yabancı dil öğrenmelerini sağlamak
D) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak
E) Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak

Cevap: C) Çocukların yabancı dil öğrenmelerini sağlamak

Açıklama: Okul öncesi eğitimin temel amaçlarından biri, çocukların yabancı dil öğrenmelerini sağlamak değildir. Temel amaçlar arasında çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini desteklemek, iyi alışkanlıklar kazandırmak ve Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak yer alır.

6. Okul öncesi eğitim programında yapılan ölçme ve değerlendirmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ölçme ve değerlendirme sürekli ve sistemli şekilde gerçekleştirilen kanıt toplama işidir.
B) Öğretmenlerin süreç içinde farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanmaları önemlidir.
C) Ölçme ve değerlendirme sürecinde toplanan bilgiler eğitim sürecinin yeniden düzenlenmesi amacıyla kullanılır.
D) Ölçme ve değerlendirme sürecinde toplanan bilgiler çocuğun lehine karar vermek üzere kullanılır.
E) Çocuklar farklı ölçme teknikleri kullandıkça ölçme okur yazarlığı geliştirirler.

Cevap: E) Çocuklar farklı ölçme teknikleri kullandıkça ölçme okur yazarlığı geliştirirler.

Açıklama: Çocuklar, okul öncesi dönemde farklı ölçme teknikleri kullanarak ölçme okur yazarlığı geliştirmezler. Bu dönemde ölçme ve değerlendirme daha çok öğretmenler tarafından yapılır ve çocukların gelişimlerinin izlenmesi amacıyla kullanılır.

7. “Çocuğun etkinliklere aktif katılması, eğitim ortamlarında yapacağı etkinlikleri ve oynayacağı materyalleri seçmesi için özgürlük tanınması gerekir” cümlesi programın hangi özelliğinin tanımıdır?

A) Çocuk merkezlilik
B) Esneklik
C) Bütüncüllük
D) Çevre olanaklarının keşfedilmesi
E) Sarmallık

Cevap: A) Çocuk merkezlilik

Açıklama: Çocuk merkezlilik, çocuğun etkinliklere aktif katılması, eğitim ortamlarında yapacağı etkinlikleri ve oynayacağı materyalleri seçmesi için özgürlük tanınmasını ifade eder. Bu yaklaşım, çocukların ilgilerini ve ihtiyaçlarını merkeze alır.

8. MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan “Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar” kazanımı hangi gelişim alanına aittir?

A) Motor gelişim
B) Dil gelişimi
C) Sosyal ve duygusal gelişim
D) Öz bakım becerileri
E) Bilişsel gelişim

Cevap: A) Motor gelişim

Açıklama: “Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar” kazanımı, motor gelişim alanına aittir. Bu kazanım, çocukların motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

9. Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin/araçlarının çeşitli avantaj ve dezavantajları bulunur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi düzenlenmesi, depolanması ve erişilmesi bakımından dezavantajlı bir yönteme/araca örnek gösterilebilir?

A) Olay örnekleme
B) Betimsel kayıtlar
C) Derecelendirme ölçeği
D) Kontrol listesi
E) Portfolyo

Cevap: E) Portfolyo

Açıklama: Portfolyo, düzenlenmesi, depolanması ve erişilmesi bakımından dezavantajlı bir yöntemdir. Portfolyolar, çocukların çalışmalarını ve gelişimlerini uzun vadede takip etmek amacıyla kullanılır ancak bu süreç zaman alıcı ve karmaşık olabilir.

10. Okul öncesi eğitim programlarındaki planlama sürecine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Planlama yapılmadan önce çocukların ailelerinin istekleri belirlenmelidir.
B) Planlama sürecinde kazanım ve göstergeler göz ardı edilmelidir.
C) Planlama sürecinde çocukların yaşadıkları sosyoekonomik koşullar göz ardı edilmelidir.
D) Planlama sürecinde çocukların merakları dikkate alınmalıdır.
E) Planlama sürecinin amacı yalnızca davranış değişikliği oluşturmaktır.

Cevap: D) Planlama sürecinde çocukların merakları dikkate alınmalıdır.

Açıklama: Okul öncesi eğitim programlarında planlama sürecinde, çocukların merakları dikkate alınmalıdır. Bu, çocukların öğrenme sürecine aktif katılımını sağlar ve onların ilgilerini çeker.

Okul Öncesi Eğitim Programları-2 2023-2024 Vize Soruları

Okul Öncesi Eğitim Programları-2 2023-2024 Vize Soruları

11. “Sözcük dağarcığını geliştirir” kazanımının en çok ilişkili olduğu dil bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biçim bilgisi
B) Anlam bilgisi
C) Ses bilgisi
D) Kullanım bilgisi
E) Cümle bilgisi

Cevap: B) Anlam bilgisi

Açıklama: “Sözcük dağarcığını geliştirir” kazanımı, anlam bilgisi ile ilgilidir. Anlam bilgisi, kelimelerin ve cümlelerin anlamlarını öğrenmeyi ve anlamlandırmayı içerir.

12. Aşağıdaki okul öncesi eğitim programlarından hangisinde uyarlamalara yer verilmiştir?

A) 2006 okul öncesi eğitim programı
B) 2002 okul öncesi eğitim programı
C) 1994 ana okulu programı
D) 1994 anasınıfı programı
E) 2013 okul öncesi eğitim programı

Cevap: E) 2013 okul öncesi eğitim programı

Açıklama: 2013 okul öncesi eğitim programında uyarlamalara yer verilmiştir. Bu program, çocukların bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak esnek bir yapı sunar.

13. Aşağıdaki çalışmalardan hangisi okuma-yazmaya hazırlık becerilerinin kapsamına girmez?

A) Görsel algı çalışmaları
B) Öz-bakım becerilerine yönelik çalışmalar
C) Temel kavram çalışmaları
D) Duyu eğitimi çalışmaları
E) Duyarsızlık eğitimi çalışmaları

Cevap: E) Duyarsızlık eğitimi çalışmaları

Açıklama: Duyarsızlık eğitimi çalışmaları, okuma-yazmaya hazırlık becerilerinin kapsamına girmez. Okuma-yazmaya hazırlık, görsel algı, temel kavramlar ve duyu eğitimi çalışmaları gibi faaliyetleri içerir.

14. MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programındaki “Dil iletişim amacıyla kullanır” kazanımı hangi dil becerisi ile ilgilidir?

A) Dil kullanma
B) Dinleme
C) Konuşma
D) Okuma
E) Yazma

Cevap: C) Konuşma

Açıklama: “Dil iletişim amacıyla kullanır” kazanımı, konuşma becerisi ile ilgilidir. Bu, çocukların dili etkili bir şekilde kullanarak iletişim kurmalarını ifade eder.

15. MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı’nda en az hangi gelişim alanına ait kazanım yer almaktadır?

A) Öz bakım becerileri
B) Motor gelişim alanı
C) Bilişsel gelişim alanı
D) Sosyal ve duygusal gelişim alanı
E) Dil gelişimi alanı

Cevap: B) Motor gelişim alanı

Açıklama:

16. “Güncellenen MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı gelişimsel bir program olup çocuğun tüm gelişim alanları ile …… desteklemesini temel almaktadır.”

A) öz bakım becerilerini
B) üst biliş becerilerini
C) öz saygı
D) aile katılımını
E) problem çözme becerilerini

Cevap: A) öz bakım becerilerini

Açıklama:

17. MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programındaki “Sesleri ayırt eder” kazanımı hangi dil bileşenine aittir?

A) Anlam bilgisi
B) Biçim bilgisi
C) Ses bilgisi
D) Dizim bilgisi
E) Kullanım bilgisi

Cevap: C) Ses bilgisi

Açıklama: “Sesleri ayırt eder” kazanımı, ses bilgisi bileşenine aittir. Bu, çocukların farklı sesleri ayırt etmelerini ve dilin fonetik yapısını anlamalarını sağlar.

18. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim sürecinde gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin amaçlarından değildir?

A) Özel gereksinimi olan çocukları ve ihtiyaçlarını belirlemek
B) Çocukların güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkararak, gelişmeye ihtiyaç duyan yönlerini desteklemek
C) Aileleri çocuklarının öğrenme süreci hakkında bilgilendirmek
D) Programın gidişatını ve kalitesini belirlemek
E) Çocukları performans ve becerilerine göre gruplara ayırmak

Cevap: E) Çocukları performans ve becerilerine göre gruplara ayırmak

Açıklama: Okul öncesi eğitimde ölçme ve değerlendirmenin amacı, çocukları performans ve becerilerine göre gruplara ayırmak değildir. Amaç, çocukların gelişimlerini izlemek ve ihtiyaçlarına uygun destek sağlamaktır.

19. Elverişsiz şartlar altında yaşayan çocukların dil ve erken okuryazarlık becerilerinde düşük puan almalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyük ebeveynlerin bakımı
B) Yetersiz beslenme
C) Kalıtımsal özellikler
D) Çevresel uyaran eksikliği
E) Geniş aile tipi

Cevap: D) Çevresel uyaran eksikliği

Açıklama: Elverişsiz şartlar altında yaşayan çocukların dil ve erken okuryazarlık becerilerinde düşük puan almalarının başlıca nedeni, çevresel uyaran eksikliğidir. Yetersiz çevresel uyaran, çocukların dil gelişimini olumsuz etkiler.

20. Aşağıdaki okul öncesi eğitim programlarından hangisinde, hedeflere hangi konularla ulaşılabileceğini gösteren belirtke tablosuna yer verilmiştir?

A) 2013 okul öncesi eğitim programı
B) 2002 okul öncesi eğitim programı
C) 2006 okul öncesi eğitim programı
D) 1994 anasınıfı programı
E) 2013 0-36 aylık çocuklar için eğitim programı

Cevap: D) 1994 anasınıfı programı

Açıklama:

 

Okul Öncesi Eğitim Programları-2 2023-2024 Vize Soruları

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min telegram çocuk gelişimi

Okul Öncesi Eğitim Programları-2 2023-2024 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!