auzefSosyal HizmetSosyal Hizmette Blok Uygulama

Sosyal Hizmette Blok Uygulama 2023-2024 Final Soruları

Sosyal Hizmette Blok Uygulama 2023-2024 Final Soruları

#1. Sosyal hizmet uygulama alanları aşağıdaki hangi yılda kullanılmaya başlayan bir kavramdır?

Cevap: E) 1920

#2. 60 yaş ve üzerindeki sağlıklı, kendi öz bakımlarını kendilerinin yapabildiği yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak ve bu kişilerin sosyal ve psikolojik gereksinmelerini karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşuna verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: C) Huzurevi

Açıklama: Huzurevi, sağlıklı yaşlı kişilere yönelik yatılı sosyal hizmet kuruluşudur.

#3. İlk defa yoksulluğu "toplam gelirin, biyolojik varlığın devamı için gerekli olan yiyecek, giyim vb. asgari düzeydeki fiziki ihtiyaçları karşılamaya yetmemesi" şeklinde tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: B) Seebohm Rowentree

Açıklama: Seebohm Rowentree, yoksulluğu bu şekilde tanımlayan kişidir.

#4. Evlat edinen ile evlat edinilen arasındaki yaş farkının en fazla kaç olması gerekmektedir?

Cevap: D) 40

Açıklama: Evlat edinen ile evlat edinilen arasındaki yaş farkı en fazla 40 olmalıdır.

#5. İnsani yoksulluk kavramı ilk defa aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmıştır?

Cevap: C) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

Açıklama: İnsani yoksulluk kavramı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından kullanılmıştır.

#6. Aşağıdakilerden hangisi ikinci basamak tedavi edici sağlık hizmetlerini gerçekleştiren kurumlardandır?

Cevap: D) Tam Teşekküllü Hastaneler

Açıklama: Tam Teşekküllü Hastaneler, ikinci basamak tedavi edici sağlık hizmetlerini gerçekleştirir.

#7. Evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri, etkili iletişim kurma yollarını ve olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmeleri ve evliliğe iyi bir başlangıç yapabilmelerini sağlamak için uygulanan program aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: A) Evlilik öncesi eğitim programı

Açıklama: Evlilik öncesi eğitim programı, çiftlerin evliliğe iyi bir başlangıç yapmalarını sağlar.

#8. 60 yaş ve üzerindeki yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, öz bakım, tedavi ve rehabilitasyon gereksinmelerini karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: E) Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

Açıklama: Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 60 yaş ve üzeri yaşlı kişilere yönelik yatılı sosyal hizmet kuruluşudur.

#9. Aşağıdakilerden hangisi tedavi edici sağlık hizmetleri alanında yapılan sosyal hizmet uygulamalarından değildir?

Cevap: D) Sağlık Ocağı Sosyal Hizmet Uygulamaları

Açıklama: Sağlık ocağı sosyal hizmet uygulamaları, tedavi edici sağlık hizmetleri arasında yer almaz.

#10. Aşağıdakilerden hangisi ceza ve tevkif evlerinde ihtiyaç duyulan sosyal hizmet faaliyetlerinden değildir?

Cevap: D) Barınma İhtiyacı

Açıklama: Barınma ihtiyacı, ceza ve tevkif evlerinde sosyal hizmet faaliyetlerinden biri değildir.

#11. "Irkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti ve siyasi görüşleri yüzünden haklı bir zulüm korkusu nedeniyle vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve söz konusu korku yüzünden, ilgili ülkenin korumasından yararlanmak isteyen kişi"ye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: A) Mülteci

Açıklama: Mülteci, zulüm korkusu nedeniyle ülkesinden ayrılan kişidir.

#12. Hane halkının ya da bireyin asgari yaşam düzeyini sürdürebilmesi için gerekli, yalnızca en temel ihtiyaçlarını karşılayamaması durumu yoksulluğun aşağıdaki hangi çeşidini ifade etmektedir?

Cevap: E) Mutlak Yoksulluk

Açıklama: Mutlak yoksulluk, yalnızca en temel ihtiyaçların karşılanamaması durumunu ifade eder.

#13. Çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeyi işaret eden uygulama kararı aşağıdaki hangi tedbirin uygulanmasını ifade etmektedir?

Cevap: A) Danışmanlık tedbiri

Açıklama: Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere yol göstermeyi ifade eder.

#14. Ceza adalet sisteminde uygulanan sosyal hizmet uygulamaları Adalet Bakanlığı'nın aşağıdaki hangi birimi tarafından gerçekleştirilmektedir?

Cevap: B) Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü

Açıklama: Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, ceza adalet sisteminde sosyal hizmet uygulamalarını gerçekleştirir.

#15. Yerindelik ilkesi gereği tüm il ve ilçelerde kurulması için çalışmalar yapılan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: C) Sosyal Hizmet Merkezleri

Açıklama: Sosyal Hizmet Merkezleri, yerindelik ilkesi gereği tüm il ve ilçelerde kurulması için çalışmalar yapılan kuruluşlardır.

#16. Kişinin kullandığı maddeyi birçok kez bırakma girişiminde bulunmasına rağmen bırakamaması, giderek madde dozunu artırması, kullanmayı bıraktığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması, zararlarını görmesine rağmen kullanmayı sürdürmesi, zamanının büyük bölümünü madde arayarak geçirmesi ile ortaya çıkan bir duruma verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: E) Bağımlılık

Açıklama: Bu durum, bağımlılık olarak adlandırılır.

#17. Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuk için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: A) Suça sürüklenen çocuk

Açıklama: Suça sürüklenen çocuk, kanunlarda suç olarak tanımlanan fiili işleyen çocuktur.

#18. Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığına sebebiyet veren temel etkenlerden değildir?

Cevap: C) Madde kullanımı

Açıklama: Madde kullanımı, bağımlılığın sonucu olup sebebiyet veren temel etkenlerden biri değildir.

#19. Çocuk istismarı kavramı 1962 yılında aşağıdakilerden hangisi tarafından ortaya atılmıştır?

Cevap: B) Henry Kempe

Açıklama: Çocuk istismarı kavramı, 1962 yılında Henry Kempe tarafından ortaya atılmıştır.

#20. "Çevresi içinde insan” kavramını kullanmak bağlamında sosyal hizmet uygulamasının odağında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

Cevap: B) İnsan

Açıklama: Sosyal hizmet uygulamasının odağında insan bulunmaktadır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyal Hizmette Blok Uygulama 2023-2024 Final Soruları

SOSYAL HİZMETTE BLOK UYGULAMA

1- Evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri, etkili iletişim kurma yollarını ve olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmeleri ve evliliğe iyi bir başlangıç yapabilmelerini sağlamak için uygulanan program aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evlilik öncesi eğitim programı
B) Aile destek programı
C) Aile danışmanlık programı
D) Aile eğitim programı
E) Sosyal destek programı

Cevap: A) Evlilik öncesi eğitim programı

Açıklama: Evlilik öncesi eğitim programı, çiftlerin evliliğe iyi bir başlangıç yapmalarını sağlar.

2- “Irkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti ve siyasi görüşleri yüzünden haklı bir zulüm korkusu nedeniyle vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve söz konusu korku yüzünden, ilgili ülkenin korumasından yararlanmak isteyen kişi”ye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mülteci
B) Seyyah
C) Sığınmacı
D) Muhacir
E) Göçmen

Cevap: A) Mülteci

Açıklama: Mülteci, zulüm korkusu nedeniyle ülkesinden ayrılan kişidir.

3- Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuk için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suça sürüklenen çocuk
B) Çocuk
C) Çocuk polisi
D) Suçlu çocuk
E) Suç

Cevap: A) Suça sürüklenen çocuk

Açıklama: Suça sürüklenen çocuk, kanunlarda suç olarak tanımlanan fiili işleyen çocuktur.

4- Aşağıdakilerden hangisi ikinci basamak tedavi edici sağlık hizmetlerini gerçekleştiren kurumlardandır?

A) Sağlık Ocağı
B) Aile Hekimliği
C) Toplum Sağlığı Merkezleri
D) Tam Teşekküllü Hastaneler
E) Ruh Sağlığı Hastaneleri

Cevap: D) Tam Teşekküllü Hastaneler

Açıklama: Tam Teşekküllü Hastaneler, ikinci basamak tedavi edici sağlık hizmetlerini gerçekleştirir.

5- İlk defa yoksulluğu “toplam gelirin, biyolojik varlığın devamı için gerekli olan yiyecek, giyim vb. asgari düzeydeki fiziki ihtiyaçları karşılamaya yetmemesi” şeklinde tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbn Haldun
B) Seebohm Rowentree
C) E. Durkheim
D) A.Comte
E) Jean-Jacques Rousseau

Cevap: B) Seebohm Rowentree

Açıklama: Seebohm Rowentree, yoksulluğu bu şekilde tanımlayan kişidir.

6- Çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeyi işaret eden uygulama kararı aşağıdaki hangi tedbirin uygulanmasını ifade etmektedir?

A) Danışmanlık tedbiri
B) Bakım tedbiri
C) Barınma tedbiri
D) Eğitim tedbiri
E) Sağlık tedbiri

Cevap: A) Danışmanlık tedbiri

Açıklama: Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere yol göstermeyi ifade eder.

7- Evlat edinen ile evlat edinilen arasındaki yaş farkının en fazla kaç olması gerekmektedir?

A) 65
B) 18
C) 25
D) 40
E) 15

Cevap: D) 40

Açıklama: Evlat edinen ile evlat edinilen arasındaki yaş farkı en fazla 40 olmalıdır.

8- Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığına sebebiyet veren temel etkenlerden değildir?

A) Dışlanma
B) Biyolojik faktörler
C) Madde kullanımı
D) Sosyo-ekonomik faktörler
E) Ailevi faktörler

Cevap: C) Madde kullanımı

Açıklama: Madde kullanımı, bağımlılığın sonucu olup sebebiyet veren temel etkenlerden biri değildir.

9- Aşağıdakilerden hangisi ceza ve tevkif evlerinde ihtiyaç duyulan sosyal hizmet faaliyetlerinden değildir?

A) Aile İlişkileri
B) Sağlık Hizmetleri
C) Sosyal Yardım İhtiyaçları
D) Barınma İhtiyacı
E) Eğitim-Öğretim Etkinlikleri

Cevap: D) Barınma İhtiyacı

Açıklama: Barınma ihtiyacı, ceza ve tevkif evlerinde sosyal hizmet faaliyetlerinden biri değildir.

10- Yerindelik ilkesi gereği tüm il ve ilçelerde kurulması için çalışmalar yapılan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) AMATEM
B) Evlilik Öncesi Danışmanlık Programı
C) Sosyal Hizmet Merkezleri
D) Aile Eğitim Destek Programı
E) Aile Danışmanlığı

Cevap: C) Sosyal Hizmet Merkezleri

Açıklama: Sosyal Hizmet Merkezleri, yerindelik ilkesi gereği tüm il ve ilçelerde kurulması için çalışmalar yapılan kuruluşlardır.

11- Aşağıdakilerden hangisi tedavi edici sağlık hizmetleri alanında yapılan sosyal hizmet uygulamalarından değildir?

A) Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet Uygulamaları
B) ÇİM
C) Çocuk İzleme Merkezi ve Sosyal Hizmet Uygulamaları
D) Sağlık Ocağı Sosyal Hizmet Uygulamaları
E) Hasta Hakları Birimi ve Sosyal Hizmet Uygulamaları

Cevap: D) Sağlık Ocağı Sosyal Hizmet Uygulamaları

Açıklama: Sağlık ocağı sosyal hizmet uygulamaları, tedavi edici sağlık hizmetleri arasında yer almaz.

12- Kişinin kullandığı maddeyi birçok kez bırakma girişiminde bulunmasına rağmen bırakamaması, giderek madde dozunu artırması, kullanmayı bıraktığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması, zararlarını görmesine rağmen kullanmayı sürdürmesi, zamanının büyük bölümünü madde arayarak geçirmesi ile ortaya çıkan bir duruma verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alışkanlık
B) Rehabilitasyon
C) Mürakabe
D) Mücadele
E) Bağımlılık

Cevap: E) Bağımlılık

Açıklama: Bu durum, bağımlılık olarak adlandırılır.

13- Hane halkının ya da bireyin asgari yaşam düzeyini sürdürebilmesi için gerekli, yalnızca en temel ihtiyaçlarını karşılayamaması durumu yoksulluğun aşağıdaki hangi çeşidini ifade etmektedir?

A) Öznel Yoksulluk
B) İnsani Yoksulluk
C) Göreli Yoksulluk
D) Çalışan Yoksulluğu
E) Mutlak Yoksulluk

Cevap: E) Mutlak Yoksulluk

Açıklama: Mutlak yoksulluk, yalnızca en temel ihtiyaçların karşılanamaması durumunu ifade eder.

14- Ceza adalet sisteminde uygulanan sosyal hizmet uygulamaları Adalet Bakanlığı’nın aşağıdaki hangi birimi tarafından gerçekleştirilmektedir?

A) Çocuk Şube Müdürlükleri
B) Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü
C) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D) Emniyet Genel Müdürlüğü
E) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Cevap: B) Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü

Açıklama: Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, ceza adalet sisteminde sosyal hizmet uygulamalarını gerçekleştirir.

15- Çocuk istismarı kavramı 1962 yılında aşağıdakilerden hangisi tarafından ortaya atılmıştır?

A) İlhan Tomanbay
B) Henry Kempe
C) A.Comte
D) J. Addams
E) E. Durkheim

Cevap: B) Henry Kempe

Açıklama: Çocuk istismarı kavramı, 1962 yılında Henry Kempe tarafından ortaya atılmıştır.

16- 60 yaş ve üzerindeki sağlıklı, kendi öz bakımlarını kendilerinin yapabildiği yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak ve bu kişilerin sosyal ve psikolojik gereksinmelerini karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşuna verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşlı Bakım Merkezi
B) Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
C) Huzurevi
D) Toplum Merkezleri
E) Rehabilitasyon Merkezi

Cevap: C) Huzurevi

Açıklama: Huzurevi, sağlıklı yaşlı kişilere yönelik yatılı sosyal hizmet kuruluşudur.

17- “Çevresi içinde insan” kavramını kullanmak bağlamında sosyal hizmet uygulamasının odağında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

A) Çevre
B) İnsan
C) Çocuk
D) Aile
E) Toplum

Cevap: B) İnsan

Açıklama: Sosyal hizmet uygulamasının odağında insan bulunmaktadır.

18- İnsani yoksulluk kavramı ilk defa aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmıştır?

A) 633 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname
B) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
C) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
D) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
E) Çocuk Hakları Sözleşmesi

Cevap: C) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

Açıklama: İnsani yoksulluk kavramı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından kullanılmıştır.

19- 60 yaş ve üzerindeki yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, öz bakım, tedavi ve rehabilitasyon gereksinmelerini karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Huzurevi
B) Yaşlı Bakım Merkezi
C) Toplum Merkezleri
D) Rehabilitasyon Merkezi
E) Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

Cevap: E) Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

Açıklama: Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 60 yaş ve üzeri yaşlı kişilere yönelik yatılı sosyal hizmet kuruluşudur.

20- Sosyal hizmet uygulama alanları aşağıdaki hangi yılda kullanılmaya başlayan bir kavramdır?

A) 2011
B) 1950
C) 2013
D) 1960
E) 1920

Cevap: E) 1920

Açıklama: ?

@lolonolo_com

Auzef Sosyal Hizmetler

Auzef Sosyal Hizmet Lisans Tammalama 4. Sınıf Bahar  Dönemi Final Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!