Bilgisayar Uygulamaları

Bilgisayar Uygulamaları

Vize Final
2021 Vize Deneme-1 2021 Bütünleme Soruları
2021 Vize Deneme-2 Final Soruaları
2021 Vize Deneme-3
Vize Soruları
2020 Vize Soruları
2022-2023 Vize Soruları

Bilgisayar Uygulamaları

Bilgisayar Uygulamaları Vize Soruları

Verilerin çeşitli işlemlerden geçirilerek (gözlem, kayıt, depolama, sorgulama, işleme, çözümleme, düzenleme, özetleme vb.) biçimlendirilip bir anlam ifade edilmiş haline ne denir?

a) Veri İşleme
b) Bilgi Teknolojisi
c) Veri
d) Bilgi
e) Enformasyon

Cevap : e) Enformasyon

İlk defa insan müdahalesi olmaksızın çalışan sayısal otomatik bilgisayar olma unvanına sahip bilgisayarın adı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) ABC
b) MARK 1
c) Z3
d) ENIAC
e) UNIVAC

Cevap : b) MARK 1

Bilgisayarlarda vakumlu tüplerin kullanılmaya başlandığı dönem Bilgisayarların Gelişim Kuşakları arasında hangisinde yer almaktadır?

a) Birinci Kuşak
b) İkinci Kuşak
c) Üçüncü Kuşak
d) Dördüncü Kuşak
e) Beşinci Kuşak

Cevap : a) Birinci Kuşak

Hem analog hem de sayısal verileri eş anlı olarak işleyebilen bilgisayar türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Dijital Bilgisayarlar
b) Analog Bilgisayarlar
c) Hibrid Bilgisayarlar
d) Dijital ve Analog Bilgisayarlar
e) Dijital ve Hibrid Bilgisayarlar

Cevap : c) Hibrid Bilgisayarlar

Aşağıdakilerden hangisi Kişisel Bilgisayarların özellikleri arasında yer almaz?

a) Genellikle tek kişi tarafından ve küçük çaplı işlerde kullanılırlar
b) Öğrenilmesi ve kullanımı diğer bilgisayarlara göre daha kolaydır
c) Gerek iş dünyasında gerekse ev ortamlarında yoğun olarak kullanılmaktadırlar
d) Genelde eğitim, eğlence, tasarım, internet ve iş amaçlı kullanımı görülmektedir
e) Bilgisayarımızın işlemcisini (CPU) sonuna kadar zorlayan, sıcaklığının sürekli arttığı, uzun çalışmalar gerektiren işlerde kullanılırlar

Cevap : e) Bilgisayarımızın işlemcisini (CPU) sonuna kadar zorlayan, sıcaklığının
sürekli arttığı, uzun çalışmalar gerektiren işlerde kullanılırlar

– Geniş kapasitelidir
– En hızlı bilgisayardır
– Saniyede trilyonlarca işlemi yürütebilmektedir
– On binlerce mikroişlemci bulunmaktadır
Yukarıda özellikleri verilen bilgisayar türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) İş istasyonları
b) Ana Bilgisayarlar
c) Kişisel Bilgisayarlar
d) Süper Bilgisayarlar
e) Dizüstü Bilgisayarlar

Cevap : d) Süper Bilgisayarlar

Bir tablet kadar büyük bir ekrana sahip akıllı telefonlar günümüzde “……….” ismiyle anılmaktadırlar.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

a) Dizüstü Bilgisayarlar
b) Fablet Bilgisayarlar
c) Akıllı Telefonlar
d) Tablet Bilgisayarlar
e) Netbook

Cevap : b) Fablet Bilgisayarlar

ANKARA kelimesi kaç byte’lık ve kaç bitlik yer kaplar?

a) 6 byte – 48 bit
b) 6 byte – 36 bit
c) 8 byte – 48 bit
d) 9 byte – 56 bit
e) 48 byte – 6 bit

Cevap : a) 6 byte – 48 bit

Bilgisayarlar, komutlarla yönlendirip, veri işlemek, veri giriş-çıkışı sağlamak gibi işleri yapmayı sağlayan, daha doğrusu “bilgisayarınızın bilgisayarlık yapmasına olanak veren” yazılımlara ihtiyaç duyarlar. Bu yazılımların genel adı “……….”dir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

a) İşletim Sistemi
b) Komut
c) Byte
d) Bit
e) Dahili Yazılım

Cevap : b) Komut

9216 byte kaç kilobyte eder?

a) 7
b) 8
c) 9
d) 10
e) 11

Cevap : c) 9

Bilgisayar Uygulamaları Vize Soruları

Bir bilgisayar parçası olarak “……..”, üzerine bilgisayarın bütün parçalarının doğrudan veya kablo aracılığıyla bağlandığı bir devredir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Anakart
b) RAM
c) ROM
d) Flash Bellek
e) CD-RW

Cevap : a) Anakart

Çok eski bir veri yoludur. 1981’de üretilen kişisel bilgisayarlarda kullanılmıştır. Bant genişliği (8-16 bit) çok düşük olduğu için günümüz anakartlarında kullanılmamaktadır. Hızı 8.33 MHz (mega hertz) olup tak ve çalıştır özelliği yoktur.
Yukarıda tanımı verilen veriyolu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) PCI (Peripheral Component Interconnect)
b) AGP (Accelerated graphics port – Hızlandırılmış grafik portu)
c) PCI-X (PCI-eXtended)
d) PCI-e (PCI-Express)
e) ISA (Industry Standart Architecture)

Cevap : e) ISA (Industry Standart Architecture)

Anakart ile dış birimlerin iletişim kurmasına olanak sağlayan bağlantı noktaları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Portlar ve BIOS
b) Konnektörler ve BIOS
c) Portlar ve Konnektörler
d) Portlar ve RAM
e) Konnektörler ve RAM

Cevap : c) Portlar ve Konnektörler

Disket sürücüsünün anakarta bağlanması için kullanılan bağlantı türü hangisidir?

a) IDE bağlantısı
b) Floppy bağlantısı
c) LAN portu
d) SATA bağlantısı
e) PS/2 portu

Cevap : b) Floppy bağlantısı

Yüksek çözünürlüklü dijital olarak görüntü ve ses aktarımı yapabilen dijital bir görüntü çıkış birimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) LAN (RJ-45) portu
b) SATA bağlantısı
c) eSATA port
d) HDMI Portu
e) Güç Bağlantı Portu

Cevap : d) HDMI Portu

Aşağıdakilerden hangisi bir anakart çeşididir?

a) XT Anakart
b) Harici Anakart
c) Z Anakart
d) XY Anakart
e) X/T Anakart

Cevap : a) XT Anakart

Daha fazla standart bağlantılara (giriş/çıkış birimi) sahip olarak 1995 yılında üretilmiştir. Bu anakartlar ile birlikte diğer donanım birimleri, bütünleşik olarak anakart üzerinde kullanılmaya başlanmıştır. Donanım birimlerinin montajı için daha esnek ve kullanışlıtasarımları ile dikkat çeken bu anakartlar, günümüzde en çok kullanılan anakartlardır.
Yukarıda tanımı verilen anakart çeşidi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Harici Anakart
b) X/T Anakart
c) XT Anakart
d) AT Anakart
e) ATX Anakart

Cevap : e) ATX Anakart

Aşağıdakilerden hangisi merkezi işlem biriminin yaptığı görevler arasında yer almaz?

a) Önceden verilen komutları veriliş sırasına göre işler ve kontrol eder
b) Giriş bölümünden gelen komutların ve verilerin alınarak belleğe aktarılmasını sağlar
c) Veriler üzerinde aritmetik işlemler ve mantıksal kıyaslamalar yapar
d) Tüm komutları aynı anda işler
e) Sonuçların kontrol işlemlerini yerine getirerek sonucu çıkış birimleri
aracılığıyla (ekran ve yazıcı) ile kullanıcıya ulaştırır.

Cevap : d) Tüm komutları aynı anda işler

Optik ve lazer fareler için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a) Yatay ve dikey kaydırıcıya serbest dönebilen topun sürtünmesi ile fare hareketi algılanır.
b) Kaydırıcılar üzerinde delikler bulunan disklere sahiptir.
c) Disklerin önünde ve arkasında optik (IR) alıcı ve vericiler vardır.
d) Yüzeyden alınan her bir resim işaret izleyiciye gönderilir.
e) İçinde bilye benzeri bir top bulunmaktadır.

Cevap : c) Disklerin önünde ve arkasında optik (IR) alıcı ve vericiler vardır.

Ekranda görüntünün en küçük birimine ne isim verilir?

a) Pin
b) Piksel
c) Veri
d) Port
e) Çözünürlük

Cevap : b) Piksel

Bilgisayar Uygulamaları Vize Soruları

Genel olarak kullanıcılarla donanımlar arasında bağ kuran ve donanımlara fonksiyonlarını gerçekleştirmede yardımcı olan programlar bütününe “……..” denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

a) Program
b) Program yazılımları
c) Sistem yazılımları
d) Uygulama yazılımları
e) Mobil yazılımlar

Cevap : c) Sistem yazılımları

Aşağıdakilerden hangisi işletim sisteminin yerine getirdiği önemli fonksiyonlardan biri değildir?

a) Bilgisayarın gerçekleştireceği işleri sıraya koyar
b) Kaynakları kontrol eder
c) Bilgisayara birden fazla erişime izin verir
d) Bilgisayar kaynaklarının hesabını tutar
e) Bilgisayar arızalarını tespit ederek onarma işlemi gerçekleştirir

Cevap : e) Bilgisayar arızalarını tespit ederek onarma işlemi gerçekleştirir

Aşağıdakilerden hangisi işletim sisteminin, işlem (görev) yönetiminde icra ettiği işler arasında yer almaz?

a) Kilitlenmelerin yönetimi
b) Görevler arasında iletişim sağlanması
c) Görevlerin zamana uyum sağlama mekanizmasının gerçekleştirilmesi
d) Yeni görevler üretmesi
e) Görevlerin oluşturulması, durdurulması ve yeniden çalıştırılması

Cevap : d) Yeni görevler üretmesi

Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemleri türleri arasında yer alır?

a) Tek kullanıcılı işletim sistemleri
b) Offline kullanıcılı işletim sistemleri
c) Karma kullanıcılı işletim sistemleri
d) Aktif kullanıcılı işletim sistemleri
e) Online kullanıcılı işletim sistemleri

Cevap : a) Tek kullanıcılı işletim sistemleri

Bilgisayar donanımı (hardware) ile kullanıcılar arasında (users) arabulucu rolünde görevini yapan bilgisayarın donanım birimlerini ve kaynaklarını yönetmeyi sağlayan yazılıma ne ad verilir?

a) Program
b) Makro program
c) İşletim sistemi
d) Uygulama
e) Aktif yazılım

Cevap : c) İşletim sistemi

Karmaşık programlar yazmak için kullanılan düşük seviyeli bir dildir. Kullanım amacı tüm programlama dillerinde olduğu gibi daha az zamanda daha çok iş yapmaktır. Yukarıda tanımı verilen programlama dili aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) C programlama dilleri
b) Basic
c) Üst Seviye Programlama Dilleri
d) Orta Seviye Yazılım Dilleri
e) Assembly Programlama Dili

Cevap : e) Assembly Programlama Dili

Aşağıdakilerden hangisi bir grup (çok kullanıcılı) işletim sistemidir?

a) Windows 7
b) Windows 8
c) Windows 10
d) Novell
e) Linux

Cevap : d) Novell

Aşağıdakilerden hangisi tek kullanıcılı işletim sistemidir?

a) Windows NT
b) Windows 8
c) Unix
d) Novell
e) Hiçbiri

Cevap : b) Windows 8

İşletim sistemleri uygulama programlarının belirli bir “……..” ve “……..” çalıştırılmasını sağlar.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

a) Sırada – zamanda
b) Anda – hızlı
c) Hızda – zamanda
d) Periyotta – zamanda
e) Periyotta – hızda

Cevap : a) Sırada – zamanda

Aşağıdakilerden hangisi bir kelime işlemci yazılımı değildir?

a) Microsoft Word
b) Libre Office
c) Open Office Write
d) Corel Wordperfect
e) Excel

Cevap : e) Excel

Bilgisayar Uygulamaları Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi MS Word penceresinde ekranın üst kısmında yer alan ve programın çalışmasını denetleyen komutları içeren menüler içerisinde bulunan sekmelerden değildir?

a) Gözden Geçir
b) Postalar
c) Başvurular
d) Hesaplamalar
e) Sayfa Düzeni

Cevap : d) Hesaplamalar

Aşağıdakilerden hangisinde MS Word penceresinde ekranın üst kısmında yer alan ve programın çalışmasını denetleyen komutları içeren menüler içerisinde bulunan “Giriş” sekmesinde bulunan özellikler doğru olarak verilmiştir?

a) Doküman yönetimi ile ilgili Aç, Kaydet, Farklı Kaydet ve Yazdır gibi işlemler yer alır
b) Bir belge üzerinde çalışırken sıklıkla kullanılan Yazı Tipi ve Paragraf Düzenleme gibi araçlar yer alır
c) Dokümana eklenebilecek Tablo, Resim, Grafik ve Sayfa Numarası gibi nesneler ve özellikler yer alır
d) Kenar Boşlukları, Yönlendirme ve Sayfa Kenarlıkları gibi sayfa yapısı ile ilgili özellikler yer alır
e) Dokümana İçindekiler Tablosu, Dipnot ve Alıntı gibi özellikler eklemek için kullanılır

Cevap : b) Bir belge üzerinde çalışırken sıklıkla kullanılan Yazı Tipi ve Paragraf Düzenleme gibi araçlar yer alır

Bilgisayar Uygulamaları Ünite-4-Soru-3
Bilgisayar Uygulamaları Ünite-4-Soru-3

Yukarıda görseli verilen “hızlı erişim” çubuğunda Disket görünümündeki ilk ikonun işlevi nedir?

a) Çalışma sayfasını kapatır
b) Yeni bir çalışma sayfası oluşturur
c) Çalışma belgenizi kısa yoldan kaydetmenizi sağlar
d) Çalışma sayfasını kapatmayı sağlar
e) Yeni belge oluşturur

Cevap : c) Çalışma belgenizi kısa yoldan kaydetmenizi sağlar

MS Word programında hazırlanan bir belgeyi yazıcıda yazdırmak için izlenmesi gereken yol aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Dosya>Yazdır
b) Tasarım>Yazdır
c) Başvurular>Yazdır
d) Gözden Geçir>Yazdır
e) Postalar>Yazdır

Cevap : a) Dosya>Yazdır

MS Word’de “Gözden Geçir” menüsünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Yazım Denetleme
b) Görüşler
c) Dil
d) Açıklamalar
e) Yazdır

Cevap : e) Yazdır

MS Word çalışma sayfasına grafik eklemek isteyen bir kişi aşağıdaki yollardan hangisini izlemelidir?

a) Sayfa Düzeni>Yerleştir
b) Başvurular>Resim Yazıları
c) Ekle>Çizimler
d) Ekle>Simgeler
e) Ekle>Tablolar

Cevap : c) Ekle>Çizimler

MS Word çalışma sayfasında seçili bir metni kopyalamak için kullanılacak kısayol tuşları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Ctrl-X
b) Ctrl-C
c) Ctrl-V
d) CNTR+Shift+Y
e) Hiçbiri

Cevap : b) Ctrl-C

MS Word çalışma sayfamızı yazdırmak için kullanılacak kısayol tuşları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) CNTR+Shift+Y
b) Ctrl-V
c) CTRL+P
d) Ctrl-X
e) Hiçbiri

Cevap : c) CTRL+P

MS Word’e “Eklenti” eklemek için izlenmesi gereken yol aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Dosya>Seçenekler>Eklentiler
b) Ekle>Simgeler
c) Ekle>Tablolar
d) Başvurular>Dizin
e) Görünüm>Makrolar

Cevap : a) Dosya>Seçenekler>Eklentiler

Bilgisayar Uygulamaları Vize Soruları

MS Word’de yeni bir belge oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Dosya>Yeni
b) Dosya>Dışarı Aktar
c) Giriş>Pano
d) Ekle>Sayfalar
e) Ekle>Metin

Cevap : a) Dosya>Yeni

Standart formatta yeni bir boş belge açmak için aşağıdaki kısayol tuşlarından hangisi kullanılmalıdır?

a) CTRL+N
b) CTRL+C
c) CTRL+V
d) CTRL+L
e) CTRL+X

Cevap : a) CTRL+N

Word belgesi veya Word programının okuyabildiği bir dosya üzerinde yapılan değişikleri geri almak ve ilgili belgeyi kullanıma almak için takip edilecek komutlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Dosya>Bilgi>Belgeyi Koru
b) Dosya>Bilgi>Belgeyi İncele
c) Dosya>Bilgi>Belgeyi Yönet
d) Dosya>Bilgi>Tüm Özellikleri Göster
e) Dosya>Seçenekler

Cevap : c) Dosya>Bilgi>Belgeyi Yönet

MS Word programında hazırlanan belgelerin (dosyaların) uzantısı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) pdf
b) rtf
c) html
d) .docx
e) .atm

Cevap : d) .docx

5- Bir MS Word belgesine parola verilerek belgenin değiştirilmesi veya okunmasının engellenmesi için izlenmesi gereken yol aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Dosya>Bilgi>Belgeyi Koru
b) Dosya>Bilgi>Belgeyi Yönet
c) Dosya>Bilgi>Belgeyi İncele
d) Ekle>Simge
e) Görünüm>Makrolar

Cevap : a) Dosya>Bilgi>Belgeyi Koru

Birden çok belge ile çalışırken Word’den çıkmadan bir belge kapatabilmek için kullanılabilecek kısa yol tuşları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) CTRL+W ya da CTRL+F4
b) CTRL+N ya da CTRL+C
c) CTRL+W ya da CTRL+C
d) CTRL+N ya da CTRL+F4
e) CTRL+L ya da CTRL+W

Cevap : a) CTRL+W ya da CTRL+F4

MS Word’de birden fazla belge ile çalışırken tüm belgeleri birden görmek için aşağıdaki seçeneklerde yer alan adımlardan hangisini izlememiz gerekmektedir?

a) Görünüm>Böl
b) Görünüm>Tümünü Yerleştir
c) Görünüm>Yeni Pencere
d) Görünüm>Sayfa Genişliği
e) Gözden Geçir>Düzenlemeyi Kısıtla

Cevap : b) Görünüm>Tümünü Yerleştir

Daha önceden bir isim verilerek bilgisayarımıza kaydedilmiş olan bir belgeyi yeni bir isimle kaydetmek için aşağıda seçeneklerde yer alan komutlardan hangisi kullanılmalıdır?

a) Dosya>Kaydet
b) Dosya>Seçenekler
c) Dosya>Farklı Kaydet
d) Dosya>Dışarı Aktar
e) Dosya>Paylaş

Cevap : c) Dosya>Farklı Kaydet

Daha önceden hazırlanmış olan bir Word belgesi veya Word programının okuyabildiği bir dosyayı yeniden kullanılmak üzere açmak için takip etmemiz gereken adımlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Dosya>Dışarı Aktar
b) Dosya>Seçenekler
c) Dosya>Yeni
d) Dosya>Aç
e) Dosya>Hesap

Cevap : d) Dosya>Aç

Eğer paragraf boşluğunu hatayla silerseniz, paragraf başına boşluk bırakmak için (……..) tuşunu kullanabilirsiniz.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

a) Shift
b) Tab
c) Ctrl
d) Alt
e) Alt Gr

Cevap : b) Tab

Bilgisayar Uygulamaları Vize Soruları

PowerPoint dosyaları kaydedildiğinde uzantısı “……..” uzantısıyla kaydedilir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

a) .pptx
b) .docx
c) .pdf
d) ptx
e) .atm

Cevap : a) .pptx

MS PowerPoint çalışma sayfasına yeni bir salyt eklemek için izlenmesi gereken komutlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Tasarım>Temalar
b) Görünüm>Pencere
c) Ekle>Eklentiler
d) Ekle>Metin
e) Ekle>Yeni Salyt

Cevap : e) Ekle>Yeni Salyt

MS PowerPoint çalışma sayfasına yeni bir salyt eklemek için kullanılabilecek kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) CTRL+N
b) CTRL+M
c) CTRL+L
d) CTRL+C
e) CTRL+V

Cevap : b) CTRL+M

Slayt düzenindeki aktif metin kutularına yeni bir metin kutusu eklemek için izlenmesi gereken komutlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Ekle>Simgeler>Denklem
b) Ekle>Metin>Nesne
c) Ekle>Metin>WordArt
d) Ekle>Metin>Metin Kutusu
e) Ekle>Açıklamalar>Yorum

Cevap : d) Ekle>Metin>Metin Kutusu

Aşağıdakilerden hangisi MS PowerPoint “Ekle” sekmesinin “Slaytlar” bölümünde yer alan “Yeni Slayt” kategorisinin sunduğu seçeneklerden birisi değildir?

a) Office Teması
b) Seçili Slaytları Çoğalt
c) Anahata Ait Slaytlar
d) Slaytları Yeniden Kullan
e) Slaytları Birleştir

Cevap : e) Slaytları Birleştir

Bilgisayarınızda kayıtlı olan bir sunuyu açmak için izlenmesi gereken komutlar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dosya>Dışarı Aktar
b) Dosya>Seçenekler
c) Dosya>Aç
d) Dosya>Yeni
e) Dosya>Paylaş

Cevap : c) Dosya>Aç

Bir MS PowerPoint Sunumuna parola verilerek belgenin değiştirilmesi veya okunmasının engellenmesi için izlenmesi gereken yol aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Dosya>Bilgi>Sunuyu Koru
b) Dosya>Bilgi>Sunuyu Yönet
c) Dosya>Bilgi>Sunuyu İncele
d) Ekle>Simge
e) Görünüm>Makrolar

Cevap : a) Dosya>Bilgi>Sunuyu Koru

PowerPoint programı ile oluşturulan sunuyu tam ekran görüntülemek için kullanılacak kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) F6
b) F7
c) F8
d) F9
e) F5

Cevap : e) F5

Slaytlar, Tablolar, Resimler, Çizimler, Eklentiler, Bağlantılar, Açıklamalar, Metin, Simgeler ve Medya komut gruplarının yer aldığı PowerPoint menüsü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Giriş
b) Ekle
c) Tasarım
d) Geçişler
e) Görünüm

Cevap : b) Ekle

Hazır formatta çeşitli Temalar ve seçili tema üzerinde renk ve desen değişiklikleri sunan PowerPoint menüsü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ekle
b) Görünüm
c) Animasyonlar
d) Tasarım
e) Geçişler

Cevap : d) Tasarım

Bilgisayar Uygulamaları Vize Soruları

“……..”, işlenmemiş en küçük enformasyon ya da gerçek parçacığına verilen isimdir. Bir anlamı olan ve kaydedilebilen gerçekler olarak da ifade edilmektedir.
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

a) Veri
b) Sistem
c) Program
d) Yazılım
e) Donanım

Cevap : a) Veri

Ölçüm ya da sayım yoluyla elde edilen ve de sayısal bir değer bildiren verilere “……..”, sayısal bir değer bildirmeyen veriler de “……..” veriler olarak adlandırılır.
Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

a) nicel-nitel
b) objektif-subjektif
c) genel-geçer
d) sıralı-sırasız
e) genel-özel

Cevap : a) nicel-nitel

Aşağıdakilerden hangisi veri tabanı sistemlerinin özelliklerinden biri değildir?

a) Gereksiz tekrarlardan arındırılmıştır
b) Birden çok kullanıcıya eş anlı kullanım imkanı ve destek verebilir
c) Erişim veritabanı yöneticisi tarafından denetlenebilir
d) Performans ve güvenlik dikkate alınmıştır
e) Sıralı olarak ilerler ve tekrar ederler

Cevap : e) Sıralı olarak ilerler ve tekrar ederler

Aşağıdakilerden hangisi bir veritabanı sistemi değildir?

a) MySQL
b) IBM DB2
c) Informix
d) PowePoint
e) Oracle

Cevap : d) PowePoint

Aşağıdakilerden hangisi MS Access sayesinde yapabileceğimiz işlemlerden biri değildir?

a) Veritabanına yeni bir veri girilebiliriz
b) Veritabanındaki mevcut veriler düzenlenebiliriz
c) Sunum hazırlayabiliriz
d) İhtiyaç olmayacağı düşünülen bilgiler silinebilir
e) Veriler çeşitli yöntemlerle düzenlenebilir ve görüntülenebilir

Cevap : c) Sunum hazırlayabiliriz

Aşağıdakilerden hangisi Access Veri Tabanı Bölümleri arasında yer almaz?

a) Tablo
b) Anakart
c) Sorgular
d) Form
e) Rapor

Cevap : b) Anakart

“Tablo bilgilerinin Internet ya da intranet üzerinden kullanılmasını sağlayan bir tür web sayfasıdır.”
Yukarıda tanımı verilen Access Veri Tabanı Bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Alanlar
b) Modül
c) Sayfa
d) Makro
e) Hiçbiri

Cevap : c) Sayfa

“Tablolara bilgi girişini kolaylaştıran ve daha anlaşılır bir ekran görüntüsü ile çalışmayı sağlayan nesnelerdir. Paket programlardaki kullanıcı ara yüzü olarak düşünülebilir.” Yukarıda tanımı verilen Access Veri Tabanı Bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tablo
b) Form
c) Sorgular
d) Modül
e) Hiçbiri

Cevap : b) Form

“Veritabanına resim, ses, film gibi nesnelerin eklenmesi için kullanılır.” Yukarıda tanımı verilen MS Access Veri Tipi aşağıdakilerden hangisidir?

a) OLE nesnesi
b) Otomatik sayı
c) Evet/Hayır
d) Köprü
e) Hiçbiri

Cevap : a) OLE nesnesi

Access 2007 ve sonrası versiyonların dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) .accdb
b) .docx
c) .doct
d) .accx
e) .accdbx

Cevap : a) .accdb

Auzef Bilgisayar Uygulamaları Auzef Bilgisayar Uygulamaları Ders Kitabı PDF
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği telegram - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Facebook Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!