Çiftlik Hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım ve Sağlığı-1

Vize Final
2022-23 Vize Soruları Final Deneme-1
2021 Vize Deneme -1 Final Deneme-2
2021 Vize Soruları 2021 Final Soruları
Vize Deneme-1
Çiftlik Hayvanları Dışındaki Türlerin Bakımı ve Sağlığı-1 Auzef Ders Kitabı PDF

Auzed Ders kitabı

Çiftlik hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım ve Sağlığı-1 2021 Vize

1. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa yavru çürüklüğü hastalığının hazırlayıcı faktörlerinden biri değildir?

A) Stres ve nektar kimin geç başlaması
B) Kovanların zayıf ve kötü kışlatılması
C) Düzenli beslenme
D) Yetersiz beslenme
E) ilkbaharda soğuk ve nemli havaların uzun süre devam etmesi

Cevap : C) Düzenli beslenme

2. Arı viral hastalıklarında bulaşma yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hepsi
B) Vertikal bulaşma
C) Temas ile bulaşma (Diski)
D) Gıda kaynaklı
E) Vektor ile bulaşma (Varroa ve Nosema)

Cevap : A) Hepsi

3. İlk arı fosilleri …….. yıl öncesine ait olup Eocene’de rastlanmıştır ve dunyadaki ilk yazılı arıcılık kanunlari..Çivi yazılı tabletleridir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 40 milyon – Çatalhöyukteki Selçuklu
B) 40 milyon-Boğazkoydeki Hitit
C) 100 milyon – Boğazköydeki Bizans
D) 10 milyon – Çatalhoyukteki Frigya
E) 10 milyon – Boğazkoydeki Asur

Cevap : B) 40 milyon-Boğazkoydeki Hitit

4. Viral hastalıkların tanisi için arılardan alınan klinik materyallerin laboratuvarlara gönderilmesinde ve
incelenmesinde dikkat edilmesi gerekli kurallardan hangisi yanlıştır?

A) Uygun test yöntemi seçimi
B) Örnek gönderme yöntemi
C) Hiçbiri
D) Hangi bölgelerden örnek alınacağı
E) Örnek bilgi formu

Cevap : D) Hangi bölgelerden örnek alınacağı

5. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi arıların bildirimi (ihbarı) mecburi bakteriyel hastalığıdır?

A) Para çürüklüğü
B) Asya yavru çürüklüğü
C) Avrupa yavru çürüklüğü
D) Amerikan yavru çürüklüğü
E) Septisemi hastalığı

Cevap : D) Amerikan yavru çürüklüğü

6. Hanta virüsünü idrar ve dışkısıyla etrafa bulaştırıp arıcılar için tehlike oluşturan kovan zararlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayılar
B) Kokarca
C) Fareler
D) Bal porsukları
E) küçük kovan böceği

Cevap : C) Fareler

7. Septisemi hastalığının etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paenibacillus larvae
B) Pseudomonas apiseptica
C) Staphylococcus aureus
D) Melissococcus pluton.
E) Bacillus para-alvei

Cevap : B) Pseudomonas apiseptica

8. 1. Fabrika, yol kenarı, kimyasal kirleticiler, çöplük gibi olumsuz çevre şartlarından uzakta olmalıdır.
2. Arılık doğrudan rüzgara maruz kalan bir yerde kurulmamalıdır.
3. Arılık yeri bal kaynaklarına mümkün olduğu kadar uzak seçilmelidir.
4. Kovanlar sabah güneşinden korunacak şekilde yerleştirilmelidir.
5. Yakında su kaynağı olmalıdır.
Arılık yerinin seçiminde yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) 1,2,4
B) 1,2,3
C) 2,3,4
D) 3,4,5
E) 1,2,5

Cevap : E) 1,2,5

9. Aşağıdakilerden hangisi bal arılarının antenlerinin işlevlerinden biri değildir?

A) Tat
B) Koku
C) İşitme
D) Solunum
E) Dokunma

Cevap : D) Solunum

10. Arılarda aşağıdaki hangi klinik materyal laboratuvara viral tanı amacıyla gönderilmez?

A) Ürogenital bölge svabı
B) Erişkin arının tamamı
C) Pupa
D) Larva
E) Yumurta

Cevap : A) Ürogenital bölge svabı

11. Aşağıdakilerden hangisi Amerikan yavru çürüklüğü hastalığının yayılmasında rol oynayan faktörlerden biri değildir?

A) Hastalıklı kovandan çerçeve alıp, sağlam kovanlara verilmesi
B) Kontamine alet ve ekipmanları
C) Steril edilmiş temel petekler
D) Yağmacılık ya da sağlam anların hastalıklı bölgelere girmesi
E) Kontamine eski kovanların kullanılması ve kontamine bal

Cevap : C) Steril edilmiş temel petekler

12. Avrupa yavru çürüklüğü hastalığının korunma ve kontrolü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hastalıklı koloniler taşınmamalı, diğer kolonilerle birleştirilmemelidir.
B) Kullanılmış arıcılık malzemeleri satın alınmalı, tercih edilmelidir.
C) Koloniler şurup ve keklerle güçlendirilmelidir
D) Kullanılan temel petek, polen vb. temiz olmalıdır.
E) Kullanılan alet ve ekipmanlar temiz olmalıdır

Cevap : B) Kullanılmış arıcılık malzemeleri satın alınmalı, tercih edilmelidir.

13. Arılardaki birçok viral enfeksiyonun kontrolünde en pratik tepki aşağıdakilerden hangisidir?

A) Virus dirençli ani soyları yetiştirmek
B) Doğru beslenme stresi azaltır ve bağışıklık sistemini korur.
C) Petek değiştirme ve kraliçe arı değişimi
D) Hiçbiri
E) Enfekte olmuş bireyler kolonilerden uzaklaştırmak

Cevap : C) Petek değiştirme ve kraliçe arı değişimi

14. Birçok viral etken araştırılacaksa en uygun dönem virüslerin çoğunun mevsimsel zirveye sahip olduğu ……… olacaktır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kış
B) İlkbahar
C) Hepsi
D) Yaz
E) Sonbahar

Cevap : E) Sonbahar

15. Arılardan ilk izole edilen virüs….dur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ari X virüsü
B) Kaşmir ari virüsü
C) Deforme kanat virüsü
D) Kronik arı felci virüsü
E) Akut ari felci virüsü

Cevap : D) Kronik arı felci virüsü

16. Bal arılarının sosyal yaşam biçimi nasıldır?

A) Farklı cinsiyetler halinde
B) koloni halinde
C) Klanlar halinde
D) Bireysel
E) Gruplar halinde

Cevap : B) koloni halinde

17. Dünya bal üretiminde Türkiye kaçıncı sıradadır?

A) 6. sırada
B) 1. sırada
C) 3. sırada
D) 2. sırada
E) 4. sırada

Cevap : D) 2. sırada

18. Bal içinde zamanla hidrojen peroksit ürer. Bu, mikrop üremesini engeller. Bu özelliğinden dolayı bal, eskiden ……… kullanılırdı.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Mumyalamada
B) Ciltçilikte
C) Ayakkabıcılıkta
D) Kumaşçılıkta
E) Mürekkepçilikte

Cevap : A) Mumyalamada

19. Aşağıdakilerden hangisi viral ari hastalıklarının tanısı için yanlıştır?

A) Barsak virus izolasyonu için en iyi örneklerden biridir
B) Aynı örneklerde birden fazla virus analiz edilemez
C) Farklı kolonilerden örnekleme yapılacaksa aynı yaş grupları tercih edilmelidir.
D) Örneklemeler yavrulardan orta yaş anlardan ya da ergin anlardan yapılabilir.
E) Marazi madde peteğin ortasından 8 x 10 cm. ebadında, mümkünse balsız bir parça alınır.

Cevap : B) Aynı örneklerde birden fazla virus analiz edilemez

20. Kontamine malzeme ve peteklerin dezenfeksiyonunda aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A) Küllü Su
B) Potasyum hipoklorit
C) Formaldehit (%2’lik)
D) Saf su
E) Hidrojen peroksit

Cevap : D) Saf su

21. Aşağıdakilerden hangisi arılarda görülen bir viral enfeksiyon değildir?

A) Deforme Kanat virüsü
B) Kronik arı felci
C) Akut ari felci
D) Sacbrood
E) Arı vebası

Cevap : E) Arı vebası

22. Arı örneklerini uzak laboratuvar ya da ülkelere göndermek için en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Örneklerin steril kaplarda gönderilmesi
B) Örneklerin soğuk zincirde gönderilmesi
C) Örnek toplama kartları (FTA) ile gönderilmesi
D) Örneklerin buz kalıpları içerisinde gönderilmesi
E) Örneklerin hücre üretme vasatında gönderilmesi

Cevap : C) Örnek toplama kartları (FTA) ile gönderilmesi

Lolonolo.com

23. Aşağıdakilerden hangisi Amerikan yavru çürüklüğü hastalığının belirtilerinden biri değildir?

A) Başlangıçta sağlıklı olan larva, önce petek gözünün tabanında ‘’C’’ harfi şeklinde gelişir
B) Kovan kapağı açıldığında, ısıtılmış tutkal kokusu ya da bozuk balık kokusu algılanır.
C) Kaslarda dejenerasyon gözlenir.
D) Hastalık ilerledikçe kolonide sürekli bir arı azalması, aktif ve çalışkan arılarda tembellik ve halsizlik göze çarpar
E) Hastalığın başlangıcında uçuş deliği önünde, açık ve kapanmış gözlerden söküp atılan henüz tam kurumamış koyu renkli larvalara rastlanır. Sağlıklı bir larva, inci beyaz görünüşünde, petek gözünde dik vaziyette bulunur.

Cevap : C) Kaslarda dejenerasyon gözlenir.

24. Petek yapımında kullanılan bal mumlarının ……..’de …….. süreyle sterilize edilmesi gerekir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 180°C-5-10 dakika
B) 140°C 10-15 dakika
C) 160°C-5-10 dakika
D) 120°C-10-15 dakika
E) 100°C-5-10 dakika

Cevap : D) 120°C-10-15 dakika

25. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bildirilen viral arı hastalığıdır?

A) Berkeley ari picorna virüsü (BAPV)
B) Filamentöz ari virüsü (FAV)
C) Apis iridescent virüs (AV)
D) Arkansas ari virüsü (AAM)
E) Sacbrood virüs (SBV)

Cevap : E) Sacbrood virüs (SBV)

Çiftlik Hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım ve Sağlığı-1

Laborant Ve Veteriner Sağlık Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!