Çocuk Gelişimi Araştırmaları

Çocuk Gelişimi Araştırmaları 2022
Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları

Vize 2022 Final 2022
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Vize Deneme 5 Final Deneme 5
Vize Deneme 6 Final Deneme 6
Vize Deneme7 Final Deneme 7
2021 Vize Soruları Final Deneme 8
2023 Vize Soruları Final Deneme 9
Final Deneme 10
2021 Final -1
2021 Final -2
2021 Bütünleme -1
2021 Bütünleme -2
2023 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi-LOLONOLO

2022 Ünite Soruları

Vize 2022 Final 2022
Ünite 1 Ünite 8
Ünite 2 Ünite 9
Ünite 3 Ünite 10
Ünite 4 Ünite 11
Ünite 5 Ünite 12
Ünite 6 Ünite 13
Ünite 7 Ünite 14

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi-LOLONOLO

Vize 2021 Final 2021
Vize Soruları 1-7 2021 Final -1
2021 Final -2
2021 Bütünleme -1
2021 Bütünleme -2
2021 Final Soruları
Çocuk Gelişimi Araştırmaları 2021 Vize

1- Aşağıdakilerden hangisi süreksiz değişkendir?

A) Zaman
B) Yaş grubu
C) Ağırlık
D) Boy uzunluğu
E) Gelir

ic-pub-ad-placeholder-132" data-inserter-version="2">

Cevap : B) Yaş grubu

2- İki ya da daha fazla değişken arasında ilişkinin olup olmadığını inceleyen bilimsel araştırma modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Betimsel model
B) Bağıntısal model
C) Nedensel karşılaştırma modeli
D) Deneysel model
E) Hipotez

Cevap : B) Bağıntısal model

3- Hall’ın tekrarlama kuramına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ergenlik döneminde sosyalleşme sağlanır.
B) Ergenlik ilkellikten uygarlığa geçiştir
C) Dört yaşa kadarki dönem bebeklik olarak adlandırılır
D) Darwin’in görüşlerinden etkilenmiştir.
E) 13-24 yaş arası puberte olarak adlandırır

Cevap : A) Ergenlik döneminde sosyalleşme sağlanır.
NOT: Hall psikoloji literatürüne ergenlik dönemini eklemiştir. Tekrarlama Kuramı’nda Darwin’in etkisi görülmektedir. Gelişim süreci evrim sürecine benzetilerek 4 döneme ayrılmıştır. Bu dönemler bebeklik (4 yaşa kadar), çocukluk (5-7 yaş), gençlik (8-12 yaş) ve puberte (13-24 yaş) olarak adlandırılmaktadır. Puberte olarak adlandırılan ergenlik dönemi Hall’a göre ilkellikten uygarlığa yani yetişkinliğe geçiştir. Ergenlik dönemi bireyselleşme için önemli bir fırsat olarak görülmektedir

4- Aşağıda verilen anne baba tutumu ve yol açtığı çocuk davranışına yönelik eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) Baskıcı ve Otoriter anne-baba-arkadaş canlısı ve yardımsever çocuklar
B) Aşırı hoşgörülü anne-baba tutumu-sorumlu ve kurallara uyan çocuklar
C) Demokratik anne baba tutumu-işbirliğine bağlı kapalı çocuklar
D) Aşırı koruyucu anne-baba tutumu-problem çözme becerisi geliştirmiş çocuklar
E) Baskıcı ve otoriter anne-baba tutumu-dıştan denetimli çocuklar

Cevap : E) Baskıcı ve otoriter anne-baba tutumu-dıştan denetimli çocuklar

5- Oyun üzerine yapılan tanımlar içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Oyun sırasında çocuk kendi iç kurallarını yaratır ve dış kurallardan bağımsızdır
B) Oyun aktif olarak katılım sağlanan ve ilgi duyulan bir etkinliktir
C) Oyunu oynayan kişi tarafından içsel bir motivasyona sahip olmayı gerektirir
D) Oyunda sonuçlardan ziyade süreç önemlidir
E) Oyun içerisinde gerçek yaşamın dışında abartılı ve sembolik davranışlar yer almaz

Cevap : E) Oyun içerisinde gerçek yaşamın dışında abartılı ve sembolik davranışlar yer almaz
NOT: Gonzales-Mena (2008)’ya göre oyun bir iş değildir ve beş önemli niteliğe sahiptir. Bunlar;
-Oyun aktif olarak katılım sağlanan ve ilgi duyulan bir etkinliktir.
-Oyun, oyunu oynayan kişi tarafından içsel bir motivasyona sahip olmayı gerektirir.
-Oyun içerisinde gerçek yaşamın dışında abartılı ve sembolik davranışlar yer alır.
-Oyunda sonuçlardan ziyade süreç önemlidir.
-Oyun sırasında çocuk kendi iç kurallarını yaratır ve dış kurallardan bağımsızdır.

6- ÜIkemizde hangi aylar arasında yer alan çocuklar veli onayı ile ilkokula gönderilebilir?

A) 70-72 ay
B) 7-24 ay
C) 66-68 ay
D) 64-66 ay
E) 68-70 ay

Cevap : C) 66-68 ay
NOT: Ülkemizde 2020-2021 eğitimi öğretim yılında ilkokul eğitimine başlama yaşı 69 ay olarak belirlenmiş olup 66-68 aylık çocuklar veli onayı ile çocuklarını ilkokula başlatabilmektedir.

7- Aşağıda yer alan kuramların hangisinin temelinde çocukların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmak zorunda olmamaları sebebiyle yani anne-babaları tarafından bakıldıkları, ihtiyaçları giderildikleri için vücutlarında biriken fazla enerjiyi oyun oynayarak atmaları ve rahatlamaları yer almaktadır?

A) Oyunu eğitim amacı olarak gören kurumlar
B) Sosyal dünyaya ilişki kurma ve sosyal dünyayı anlama çabası olarak oyun kuramları
C) Aşırı enerjinin rahatlaması kuramları
D) Çağdaş oyun kuramları
E) Duygusal ve içsel süreçlere ilişkin olarak oyun kuramları

Cevap : C) Aşırı enerjinin rahatlaması kuramları

8- Bireyin toplumsallaşma süreci içerisinde davranışlarına yön verir, iyi ve kötüyü, hoş karşılanan ve karşılanmayan davranışları ayırt etmeyi sağlayan bir bilinç geliştirme süreci olarak ifade edilen gelişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fiziksel gelişim
B) Ahlaki gelişim
C) Bilişsel gelişim
D) Duygusal gelişim
E) Sosyal gelişim

Cevap : B) Ahlaki gelişim

9- Aşağıdakilerden hangisi hamilelik dönemini etkileyen çevresel faktörler biri değildir?

A) Psikolojik travmalar
B) Hamileliğin ilk hamilelik olması
C) Fizyolojik travmalar
D) Annenin yaşı
E) Annenin sağlığı

Cevap : B) Hamileliğin ilk hamilelik olması

10- Erikson tarafından ortaya konan Psikososyal Gelişim kuramında orta çocukluk hangi döneme karşılık gelmektedir?

A) Temel güvene karşı güvensizlik
B) Kimlik kazanımına karşı rol karmaşası
C) Başarıya karşı aşağılık duygusu
D) Girişimciliğe karşı suçluluk
E) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç

Cevap : C) Başarıya karşı aşağılık duygusu
NOT: Erikson tarafından ortaya atılan Psikososyal Gelişim Kuramı sekiz dönemden oluşmakta olup orta çocukluk dönemine karşılık gelen başarıya karşı aşağılık duygusudur (6-12 yaş). Bu dönemde okula başlayan çocukta anne babanın etkisinin azaldığı, öğretmen ve arkadaşlarının etkisinin arttığı görülmektedir.

Çocuk Gelişimi Araştırmaları

11- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Türkiye’de geliştirilen aile eğitim programlarından biri yer almaktadır?

A) Yamaguchi Ev Egitimi Program
B) Öğretmen Olarak Ebeveynler
C) Baba Destek Programı
D) Aile ve Komşuluk
E) Ebeveyn-Çocuk-Program

Cevap : C) Baba Destek Programı
NOT: Türkiye’de Aile Eğitimi Uygulamaları:
– Ana Baba Okulu
– Anne Çocuk Eğitim Programı
– Aile Çocuk Eğitim Programı
– Anne Baba Çocuk Eğitimi Projesi
– Açev
– Anne destek programları
– Baba destek programları
– Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı
– Aile Eğitim Programı (AEP)

12- Kuramın temsilcileri arasında psikoanalitik kuramın temsilcilerinden Freud ve Erikson örnek olarak verilebilmekte olup, kurama göre Freud ve Erikson çocuklar için oyunu boşalım “katarsis” olarak görmektedir. Freud’a göre çocukların doyum elde edebilmesinde ve ego gelişiminde oyun önemli bir yere sahiptir. Erikson’a göre çocukların birey ve denetim yeteneklerinin gelişmesinde oyun etkili bir yoldur.
Yukarıda açıklanan bilgiler aşağıdaki hangi oyun kuramının temel görüşleri içerisinde yer alabilir?

A) Sosyal dünyayla ilişki kurma ve sosyal dünyayı anlama çabası olarak oyun kuramları
B) Aşırı enerjinin rahatlaması kuramları
C) Duygusal ve içsel süreçlere ilişkin olarak oyun kuramlar
D) Cagdas oyun kuramlar
E) Oyunu eğitim aracı olarak gören kuramlar

Cevap : C) Duygusal ve içsel süreçlere ilişkin olarak oyun kuramlar

13- Orta çocukluk dönemi Piaget’in hangi bilişsel gelişim aşamasına karşılık gelmektedir?

A) Soyut işlemler
B) İşlem öncesi dönem
C) Motor gelişimi
D) Duyu dönemi
E) Somut işlemler

Cevap : E) Somut işlemler

14- Sözlü olmayan iletişimin daha belirgin bir şekilde görüldüğü ve duyguların maskelenebildiği gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orta çocukluk dönemi
B) Bebeklik dönemi
C) Genç yetişkinlik dönemi
D) İlk çocukluk dönemi
E) Ergenlik dönemi

Cevap : A) Orta çocukluk dönemi

15- Ergenlik dönemine ilişkin aşağidakilerden hangisi doğrudur?

A) Aile kurma bu dönemde gerçeklesir
B) Derin bir entelektüuellesme beklenir
C) Bireysel özgürlüğünü bu dönemde edinmektedir.
D) Dogruve va is
E) Dil gelişimi tamamlanır

Cevap : C) Bireysel özgürlüğünü bu dönemde edinmektedir.

16- Aşağıdakilerden hangisi bilim ile ilgili değildir?

A) Herkes çevresini gözlemleyerek bilimsel bilgiye ulaşabilir.
B) Bilimsel yöntemler aracılığı ile gerçekler hakkında bilgi üretilir.
C) Genellenebilirliği olan olgular bütünüdür.
D) Gözlenme, deneye, akla dayalıdır.
E) Deneysel yöntemler ile ya da araştırma ile sistematik yöntemler gerçeğe ulaşır

Cevap : A) Herkes çevresini gözlemleyerek bilimsel bilgiye ulaşabilir.

17- …….için alıştırmalı oyun, sembolik oyun ve kurallı oyun türlerini içeren bir hiyerarşi olusturmuştur. Ona göre saklambaç oyunu gibi kurallı bir oyun oynayan çocuğun geri sallayan oyuna ilgi duyan çocuğun gelişimine göre daha öndedir. Bu sebeple çocuklarn ilgi duydukları oyun türleri gelişim düzeyleri hakkında bilgi sunabilmektedir.
Yukarıda anlatılan görüşü savunan gelişim kuramcısı kimdir?

A) Erikson
B) Piaget
C) Bruner
D) Vygotsky
E) Freud

Cevap : B) Piaget

18- I. Ortaya koyma
II. Hatırlama
III. Dikkat etme
Yukarıda verilen gözlem yapma ve örnek alma sonucunda gerçekleşen öğrenmenin aşamaları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) I, I, III
B) III, I, II
C) I, II, III
D) III, II, I

Cevap : D) III, II, I

19- Bebeklik döneminde fiziksel gelişim için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A) Bebeklik dëneminde önce küçük kaslar gelişir
B) Bebeklerin fiziksel gelişimlerinde çevre önemli bir faktördür.
C) Fiziksel gelişim baştan ayağa doğru bir sıra izler
D) Bebeklik döneminde baş gövdeye oranla oldukça büyüktür
E) Bebeklik döneminde beslenme ve uyku fiziksel gelişimi etkiler

Cevap : A) Bebeklik dëneminde önce küçük kaslar gelişir

20- Bilimsel bir araştırmaya başlarken araştırmanın verimli olmasını sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Konuya kısa, net pratik bilgilerle başlanmalı
B) Konuyla ilgili uzmanlardan görüş alınmalı
C) Sonucu daha önceki araştırmalarda bilinen bir konu olmalıdır.
D) Konuya başlamadan önce araştırmada kullanılacak araçlar belirlenmelidir.
E) Konu tüm detayları ile araştırılmalı sonra araştırmaya başlanmalıdır.

Cevap : A) Konuya kısa, net pratik bilgilerle başlanmalı

Çocuk Gelişimi Araştırmaları

21- Bebeklik dönemi için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Bebeğin gelişiminde çevrenin etkisi kalıtımdan daha önemlidir.
B) Fiziksel gelişimde en hızlı degişimin olduğu dönemlerden biri bebeklik dönemidir
C) Bebeğin gelişimine de kalıtım etkin bir faktördür
D) Bebeklik dönemi doğumdan 2 yaşa kadar olan süreci kapsar

Cevap : A) Bebeğin gelişiminde çevrenin etkisi kalıtımdan daha önemlidir.

22-I. Yöntem belirlenir.
II. Veri analizi
III. Literatür taranır.
IV. Problemi tanımlanır
V. Sonuçlar oluşturur
VI. Raporlama
Yukarıda verilen biimsel araştırma planlama basamakların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) III-IV-V
B) IV-II-I-V-VI
C) IV-III-I-II-VI-V
D) IV-III-I-II-V-VI
E) V-I-IV-II-III-

Cevap : D) IV-III-I-II-V-VI

23- Çocukların bireysel oyunlar yerine grup oyunları oynamaya başladıkları gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ergenlik dönemi
B) Orta çocukluk dönemi
C) Bebeklik dönemi
D) İlk çocukluk dönemi
E) Genç yetişkinlik dönemi

Cevap : B) Orta çocukluk dönemi

24- Aşağıdaki yetkinliklerden hangisi ilkokul öğretim programlarında öğrencilere kazandırılması gereken yetkinliklerden biri değildir?

A) Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler
B) Akıl yürütebilme yetkinliği
C) Dijital yetkinlik
D) Anadilde eğitim
E) Matematiksel yetkinlik ve bilim teknolojide temel yetkinlikler

Cevap : B) Akıl yürütebilme yetkinliği
NOT: Programlarda kazandırılması gereken yetkinlikler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde (TYÇ) tarafından belirlenmiştir. Bu yetkinlikler; anadilde eğitim, yabancı dillerde eğitim, matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, inisiyatif alma ve girişimcilik, kültürel farkındalık ve ifadedir (Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018). İlkokul eğitim programlarının istenilen amaca ulaşıp ulaşmadığını belirlemek amacıyla eğitim programlarında süreç odaklı, bireysel değerlendirmeyi içeren bir yaklaşım benimsenmiştir.

25- Ergenlik dönemine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bu dönemde üretkenliğe karşı durgunluk evresi görülür.
B) Bu dönemde başkalarının düşünceleri önemsenmez
C) Bu donemde taklit ve model alma ile davranışlar olusturulur.
D) Psikoanalitik kurama göre bu dönem gen(i)tal dönem olarak adlandırılır.

Cevap : D) Psikoanalitik kurama göre bu dönem gen(i)tal dönem olarak adlandırılır.

26- Dil ve iletişim becerileri aşağıdakilerden hangilerini içerir?

A) Hepsi
B) Jest ve mimikler
C) Sözcükler
D) Başkalarını anlama
E) Kendini ifade edebilme

Cevap : A) Hepsi

27- Bilimsel araştırmacının tutumu denildiğinde aşağıdakilerden hangisi araştırmacı için söylenemez?

A) Kuşkucu
B) Sistematik
C) Önyargılı
D) Şüpheci
E) Etik

Cevap : C) Önyargılı

28- Dil gelişiminde kritik dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2-5 yaş ve üzeri
B) 13-18 yaş
C) 7-12 yaş
D) 0-6 yaş
E) 19-24 yaş

Cevap : D) 0-6 yaş

29- Ergen bireyin toplumsallaşma süreci düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ergen destek ve sağlıklı bir disiplin ihtiyacı duyar
B) Aşırı hoşgörülü bir tutum ergenin toplumsallaşma sürecini kolaylaştırır
C) Aile en büyük rol modeldir
D) Ebeveynler davranışları ile ergene rol model olmalıdır
E) Aile ile toplum arasında denge kurma çabası ergende karmaşa yaratır

Cevap : B) Aşırı hoşgörülü bir tutum ergenin toplumsallaşma sürecini kolaylaştırır

30- Aşağıdakilerden hangisi hipotezlerin araştırmadaki rollerinden biri değildir?

A) Fikirler, kavramlar sınanır
B) Veri toplama sistemleşir
C) Yüzde yüz doğru sonuca ulaştırır
D) Sınanma sürecini uygulamaya zorladığı için araştırmanın yansızlığı artabilir
E) Sınana duruma ilişkin kuram geliştirilmesine katkı sağlar

Cevap : C) Yüzde yüz doğru sonuca ulaştırır
NOT: Hipotezler ile;
– Veri toplama sistemleşir
– Fikirler, kavramlar sınanır
– Sınanma sürecini uygulamaya zorlandığı için araştırmanın yansızlığı artabilir
– Sınanan duruma ilişkin kuram geliştirilmesine katkı sağlar.

Çocuk Gelişimi Araştırmaları

31- Çocuklara oyun oynama hakkı resmi olarak ne zaman verilmiştir?

A) 1924 Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi
B) 24 Mayıs 1940 Dünya Oyun Oynama Günü
C) 1989 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
D) 1959 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi
E) 23 Nisan 1920 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Cevap : D) 1959 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi

32- Aşağıdakilerden hangisi oyun kuramları arasında yer alır?

A) Duygusal ve içsel süreçlere ilişkin olarak oyun kuramları
B) Aşırı enerjinin rahatlamasi ve enerji kazanarak rahatlama kuramlar
C) Oyunu eğitim aracı olarak gören kuramlar
D) Hepsi
E) Sosyal dünyayla ilişki kurma ve sosyal dünyayı anlama çabasi olarak oyun kurma

Cevap : D) Hepsi

33- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma olarak tanımlanamaz?

A) Bes-altı yaş grubu çocukların iletişim becerilerinin değerlendirilmesi
B) Çocukların davranış problemlerini tespit etmek üzere sistemli gözlemlerin yapılması
C) Çocukların dürtü kontrol becerilerinin yaş düzeylerine göre incelenmesi
D) Bir çocuğun günlük olarak yaptığı davranışların gözlemlenereke not edilmesi
E) Çocukların duygu tanımlamalarını geliştirmeye yönelik eğitim programının etkinliğinin

Cevap : D) Bir çocuğun günlük olarak yaptığı davranışların gözlemlenereke not edilmesi

34- Oyun üzerine bir çok tanım yapılmıştır. Bütün tanımların ortak noktalarında oyunun oyun olabilmesi için gereken bazı unsurlardan bahsedilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi oyunun oyun olabilmesi için gereken unsurlar arasında yer almaz?

A) Kendiliğinden gelişmesi ve gönüllüğün esas olması
B) Aktif katılım olması
C) Dışsal amaçlara sahip olması
D) Hayal ürünü bir unsuru içermesi
E) Eğlenceli ve zevk verici olması

Cevap : C) Dışsal amaçlara sahip olması

35- Bütünden parçaya genelden özele gidiş yöntemi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilidir?

A) Teori
B) Hipotez
C) Tümevarım
D) Tümdengelim
E) Örneklem

Cevap : D) Tümdengelim

36- Aşağıdaklerden hangisi oyun kuramları arasında yer alır?

A) Aşırı enerjinin rahatlaması ve enerji kazanarak rahatlama kuramları
B) Duygusal ve içsel süreçlere ilişkin olarak oyun kuramları
C) Hepsi
D) Sosyal dünyayla ilişki kurma ve sosyal dünyayı anlama çabası olarak oyun kuramları
E) Oyunu eğitim aracı olarak gören kuramlar

Cevap : C) Hepsi
NOT: Oyun üzerine yapılan birçok tanım ve açıklamanın ortak noktasından yola çıkılarak Önder (2017)’e göre oyun kuramları yedi temel kategoride incelenebilmektedir. Bunlar; “Aşırı enerjinin rahatlaması ve enerji kazanarak rahatlama kuramları”, “Oyunu eğitim aracı olarak gören kuramlar”, “Sosyal dünyayla ilişki kurma ve sosyal dünyayı anlama çabası olarak oyun kuramları”, “Duygusal ve içsel süreçlere ilişkin olarak oyun kuramları”, “Dil ve bilişsel süreçlerin gelişmesinde oyun kuramları”, “Çağdaş oyun kuramları” ve “Kültürlerarası oyun kuramları” şeklinde sıralanabilir.

37- Okul öncesi eğitimin babası olarak tanınan ve 1800’lü yılların başında ilkokul öncesi kurumu olan Kindergarten (oyun….)olduğu oyun materyallerini ‘çocuklara değerli hediyeler’ olarak adlandırmış olan kuramcı kimdir?

A) Locke
B) Piaget
C) J.J.Rousseau
D) Froebel
E) Montessori

Cevap : D) Froebel

38- Bir ergenin aşağıdakilerden hangisi ile uğraşması doğal gelişim evresinde olduğunu gösterir?

A) Kimlik kazanım gerçekleştirir
B) Değer yargıları ve ahlaki gelişim oluşur
C) Hayali oyunlar oynar
D) Kendi davranışları üzerinde otokontrol kurar
E) Mesleki kariyere odaklanır

Cevap : A) Kimlik kazanım gerçekleştirir

39- I. Bu dönemde soyut işlemler evresi görülür.
II. Birey farklı bakış açılarını keşfeder ve sorgulamaya başlar
III. Çok boyutlu düşünme gerçekleşir
Ergenik dönemi bilişsel gelişimine ilişkin yukarıdaki cümlelerden hangisi ya da hangileri dogrudur?

A) Yalnz II
B) II ve III
C) I,II ve III
D) I ve III
E) Yalnz I

Cevap : C) I,II ve III

40- Ergenlik dönemine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu dönem çocukluk ile yetişkinlik arasında bir geçiş dönemidir
B) Somut düşünme bu dönemde kazanılır.
C) Gelecekle ilgili seçimler yapılır.
D) Soyut düşünme bu dönemde kazanılır.
E) Cinsel kimlik gelişimi gerçekleşir

Cevap : B) Somut düşünme bu dönemde kazanılır.

Çocuk Gelişimi Araştırmaları

41- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ebeveyn tutumu çocuğun gelişim ve öğrenmesini desteklemede diğerlerine göre daha etkilidir?

A) Aşırı koruyucu ve müdahaleci anne baba tutumu
B) İzin verici tutum
C) İhmalkar tutum
D) Otoriter tutum
E) Demokratik tutum

Cevap : E) Demokratik tutum

42- Belirlenen araştırma konusu ile ilgili mevcut durumun ne olduğunun belirlenmesi ya da olayı tasvir edilerek problemin saptanmasıni amaçlayan “ne?” “nasıl? ve “kim?” sorularını cevaplayan model aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağıntısal model
B) Nedensel ve Karşılaştırmalı model
C) Betimsel model
D) Deneysel model
E) Teorik model

Cevap : C) Betimsel model

43- Ergenlik döneminin gelişimsel görevleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Öz bakım becerilerini bu dönemde edinir.
B) Sosyal kimlik bu dönemde kazanılır.
C) Vücudunu tanımayı bu dönemde öğrenir.
D) Bireysel özgürlük bu dönemde edinilir.
E) Çocuksu davranışlar ile yetișkin davranışları arasında bocalama görülür.

Cevap : A) Öz bakım becerilerini bu dönemde edinir.

44- Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı sosyal-duygusal gelişimin göstergesi degildir?

A) Çocuğun çevresi ve kendisiyle uyumsuzluk içinde olması
B) Çocuğun akranlarıyla etkileşime geçmesi
C) Çocuğun kendini en doğru şekilde ifade edebilmesi
D) Çocuğun kendi duygularını anlayabilmesi
E) Çocuğun duygu kontrolünü sağlayabilmesi
Cevap : A) Çocuğun çevresi ve kendisiyle uyumsuzluk içinde olması

45- Orta çocukluk döneminde ahlak gelişim kuramları içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Bilişsel
B) Toplumsal öğrenme
C) Psiko-linguistik
D) Psikoanalitk
E) Davranış

Cevap : C) Psiko-linguistik

46- Sosyal gelişiminin temeli olarak görülen …….. bebeklerin acıktıklarında bir yerleri ağrıdığında veya ebeveynlerinin ilgisini istediklerinde farklı şekillerde (ton ve frekanslarda) ………..görülmüştür.

Yukarıdaki cümlelerde boşlukların her ikisi de aynı kavramı içermektedir. Bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağlamak
B) Gülmek
C) Kızmak
D) Somurtmak
E) Şaşırmak

Cevap : A) Ağlamak

47- Aşağıdakilerden hangisi dil gelişimi ile ilgili paralel gelişim gösteren alandır?

A) Ahlaki
B) Fiziksel
C) Bilişsel

Cevap : C) Bilişsel

48- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde MEB (2013) Okul öncesi Eğitim Programı içerisinde okul öncesi öğretmenleri için hazırlanmış olan aile katılımı destek rehberinin adı doğru olarak verilmiştir?

A) Ev Temelli Yaklaşm
B) Aile Eğitim Etkinlikleri
C) AÇEV
D) Okul Aile is Birliği
E) OBADER

Cevap : E) OBADER

49- Ergenlik döneminde sosyal duygusal gelişim alannda…..becerisinin edinildiği görülür. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Güvenli bağlanma
B) Empati kurma
C) Problem çözebilme
D) Öz saygı
E) Tanımları daha iyi anlama

Cevap : A) Güvenli bağlanma

50- Orta Çocukluk dönemine karşılık gelen ilkokul eğitim sürecinde aşağıda yer alan derslerden hangisi programda yer almaz?

A) İnsan Hakları
B) Trafik Güvenliği
C) Beden Eğitimi ve Oyun
D) Coğrafya
E) Matematik

Cevap : D) Coğrafya
NOT: İlkokul eğitim sürecinde Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Oyun, Trafik Güvenliği, İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersleri yer almaktadır.

51- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde aile katılımı çalışmalarının amaçlarından biri yer almamaktadır?

A) Okul aile işbirliğinin arttırılması
B) Öğretmenin programla ilgili sorumluluklarınin bir kısmını aileye yüklemek
C) Ailelerin okulun programını ve amaçlarını tanımasına ve desteklemesine rehberlik etmek
D) Okuldaki eğitsel kazanımlarnn evde desteklenmesi
E) Yetişkinlerin çocuk yetiştirme becerilerinin desteklenmesi

Cevap : B) Öğretmenin programla ilgili sorumluluklarınin bir kısmını aileye yüklemek

52- Orta Çocuklukta yaş aralığı kaçtır?

A) 6-12 yaş
B) 2-8 yaş
C) 5-9 yaş
D) 7-15 yaş
E) 5-12 yaş

Cevap : A) 6-12 yaş

Çocuk Gelişimi Araştırmaları

Auzef Ders Kitabı

Çocuk Gelişimi Araştırmaları

Çocuk Gelişimi - facebook
çocuk gelişimi

Auzef Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi Araştırmaları

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!