Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Sistemleri

Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Sistemleri

Vize Final
2023-2024 Vize Soruları 2021 Final Soruları
2022-2023 Vize Soruları
2020 Vize Soruları
Dünyada ve Türkiye'de Sağlık Sistemleri Auzef Ders Kitabı PDF

Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Sistemleri Auzef Ders Kitabı

 

Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Sistemleri 2021 Final

1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi ilk yazılı planın adıdır?

Cevap : Birinci On yıllık Milli Sağlık Planı

2. Almanyada sağlık harcamaları ulusal gelirin yaklaşık ne kadarını oluşturur?

A) %25
B) %10
C) %20

Cevap : B) %10

3. Kazakistanda temel sağlık hizmetleri ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) Gezici Sağlık memuru/Ebe basit tedavi edici hizmetleri verir.
B) Kırsal Hekim Kliniklerinde genelikle internler, pediatristler, ebe ve hemşireler bulunur.
C) Poliklinikler: 1. ve 2. basamak sağlık hizmetlerinin ortasında bir konumdadır
D) Poliklinikler bir hastaneye bağımlı olmak zorundadır.
E) Acil hizmetler ve Ambulans İstasyonları bir hastaneye bağlı ya da bağımsız olabilirler.

Cevap : D) Poliklinikler bir hastaneye bağımlı olmak zorundadır.

4. İngiltere sağlık sisteminin en önemli ayırıcı özelliği hangisidir?

Cevap : Finansmanın ağırlıklı olarak genel vergilerden karşılanması

5. İngiltere sağlık sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : İngilterede sağlık hizmetlerinde kamu payı oldukça düşüktür.

6. İngiltere sağlık finansmanının temelinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?

Cevap : Genel vergiler

7. İngilterede sağlık harcamalarının milli gelire oranı yaklaşık yüzde kaçtır?

Cevap : 9,1

8. Güney afrikada beş yaşın altındaki çocuklarda ölümlerin üçte birinden fazlasını hangi hastalık oluşturur?

Cevap : HIV/AIDS

9. HIV 2000 li yılların başında 100.000 kişi başına ne kadardır?

Cevap : 600

10. İngilteredeki halk sağlığı hizmetleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Birinci basamak sağlık hizmetleri sadece pratisyenler tarafından verilir

11. 2015 yılı verilerine göre güney afrika tüberküloz sayısında dünyada kaçıncı sıradadır?

Cevap : 7

12. Finlandiya sağlık sisteminde özel sağlık sigortasının 1990 yılında,yüzde oranı kaç olmuştur?

Cevap : %1,7

13. Aşağıdakilerden hangisi Finlandiya sağlık sisteminde sosyal işler ve sağlık bakanlığı ile ilgili genel bilgilerden değildir?

Cevap : Veri yönetiminin ve gerekli istatistiksel takip sistemlerinin

14. Kazakistanda sağlık harcamalarının yaklaşık ne kadarı devlet bütçesindedir?

Cevap : %60

15. Sağlık hizmeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : İhmal ve hataların sonucunun düzeltilmesi kolaydır

16. Kazakistanda poliklinik işlerinin hangisi yanlıştır?

Cevap : Birinci basamak sağlık hizmeti verilir

17. Çek Cumhuriyetinde AIDS önleme uyuşturucu kontrolü eğitim hangi birimindir?

Cevap : Sağlık bakanlığı

18. Meslek grubu açısından en yüksek İsrailde hangisidir?

Cevap : Diş hekimi

19. Finlandiyada emeklilik gelirlerinin sağlandığı sigorta planının yürütülmesinde görevli kanuni hizmet merkezi hangisidir?

Cevap : Merkezi emeklilik güvenlik kurumu

20. Amerikada sağlık sistemine güven yüzde kaçtır?

Cevap : %50

21. İsveçte en çok ölüme neden olan hastalık hangisidir?

Cevap : İskemik kemik hastalığı

22. İngiltere 1.basamak sağlık hizmetleri ile ilgili hangisi yanlıştır?

Cevap : Doktorların çoğu uzmanlardan oluşur

23. İşletmelerle sağlık kurumları arasındaki farklardan değildir?

Cevap : Dışsallık yoktur

24. Yeni olguların % kaçı ilaca dirençli tüberkolozdur?

Cevap : %18

25. Master ve doktora ile kimlerin rolü güçlendirilmektedir?

Cevap : Hemşire

26. Özel sektörün hizmet verdiği nüfus oranı?

Cevap : %16

27. Özel hastaneler ödenen bedelinin % kaçına kadar fark alabilirler?

Cevap : %200

28. Hastalık riski için herhangi bir finansal koruma sağlamayan ve bireylerin sağlık hizmetleri kullanımı için doğrudan ödeyerek yaptıkları tüm harcamalara ne ad verilir?

Cevap : Cepten ödemeler

29. Hangi hizmetler hariç 18 yaşından küçükler için ek ödeme alınamamaktadır?

Cevap : Protez ve yol masrafları

30. Türkiyenin ilk sağlık bakanının adı nedir?

Cevap : Adnan Adıvar

31. Hangisi yasal hastalık sigortasının sunduğu hizmetlerden değildir?

A) Hastalıkların erken tanısı
B) İşyerinde hastalıktan koruma ve sağlığın geliştirilmesi
C) Hasta eğitimi
D) Hastalıkların tedavisi
E) Araç sigortası

Cevap : E) Araç sigortası

32. Verilen oransal ifadelerin hangisinde türkiye nin sağlık harcamalarındaki kamusal payı en doğru biçimde gösterilmiştir?

Cevap : 80

33. Hangisi isveç sağlık sisteminin finans kaynağı değildir?

Cevap : Bağışlar

34. Hangisi 1924 yılında illere rehber olmak üzere açılan hastanelerden biri değildir?

Cevap : Konya numune hastanesi

35. Finlandiya sağlık sisteminde sosyal işler ve sağlık bakanlığına bağlı kaç bakan görev alır?

Cevap : 2

36. Bir toplumda hastalık ortaya çıkmadan önce alınan her türlü önlem ve mücadeleyi kapsayan hastalıkları önleme ve yükseltebilmenin en etkili ve kestirme yolu nedir?

Cevap : koruyucu sağlık hizmetleri

37.Aşağıdakilerden hangisi Çek cumhuriyeti sağlık sisteminde pazar ekonomisinin getirdiği sonuçlardan bir değildir?

Cevap : iş güçündeki rekabet fazlalığı

38.Aşağıdakilerden hangisi çevreye yönelik sağlık hizmetlerden biri değildir?

Cevap : bağışıklama

39. Finlandiya sağlık sisteminde ulusal sağlık örgütlemesinin başındaki kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : sosyal işler ve sağlık bakanlığı

40.İngiltere sağlık sitemine hangi isim verilmiştir?

Cevap : biveridge tipi sağlık sistemi

41.600-1000 yatak kapasitesine sahip, ileri teknolojili cihazlar bulunan ve genellikle şehrin merkezinde olan hastanelere ne isim verilir?

Cevap : Oblast hastaneleri

42.İngiltere sağlık siteminde sevk olmadan ikinci basamağa hangi hastalar başvurabilir?

Cevap : acil hastalar ve cinsel yolla bulaşan hastalık

43.Aşağıdakilerden hangisi kazakistan 2. ve 3. basamank sağlık hizmetlerini veren hastanelerden bir değildir?

Cevap : kırsal klinik hekimleri

44.Aşağıdakilerden hangisi kazakistan için yanlıştır?

Cevap : kazakistan oldukça fazla temiz su kaynağına sahiptir.

 

AUZEF Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama
Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!