Genel Turizm Bilgisi

Genel Turizm Bilgisi

Vize Final
Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme-3
Vize Deneme -4 Final Deneme -4
Vize Deneme -5 Final Deneme -5
Vize Deneme -6 Final Deneme -6
Vize Deneme -7 Final Deneme -7
Vize Deneme -8 Final Deneme -8
Final Deneme -9
Final Deneme -10
Final Deneme -11
Final Deneme -12

Auzef Kültürel Miras Ve Turizm
Genel Turizm Bilgisi Deneme Sınavıları

d-placeholder-132" data-inserter-version="2">

Öğrenci Dostu
LOLONOLO -Öğrenme Yönetim Sistemi

Genel Turizm Bilgisi

Genel Turizm Bilgisi Auzef Genel Turizm Bilgisi Ders Kitabı PDF

Auzef Genel Turizm Bilgisi Ders Kitabı

Genel Turizm Bilgisi Soruları Final Deneme Sınavı

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, 2013-2015 yıllarında Türkiye’ye yurtdışından gelen turistlerin en çok hangi kıtanın ülkelerinden geldikleri verilmiştir?

a) Okyanusya Kıtası
b) Asya Kıtası
c) Afrika Kıtası
d) Avrupa Kıtası
e) Amerika Kıtası

Cevap : d)Avrupa Kıtası

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, 2013-2015 yıllarında Türkiye’ye yurt dışından gelen turistlerin en çok hangi ülkeden geldikleri verilmiştir?

a) Almanya
b) Hollanda
c) İran
d) İngiltere
e) Rusya Federasyonu

Cevap : a) Almanya

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, TÜRSAB tarafından yaptırılan araştırmaya göre, ülkemize gelen yabancı turistlerin Türkiye’yi ziyaret nedeni en yüksek yüzdeye sahip olan faktör verilmiştir?

a) Kültür
b) Akraba ziyareti
c) Gezi ve eğlence
d) Dini
e) Sağlık

Cevap : c) Gezi ve eğlence

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Türkiye’de turizm işletmesi belgeli turistik yatak kapasitesinin 500 000 adedi geçtiği tarih verilmiştir?

a) 1980
b) 1990
c) 2000
d) 2006
e) 2012

Cevap : d)2006

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Türkiye’de turizm sektörünün sorulanlarından biri verilmemiştir?

a) Pazarlama sorunu
b) Mevsimlik yoğunlaşma sorunu
c) Terör sorunu
d) İkinci konutlar ve yazlıklar sorunu
e) Doğal, tarihi ve kültürel zenginlik sorunu

Cevap : e) Doğal, tarihi ve kültürel zenginlik sorunu

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, insanoğlunun gelecekte daha farklı amaçlarla turizm hareketlerine katılma ihtimali ve yeni turizm türlerinin geliştirilebileceği öngörüsünün dayaklarından biri verilmiştir?

a) Nüfus artışı
b) Tarımsal verimliliğin azalması
c) Arazi fiyatlarının yükselmesi
d) Güneşlenme süresinin uzaması
e) Bireylerin istek ve arzularındaki değişimler

Cevap : e) Bireylerin istek ve arzularındaki değişimler

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, 20. yüzyılın son çeyreğinin başlangıcındaki birkaç yıl hariç tutulursa, uluslararası turizmin dünyada en hızla gelişen sektörlerin başında yer almasının nedenlerinden biri verilmiştir?

a) Tatil turizminin gelişmesi
b) Doğum oranlarının azalması
c) Sanayinin gelişmesi
d) Konaklama sürelerinin uzaması
e) Daha konforlu konaklama tesisleri yapılması

Cevap : d) Konaklama sürelerinin uzaması

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Avrupa Birliği içinde istihdam edilen toplam işgücünün turizm endüstrisinde görev alan oranı verilmiştir?

a) %6
b) %2
c) %8,9
d) %12
e) %23

Cevap : a) %6

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Dünya Turizm Örgütünün 2001’de yaptığı araştırmaya göre, 2020 yılında yıllık kaç kişinin uluslararası turizme katılacağı verilmiştir?

a) 1,3 milyar
b) 1,6 milyar
c) 6 milyar
d) 1,2 milyon
e) 1 milyar

Cevap : b) 1,6 milyar

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, günümüzde Avrupa’da İngiltere’den başlayıp Almanya’ya ve Avusturya’ya kadar birçok ülkede çok sayıdaki küçük turizm işletmelerinin yerini az sayıda büyük ve güçlü firmalara bırakmalarının nedenlerinden biri verilmiştir?

a) Bireylerin iç turizme katılmayı daha fazla tercih edilmesi
b) Gelişmiş ülkelerdeki üretimin otomatik makinelerle yapılması
c) Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler
d) Küresel ısınma
e) Tatil maliyetlerinin artması

Cevap : c) Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turizm sektöründeki rekabetin artmasının ortaya çıkardığı sonuçlardan biri verilmiştir?

a) Hizmet kalitesinin azalması
b) Turist sayısının azalması
c) Sektörde tekelleşme yaşanması
d) Devletin turizm sektöründen çekilmesi
e) Kıyı kesimlerinde çevre sorunlarının artması

Cevap : c) Sektörde tekelleşme yaşanması

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Dünya Turizm Örgütünün hazırladığı “Tourism 2020 Vision” araştırmasından elde edilen sonuçlardan biri verilmemiştir?

a) Küreselleşme hareketlerinin lokalleşmeye, lokalleşmenin de küreselleşmeye neden olacağı
b) Elektronik ve bilgisayar teknolojisinin tatil bölgesi seçiminde en güçlü unsur hâline geleceği
c) Ulaşım teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak seyahatlerin hızının artması, seyahat sürecindeki elemanların ve işletmelerin hızlanması ve buna göre yeni bir yapılanmanın gerekeceği
d) Müşteriler CD-ROM atlasları, internet araştırması yolu ile otellere ve diğer turizm faaliyetlerine doğrudan ulaşacaklar. Bu durumun turistik ürün sunucularının Web Siteler üzerinde indirimli fiyatlar, son dakika teklifleri sunmalarına yol açması
e) Turizm firmalarının ve turizm bölgelerinin Güney Amerika’dan gelen turistleri kendine çekmek için özel çaba gösterecekleri

Cevap : e) Turizm firmalarının ve turizm bölgelerinin Güney Amerika’dan gelen turistleri kendine çekmek için özel çaba gösterecekleri

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, bireylerin tatil anlayışının farklılaşmasına bağlı olarak uluslararası turizmden daha fazla pay alacakları öngörülen bölgelerden biri verilmiştir?

a) Kuzey Atlantik
b) İskandinavya
c) Balkanlar
d) Ortadoğu
e) Kafkasya

Cevap : a) Kuzey Atlantik

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, uluslararası turizm kuruluşlarının çevreye duyarlı turizm hareketlerinin teşvik edilmesinde, Avrupa Birliği sahillerinin temiz kalması için yapılan uygulamaların en yaygın olanı ve en fazla bilineni verilmiştir?

a) Beyaz gül
b) Temiz deniz
c) Güneşini paylaş
d) Mavi bayrak
e) Uzak dur

Cevap : d)Mavi bayrak

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ülkemizde turizmin çeşitlendirilmesi için Kültür Turizm Bakanlığı tarafından yaklaşık kaç adet termal alanı “turizm merkezi” olarak ilan ettiği verilmiştir?

a) 14
b) 53
c) 7
d) 102
e) 30

Cevap : e) 30

Auzef Kültürel Miras Ve Turizm
Auzef Genel Turizm Bilgisi Deneme Sınavı

Öğrenci Dostu
LOLONOLO -Öğrenme Yönetim Sistemi

 

Auzef Kültürel Miras Ve Turizm Kültürel Miras Ve Turizm Telegram
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!