Görüntüleme Teknikleri

Görüntüleme Teknikleri

Görüntüleme Teknikleri
2022 Deneme Sınavları

2022-23 Vize Soruları Final Deneme 1
Çıkmış Vize-Final Soruları Final Deneme 2
Vize Deneme 1 Final Deneme 3
Vize Deneme 2 Final Deneme 4
Vize Deneme 3 Final Deneme 5
Vize Deneme 4 Final Deneme 6
Vize Deneme 5 Final Deneme 7
Vize Deneme 6 Final Deneme 8
Vize Deneme 7 Final Deneme 9
Final Deneme 10
Görüntüleme Teknikleri
2022 Ünite Soruları

Ünite 1 Ünite 8
Ünite 2 Ünite 9
Ünite 3 Ünite 10
Ünite 4 Ünite 11
Ünite 5 Ünite 12
Ünite 6 Ünite 13
Ünite 7 Ünite 14

Görüntüleme Teknikleri 2. Sınıf Bahar

Görüntüleme Teknikleri 2. Sınıf Bahar

Röntgen ve BT ile ilgili bir benzerlik ve bir farklılığını birarada doğru olarak verildiği şıkkı bularak işaretleyiniz?

a) Benzerlik her 2 görüntülemede de ultrason dalgalarının kullanılması, farklılık ise BT ‘de sürepozisyon oluşmasıdır
b) Benzerlik her 2 görüntülemede de radyofrekans dalgalarının kullanılması, farklılık ise BT ‘de sürepozisyon oluşmasıdır
c) Benzerlik her 2 görüntülemede de x ışınlarının kullanılması, farklılık ise röntgende oluşan sürepozisyonun BT ‘de oluşmamasıdır
d) Benzerlik her 2 görüntülemede de x ışınlarının kullanılması, farklılık ise BT ‘de sürepozisyon oluşmasıdır
e) Benzerlik her 2 görüntülemede de gama ışınlarının kullanılması, farklılık ise BT ‘de sürepozisyon oluşmamasıdır

Cevap : c) Benzerlik her 2 görüntülemede de x ışınlarının kullanılması, farklılık ise röntgende oluşan sürepozisyonun BT ‘de oluşmamasıdır

BT ‘de temel plan hangisidir ve rekonstrüksiyonla hangi planlarda kesitler elde edilebilir?

a) Temel plan koronal plandır. Rekontrüksiyonda lateral ve medial planlar elde edilir
b) Temel plan aksiyal plandır. Rekonstrüksiyonda koronal ve sagital planlar elde edilir
c) Temel plan sagital plandır. Rekonstrüksiyonda koronal ve rostral planlar elde edilir
d) Temel plan rostral plandır. Rekonstrüksiyonda dorsal ve ventral planlar elde edilir
e) Temel plan sagital plandır. Rekonstrüksiyonda palmar ve plantar planlar elde edilir

Cevap : b) Temel plan aksiyal plandır. Rekonstrüksiyonda koronal ve sagital planlar elde edilir

BT ‘de pencerelemeye neden ihtiyaç duyulur?

a) İnsan gözünün binlerce gri tonu algılamasının mümkün olmaması nedeniyle
b) Sonraki MR çekimleri için hastaya spesifik parametrelerin tespiti için
c) Ortamda biriken sekonder radyasyonun uzaklaştırılması için
d) Hastaların kapalı alan fobisinin giderilmesi için
e) Sadece beyin dokusunun görüntü kalitesini yükseltmek için

Cevap : a) İnsan gözünün binlerce gri tonu algılamasının mümkün olmaması nedeniyle

Voksel ile ilgili aşağıda aktarılan bilgilerden yanlış olanın yer aldığı şıkkı işaretleyiniz?

a) BT ‘de pikselin kesit kalınlığı ile çarpılması sonucu elde edilir.
b) 2 boyut içeren bir kavram değildir
c) 3 boyut içeren bir kavramdır
d) Kesit kalınlığından etkilenir
e) Ters koni şeklinde bir alandır

Cevap : e) Ters koni şeklinde bir alandır

BT ‘nin primer kullanım alanları ile ilgili yanlış bilgi içeren şıkkı işaretleyiniz?

a) Beyin kanamaları
b) Omurilik lezyonları
c) Kemik lezyonları
d) BT anjiyo
e) Yer kaplayan lezyonlar

Cevap : b) Omurilik lezyonları

MRG hangi görüntüleme prensibine göre çalışır?

a) Refleksiyon
b) Transmisyon
c) Penetrasyon
d) Eko-intenzasyon
e) Emisyon

Cevap : e) Emisyon

MRG hangi lezyon şüphesi varlığında primer olarak tercih edilmez?

a) Beyin kanaması şüphesi
b) Tendo hasarı şüphesi
c) Omurilik lezyonları şüphesi
d) Beyin tümörü şüphesi
e) Damar tıkanıklığı şüphesi

Cevap : a) Beyin kanaması şüphesi

MRG ‘nin görüntü planlarının oluşturulması açısından BT ‘den bir farkı var mıdır?

a) Yoktur
b) Vardır, 2 planda görüntü oluşturulur
c) Vardır, 3 planda görüntü oluşturulur, rekonstrüksiyona gerek yoktur
d) Vardır, tek planda görüntü oluşturulur
e) Vardır, MR ‘da koronal plan yoktur

Cevap : c) Vardır, 3 planda görüntü oluşturulur, rekonstrüksiyona gerek yoktur

MRG ‘de görüntü eldesi için hangi özellikteki atomlar hangi nedenle kullanılırlar?

a) Atom numarası tek olan atomlar, H atomu
b) Atom numarası çift olan atomlar, Na atomu
c) Atom numarası çift olan atomlar, P tomu
d) Atom numarası çift olan atomlar, Mn atomu
e) Atom numarası tek olan atomlar, Mo atomu

Cevap : a) Atom numarası tek olan atomlar, H atomu

MRG cihazının Tesla değerinin daha büyük olmasının ne önemi vardır?

a) Daha düşük MR sinyali elde edilir
b) Manyetik alan yönünde dönen proton sayısı azalır
c) Mıknatısın çekim gücü düşer
d) Daha yüksek bir MR sinyali elde edilir
e) Görüntü oluşma süresi 4 katına çıkar

Cevap : d) Daha yüksek bir MR sinyali elde edilir

Auzef Görüntüleme Teknikleri 2. Sınıf Bahar
Auzef Laborant ve Veteriner Sağlık
lolonolo

e_title -->

Görüntüleme Teknikleri 2. Sınıf Bahar

Görüntüleme Teknikleri 2. Sınıf Bahar

Sağlıklı muayene yapabilmek ve elde edilen görüntüleri değerlendirebilmek için ultrasonografi odası nasıl olmalıdır?

a) Geniş ve havadar olmalıdır
b) Aydınlık ve ferah olmalıdır
c) Loş olmalı ve ayak altında olmamalıdır
d) Karanlık ve serin bir yer olmalıdır
e) Hiçbiri

Cevap : c) Loş olmalı ve ayak altında olmamalıdır

Titreme artifaktı nasıl oluşur?

a) Açılı yüzeylerle temas eden ses demetinin düzleminden sapması sonucu olur
b) Taş veya kemik gibi yoğun dokuların arkasında oluşur
c) Düşük emilimli yüzeyden geçtikten sonra arkasındaki dokuda meydana gelir
d) Ses demetinin gaz veya hava ile temas etmesi ile oluşur
e) Hiçbiri

Cevap : c) Düşük emilimli yüzeyden geçtikten sonra arkasındaki dokuda meydana gelir

Ayna görüntüsü niçin oluşur?

a) Yoğun yapılardan kuvvetli yansımalardan dolayı
b) Ses demetinin ekojenik bir alan içerisinde dalgalanmasından dolayı gecikmesi ile
c) Yoğun dokuların arkasında
d) Hipoekoik ve açılı yüzeylerden ses demetinin düzleminden sapması ile
e) Hiçbiri

Cevap : b) Ses demetinin ekojenik bir alan içerisinde dalgalanmasından dolayı gecikmesi ile

Küçük hayvanların nereye ilgili ultrasonografik muayeneleri sırt üstü pozisyonda yapılır?

a) Ekokardiyografi
b) Abdomen muayenesi
c) Toraks muayenesi
d) Rektal muayene
e) Hepsi

Cevap : b) Abdomen muayenesi

Ultrasonografide muayene için hastanın hazırlanmasında ikinci basamakta ne yapılır?

a) Muayene edilecek alanın kıllarının kesilmesi
b) Bölgenin iyotlu dezenfektanlarla temizlenmesi
c) Bölgeye Ultrason jeli sürülmesi
d) Cihazın ayarının yapılması
e) Hiçbiri

Cevap : a) Muayene edilecek alanın kıllarının kesilmesi

Ultrasonografik muayene hazırlığında üçüncü basamakta ne yapılır?

a) Hastanın göğüs üstü yatırılması
b) Bölgenin yıkanması
c) Bölgenin dezenfeksiyonu
d) Bölgeye ultrason jeli sürülmesi
e) Hepsi

Cevap : d) Bölgeye ultrason jeli sürülmesi

Hastanın hazırlığı sırasında yeteri miktarda ultrason jeli kullanılması ne sağlar?

a) Prob ile derinin iyi temasını, arada hava kalmamasını
b) Probun daha rahat hareket ettirilmesini
c) İşlemin kolaylaştırılmasını
d) Ses dalgasının dağılmasını
e) Ses dalgasının yansıtılmasını

Cevap : a) Prob ile derinin iyi temasını, arada hava kalmamasını

Ultrasonografik muayenenin iyi ve doğru yapılabilmesindeki en önemli faktör nedir?

a) Cihazın çok kaliteli olması
b) Hastanın uyumu
c) Muayeneyi yapanın beceri ve birikimi
d) Bölgenin yağlı olup olmaması
e) Hiçbiri

Cevap : c) Muayeneyi yapanın beceri ve birikimi

Muayene edilecek bölgede kılların olması ne gibi sakıncalara sebep olur?

a) Ses dalgalarının oluşan katman ile geçişi zorlaşır
b) Ses demetinin yansımasına ve artifakt oluşumuna sebep olur
c) Ekranda kuvvetli yansımalara sebep olur
d) Kıllar arasında hapsedilen hava dolayısı ile sağlıklı görüntü alınamamasına
e) Hiçbiri

Cevap : d) Kıllar arasında hapsedilen hava dolayısı ile sağlıklı görüntü alınamamasına

Kısraklarda rektal uygulama sırasında cihaza ilgili ne gibi tedbir alınmalıdır?

a) Cihaz hayvanın huysuzlanması durumunda zarar görmeyecek mesafede olmalı
b) Prob dışkıdan zarar görmemesi için muayene eldiveni içerisinde korunmalı
c) Bol jel ile eldiven doldurulmalı
d) Muayene sırasında ayrıca eldiven dışına da jel sürülmeli
e) Hepsi

Cevap : ve) Hepsi

Auzef Görüntüleme Teknikleri 2. Sınıf Bahar
Auzef Laborant ve Veteriner Sağlık
lolonolo

Görüntüleme Teknikleri Auzef Görüntüleme Teknikleri Ders Kitabı PDF

Auzef Görüntüleme Teknikleri Ders Kitabı

Görüntüleme Teknikleri

Laborant Ve Veteriner Sağlık Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık
facebook LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!