Havacılık Güvenliği

Vize Final
2021 Vize Soruları 2021 Final Soruları
2023 Vize Soruları
Auzef Havacılık Güvenliği Auzef Havacılık Güvenliği Ders Kitabı PDF

 

Havacılık Güvenliği 2021 Final Soruları

Aşağıdaki olaylardan hangisi hava yolu güvenliğinin artırılmasında diğerlerine oranla en fazla etkiye sahiptir?

p_under_page_title - under_page_title -->

Cevap : 11 Eylül saldırısı

Olayların raporlanması genel olarak kaç kategoride sınıflandırılmıştır?

Cevap : 3

Aşağıdakilerden hangisi havaalanı güvenlik programının kapsamını en İyi İfade eder?

Cevap : Hava meydanında sivil havacılık faaliyetlerinde bulunan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile bunların
personeli

Yolcunun üzerinde kimliğini ispat edecek belge bulunmaması durumunda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Cevap : Havalimanında bulunan emniyet şube müdürlüğü tarafından kimliği tespit edilir ve açık şekilde belirli
üzerinde resim bulunan tanıtım belgesi temin edilir.

Tüm araçları terminalin ön kısmından en az ………………. metre uzakta tutulmalıdır. Diğer bir seçenek de
terminalin …….. metrelik alanı içindeki kısa süreli de olsa hiçbir aracın park etmesine izin verilmemesidir.
Yukarıdaki cümlede boş yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

Cevap : 50-50

Milli sivil havacılık programı kaç bölümden oluşur?

Cevap : 2

Bomba tehditleri genel olarak aşağıdakilerden hangisini hedef almaz?

Cevap : havaalanı otoparklarını

Güvenlik programının sonuçlarını belgeleyen kayıtlar kaç yıl süre ile saklanmalıdır?

Cevap : 3 yıl

Sivil havacılığa yönelik yasa dışı girişimler ….. ve …………….. olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : bireysel girişimler- organize girişimler

Yolcuların ve uçmayacak yolcu yakınlarının terminal binalarına hangi güvenlik uygulamaları dahilinde
girebilecekleri ile ilgili açıklamalar aşağıdakilerden hangisinde açıklanmaz?

Cevap : DHMİ Ek-41

Mülki idare amiri, hizmet kuruluşlarının amir ve memurları hakkında aşağıdakilerden hangisi yapamaz?

Cevap : Yüksek Denetleme Kurumuna bilgi vermek

Aşağıdakilerden hangisi yolcuların ve bagajın elle aranmasının sınırlı olduğu durumlardan değildir?

Cevap : Kalp pili taşıyan yolcuların x-ray cihazı vasıtasıyla arandığı durumlar

Nöbetçi kulübelerinin en etkin biçimde yerleştirilmesi için görüş bildiren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Eğitim, Araştırma ve Denetleme Uzmanları Kurulu

Başlıca arama metodlarından en yaygın olan arama metodu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Elle arama

Aşağıdakilerden hangisi şüpheli patlayıcı madde bulunduğunda alınması gereken önlemlere değildir?

Cevap : Paketi açmak

Aşağıdakilerden hangisi biometrik tanıma sisteminin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : DNA eşleştirme

“bir havaalanının, birbirine bitişik bölgeler ya da binalar veya bunların belirli kısımlarına erişimin kontrol altında
tutulduğu hareket alanı” olarak tanımlanan bölgeye ne ad verilir?

Cevap : Gümrüklü saha

I. Kişilere ya da hava taşıtına karşı şiddet
II. Uçağın sabote edilmesi
III. Yalan bilgilerin yayılmasının önlenmesi
Yukardakilerden hangisi/hangileri Montreal Sözleşmesi’nin temel unsurlarındandır?

Cevap : I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi VIP tesislerinin güvenliği yanlış bir bilgidir?

Cevap : VIP tesisleri, kullanılmadığı durumlarda dahi açık bulunmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi sivil havacılığın en belirgin özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : Uluslara güvenlik piyasasında bağımsız hareket edebilme

5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilatı ve Görevleri hakkında Kanun hangi yıl yürürlüğe gelmiştir?

Cevap : 2005

Yolcu ve yanlarında bulunan bagajlarının nasıl ve ne amaçla kontrolden geçildiği hangi dokümanlarda açıklanmıştır?

Cevap : ek 22-Doc 8973

Aşağıdakilerden hangisi bomba tehdidinde bulunan kişilere ait sınıflandırma içinde yer almaz?

Cevap : Medyatik olma gayesindeki kişiler

Aşağıdakilerden hangisi yolcuların aranması ile ilgili esaslardan biri değildir?

Cevap : uyarı vermeyen yolcuların aranmasına gerek yoktur

I. bagaj ve yolcuların aranması için kullanılan teknik ekipman sınırsızdır.
II. yolcular kontrol noktasında metal kapı detektörlerinden yolcu bagajları ise x-ray cihazlarından geçirilir.
III. yolcular elle aranmalı veya içinden geçilen metal tespit ekipmanıyla aranmalıdır.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi /hangileri doğrudur?

Cevap : II ve III

Aprona park eden uçağa bakan veya yolcu taşıma operasyonlarını gören, kara tarafı kamuya açık izleme teras veya
alanları konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar vardır?

Cevap : Her bölümde havalandırma penceresi olmalıdır

Bir havaalanı içerisinde tüm son kontrollerin yapıldığı ve bu nedenle yetkisiz kişilerin ya da yasaklı maddelerin
bulunmadığından emin olmak için tüm güvenlik önemlerin alındığı alanlara ne ad verilir?

Cevap : steril alan

Aşağıdakilerden hangisi görevlilerin en sık kullandığı rapor çeşitlerinden biri değildir?

Cevap : kaçakçılık

Uçağın içinde tespit edilen sahipsiz bagaj veya eşya bulunması durumunda aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz?

Cevap : eşyanın kaydı alınarak emanet odasına alınır

Havalimanına girişte anayol üzerinde bulunan ilk kontrol noktasına ne ad verilir?

Cevap : ana yol giriş kontrol noktası

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer alan yolcunun, talebi üzerine dedektör kullanılmasının elle arama yapılamaz?

Cevap : GENÇ

Ülkemizin 1945 yılında sözleşmeyi kabul ederek taraf olduğu uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : ICAO

Aşağıdakilerden hangisi rapor yazarken dikkat edilecek hususlar arasında yer almaz?
Raporlar bilgilendirme amaçlı olup ihbar olarak değerlendirilmez.
Aşağıdakilerden hangisi rapor yazarken dikkat edilecek hususlar arasında yer almaz?
Raporun sonuç kısmında rapor yazanın kanaatlerini yer verilmez.
Japon Kızıl Ordu üyelerinin, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi adına 1972 yılında gerçekleştirdiği terör saldırısı
aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Lod Havaalanı saldırısı

Aşağıdakilerden hangisi havaalanı güvenlik programının kapsamını en iyi ifade eder?

Cevap : Hava meydanında sivil havacılık faaliyetlerinde bulunan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ‘le bunların
personeli

Aşağıdakilerden hangisi biniş kartı ile geçerli olan kimlik türlerinden değildir?

Cevap : Kamu kurum çalışanlarının kurum kimlikleri

Arındırılmış bölgelerde kontrolden geçmiş yolcular ile geçmemiş yolcuların karışmaları durumunda
aşağıdakilerden hangisi yapılması gerekenler arasında yer almaz?

Cevap : Arındırılmış bölgede karışma olması durumunda bu olağanüstü bir durumdur ve bölge tekrar kontrole
tabi tutulamaz.

Aşağıdakilerden hangisi etkili arama yöntemlerinden değildir?

Cevap : Bavul, bagaj aramada bagaj sahibi eşyaları kendi çıkarmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi genel olarak bomba tehdidinde bulunma yöntemleri arasında yer almaz?

Cevap : Canlı hayvan kullanarak

Aşağıdakilerden hangisi personel giriş kartlarının kullanımı ile ilgili yanlış bir ifadedir?

Cevap : Giriş kartı sahibi ziyaretçisi geldiğinde kartı geçiş için kullanabilir.

Aşağıdakilerden hangisi olayı raporlama, raporların yazım kuralları içerisinde yer almaz?

Cevap : olaylara subjektif bakış açısıyla yer verilmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi kargo ve kurye ile ilgili hususlarda uygulanması gereken prosedürler içerişinde yer almaz?

Cevap : Paketlerin uygun olmadığının tespiti halinde başka bir yolla gönderilmesini sağlamak

Aşağıdakilerden hangisi sivil havacılık sektörünü teröristler için daha cazip hale getiren gelişmeler arasında yer
almaz?

Cevap : Güvenlik prosedürlerinin az olması

Aşağıda verilen yolcuların aranması ile ilgili esaslardan hangisi yanlıştır?

Cevap : VIP yolcuların aranmasına gerek yoktur.

Aşağıdakilerden hangisi analistlerin kullandığı göstergelerden değildir?

Cevap : patlama sonucu meydana gelebilecek ekonomik zarar

Aşağıdakilerden hangisi rapor türleri arasında yer almaz?

Cevap : İşitsel rapor

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : araç giriş kartı sahibinin aranması gerekmemektedir

 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği telegram - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
error: Content is protected !!