auzefHavacılık GüvenliğiSivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Havacılık Güvenliği 2023 Vize Soruları

Havacılık Güvenliği 2023 Vize Soruları

#1. Girişi tahditli olan mekan ve alanların girişlerinde, güvenlik görevlisi, güvenlik cihaz ve sistemleri ile oluşturulan şahısların, taşıtların, eşyaların, güvenlik amaçlı kontrollerinin yapıldığı yerlere ……… denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : C) Kontrol noktası

#2. Aşağıdakilerden hangisi avrupa sivil havacılık konferansı (ecac)’ın amaçlarından değildir?

Cevap : B) Üye ülkelere teknik yardım ve finansman desteği sağlanması

#3. Aşağıdakilerden hangisi terminal giriş noktalarında bulunması gereken güvenlik cihazlarından değildir?

Cevap : A) Fener

#4. Aşağıdakilerden hangisi havacılık güvenliğini tanımlarından biri değildir?

Cevap : D) Yolcuların bireysel ihtiyaçlarını karşılamak

#5. Aşağıdakilerden hangisi hava meydanlarında kullanılan giriş kartlarından değildir?

Cevap : E) daimi giriş kartı

#6. Aşağıdakilerden hangisi sivil havacılık güvenliğinin gerçekleştirilmesi için gerekli değildir?

Cevap : A) Hazır tutulan kaynak güvenlikten önce bakım onarım için kullanılmalıdır

#7. Milli sivil havacılık güvenlik programı hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

Cevap : E) 24.12.1996

#8. Aşağıdakilerden hangisi havacılık sektöründe doğrudan tehdit unsurlarından biri değildir?

Cevap : D) Kaçakçılık

#9. Aşağıdakilerden hangisi havalimanı çevresi korumasının faaliyetlerinden değildir?

Cevap : B) Yetkisiz kişilerin girişlerini kontrollü geçişlerine izin vermek

#10. Tarihte kaydedilen en eski uçak kaçırma olayı ne zaman gerçekleştirilmiştir?

Cevap : B) 1931

#11. Aşağıdakilerden hangisi havacılığın diğer ulaşım araçlarına göre en önemli avantajlarından biridir?

Cevap : d) süratli olması

#12. Hava taşıyıcıları personeline giriş kartı verilebilmesi için ……… ön izni veya ruhsatı bulunması gerekir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : A) Ulaştırma ve altyapı bakanlığı

#13. Güvenlik tahditli alanlara giriş izni verilmesi için aşağıdaki hangisi yetkilendirmelerden değildir?

Cevap : B) Geçerli bir kimlik belgesi

#14. 1- Icao (uluslararası sivil havacılık örgütü) 2- Ecac (avrupa sivil havacılık konferansı) 3- Eu (avrupa birliği) 4- Iata (uluslararası hava taşıyıcıları birliği) 5- Unece (birleşmiş milletler avrupa ekonomik konseyi) 6- Oecd (ekonomik kalkınma ve iş birliği teşkilatı) Havacılık sektörünün güvenliğini hedef almış organizasyonlar yukarıdakilerden hangileridir?

Cevap : C) 1,2,3,4

#15. Aşağıdakilerden hangisi ıcao güvenlik el kitabı’nın 8.baskısında yer alan 5 ciltten biri değildir?

Cevap : A) Cilt IV – havaalanı altyapı sistemleri

#16. Aşağıdakilerden hangisi sivil havacılığın yasadışı müdahale eylemlerine karşı korumasında ana hedeflerinden biri değildir?

Cevap : C) Tarihi eser

#17. Avrupa birliği uçuş sırasında sıvı taşınmasına ilişkin yeni sınırlamaları aşağıdaki hangi havalimanında yaşanan terör olayından sonra getirmiştir?

Cevap : D) Londra heathrow

#18. Aşağıdakilerden hangisi havacılık güvenliği ile ilgili yapılan sözleşmelerden biri değildir?

Cevap : A) Ekonomik işbirliği teşkilatı 1985

#19. Sivil havacılık işletmesi güvenlik yönetiminde aşağıdaki birimlerden hangisi yer almaz?

Cevap : b) Bakım ve temizlik birimi

#20. Aşağıdakilerden hangisi milli havacılık kalite kontrol programı’nın amaçlarından biri değildir?

Cevap : D) Üretim faaliyetlerinin kalite planlarına uygun şekilde giriş, ara ve final kontrollerini gerçekleştirmek

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

Havacılık Güvenliği 2023 Vize Soruları

Havacılık Güvenliği 2023 Vize Soruları

1- Girişi tahditli olan mekan ve alanların girişlerinde, güvenlik görevlisi, güvenlik cihaz ve sistemleri ile oluşturulan şahısların, taşıtların, eşyaların, güvenlik amaçlı kontrollerinin yapıldığı yerlere ……… denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Çıkış noktası
B) Danışma
C) Kontrol noktası
D) Güvenlik noktası
E) Geçiş noktası

Cevap : C) Kontrol noktası

2- Aşağıdakilerden hangisi havacılık güvenliği ile ilgili yapılan sözleşmelerden biri değildir?

A) Ekonomik işbirliği teşkilatı 1985
B) Tokyo sözleşmesi 1963
C) Plastik patlayıcıların işaretlenmesi sözleşmesi 1991
D) Lahey sözleşmesi 1970
E) Montreal sözleşmesi 1971

Cevap : A) Ekonomik işbirliği teşkilatı 1985

3- Aşağıdakilerden hangisi havacılık sektöründe doğrudan tehdit unsurlarından biri değildir?

A) Kavgacı eylen
B) Kaçırma
C) Sabotaj
D) Kaçakçılık
E) Silahlı saldırı

Cevap : D) Kaçakçılık

4- Hava taşıyıcıları personeline giriş kartı verilebilmesi için ……… ön izni veya ruhsatı bulunması gerekir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Ulaştırma ve altyapı bakanlığı
B) Hazine ve maliye bakanlığı
C) Ekonomi bakanlığı
D) İçişleri bakanlığı
E) Milli savunma bakanlığı

Cevap : A) Ulaştırma ve altyapı bakanlığı

5- Aşağıdakilerden hangisi havacılık güvenliğini tanımlarından biri değildir?

A) Yolcu giriş çıkışlarının kontrolü sağlamak
B) Kargo bagaj posta kontrolü sağlamak
C) Havaalanları ve uçaklarda güvenlik önlemleri almak
D) Yolcuların bireysel ihtiyaçlarını karşılamak
E) Terörist tehditleri ortadan kaldırmak

Cevap : D) Yolcuların bireysel ihtiyaçlarını karşılamak

6- Aşağıdakilerden hangisi havalimanı çevresi korumasının faaliyetlerinden değildir?

A) Güvenlik açısından yasadışı eylemde bulunabilecek kişilerin girişlerini engel olmak
B) Yetkisiz kişilerin girişlerini kontrollü geçişlerine izin vermek
C) Hassas noktalarda biri olan kontrol kulesi giriş çıkışlarını kontrol altında bulundurmak
D) Terminal binası dışında girişlerine izin vermek
E) Yetkisiz kişilerin girişlerine engel olmak

Cevap : B) Yetkisiz kişilerin girişlerini kontrollü geçişlerine izin vermek

7- Milli sivil havacılık güvenlik programı hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

A) 10.12.1996
B) 10.10.1990
C) 12.10.1990
D) 24.10.1990
E) 24.12.1996

Cevap : E) 24.12.1996

8- Tarihte kaydedilen en eski uçak kaçırma olayı ne zaman gerçekleştirilmiştir?

A) 1911
B) 1931
C) 1961
D) 1951
E) 1921

Cevap : B) 1931

9- Güvenlik tahditli alanlara giriş izni verilmesi için aşağıdaki hangisi yetkilendirmelerden değildir?

A) Geçerli bir mürettebatı kimlik kart veya dengi
B) Geçerli bir kimlik belgesi
C) Geçerli bir havalimanı giriş kartı
D) Geçerli bir tüm havalimanı giriş kartı
E) Geçerli bir biniş kartı veya dengi

Cevap : B) Geçerli bir kimlik belgesi

10- Aşağıdakilerden hangisi sivil havacılığın yasadışı müdahale eylemlerine karşı korumasında ana hedeflerinden biri değildir?

A) Genel kamu
B) Yerel personeli
C) Tarihi eser
D) Yolcu
E) Mürettebat

Cevap : C) Tarihi eser

11- Aşağıdakilerden hangisi terminal giriş noktalarında bulunması gereken güvenlik cihazlarından değildir?

A) Fener
B) X – ray cihazı
C) Kapı tipi metal arama dedektörü
D) El dedektörü
E) Güvenlik tarayıcısı

Cevap : A) Fener

12- Aşağıdakilerden hangisi avrupa sivil havacılık konferansı (ecac)’ın amaçlarından değildir?

A) Kanun dışı eylemlerin önlenmesi
B) Üye ülkelere teknik yardım ve finansman desteği sağlanması
C) Çevre korunmasına ilişkin önlemlerin alınması
D) Kazaların önlenmesine yönelik imkânların arttırılması
E) Uçuş güvenliği konusunda ortak çalışmanın yapılması

Cevap : B) Üye ülkelere teknik yardım ve finansman desteği sağlanması

13- Avrupa birliği uçuş sırasında sıvı taşınmasına ilişkin yeni sınırlamaları aşağıdaki hangi havalimanında yaşanan terör olayından sonra getirmiştir?

A) Munih uluslararası
B) Frankfurt uluslararası
C) Amsterdam schiphol
D) Londra heathrow
E) Madris brajas

Cevap : D) Londra heathrow

14- Aşağıdakilerden hangisi hava meydanlarında kullanılan giriş kartlarından değildir?

A) Yabancı resmi temsilcilik görevlisi
B) ehliyet
C) geçici giriş kartı
D) geçici giriş belgesi
E) daimi giriş kartı

Cevap : E) daimi giriş kartı

15- Aşağıdakilerden hangisi milli havacılık kalite kontrol programı’nın amaçlarından biri değildir?

A) Programda yapılması gereken iyileştirmeler için yapılacak işlemlerin esas ve usullerini belirlemek
B) Milli sivil havacılık güvenliği programının uygulama yeterliliğini denetlemek
C) Alınan güvenlik önlemlerine rağmen oluşabilecek aksaklıkları tespit etmek
D) Üretim faaliyetlerinin kalite planlarına uygun şekilde giriş, ara ve final kontrollerini gerçekleştirmek
E) Milli sivil havacılık güvenliği programının etkinliğini arttırmak

Cevap : D) Üretim faaliyetlerinin kalite planlarına uygun şekilde giriş, ara ve final kontrollerini gerçekleştirmek

16- Aşağıdakilerden hangisi ıcao güvenlik el kitabı’nın 8.baskısında yer alan 5 ciltten biri değildir?

A) Cilt IV – havaalanı altyapı sistemleri
B) Cilt III – havaalanı güvenliği, organizasyon, program ve tasarım gereklilikleri
C) Cilt V – kriz yönetimi ve yasadışı müdahale eylemlerine tepki
D) Cilt I – ulusal organizasyon ve idare
E) Cilt II – işe alma, seçme ve eğitim

Cevap : A) Cilt IV – havaalanı altyapı sistemleri

17- Aşağıdakilerden hangisi sivil havacılık güvenliğinin gerçekleştirilmesi için gerekli değildir?

A) Hazır tutulan kaynak güvenlikten önce bakım onarım için kullanılmalıdır
B) Alarm seviyeleri mevcut tehdidin niteliğine göre belirlenmelidir
C) Teknolojik güvenlik sistemleri (video, analitik, biyometrik, smart sistemler vb.) kullanılmalıdır
D) Kırmızı bülten takibi yapılmalıdır
E) Sivil havacılık güvenliği’nin temel ilkesi, önlemlerin tehdide uygun olmasıdır

Cevap : A) Hazır tutulan kaynak güvenlikten önce bakım onarım için kullanılmalıdır

18- Aşağıdakilerden hangisi havacılığın diğer ulaşım araçlarına göre en önemli avantajlarından biridir?

A) emniyetli olması
B) konforlu olması
C) teknolojik gelişmelere uyumlu olması
D) süratli olması
E) popüler olması

Cevap : d) süratli olması

19- Sivil havacılık işletmesi güvenlik yönetiminde aşağıdaki birimlerden hangisi yer almaz?

A) Plan, program, denetleme birimi
B) Bakım ve temizlik birimi
C) İdari birim
D) Eğitim birimi
E) Güvenlikten sorumlu yetkili birim

Cevap : b) Bakım ve temizlik birimi

20- 1- Icao (uluslararası sivil havacılık örgütü)
2- Ecac (avrupa sivil havacılık konferansı)
3- Eu (avrupa birliği)
4- Iata (uluslararası hava taşıyıcıları birliği)
5- Unece (birleşmiş milletler avrupa ekonomik konseyi)
6- Oecd (ekonomik kalkınma ve iş birliği teşkilatı)
Havacılık sektörünün güvenliğini hedef almış organizasyonlar yukarıdakilerden hangileridir?

Cevap : 1,2,3,4

21- 1- 2920 sayılı türk sivil havacılık kanunu
2- 4458 sayılı gümrük kanunu
3- 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu
4- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu
5- 4857 sayılı iş kanunu
Türkiye’de sivil havacılık güvenliğini etkileyen mevzuatlar yukarıdakilerden hangileridir?

Cevap : 1,2,3

Havacılık Güvenliği

Auzef Havacılık Güvenliği telegram - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Havacılık Güvenliği 2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: