Hun Tarihi

Hun Tarihi

Vize Final
Vize Deneme-1 2021 Final Soruları
Vize Deneme-2 2023 Final Soruları
Vize Deneme-3
Vize Deneme-4

Hun Tarihi 2021 Final Soruları

Hun Tarihi 2021 Final Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk kültürlerinden biri değildir ?

Cevap : Runik

2) Hunlar ile Çinliler arasındaki büyük çölün adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Gobi

3) Tarihi Ötüken bugün hangi ülke sınırları içinde kalmıştır?

Cevap : Moğolistan

4) Hunların ‘’sol’’ toprakları hangi yöndeydi?

Cevap : Doğu

5) Asya Hun Devleti’nin merkezi neredeydi?

Cevap : Ötüken

6) Modu’dan sonra Hunların başına geçen kişinin adı ve unvanı aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Jiyu – Laoşang

7) Hun Devleti’nin başındaki kişi hangi unvan taşırdı?

Cevap : Çanyu

8) Aşağıdakilerden hangisi Hunların besledikleri hayvanlardan biri değildir?

Cevap : Gergedan

9)Hangisi Attila’nın kaynaklarda geçen fiziksel özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Koca ayaklı

10) Aşağıdakilerden hangisi Çinlileri sığınmacılarla ilgili bildirdikleri hükümlerden biri değildir ?

Cevap : Tibetlilerden Hunlara kaçanlar kabul edilmeyecek

11) Hun Devleti’nin milattan sonra birliğini sağlamasından sonra kendisini Modu ile kıyaslayan Çanyu kimdir?

Cevap : Yu Çanyu

12) Milattan önceki son yıllarda Çin’in barış yoluyla toprak istemesi üzerine Hunlar ne yaptılar?

Cevap : Barış yoluyla toprağı vermeyi ret ettiler.

13) Hangisi Avrupa Hunlarının yayıldıkları coğrafyalardan biri değildir?

Cevap : Norveç Ovası

14) Hunların ikinci kez ikiye bölünmesi nasıl ve hangi tarihte gerçekleşti?

Cevap : Bi’nin Huhanye Çanyu olarak 48 yılında başa çıkarılmasıyla

15) Aşağıdakilerden hangisi bir Hun Çanyusu değildir?

Cevap : Nabukat

16) Asya Hunlarında devlet teşkilatında sağ ve sol kanatların başındakilerin ünvanı nedir?

Cevap : Bilge bey

17) Hangisi Büyük Hun Devleti’nden sonra doğuda kurulan Hun devletlerinden biri değildir?

Cevap : Mumang devleti

18) Hunlar ve Attila arasındaki büyük savaşın sonucu ne olmuştur?

Cevap : İki taraf da galip gelmemiştir.

19) Hunların yaşadıkları coğrafyanın en önemli özelliği nedir?

Cevap : Bir gün ve bir yıl içerisinde en yüksek ve en düşük ısı dereceleri arasındaki büyük farklılıklar

20) Vuhuan komutanının Hunlara vergi vermek istememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Hunların gücünün ve itibarının kalmadığını düşünmesi

21)Aşağıdakilerden hangisi Çinlilerin Hunlardan bir talebiydi?

Cevap : Hunların Çince bir işaretli ad almaları

22) Hunlar 422’de Tuna kıyılarında göründüklerinde başlarında kim vardı?

Cevap : Rua

23) Modu’nun oğlunu danışmanı(veziri- ne için uyarmıştı?

Cevap : Çin tarzı hayata özenmemesi için

24) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Hunlarının kökeniyle ilgili öne sürülen görüşlerden biri değildir?

Cevap : Süryani-Tunguz

25) Cici Çanyu’ya yenilen Huhanye Çanyu ne yaptı ?

Cevap : Çin sarayına gidip Çinlilere sığındı

26) Milattan önceki son yıllarda Çin’in Hunlardan barış yoluyla istediği toprağın özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Ok imalinde kullanılan nadir ağaçların bulunması

27) II.Balkan Seferi’nin sonucunda Hunlar ve Doğu Roma arasında hangi antlaşma imzalanmıştır?

Cevap : Anatolius

28) Çinliler Doğu Türkistan şehir devletlerinden Hunlara sığınanları hangi gerekçeyle geri istemiştir?

Cevap : Bu kişilerin Çin’e tabi oldukları gerekçesiyle

29) Modu’nun (Mete’nin- babasının adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Touman

30) Devlet birliğini sağlayan Hunlarda iktidar mücadelesine girişen ve Çin kışkırtmalarıyla hareket ettiği anlaşılan Güney Hunlarının başındaki kişi aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

Cevap : Hun topraklarının haritasını gönderdi ve Çin’e tabi olmak istediğini bildirmiştir.

31)Hun Çanyu’su kendisine teslim olan Çinli General Li Guangli’ye ilk olarak ne yapmıştır?

Cevap : İyi karşılayıp değer verdi

32)Avrupa Hunlarının tarih sahnesine çıkmasından sonra Doğu Avrupa bozkırlarında yaşamalarının en önemli sebep neydi?

Cevap : Hayat tarzlarına uygun olması

33)Aşağıdakilerden hangisi Attila ilgili bilgi veren ana kaynağın yazarıdır?

Cevap : Jordanes veya Pricus

34) Çinlilerin Hunlar döneminde ‘’Batı Toprakları’’ dedikleri yer , bugün neresidir?

Cevap : Doğu Türkistan

35) Güney Hunlarının milattan sonra Kuzey Hunlarına katılması ve Hun birliğinin sağlanması hangi tarihte gerçekleşmiştir ?

Cevap : MS 18

36) Avrupa Hunları’nın Asya’daki Hunların devamı olduğuna dair en önemli delillerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Hunlara dair Çin hanedan tarihi Vey Şu’daki bilgilerle batı kaynaklarındaki bilgilerin örtüşmesi

37) Aşağıdakilerden hangisi Hunların toparlanma çabaları esnasında Çin içinde yaşanan karışıklıkların sebeplerinden biridir?

Cevap : Çin başkentinde dönen çeşitli entrikalar

38) Attila Hunları, hangi şehri aldıktan sonra Doğu Roma’ya doğru ilerlemeye başlamıştır?

Cevap : Margus

39)Hunların ikiye bölünmesinin esas sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Çok geniş toprakları daha rahat idare edebilmek için

40) Hunlar ile Çin devleti arasındaki husumeti bitirmek için aracı olan gizli ekibin adi nedir başında kim vardır?

Cevap : Olaylı Tümlec – Vip

Auzef Hun Tarihi Telegram Tarih

Auzef Hun Tarihi Auzef Hun Tarihi Kitabı PDF

Hun Tarihi

Auzef Tarih facebook Auzef Tarih
Telegram Tarih lolonolo YOUTUBE
error: Content is protected !!