İslâm Tarihi

İslâm Tarihi soruları

Vize Final
2020 Vize Soruları 2022-23 Büt Soruları
2022 Final Soruları
2021 Final Soruları

İslâm Tarihi Soruları

İslam Tarihi soruları 2020-2021 Final

1- Uhud Gazvesinde Hz.Peygamberin Ayneyn geçidine yerleştirdiği okçu birliğinin yerinden ayrılması üzerine Müslümanlara arkadan

saldıran Mekkeli süvari birliğinin kumandanı kimdir?

Cevap : Halid b. Velid

2- Senetü’l Vüfüd (elçiler yılı) hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Huneyn Gazvesinin Arap kabilelerinin Medine’ye elçi göndermesi üzerinde olumlu etkisi olmuştur.

3- Hicret ten sonra Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında ilk yapılan gazve hangisidir?

Cevap : Bedir Savaşı

4- Hz.Peygamberin Hicretten sonra Mekkeli Müslümanlarla Medineli Müslümanlar arasında yaptığı kardeşlik antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Muahat

5- Beni Nanir Yahudileri Medine’den hangi sebeple sürülmüşlerdir?

Cevap : Medine sözleşmesini ihlal etmeleri ve Hz.Peygambere suikast teşebbüsleri.

6- Hz.Ebubekir nasıl halife olmuştur?

Cevap : Beni Saide Çardağında yapılan görüşme sonunda kendisine biat edilmesiyle.

7- Hz. Osman nasıl halife olmuştur?

Cevap : Hz. Ömer tarafından oluşturulan şura tarafından seçilerek

8- Hz. Peygamber hangi yılda veda haccını yapmıştır?

Cevap : 10/632

9- Hz. Peygamberin Eşi Hz.Hatice ve amcası Ebu Talip’in vefat ettiği yıl İslam tarihinde hangi isimle bilinmektedir?

Cevap : Hüzün Yılı

10- Miraç gecesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Cevap : Müslümanlara Hicret izni verilmiştir.

11- Hz. Osmanın Halifelik yılları hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : 644/656

12- Hz Peygambere ilk vahiy geldikten sonra görüştüğü Hz. Hatice nin amcasının oğlu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Varaka b. Nevfel

13- Hz. Peygamberin Annesi vefat edince bakımını aşağıdakilerden hangisi yüklenmiştir?

Cevap : Abdulmuttalip

14- Hz. Peygamber Hangi ayda dünya ya gelmiştir.

Cevap : Rabiülevvel

15-
I. Hz.Osman ın çocukları Eban ve Velid önce kendisine destek vermişler ancak daha sonra gurup tan ayrılmışlardır.
II. Talha b. Ubeydullah ve Zubeyr b. Avvam umre için Mekke’ye gideceklerini söyleyerek Medine’den ayrıldıktan sonra kendisine katılmışlardır.
III. Hz. Osman’ın Katibi Mervan b. Hakem kendisine katılmıştır.
IV. Eşter en –Nehai Mısır dan gelerek kendisine katılmıştır.
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri Hz. Aişe taraftarları ile ilgili doğru bilgidir?

Cevap : I, II ve III

16- Hz. Ali hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Hz. Peygamberin amcasının oğludur.

17- Mescid-i Nebevinin yanında inşa edilen barınma amaçlı mekanın adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : SUFFE

18- Beni kurayza Yahudilerine verilecek cezayı tayin etmekle görevlendirilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sa’d b. Muaz

19- Hz. Ebubekir hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Bedir Gazvesinde Medine’de Hz. Peygamberin vekili olarak kalmıştı.

İslâm Tarihi

Auzef İslam Tarihi Soruları Auzef İslâm Tarihi Ders Kitabı PDF
Auzef Tarih facebook Auzef Tarih
Telegram Tarih lolonolo YOUTUBE
error: Content is protected !!