Patojenlere Giriş

Patojenlere Giriş Soruları Çıkmış Sorular
ve Deneme Sınavları
Vize Final
2022-23 Vize Soruları Final Soruları
2021 Vize Soruları
Vize Soruları
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık
Sınıf : 1. Sınıf
Ders : Patojenlere Giriş
Dönem : Bahar Dönemi

Patojenlere Giriş

Patojenlere Giriş 2022-2023 Vize Soruları

Öncelikle, lolonolo.com olarak açıköğretim ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek olmayı amaçlayan bir platform olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu makalede, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) Laborant Ve Veteriner Sağlık bölümü öğrencilerinin “Patojenlere Giriş” dersi için hazırlanan 2022-2023 Bahar Dönemi vize sorularına yönelik bilgilendirme yapacağız. Amacımız, öğrencilerin bu soruları anlayarak çözme yeteneğini artırmak ve böylece sınavlarda başarılı olmalarına katkıda bulunmaktır.

1. Devlet Destekleri ve Hastalık Kontrol Programları

Hastalık kontrol programlarının başarısında devlet desteği kritik bir öneme sahiptir. Devletler, gerekli kaynakların sağlanması, halk sağlığı politikalarının belirlenmesi ve uygulanması gibi konularda önemli rol oynar. Aynı zamanda, hastalıkların önlenmesi ve kontrol altına alınması için stratejik planlamaların ve programların geliştirilmesi bu destekle mümkündür.

2. ELISA Testi ve Enzim-Substrat Etkileşimi

ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), antijen-antikor etkileşimlerini tespit etmek için kullanılan önemli bir laboratuvar testidir. Bu testin temelinde, enzim ve substrat arasındaki etkileşim sonucu renk değişimi yatmaktadır. Bu renk değişimi, ölçülebilir ve gözle görülebilir bir sonuç olarak, spesifik antijenlerin veya antikorların varlığının belirlenmesinde kullanılır.

3. Hücreler Arası İletişim ve Sitokinler

Sitokinler, hücreler arası iletişimi sağlayan peptid veya protein bazlı moleküllerdir. Bağışıklık sisteminin düzenlenmesi, hücrelerin büyüme, farklılaşma ve hareketlerinin kontrol edilmesi gibi birçok biyolojik işlemde önemli roller oynarlar. Sitokinler, aynı zamanda inflamasyon ve immün yanıtların koordine edilmesinde kritik öneme sahiptir.

4. NK Hücreleri ve ADCC Mekanizması

Doğal öldürücü (NK) hücreler, bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır ve özellikle virüs enfekte hücrelerin ve bazı tür kanser hücrelerinin tanınması ve yok edilmesinde görev alır. ADCC (Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity) mekanizması, antikorların hedef hücreye bağlanmasını takiben NK hücrelerinin bu hücreleri öldürmesi işlemidir. Bu süreç, bağışıklık sisteminin hedefe yönelik saldırı kabiliyetinin bir göstergesidir.

5. Hastalık Kontrol Programlarının Oluşturulması

Hastalık kontrol programlarının oluşturulması, gerekçe oluşturma, strateji oluşturma ve program planlama adımlarını içerir. Bu aşamalar, hastalığın nedenlerinin belirlenmesi, kontrol stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanacak programların planlanması süreçleridir. Tedavi, bu sürecin bir parçası olmamakla birlikte, programın uygulanması sırasında önemli bir yere sahiptir.

6. Viral Enfeksiyonların Tanısı ve Real-Time PCR

Viral enfeksiyonların tanısında kullanılan yöntemler arasında ELISA, immunofloresans ve Real-Time PCR gibi testler bulunmaktadır. Ancak, antikorların saptanması amacıyla Real-Time PCR genellikle kullanılmaz. Bu yöntem, viral RNA veya DNA’nın kantitatif olarak tespit edilmesi için tercih edilir ve virüsün genetik materyalinin varlığını doğrudan saptar.

Sonuç

Bu makalede ele alınan konular, İstanbul Üniversitesi Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık bölümü öğrencilerinin “Patojenlere Giriş” dersi kapsamında karşılaşabilecekleri temel kavramları ve soruları kapsamaktadır. Bu bilgilerin, sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilere rehberlik etmesi ve başarılı olmalarına katkı sağlaması umulmaktadır. Her zaman daha fazla kaynak ve destek için lolonolo.com’u ziyaret edebilirsiniz.

Patojenlere Giriş 2022-2023 Vize Soruları

1. Kontrol programlarında en önemli destek hangisidir?

Cevap : Devlet Desteği

2. Elisa testinde enzim subrast arası etkileşim hangisiyle sonuçlanır?

Cevap : Renk Değişimi

3. Aşağıdakilerden hangisi hücreler arası iletişim sağlayan bir moleküldür?

Cevap : Sitokinler

4. ADCC mekanizması ile öldürme aşağıdaki hücrelerin hangisi tarafından gerçekleştirilir?

Cevap : NK Hücreleri

5. I- Gerekçe oluşturma
II-Strateji Oluşturma
III-Program Planlama
IV-Tedavi
Yukarıdaki öncüllerden hangisi veya hangileri hastalık kontrol programlarını oluşturan adımlar arasında yer alır?

Cevap : I, II ve III

6. Viral Enfeksiyonlarda hayvanların kan serumunda virüse karşı oluşan antikorların saptanması için aşağıdaki testlerden hangisi kullanılmaz?

Cevap : Realtime Pcr

7. Virüslerin morfolojik yapısı ile ilgili hangisi yanlıştır?

Cevap : Tüm Virüslerde Kapsidin Etrafında Glikoprotein Bir Zarf Tabakası Vardır

8. Prevalans aşağıdaki bilgilerden hangisini vermektedir?

Cevap : Hastalık Sıklığı

9. Karanlık saha mikroskobu hangisini incelemek için kullanılır?

Cevap : Spiroketaları

10. Hangisi hücrenin dış elementlerinden biri değildir?

Cevap : Stoplazmik Granül

11. İlk elektron mikroskopu hangi yılda icat edildi?

Cevap : 1933

12. Doğru hiyerarşik sıralama hangisidir?

Cevap : Bölüm, Sınıf, Takım, Aile, Cins, Tür

13. -Stationer ve süspanse hücre kültürleri ile ilgili hangisi yanlıştır?

Cevap : Süspanse Kültürlerde Virüs Üretilmez

14. Aşağıdakilerden hangisi iç yapılardan değildir?

Cevap : Flagella

15. Bulaşma şekillerinden hangisi doğumdan önceki dönemde gerçekleşir?

Cevap : Hereditler Bulaşma

16. Kapsid ve zarfın fonksiyonlaı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Zarf,nükleik asidi nükleaz enzimlerden korur.

17. Viral hastalıklarda koruma kontrolünün amacı ve hedefi değildir?

Cevap : Hastalıkları Eradike Etmek

18. Doğal aktif bağışıklık hangisiyle kazanılır?

Cevap : Hastalığı Geçirmeye

19. Bakterilerin üreme sıcaklıklarına göre soğukta üreyen bakterilere ne denir?

Cevap : Psikofil

20. Etken hastalık oluşturma yeteneğini aşağıdakilerden hangisi gösterir?

Cevap : Virulens

21. Solunum yolu enfeksiyonu semptomları olan bi hayvan aşağıdaki klinik meteryal laboratuvarından hangisine viral tanı amacıyla gönderilmez?

Cevap : Rektal svab

22. Uygulama Planında Aşağıdaki aşamalardan hangisine öncelikle ihtiyaç vardır?

Cevap : Mevzuat

Patojenlere Giriş

Ders Hakkında

Bu dersimizde hedef kitleye yönelik bakteri, virüs ve parazitler ve hastalıkları hakkında temel bilgiler verilmiştir. Ayrıca

infeksiyöz etkenlere karşı bağışıklık ve veteriner epidemiyolojide temel bilgiler Genel Patoloji deki temel terimler, hücre zedelenme mekanizmaları ve savunma reaksiyonları genel bilgi düzeyinde anlatılmıştır.

Üniteler

1. Mikrobiyoloji Tarihçesi, Sınıflandırması, Adlandırılması
2. Bakterilerin Anatomik Yapısı, Üremesi Ve Genetik Mekanizması
3. Veteriner Epidemiyolojide Temel Bilgiler
4. Veteriner İmmunolojiye Giriş
5. Vırusların Genel Özellikleri
6. Viral Hastalıklarda Laboratuvar Çalışmaları
7. Viral Hastalıklarda Koruma Ve Kontrol Yaklaşımları
8. Parazitolojiye Giriş, Parazitlerin Genel Özellikleri
9. Parazit Konak İlişkileri, Parazitlerin Bulaşma Yolları
10. Parazitlerin Konak Üzerine Etkileri, Parazitlerin Yayılışı, Korunma Ve Kontrol Yöntemleri
11. Parazitlerin Tanı Teknikleri, Gaita Muaynesi, Kan Ve Deri Muayneleri
12. Genel Patoloji Kavramlarına Giriş
13. Adaptasyon Ve Pigmentler
14. Yangı

Auzef Patojenlere Giriş Ders Kitabı PDF

Patojenlere Giriş

Laborant Ve Veteriner Sağlık Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!