Temel Anatomi ve Histoloji Bilgisi

Temel Anatomi ve Histoloji Bilgisi

         Vize           Final
2020 Vize Sorular 2022-2023 Final Soruları
2020 Vize Online Final 2021 Deneme
2022-2023 Vize Soruları 2021 Final Soruları

Temel Anatomi ve Histoloji Bilgisi

Temel Anatomi ve Histoloji Bilgisi Vize 2020 Soruları

1- Güvercinlerde süt kıvamı salgı yapan ve göğüs giridinde yaptığı bulunan oluşuma ne ad verilir?

A) Phallus
B) Bursa fabricius
C) Sacci pneumatici
D) Cloaca
E) ingluvies

Cevap : E) ingluvies

2- Aşağıdakilerden hangisi sığırlarda kas içi (intramusküler) enjeksiyonda tercih edilen bir uygulama alanıdır?

A) M.quadriceps femoris bölgesi
B) Lateral servikal kas bölgesi
C) Hiçbiri
D) Triceps kası
E) Sırt kasları

Cevap : B) Lateral servikal kas bölgesi

3- Beyin ile omuriligin sağrı segmentleri aşağıdaki hangi sinir sisteminin çıkış merkezleridir?

A) Cranial sinirlerin
B) Parasempatik
C) Spinal sinirlerin
D) Somatik
E) Sempatik

Cevap : B) Parasempatik

4- Dört ayağı üzerinde duran bir hayvanda sırta paralel ve diger düzlemlere dik olarak geçip sırt ve karın diye ayıran düzlemin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Planum frontale
B) Planum horizontalia
C) Planum sagittalla
D) Planum medianum
E) Planum segmentale

Cevap : B) Planum horizontalia

5- Aşağıdakilerden hangisi böbreklerde pelvis renalis den başlayıp sidik kesesine idrarı taşıyan yapıdır?

A) Sidik kesesi-Dış ortam
B) Ovarium-Uterus
C) Epididymis-Urethra
D) Uterus-Vagina
E) Pelvis renalis (ren)-sidik kesesi

Cevap : E) Pelvis renalis (ren)-sidik kesesi

6- Aşağıdakilerden hangisi periferik sinir sisteminde yer almaz?

A) N.sympathicus
B) Nn.craniales
C) Nn.spinales
D) Omurilik
E) N.vagus

Cevap : D) Omurilik

7- Aşağıdaki hayvanların hangisinde v.jugularis ve v.coccygea’ya vena içi enjeksiyon yapılır?

A) Köpek
B) Domuz
C) At
D) Sığır
E) Kedi

Cevap : D) Sığır

8- Aşağıdakilerden hangisi arka bacaklarda bulunan kemiklerden birisi değildir?

A) Kürek kemiği
B) Uyluk kemiği
C) Arka ayak bilek kemiği
D) Kalça kemiği
E) Kaval kemiği

Cevap : A) Kürek kemiği

9- Aşağıdakilerden hangisi büyük tükrük bezlerinden birisidir?

A) Gl.parotis
B) Gl.thyreoidea
C) Gl.adrenalis
D) Gl.epiphysialis
E) Gl.labialis

Cevap : A) Gl.parotis
NOT: Tükrük bezleri olarak üç adet büyük tükrük bezi vardır. Bunlar, gl. parotis, gl. mandibularis ve gll. sublinguales’dir. Gl. parotis, vestibulum buccale’ye açılırken diğerleri
caruncula sublingualis’e açılır.

10- Köpeklerde arka bacakta vena içi enjeksiyon aşağıdaki damarlardan hangilerine yapılır?

A) V. saphena medialis
B) V. cephalica
C) V. saphena lateralis
D) V. jugularis
E) A. femoralis

Cevap : C) V. saphena lateralis

11- Kanatlılarda colon’un son kısmı rectum’un açıldığı cloaca bölümü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Urodeum
B) Caecum
C) Proctodeum
D) Coprodeum
E) Phallus

Cevap : D) Coprodeum

12- Cavum epidurale için aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Duramater ile arachnoidea arasındadır.
B) Beyin omurilik sıvısı alınan yerdir.
C) Arachnoidea ile piamater arasındadır
D) BOS içermez
E) Hiçbiri

Cevap : D) BOS içermez

13- Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sisteminde yer alan organlardan birisidir?

A) Epididymis
B) Vesica urinaria
C) Ovarium
D) Prostat
E) Uterus

Cevap : B) Vesica urinaria

14- Atlarda sağ fossa paralumbalis’e aşağıdaki oluşumlardan hangisi dayanır?

A) Karaciğer-Hepar
B) İşkembe-Rumen
C) Ren-Böbrek
D) Kör bağırsak-Caecum
E) Rahim-Uterus

Cevap : D) Kör bağırsak-Caecum

15- Makroskobik olarak loblu böbreğe sahip hayvan aşağıdakilerden hangisidir?

A) At
B) Sığır
C) Domuz
D) Kedi
E) Koyun

Cevap : B) Sığır

16- Aşağıdakilerden hangisi sinonim kelimelerdendir?

A) Primus
B) Nodus
C) Articulatio
D) Ren
E) Manus

Cevap : D) Ren

17- Kanatlılarda pancreasın yerleşimi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) İki caecum (kör bağırsak) arasında
B) Oniki parmak bağırsağının (duedonum) “U” şeklindeki kıvrımı içinde
C) Karaciğerin dorsalinde
D) Cloaca’nın dorsalinde
E) Göğüs giridinde sağ tarafta

Cevap : B) Oniki parmak bağırsağının (duedonum) “U” şeklindeki kıvrımı içinde
NOT: Duodenum: Bütün kanatlılarda “U” şeklinde bir kıvrım yapar. Bu kıvrım içine pancreas yerleşmiştir.

18- Aşağıdakilerden hangisi köpeklerde uygulanan kas içi (intramüsküler) enjeksiyon bölgesi değildir?

A) Quadriceps kası
B) Triceps kas grubu
C) M.semitendinosus ve m. semimembranosus kasları
D) Lumbodorsal kaslar
E) Biceps kas grubu

Cevap : E) Biceps kas grubu
NOT: Köpeklerde kas içi (intramüsküler) enjeksiyon, uyluğun anterior’unda quadriceps kas grubu, uyluğun caudal’inde but arkası kas grubu (semitendinosus/semimembranosus), ön
bacaklarda triceps kas grubu ve lumbal omurların her iki yanında bel (lumbodorsal) kas grubuna olmak üzere temelde 4 farklı bölgeye uygulanır.

19- Sığırlarda planum nasolabiale aşağıdaki hangi bölgeye verilen bir addır?

A) Sadece üst dudaklar arasındaki kılsız bölge
B) Üst dudak ile burun delikleri arasındaki kılsız bölge
C) Ön bacakların medial’inde kestane olarak adlandırılan bölge
D) Anus ile vulva arasındaki bölge
E) Tırnağın en üst tabakası

Cevap : B) Üst dudak ile burun delikleri arasındaki kılsız bölge

20- Aşağıdakilerden hangisi atlarda bulunan mide tipidir?

A) Tek bölmeli bileşik mide
B) Tek bölmeli bezsiz mide
C) Tek bölmeli basit mide
D) Çok bölmeli basit mide
E) Çok bölmeli bileşik mide

Cevap : A) Tek bölmeli bileşik mide
NOT: Tek bölmeli bileşik mideye sahip olan hayvanlar: At, Eşek, Katır ve Domuz
Çok bölmeli bileşik mideye sahip olan hayvanlar: Ruminant hayvanlardır.(Sığır, Koyun, Keçi)
Tek bölmeli basit mideye sahip olan hayvanlar: Etçiller (Köpek, Kedi)

21- Aşağıdakilerden hangisi sığırlarda sulcus jugularis sınırlarını verir?

A) M.cleidocervicalis-M.sternomastoideus
B) M.cleidooccipitalis-M.sternomandibularis
C) M.cleidomastoideus-M.sternothroideus
D) M.omotransversarius-M.sternomandibularis
E) Hiçbiri

Cevap : B) M.cleidooccipitalis-M.sternomandibularis

Temel Anatomi ve Histoloji Bilgisi

Temel Anatomi ve Histoloji Bilgisi

Auzef Temel Anatomi ve Histoloji Bilgisi Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

facebook LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık
Laborant Ve Veteriner Sağlık, Temel Anatomi ve Histoloji Bilgisi
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!