Turizm Pazarlaması

Vize Final
Vize Deneme-1 Final Deneme-1
Vize Deneme-2 Final Deneme-2
Final Deneme-3
2020 Final Soruları
2023 Final Soruları

Turizm Pazarlaması

Turizm Pazarlaması Auzef Turizm Pazarlamasıi Ders Kitabı PDF

Auzef Turizm Pazarlaması Ders Kitabı

 

Turizm Pazarlaması 2020 Final Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinin üstesinden gelme yöntemleri arasında değildir?

der_page_title -->

Cevap : Pahalı İletişim aygıtlarının temin edilmesi

2- “İletişimin ikinci unsurudur. İletilecek olan bilgidir.”
Yukarıdaki tanım iletişim süreçlerinden hangisine aittir?

Cevap : Mesaj

3- Aşağıdakilerden hangisi işletmeler tarafından tutundurma karmasına verilmiş önemin artma nedenleri arasında değildir?

Cevap : Dağıtım kanallarının daralması

4- Seyahat acentesi konuklarının tur süreci aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

Cevap : Varış öncesi-varış-konaklama-çıkış-muhasebe

5- Aşağıdakilerden hangisi fiziksel kanıt kavramının sınıflandırılmasında dış unsurlar arasında yer almaz?

Cevap : Otopark

6- Fiziksel kanıtın turizm pazarlamasındaki yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Ürünleri test etme, dokunma, ürünlerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilmek

7- Fiziksel çevrenin çalışanlar üzerinde etkileri vardır. Bu etkiler içerisine aşağıdakilerden hangisi alınabilir?

Cevap : Motivasyon

8- Check-in işlemleri sırasında turistin yaşayabileceği bir aksaklık veya bir sorun turistin diğer departmanlarla ilişkilerine olumsuz yansıyacak; iyi niyetli, hoşgörülü bakış açısının yerini eleştiri alacaktır.
Bu durum aşağıdaki ihtimallerden hangisi ile sonuçlanabilir?

Cevap : Departmanlar arasında uyumsuzluğa sebep olacaktır.

9- Aşağıdakilerden hangisi turizmde hizmet alanlarının fiziksel çevresinde dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer almaz?

Cevap : İşletmenin coğrafi koşulları

10- Aşağıdakilerden hangisi bilgi verme, ikna etme ve etkileme çabaları olarak tutundurma uygulamalarında kullanılan araçlar arasında yer alır?

Cevap : Halkla İlişkiler

11- Aşağıdakilerden hangisi en yaygın kullanılan Pazar bölümlendirmesi esasları arasında yer alır?

Cevap : Sosyo-ekonomik ve demografik bölümlendirme

12- Bireylerin kişisel notlarını içeren ve sıklıkla şirketler hakkındaki kişisel görüşleri barındıran pazarlama kanalı ve aracı hangisidir?

Cevap : Tüketici/şahıs günlükleri

13- Aşağıdakilerden hangisi TKM (Tüketici Kaynaklı Medya- türleri arasında yer almaz?

Cevap : Değerleme

14- Aşağıdakilerden hangisi turizm işletmelerinde dağıtım kanallarının fonksiyonlarından biri değildir?

Cevap : Üretici

15- Aşağıdakilerden hangisi turizm işletmelerinde dağıtımın aşamalarından biri değildir?

Cevap : Beş aşamalı sistem

16- Mevcut bir turistik ürünü, tüketicilerin kullanımını sağlamak üzere üretim yerine kadar turistlerin getirilmesi için yapılan faaliyetlerin tümüne ne denir?

Cevap : Dağıtım

17- Aşağıdakilerden hangisi dolaylı dağıtım sisteminin işletmelere ve tüketicilere sunduğu avantajlardan bir değildir?

Cevap : Başabaş noktasını yakalamak

18- Aşağıdakilerden hangisi tek aşamalı sistemin faydalarından biri değildir?

Cevap : Satış departmanlarının artan maliyetleri

19- Aşağıdakilerden hangisi iki aşamalı sistemin sağladığı avantajlardan biri değildir?

Cevap : Bölge içi katkı

20- Aşağıdakilerden hangisi turizmde ilişkinin türüne göre dağıtım kanallarından biridir?

Cevap : Dolaylı dağıtım

21- Koordinasyonu sağlamada kullanılacak etkin araçların başında aşağıdakilerin hangisi gelmez?

Cevap : İnsan ilişkilerini önemsememek

22- “Ürün veya hizmetlerin tüketicilere ve alıcılara tanıtılması, onarın ikna edilmesi ile oluşan bir iletişim sürecidir.”
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Cevap : Tutundurma

23- Aşağıdakilerden hangisi statik koordinasyonla alakalıdır?

Cevap : Çeşitli kademeler ve bölümler arasında örgütsel denge kurmaya çalışmak

24- Çalışanlar ve tüketiciler çevreyi 3 bileşik boyutta algılar. Aşağıdakilerden hangisi 3 bileşik boyut arasında yer almaz?

Cevap : Levhalar

25- Aşağıdakilerden hangisi turizm işletmeleri pazarlamasında koordinasyon ilkeleri arasında yer almaz?

Cevap : Bağımsız bireylerin oluşturulması

26- Aşağıdakilerden hangisi “turizm işletmeleri pazarlamasında değerlendirme döngülü pazarlama kanalları ve araçları” arasında yer almaz?

Cevap : Geniş Bantlı video

27- Fiziksel kanıtın varlığı aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamaktadır?

Cevap : Müşteriyi memnun edebilmek

28- Aşağıdakilerden hangisi çevresel şartlarda çevrenin arka plan özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : Mekan

29- Hizmet işletmelerinde kullanılabilecek somut unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : Projeksiyon

30- “Pazarın, demografik, ekonomik ve sosyal değişkenlere göre gruplandırılması ile oluşur. Ayrıca hem tüketicinin doğrudan ve etkin biçimde sınıflandırılması olasılığı vardır hem de diğerlerine göre en kolay değişkenlerdir.”
Yukarıda tanımı yapılan Pazar bölümlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : sosyo-ekonomik ve demografik bölümlendirme

31- “Pazarı ülke, eyalet, il, ilçe, kasaba, köy ve benzeri alanlar şeklinde dilimlere ayırır. İklim, manzara, kültür, nüfus yoğunluğu gibi unsurlar dikkate alınarak bölümlendirme yapılır.”
Yukarıda tanımı yapılan Pazar bölümlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Coğrafik bölümlendirme

32- “Sosyal sınıf, yaşam tarzı ve kişisel özellikler esas alınarak turistleri farklı gruplara ayırır.”
Yukarıda tanımı yapılan bölümlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sosyolojik bölümlendirme

33- Aşağıdakilerden hangisi tutundurma karmasını etkileyen unsurlar arasında yer almaz?

Cevap : Personel niteliği

34- Aşağıdakilerden hangisi tutundurma faaliyetinin bileşenleri arasında yer almaz?

Cevap : Üretim miktarı

35- Araştırmalar, tüketicilerin yeni ürünleri benimserken bazı aşamalardan geçtiğini ortaya koymuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan biri değildir?

Cevap : Tüketicinin devamlılığını sağlamak

36- Beklentileri şekillendiren ürüne ait soyut etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : Ön izleme yapabilme

37- Aşağıdakilerden hangisi pozisyon alma stratejilerinden değildir?

Cevap : Sosyolojik bölümlendirmeye göre

 

Auzef Kültürel Miras Ve Turizm Kültürel Miras Ve Turizm Telegram
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!