Yer Hizmetleri

 

Vize Final
Vize Deneme -1 2021 Final Soruları
Vize Deneme -2 Final Deneme -1
Vize Deneme-3 Final Deneme -2
Vize Deneme -4 Final Deneme -3
Final Deneme -4

 

Yer Hizmetleri  Final Soruları

1. Raporları, istatistiksel bilgi ve belgeleri hazırlama, bu dokümanları ilgili yerlere gönderme ve dosyalama faaliyetleri gerçekleştirilir.
Yukarıdaki açıklamaya uygun yer hizmetleri faaliyetleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) yönetimsel faaliyetler
B) Check-in hizmetleri
C) Ramp hizmetleri
D) uçuş faaliyetleri
E) uçağa kabul hizmetleri

wp_under_page_title - under_page_title -->

Cevap : A) yönetimsel faaliyetler

2. Yolcu ve yük sayılarının giderek artması havalimanı işlemlerinin daha yoğun ve ……… hale gelmesine sebep olmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) sakin
B) statik
C) politik
D) karmaşık
E) sessiz

Cevap : D) karmaşık

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) havalimanı girişlerindeki güvenlik noktalarında yapılan arama faaliyetlerinin amacı can ve mal güvenliğini sağlamaktır.
B) yolcular, havalimanı güvenlik noktalarından geçerken istenilen kurallara uymalıdır
C) güvenlik personelinin kibar bir şekilde yolcuları uyarması, güvenlik kontrolünü sağlıklı gerçekleştirecek iletişim kurması gerekir.
D) Havalimanlarında sahipsiz ya da şüpheli bagajlara en geç sürede müdahale edilerek içerisinde bomba olup olmadığı anlaşılır.
E) havalimanı girişlerindeki güvenlik noktalarında yapılan arama faaliyetlerinin amaçlarından birisi terörist faaliyet risklerini en düşük seviyeye indirmek ve havacılık sektöründeki emniyeti arttırmaktır.

Cevap : D) Havalimanlarında sahipsiz ya da şüpheli bagajlara en geç sürede müdahale edilerek içerisinde bomba olup olmadığı anlaşılır.

4. Yolcu, bagaj, kargo ve…….. Kurallara uygun şekilde taşınması, yer değişimlerinin sağlanması, havalimanı ve kent merkezi arasında yolcu-kargo-posta taşımalarının yapılması ulaşım hizmetlerinin faaliyet konuları arasında yer almaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) postanın
B) zarfın
C) el bagajının
D) ağır yükün
E) tehlikeli maddenin

Cevap : A) postanın

5. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası literatürde hava trafik kontrolörü kavramının kısaltmasıdır?

A) ACIO
B) IATA
C) AAAO
D) ATCO
E) ICAO

Cevap : D) ATCO

6. …….. faaliyetleri hava araçlarının belirli aralıklar ile önceden belirlenmiş olan bakımlarını yapma, teknik denetimlerini gerçekleştirme, değişmesi ve onarılması gerekli parçalara yönelik işlemleri yürütme faaliyetleridir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) yıllık bakım
B) uçak hat bakım
C) yer bakım
D) hizmet bakım
E) meteorolojik bakım

Cevap : B) uçak hat bakım

7. ….. Tarafından işletilen ülkemiz sivil trafiğe açık havaalanlarından iç hat ve dış hat trafiğine açık meydanlar “havalimanı” iç hat tarifesiz dış hat ile yalnızca iç hat seferlerine açık meydanlar “havaalanı” olarak tanımlanmaktaydı. Ancak ……. Yılında ülkemizdeki tüm meydanların adının havalimanı olarak değiştirilmesine karar verildi.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) IATA/2013
B) ICAO/2001
C) DHMİ/2012
D) SHGM/2011
E) UDHB/2012

Cevap : C) DHMİ/2012

8. Bir uçağın uçuşa elverişli ve hazır olması için gerekli bakım faaliyetlerinin yapılmasına ne ad verilir?

A) Yer bakım
B) Yıllık bakım
C) Hizmet bakım
D) Uçak hat bakım
E) Meteorolojik bakım

Cevap : D) Uçak hat bakım

9. Yoğun rekabet ortamında gelişen ve bir pazar olan havacılık sektöründe hava yolu firmalarının temel yetenekleriyle hava seyrüseferine odaklanıp diğer faaliyetlerinde ………………….. yoluna yönlendirdikleri yöneldikleri görülmektedir. Outsourcing olarak da anılan bu yönetim modelinde firmalar kendilerinin uzman oldukları faaliyetlere ve temel yeteneklere odaklanıp destek faaliyetlerini konusunda uzman diğer firmalardan tedarik etmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sürekli öğrenme
B) Tam zamanlı üretim
C) Dış kaynaklardan yararlanma
D) Altı sigma
E) Güçlendirme

Cevap : C) Dış kaynaklardan yararlanma

10. Havacılık tarihinde ilk başlarda uçakların…………… amaçlı kullanılması sebebiyle ikram ya da servis
hizmetlerine gerek duyulmuyordu Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Turistik
B) Askeri
C) Ticari
D) Sivil
E) Teknolojik

Cevap : B) Askeri

11. Temsil hizmeti ile ilgili aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yer hizmetleri kuruluşu, gerekli durumlarda SHGM, havalimanı işletmecileri terminal işletmecileri ve yerel otoriteler ile iletişime geçerek bağlantı kurar.
B) Yer hizmetleri kuruluşu, havayolu taşımacısının yer hizmet acentesi olarak faaliyette bulunduğunu belirtir.
C) Hava araçlarının iç ve dış temizliğinin yapılmasını eder.
D) Yer hizmetleri kuruluşu, temsil faaliyetlerini yerine getirecek idareci ve memurları istihdam ederek operasyonların hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak durumundadır.
E) Yeri hizmetleri kuruluşu, talep edilmesi durumunda, hava yolu taşıyıcısı firmanın operasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla teminat veya kefalet temin eder.

Cevap : C) Hava araçlarının iç ve dış temizliğinin yapılmasını eder.

12. Ulaşımla birlikte değer kazanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabitle
B) Hareketlilik
C) Durağanlık
D) Durgunluk
E) Monotonluk

Cevap : B) Hareketlilik

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Uçak üreticileri, uçak motoru üreticileri, yolcular, yer hizmeti şirketleri, hava trafik hizmeti sağlayıcıları havacılık
endüstrisi bileşenleri içerisindedir.
B) Havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarında, yolcu ve yükü uçağa bindirme ya da indirme işlemlerinde
onlara teknik destek verecek araçların bulundurulması düşük maliyetli yatırımları gerektirmektedir.
C) Havacılık sektöründeki işletmeler, finansal ve operasyonal başarı elde etmek için sistemin gerekliliklerini yerine
getirmek durumundadır.
D) Havacılık sektöründe yaşanan gelişmelerin etkisi ile hava yolu firmalarının uçuş ağları genişlemektedir.
E) Uçuş ağlarının genişlemesi ile birlikte hava yolu firmalarının hizmet verdikleri coğrafi alan da zenginleşmektedir.

Cevap : B) Havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarında, yolcu ve yükü uçağa bindirme ya da indirme işlemlerinde onlara teknik destek verecek araçların bulundurulması düşük maliyetli yatırımları gerektirmektedir.

14. I. Havayolu taşıyıcılarına ofis-büro çalışma alanları temin edilir
II. Gözetim ve yönetim çalışma ruhsatı aldığı havaalanı için hava taşıyıcısı adına uçuş izni permi ve slot ile ilgili işlemleri yürütür
III. Bürokratik süreçlerin takibini gerçekleştirir
Yukarıdakilerden hangisi hangileri temsil hizmetleri faaliyetler arasında yer alır?

A) I, II, III
B) Yalnız III
C) I ve III
D) Yalnız II
E) Yalnız I

Cevap : A) I, II, III

15. Hava kargo taşımacılığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya ticaretinin hacimde olmasa da pahada yaklaşık %80’lik bir bölümü hava yolu ile taşınmaktadır
B) Hava yolu ile birlikte yük ve eşya taşımacılığı faaliyetleri diğer taşımacılık türlerine göre yeni bir modeldir
C) Hava yolu taşımacılığının süratli ve güvenilir olması yük göndericilerinin bu modu tercih etme nedenlerinin başında yer almaktadır
D) Hava yolu yok kargo taşımacılığı diğer taşıma türlerinden daha pahalıdır
E) Hava yolu ile taşıma yüklerin hacim ve ağırlık olarak küçük ancak değer olarak büyük mallardan oluştuğu görülmektedir

Cevap : A) Dünya ticaretinin hacimde olmasa da pahada yaklaşık %80’lik bir bölümü hava yolu ile taşınmaktadır

Yer Hizmetleri 2021 Final

16. Elektronik ortamda yazılımlar vasıtası ile yapılan Check-in işlemidir. Biniş kartları ve bagaj etiketleri elektronik olarak üretilmektedir.
Yukarıdaki açıklamaya uygun Check-in türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) ADR Check-in
B) Manuel Check-in
C) Self Check-in
D) Yüz yüze Check-in
E) Bilgisayar ile Check-in

Cevap : E) Bilgisayar ile Check-in

17. Ağır kargolar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 250 kg’ı aşan yükler ya konteynır içinde ya da paletler üzerinde ULD kargo kısmında taşınır.
B) Yükleme sırasında çalışan sağlığı ve güvenliği korunmalı ve uygun yükleme gereçleri temin edilmelidir.
C) Büyüklüğü ve ağırlığı nedeniyle özel işleme tabii olan ve tek parça ağırlığı olan yüklerdir.
D) Bu kargoların yüklenmesinde uçak kapasitesi aşılmalıdır.
E) 150 kg ve üzeri olan (borular, uçak parçaları, makine parçaları gibi) yüklerdir. Genellikle uçaklarda yığma şekilde yapılan yüklemelerde tek parça yük ağırlığı maksimum 250 kg’dır.

Cevap : D) Bu kargoların yüklenmesinde uçak kapasitesi aşılmalıdır.

18. Yolcu profilleri (kategorileri) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bazı yolcular için ihtiyaç duyulan özel ekipmanlar mevcuttur
B) Hamile yolcular ve engelli yolcular özellikli yolcu kategorileri içerisinde yer almamaktadır
C) Yer hizmetleri personeli, yolcu kategorilerine göre yolcular ile ilgili olarak hava aracı mürettebatını bilgilendirmelidir
D) Yolcu kategorilerine göre verileri ekstra hizmetler bulunmaktadır
E) Uluslararası kurallar gereği yolcu çeşitlerine yönelik uygulamalar farklılık gösterebilir

Cevap : B) Hamile yolcular ve engelli yolcular özellikli yolcu kategorileri içerisinde yer almamaktadır

19. …………….. öncesi uçma denemeleri gerçekleşmiş ve çeşitli eserlerde belirtilmiştir. Ancak havacılık literatüründe uçak ile ilik uçuşun Wright Kardeşler tarafından gerçekleştirildiği kabul edilmektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 19.yy
B) 11.yy
C) 16.yy
D) 10.yy
E) 12.yy

Cevap : A) 19.yy

Yer Hizmetleri 2021 Final

20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yeni hava yolu firmaları kurulmuş hava yolu taşımacılığı toplum içerisinde saygın ve cazip bir taşıma türü olarak kabul edilmiştir.
B) 1950-60’lı yıllarda havayolu firmaları hava yolu taşımacılığı talep attırmak hava yolu taşımacılığını topluma özendirmek için çeşitli faaliyetler geliştirilmiştir.
C) Uçakların teknolojilerinde meydana gelen hızlı ilerlemeler sayesinde hava yolu taşımacılık sektörü gün geçtikçe büyümüş ve cazip bir pazar haline gelmiştir.
D) Hava yolu taşımacılık faaliyetlerinin artması sonucu havalimanı sayıları artmıştır.
E) Sektörde yer alan hava yolu firmaları arasında rekabet azalmıştır.

Cevap : E) Sektörde yer alan hava yolu firmaları arasında rekabet azalmıştır.

21. Genellikle …………………işletmelerinde uçak içerisinde ücretli ikram hizmetleri sunulmaktadır. Yolcular uçağa yüklenen ikramları bedelini ödeyerek tüketmektedir.

Yukardaki cümlede bos bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) bayrak taşıyıcısı
B) bağımsız hava yolu
C) geleneksel hava yolu
D) devlet destekli hava yolu
E) düşük maliyetli hava yolu

Cevap : E) düşük maliyetli hava yolu

22. İkram hizmetlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) İkram yüklemeleri her zaman yedek meydanlarında yapılır.
B) Yüklenen ikramlar kabin görevleri tarafından kontrol edilerek taraflar arasında mutabakat sağlanır.
C) Eksiklik durumlarında yer hizmetleri kuruluşu ya da ikram üreticisi bilgilendirerek bu eksikliğin uçuş saatinden önce giderilmesi istenilir.
D) Uçuş başlamadan ve yolcu alımı gerçekleştirilmeden kısa bir süre önce ikramların uçağa yüklenmesi gerekmektedir.
E) Anlaşmalar doğrultusunda ara meydanlarından da ikram yüklenmesi gerçekleşebilir.

Cevap : A) İkram yüklemeleri her zaman yedek meydanlarında yapılır.

23. Hava yolu işletmeleri ve yer hizmetleri kuruluşu arasında yapılan anlaşmalara uyulup uyulmadığı sürekli ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ………………….sayesinde ortaya çıkartmaktadır.

Yukardaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) hizmetleri
B) kontroller
C) planlamalar
D) fonksiyonlar
E) Örgütler

Cevap : B) kontroller

24. Yolcuların uçuş öncesi ve uçuş sonrası işletmelerinin yapıldığı bünyesinde hava ulaştırma hizmetleri ile ilgili kuruluş ve kolaylık tesislerini bulunduran bina veya binalar grubuna ne ad verilir?

A) kule
B) Apron
C) terminal
D) park alanı
E) hava tarafı

Cevap : C) terminal

25. Yolcu ve personelin uçağa inip binmesini sağlayan araca ne ad verilir?

A) yolcu merdiveni
B) bagaj arabası
C) palet
D) forklift
E) Trolley

Cevap : A) yolcu merdiveni

26. …………… olarak adlandırılan ve uçak içerisinde mutfak hizmetlerinin gerçekleştirildiği birim olan yerde ikramların yolcular için hazırlandığını söylemek mümkündür. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Trolley
B) Galler
C) Troller
D) Galley
E) Kokpit

Cevap : D) Galley

27. 2017 yılı sonu verilerine göre son yedi yılda transit trafik sayısı yaklaşık %………… artist göstermiştir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 15
B) 25
C) 50
D) 75
E) 100

Cevap : C) 50

28. …………. faaliyetleri ile birlikte havacılık sektöründe yaşanan kaza-kırım riskleri azalmaktadır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Gözetim
B) Yükleme
C) Yakıt ikmali
D) Uçak-Hat bakım
E) Ramp

Cevap : D) Uçak-Hat bakım

29. Ulaşım hizmeti, SHGM tarafından hazırlanan SHY-…………. yönetmeliğinde belirtilmiş olan havalimanı yer hizmet türlerinden bir tanesidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 44
B) 33
C) 55
D) 11
E) 22

Cevap : E) 22

30. Aşağıdakilerden hangisi rutin olmayan işlem formunun kısaltmasıdır?

A) NNB
B) DGR
C) ABB
D) NRI
E) ULD

Cevap : D) NRI

31. Başkaları vasıtasıyla iş yaptırma, insanları verimli ve etkili yönlendirmeye ne denir?

A) Bildirim
B) Denetim
C) Biçim
D) Üretim
E) Yönetim

Cevap : E) Yönetim

Yer Hizmetleri 2021 Final

32. 1940’lı yılların ardından ikram hizmetlerinin artan önemi uçak içerisinde ……………. oluşturulmasını hızlandırmıştır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Flaplerin
B) Kokpitlerin
C) Kabinlerin
D) Mutfakların
E) Rudderların

Cevap : D) Mutfakların

33. Hava yolu taşımacılık faaliyetlerinin özellikle ……………….. ardından gelişmesi ile birlikte hava yolu taşımacılığında yönelik ilgiyi arttırmak için uçak içerisinde ikram servisleri yapılmaya başlandı.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Mondros Antlaşması’nın
B) Büyük Buharan’ın
C) Balkan Harbi’nin
D) II. Dünya Savaşı’nın
E) Lozan Antlaşması’nın

Cevap : D) II. Dünya Savaşı’nın

34. Aşağıdakilerden hangisi terminal içindeki yer hizmetleri faaliyetleri arasında yer almaz?

A) Biletleme-Check-in
B) Bagajları uçağa yükleme
C) Transit yolcu hizmetleri
D) Bagaj kontrol
E) Bagaj teslim

Cevap : B) Bagajları uçağa yükleme

35. Belirlenen amaçlara ulaşmak için insanları, ekipmanları, parayı, zamanı ahenkli, etkin ve verimli kullanabilmek…………………… kavramının özünü oluşturmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) davranış
B) kontrol
C) bildirim
D) denetim
E) yönetim

Cevap : E) yönetim

36. EASA’nın uçak bakımları ile ilgili en önemli kuralı Part-145 sayılı…………………… Bakım Merkezi olmasıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ulusal
B) Yerli
C) Onaylı
D) Uluslararası
E) Yabancı

Cevap : C) Onaylı

37. Yer hizmetleri kuruluşları ulaşım hizmetlerini yerine getirmek için otoriteler tarafından belirlenmiş olan…………………. ulaşım araçlarına sahip olmalıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) demir yolu
B) deniz
C) terminal
D) hava
E) kara

Cevap : E) kara

38. Hava trafik kontrol hizmetlerindeki ana unsur………………

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Maliyettir.
B) Yakıt tasarrufudur.
C) Hızdır.
D) Verimliliktir.
E) Emniyettir

Cevap : E) Emniyettir

39. 2017 yılı sonu yolcu trafiğinin ülkemizde son yedi yıla göre kendini yaklaşık olarak……………. kapladığı görülmektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) ona
B) ikiye
C) üçe
D) altıya
E) beşe

Cevap : B) ikiye

Yer Hizmetleri 2021 Final

40. Havalimanı kategorisine göre yer hizmetleri kuruluşlarının bulundurması gereken teçhizat listeleri hangi kuruluş tarafından belirlenmektedir?

A) UBAK
B) TCDD
C) DHMİ
D) ACI
E) SHGM

Cevap : C) DHMİ

41. Yüzeyi temizlenmiş uçağın sınırlı bir süre için kırığı ya da buz oluşmasına, kar veya sulu karın birikmesine karşı koruma altına alınması işlemine ne ad verilir?

A) Anti-icing
B) Push-back
C) De-icing
D) Check-in
E) Boarding

Cevap : A) Anti-icing

42. I. Hava trafik kontrol hizmeti
II. Uçuş bilgi hizmeti
III. İkaz hizmeti
IV. Yer hizmetleri yönetimi
Yukarıdakilerden hangisi hangileri hava trafik yönetimi temel faaliyetleri arasında yer almaz?

A) Yalnız II
B) II ve IV
C) Yalnız III
D) Yalnız I
E) Yalnız IV

Cevap : E) Yalnız IV

43. Havalimanlarında terör eylemi gerçekleştirmek isteyen örgüt elemanlarının yıllar öncesinden havalimanında normal bir vatandaş gibi çalışmaya başladığı ya da uçak kaçıran teröristlerin bu girişime yönelik senaryo çalışmaları yaptıkları ve…………………. eğitimi aldıkları bilinmektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bakım-onarım
B) Kabin
C) Yer hizmetleri
D) Hava trafik
E) Pilotaj

Cevap : E) Pilotaj

44. Organizasyonların amaçlarına etkin ve verimli bir şekilde erişebilmeleri için başkaları vasıtasıyla örgüt işlerini…………… organize etme, yürütme ve kontrol etme faaliyetlerini gerçekleştirmeleri gerekir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Örgütlenme
B) Planlama
C) Yönetim
D) Sağlama
E) Davranış

Cevap : B) Planlama

45. Yolcu sayısı…………….. ihtiyaç duyulan hizmet ve personel sayısı artacaktır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Düştükçe
B) değişmez ise
C) Aynı kaldıkça
D) Azaldıkça
E) Arttıkça

Cevap : E) Arttıkça

46. Terörizm; ……………. siyasal, ekonomik, politik amaçlara ulaşmak için sivilleri, resmi, yerel ve genel yönetimleri hedef alan yıldırma, baskı, fiziksel ve psikolojik şiddet içeren eylemler bütünüdür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Eğitimsel
B) Bilimsel
C) Demografik
D) Teknolojik
E) Dinsel

Cevap : E) Dinsel

47. Bu alanların yoğun yerleri olması, insanları bu taşıma şeklinden uzaklaştırma arzusu, bu sektöre yönelik finansal kayıpların sağlanması isteği gibi birçok sebepten dolayı…………… terör eylemlerine sahne olmaktadır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Deniz limanları
B) Parklar
C) Havalimanları
D) İstasyonlar
E) Konser Alanları

Cevap : C) Havalimanları

48. I. Havadaki ve yerdeki hava taşıtlarının birbirleri ile çarpışmasını sağlamak

II. Yerde, meydan manevra sahasında hareket eden hava araçları ve diğer nesneleri çarpışmasını önlemek

III. Düzenli, hızlı, etkili bir trafik akışı sağlamak

Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri hava trafik yönetim hizmetinin amaçları arasında yer almaz?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I, II, III
D) Yalnız I
E) Yalnız III

Cevap : D) Yalnız I

49. Aşağıdaki yemek kodlarından hangisi Müslüman yemeğini tanımlamaktadır?

A) DBML
B) VGML
C) KSML
D) NSML
E) MOML

Cevap : E) MOML

Ders Kitabı

Auzef Yer Hizmetleri Auzef Yer HizmetleriDers Kitabı PDF
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği telegram - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

 

Havacılık
Havalimanları
Terminaller Havalimanı Faaliyetleri
Havalimanı Sistemleri

Havayolu şirketleri
Ruhsat türleri
Dış kaynaklardan yararlanma
EU Direktif 96/67/EC
İşbirlikler

SHY-22
2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu
Ruhsat Tipleri
Havacılık Terimleri

error: Content is protected !!