auzefSivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiYer Hizmetleri

Yer Hizmetleri Vize Deneme -1

Yer Hizmetleri Vize Deneme -1

#1. Aşağıdakilerden hangisi yer hizmetleri kuruluşu ve ilgili havacılık otoritesi arasında imzalanan anlaşmadır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi havacılık harici faaliyetler arasında yer almaz?

#3. Havayolu firmalarının sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak için ……………..olan uçuş operasyonuna odaklanması ve destek faaliyetler için ………………kullanması havayolu firmaları ile yer hizmeti kuruluşlarının faaliyetlerinin ortak bir alanda toplanmasına neden olmaktadır.

#4. Aşağıdakilerden hangisi havayolu talebini durgunlaştıran ve havalimanı faaliyetlerinin kalitesini azaltan faktörler arasında yer alır?

#5. Hizmet türlerinden, temsil, gözetim ve yönetim, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi, ikram servis ile uçuş operasyon hizmetini yapmak üzere yetkilendirilmiş özel hukuk tüzel kişilerine her bir hizmet türü için verilecek çalışma belgelerini kapsayan ruhsat aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Tarihte hava aracı ile ilk uçma deneyimi kim tarafından gerçekleştirilmiştir?

#7. Terminal binası, kargo binası, kapılar, otomobil park alanları, restoranlar, garajlar ve araç hizmetleri, havaalanı ulaşım yolları ve terminal önü yolcu-bagaj indirme/bindirme alanları havalimanlarındaki hangi alanı oluşturmaktadır?

#8. Aşağıdakilerden hangisi havacılık sistemi içerisinde yer almaz?

#9. Türk modeli olarak da yabancı literatürde yer alan …………… modeli ile yatırımcılar havalimanı terminali ya da havalimanı inşa etmekte, belirli bir süre kullanım ve işletme hakkını ve buradan sağlanan gelirleri elde etme hakkına sahip olmakla birlikte sözleşme süresi sonunda bu haklarını tekrar devlete devretmektedir.” Açıklamadaki boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Havayolu firması ve yer hizmet kuruluşu kendi aralarında belirlenen anlaşmalar sonucunda faaliyetleri yerine getirmektedir. Anlaşmalar neticesinde taraflar belirlenen standartlar doğrultusunda faaliyetleri yerine getirmekten sorumludur. Bu sözleşmelerde belirlenen koşullardan sapmalar gözlemlendiğinde hizmet sağlayıcı………… gün içerisinde bu eksikliğini gidermelidir. Açıklamada yer alan boşluğa gelecek sayı aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve yer hizmetleri sektörünün özelleştirilmesine neden olan direktiftir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi havacılık sektörünün gelişmesinde etkili olan deregülasyonlardan değildir?

#13. Karada ve su üzerinde hava araçlarının kalkması ve inmesi için özel olarak hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yolcu ve yük alınmasına ve verilmesine elverişli tesisleri bulunan yerlere ne ad verilir?

#14. Hizmet türlerinden tamamı ya da birkaçını (yolcu trafik, yük kontrolü, haberleşme, kargo, uçak temizlik) en az üç uluslararası trafiğe açık havalimanında teşkilatlandıran hava taşıyıcılarına yer hizmeti veren yetkilendirilmiş kuruluşların sahip olması gereken ruhsat tipi aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi yer hizmetleri faaliyetleri arasında yer almaz?

#16. Aşağıdakilerden hangisi havacılık sektöründe kullanılan işbirliklerinin avantajlarından değildir?

#17. Havayolu firması ve yer hizmeti kuruluşları arasında hangi anlaşma imzalanır?

#18. Türkiye'de havalimanı işleticisi otorite aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Dünya üzerindeki havalimanlarından birçoğu ............. ülkesinde yer almaktadır. Boşluğu aşağıdaki şıklardan doldurunuz.

#20. Uçakların uçuşa hazırlanması, yolcu-bagaj operasyonları, yükleme boşaltma işlemleri hangi kuruluşların faaliyetleri arasında yer almaktadır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Yer Hizmetleri Vize Deneme -1

1. Tarihte hava aracı ile ilk uçma deneyimi kim tarafından gerçekleştirilmiştir?

a) Oliver Twist
b) Piri Reis
c) Vecihi Hürkuş
d) Wright Kardeşler
e) Hiçbiri

Cevap : d)Wright Kardeşler

2. Aşağıdakilerden hangisi havacılık sistemi içerisinde yer almaz?

a) Uçak üreticileri
b) Yakıt tedarikçileri
c) Havalimanı operatörleri
d) İkram üretim şirketleri
e) Havalimanı sağlık kuruluşları

Cevap : e)Havalimanı sağlık kuruluşları

3. Türkiye’de havalimanı işleticisi otorite aşağıdakilerden hangisidir?

a) SHGM
b) DHMİ
c) TUİK
d) TBMM
e) TCDD

Cevap : b)DHMİ

4. Aşağıdakilerden hangisi havacılık sektörünün gelişmesinde etkili olan deregülasyonlardan değildir?

a) Küreselleşme
b) Sanayi Devrimi
c) Teknoloji değişimi
d) Ticarileşme
e) Yeniden şekillenme

Cevap : b)Sanayi Devrimi

5. Dünya üzerindeki havalimanlarından birçoğu …………. ülkesinde yer almaktadır. Boşluğu aşağıdaki şıklardan doldurunuz.

a) Rusya
b) Türkiye
c) Amerika Birleşik Devletleri
d) Fransa
e) Çin

Cevap : c)Amerika Birleşik Devletleri

6. Türk modeli olarak da yabancı literatürde yer alan …………… modeli ile yatırımcılar havalimanı terminali ya da havalimanı inşa etmekte, belirli bir süre kullanım ve işletme hakkını ve buradan sağlanan gelirleri elde etme hakkına sahip olmakla birlikte sözleşme süresi sonunda bu haklarını tekrar devlete devretmektedir.” Açıklamadaki boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kullan-at
b) Yap-işlet-devret
c) Yap-sat
d) İşletme
e) Hepsi

Cevap : b)Yap-işlet-devret

7. Karada ve su üzerinde hava araçlarının kalkması ve inmesi için özel olarak hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yolcu ve yük alınmasına ve verilmesine elverişli tesisleri bulunan yerlere ne ad verilir?

a) Hava sahası
b) Apron
c) Havalimanı
d) Terminal
e) İstasyon

Cevap : c)Havalimanı

8. Terminal binası, kargo binası, kapılar, otomobil park alanları, restoranlar, garajlar ve araç hizmetleri, havaalanı ulaşım yolları ve terminal önü yolcu-bagaj indirme/bindirme alanları havalimanlarındaki hangi alanı oluşturmaktadır?

a) Kara tarafı
b) Hava tarafı
c) Apron
d) Kule
e) Hiçbiri

Cevap : a)Kara tarafı

9. Aşağıdakilerden hangisi havayolu talebini durgunlaştıran ve havalimanı faaliyetlerinin kalitesini azaltan faktörler arasında yer alır?

a) Havalimanlarındaki operasyonların yetersiz ve eksik olması
b) Havayolu firmalarının havalimanlarındaki eksik/yetersiz faaliyetleri
c) Havayolu ve havalimanı çalışanlarının tatmin etmeyen çalışma koşulları
d) Yolcu hizmet yetersizlikleri
e) Hepsi

Cevap : e)Hepsi

10. Aşağıdakilerden hangisi havacılık harici faaliyetler arasında yer almaz?

a) Yiyecek içecek stantları
b) Gümrüksüz alışveriş mağazaları
c) Bankalar/Döviz Büroları
d) Havalimanı yer hizmetleri
e) Taksi hizmetleri, Araç kiralama

Cevap : d)Havalimanı yer hizmetleri

11. Hizmet türlerinden tamamı ya da birkaçını (yolcu trafik, yük kontrolü, haberleşme, kargo, uçak temizlik) en az üç uluslararası trafiğe açık havalimanında teşkilatlandıran hava taşıyıcılarına yer hizmeti veren yetkilendirilmiş kuruluşların sahip olması gereken ruhsat tipi aşağıdakilerden hangisidir?

a) A tipi ruhsat
b) B tipi ruhsat
c) C tipi ruhsat
d) D tipi ruhsat
e) E tipi ruhsat

Cevap : a)A tipi ruhsat

12. Havayolu firması ve yer hizmeti kuruluşları arasında hangi anlaşma imzalanır?

a) Standart yer hizmetleri anlaşması
b) Hizmet sözleşmesi
c) Karar anlaşması
d) Ticaret sözleşmesi

Cevap : a)Standart yer hizmetleri anlaşması

13. Aşağıdakilerden hangisi havacılık sektöründe kullanılan işbirliklerinin avantajlarından değildir?

a) Dış kaynak kullanıcısına değer yaratma
b) Dış kaynak kullanıcısının finansal yapısına olumlu katkı sağlama
c) Havayolu firmasının üretim maliyetlerini azaltma
d) Taraflara stratejik avantaj sağlama
e) Gümrüksüz sahada satılan ürünlere talebi arttırma

Cevap : e)Gümrüksüz sahada satılan ürünlere talebi arttırma

14. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve yer hizmetleri sektörünün özelleştirilmesine neden olan direktiftir?

a) 96/67/EC
b) 55/44/EU
c) 67/96/EU
d) 44/55/EU
e) 96/97/EU

Cevap : a)96/67/EC

15. Aşağıdakilerden hangisi yer hizmetleri kuruluşu ve ilgili havacılık otoritesi arasında imzalanan anlaşmadır?

a) Standart yer hizmetleri anlaşması
b) Hizmet Sözleşmesi
c) Ticaret Anlaşması
d) Politik karar
e) Hiçbiri

Cevap : b)Hizmet Sözleşmesi

16. Aşağıdakilerden hangisi yer hizmetleri faaliyetleri arasında yer almaz?

a) Temsil
b) Yük Kontrolü ve Haberleşme
c) Birim Yükleme Gereçlerinin Kontrolü
d) Hava Trafik
e) Yolcu Trafik

Cevap : d)Hava Trafik

17. Hizmet türlerinden, temsil, gözetim ve yönetim, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi, ikram servis ile uçuş operasyon hizmetini yapmak üzere yetkilendirilmiş özel hukuk tüzel kişilerine her bir hizmet türü için verilecek çalışma belgelerini kapsayan ruhsat aşağıdakilerden hangisidir?

a) A
b) B
c) C
d) D
e) E

Cevap : c)C

18. Havayolu firması ve yer hizmet kuruluşu kendi aralarında belirlenen anlaşmalar sonucunda faaliyetleri yerine getirmektedir. Anlaşmalar neticesinde taraflar belirlenen standartlar doğrultusunda faaliyetleri yerine getirmekten sorumludur. Bu sözleşmelerde belirlenen koşullardan sapmalar gözlemlendiğinde hizmet sağlayıcı………… gün içerisinde bu eksikliğini gidermelidir. Açıklamada yer alan boşluğa gelecek sayı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 20
b) 45
c) 15
d) 60
e) 30

Cevap : e)30

19. Havayolu firmalarının sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak için ……………..olan uçuş operasyonuna odaklanması ve destek faaliyetler için ………………kullanması havayolu firmaları ile yer hizmeti kuruluşlarının faaliyetlerinin ortak bir alanda toplanmasına neden olmaktadır.

a) Temel yetenekleri/dış kaynak
b) Dış kaynak/temel yetenekleri
c) Ölçek /dış kaynak
d) Amacı/yardımcı
e) Hiçbiri

Cevap : a)Temel yetenekleri/dış kaynak

20. Uçakların uçuşa hazırlanması, yolcu-bagaj operasyonları, yükleme boşaltma işlemleri hangi kuruluşların faaliyetleri arasında yer almaktadır?

a) Havalimanı işleticisi
b) Havayolu işleticisi
c) Terminal işleticisi
d) Hava trafik kontrol birimi
e) Havalimanı yer hizmetleri

Cevap : e)Havalimanı yer hizmetleri

Yer Hizmetleri Vize Deneme -1

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
telegram - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!