Anadolu AöfİŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 8

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 8

#1. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin çalışanlarına etik konular ile ilgili verdiği eğitimler arasında yer almaz?

Cevap : e. Uzmanlaşma

#2. İşyerinde yöneticilerin astlarına ya da çalışanların birbirlerine karşı uyguladıkları işten ayrılmaya zorlayan bezdirici davranışlara ............... denir.

Cevap : a. Yıldırma

#3. Aşağıdakilerden hangisi kimileri tarafından ahlaki bir problem olarak da kabul edilebilen bir ahlaki sorumluluktur?

Cevap : d. Whistleblowing

#4. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iç paydaşlarından biri değildir?

Cevap : e. Tedarikçiler

#5. Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı için yanlıştır?

Cevap : d. İş ahlakı, iş dünyasına ait özel bir ahlakın var olduğudur.

#6. Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakının ikilem konularından birisi değildir?

Cevap : c. Örgüt imajı

#7. Aşağıdakilerin hangisi ahlakın düşünme şekillerinden biridir?

Cevap : b. Meta-etik düşünme

#8. Aşağıda sayılan paydaşlardan hangisinin hem yönetim kurullarına hem de çalışanlara karşı ahlaki sorumlulukları bulunmaktadır?

Cevap : d. Yöneticiler

#9. “En çok sayıdaki insan için en fazla mutluluk”un en doğru davranış olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Jeremy Bentham

#10. Aşağıdakilerden hangisi hem yasalarla belirlenmiş hem de yazılı olmayan kurallarla ilişkili bir kavramdır?

Cevap : c. Adalet

#11. Aşağıdakilerden hangisi Teleolojik Ahlak Teorilerinden biridir?

Cevap : a. Faydacı ahlak teorisi

#12. Aşağıdakilerden hangisi egoizm teorilerinden biridir?

Cevap : d. Hazcılık

#13. İş ahlakının işletmeler açısından öneminin artması konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : d. Çok uluslu işletmelerin farklı kültürlerden insanları çalıştırması sebebiyle faaliyetlerine kısıtlama getirilmesi gerekliliği

#14. İşletmeler için yazılı etik kodlar ne zaman oluştu rulmaya başlamıştır?

Cevap : d. 1990’lı yıllarda

#15. Aşağıdakilerden hangisi özellikle sermaye piyasalarında çalışanların neden olduğu haksız kazançlarla ilgili bir ahlaki problemi ifade etmektedir?

Cevap : b. İçeriden öğrenenlerin ticareti

#16. Aşağıdakilerden hangisi üniversitelerdeki işletmecilik okullarında etik eğitimine verilebilecek örneklerden biri değildir?

Cevap : a. İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği’nin(İGİAD) kurulması

#17. Hangi dönemde ABD’deki okullarda iş ahlakı, felsefeden ayrı, bir bilim dalı olarak ele alınmaya başlamıştır?

Cevap : d. 1920-1950 arası

#18. İş ahlakına yönelik verilen eğitim programlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : a. Eğitim programları herkes için aynı düzenlenmelidir.

#19. Aşağıdakilerden hangisi ideal bir etik kodun özel liklerinden değildir?

Cevap : a. Üst düzey ve bazı hassas mevkilerde çalışanlar için esnek olmalıdır.

#20. Aşağıdakilerden hangisi adalet teorisini geliştiren düşünürdür?

Cevap : c. Rawls

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 8

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 8-min

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Ünite – 8
İş Ahlakı Açısından Eğitim ve Etik Kodların Önemi

Birey iş ahlakına yönelik olarak ilk eğitimini nerede alır?

a. Okulda
b. Ailede
c. Arkadaşları arasında
d. Özel eğitim kurumlarında
e. İşletmelerde

Cevap : b. Ailede

İş ahlakına yönelik verilen eğitim programlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Eğitim programları herkes için aynı düzenlenmelidir.
b. Ahlaki problemleri açıklamak için senaryolar kullanılmalıdır.
c. Yönetici kadrolarındakilere ahlakla ilgili kuramsal bilgi verilmelidir.
d. Soru-cevap şeklindeki eğitime önem verilmelidir.
e. Çalışanların etik koduna uyması gerektiği vurgulanmalıdır.

Cevap : a. Eğitim programları herkes için aynı düzenlenmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerdeki iş ahlakı için düzenlenen periyodik seminerlerde yöneticilerin yararlandığı yöntemler arasında yer almaz?

a. Panel düzenlemek
b. Basın bülteni hazırlamak
c. Konferanslar düzenlemek
d. Sözcü bulundurmak
e. Soru-cevap şeklinde toplantılar yapmak

Cevap : b. Basın bülteni hazırlamak

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin çalışanlarına etik konular ile ilgili verdiği eğitimler arasında yer almaz?

a. Çalışanların kararları
b. Rakiplerle ilişkiler
c. Dürüstlük
d. Çatışma
e. Uzmanlaşma

Cevap : e. Uzmanlaşma

Kişisel ahlak ve aile ahlakı aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa gerçek önemini kazanmış olur?

a. Etik kod
b. İş ahlakı
c. Toplumsal ahlak
d. Kurumsal ahlak
e. Siyasal ahlak

Cevap : c. Toplumsal ahlak

İşletmeler için yazılı etik kodlar ne zaman oluştu rulmaya başlamıştır?

a. 1960’lı yıllarda
b. 1970’li yıllarda
c. 1980’li yıllarda
d. 1990’lı yıllarda
e. 2000’li yıllarda

Cevap : d. 1990’lı yıllarda

Yapılacak işlerde saptanan standartların minimum özelliklerinin ortaya konulmasına ne ad verilir?

a. İş ahlakı
b. Etiksel süreç
c. Etik kod
d. Etik eğitimi
e. Sosyal sorumluluk

Cevap : c. Etik kod

Aşağıdakilerden hangisi ideal bir etik kodun özel liklerinden değildir?

a. Üst düzey ve bazı hassas mevkilerde çalışanlar için esnek olmalıdır.
b. Eğitim, denetim ve yaptırımlar ile desteklenmelidir.
c. Açık kapsamlı ve kolay anlaşılabilir olmalıdır.
d. Kamuoyunun talep ve eleştirileri dikkate alın malıdır.
e. Kapsamlı bir yap ve yapmalar listesi olmalıdır.

Cevap : a. Üst düzey ve bazı hassas mevkilerde çalışanlar için esnek olmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi işletme eğitiminin sorgulanma nedenlerinden biri değildir?

a. Son yıllarda artan yolsuzluklar
b. Skandallar
c. İşletmelerin çevreye karşı duyarsızlıkları
d. Hammaddeye ulaşma güçlüğü
e. Toplumsal sorumluluklardaki eksiklikler

Cevap : d. Hammaddeye ulaşma güçlüğü

Aşağıdakilerden hangisi üniversitelerdeki işletmecilik okullarında etik eğitimine verilebilecek örneklerden biri değildir?

a. İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği’nin(İGİAD) kurulması
b. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ndeki Etik Eğitimi Çalıştayı
c. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ndeki Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi
d. Hacettepe Üniversitesi’ndeki İşletmecilik Meslek Etiği ve Araştırma Merkezi
e. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde iş etiği örnek olay kitabı ile ilgili komisyon oluşturulması

Cevap : a. İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği’nin(İGİAD) kurulması

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!