Anadolu AöfİŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 7

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 7

#1. ‘Kategorik buyruk’ kavramından aşağıdaki hangi düşünür bahsetmektedir?

Cevap : e. Kant

#2. İş ahlakı ile ilgili araştırmalar ilk olarak hangi dönemde başladı?

Cevap : c. 1900-1920 arası

#3. Aşağıdakilerden hangisi normatif olmayan ahlak teorilerinden biridir?

Cevap : c. Tanımlayıcı ahlak

#4. Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin yönetim kurullarına karşı ahlaki sorumluluklarından birisidir?

Cevap : a. Şeffaflık

#5. İş ahlakının tarihsel gelişimi göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : e. Faiz yasağı her üç semavi dinde de vardı ancak, Hristiyanlıkta bu yasağın kalkması Katolik mezhebi sebebiyle olmuştur.

#6. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin hızla değişen çevresel faktörlere karşı çalışanlarının sürekli kendilerini geliştirerek uyum sağlayabilmeleri açısından daha önemlidir?

Cevap : b. Değerler

#7. .................., belli bir mesleğin mensuplarının uyması gereken ahlaki ilkelerdir.

Cevap : b. Meslek ahlakı

#8. Aşağıdakilerden hangisi işletme eğitiminin sorgulanma nedenlerinden biri değildir?

Cevap : d. Hammaddeye ulaşma güçlüğü

#9. Aşağıdakilerden hangisi belli örgüt kültürlerinin işletmelerde yaygın kabul görebilmesi için yönetim kurulları tarafından izlenen yöntemlerden birisi değildir?

Cevap : e. Etik liderlik göstermek

#10. Kişisel ahlak ve aile ahlakı aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa gerçek önemini kazanmış olur?

Cevap : c. Toplumsal ahlak

#11. Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurullarının ahlaki sorumluluklarından birisi değildir?

Cevap : c. Etik liderlik

#12. Doğru davranışın birey, grup ve toplumsal kültüre göre değişeceğini savunan ahlak teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Göreceli ahlak

#13. Yapılacak işlerde saptanan standartların minimum özelliklerinin ortaya konulmasına ne ad verilir?

Cevap : c. Etik kod

#14. Birey iş ahlakına yönelik olarak ilk eğitimini nerede alır?

Cevap : b. Ailede

#15. Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakının gerekliliği içinde yer alamaz?

Cevap : c. Stratejistlere göre, artan nüfus karşısında önlem alınmazsa gelirlerden daha fazla pay alma adına insan şiddete yönelecektir.

#16. İyi iradeyi, “ödevi yerine getirme”ye bağlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Kant yaklaşımı

#17. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerdeki iş ahlakı için düzenlenen periyodik seminerlerde yöneticilerin yararlandığı yöntemler arasında yer almaz?

Cevap : b. Basın bülteni hazırlamak

#18. Çalışan haklarıyla ilgili en önemli düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı

#19. “Değerlendirmeye yarayan, genel ya da genel geçer olma iddiasında olan önerme” ifadesi aşağıdakilerin hangisinin tanımıdır?

Cevap : b. Norm

#20. Mutluluğu, “insanın yaşayış amaçlarından ve ahlakın ölçütlerinden biri” olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. John Stuart Mill

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 7

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 7-min

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Ünite – 7
İşletme Fonksiyonlarına Yönelik İş Ahlakı Konuları

Reklamlarda dikkat çekmek amacıyla olayları nesneleri, kişileri olduğundan büyük, hızlı, önemli göstermeye ne ad verilir?

a. Konumlandırma
b. Hedonizm
c. Abartma
d. Aldatma
e. Yanıltma

Cevap : c. Abartma

Serbest çalışan muhasebecilerle, bağımlı çalışan muhasebecilerin uyması gereken etik ilkeler farklıdır. Aşağıdakilerden hangisi serbest ve bağımlı çalışanların uyması gereken temel etik ilkelerden birisi değildir?

a. Kurumsal itibar
b. Dürüstlük
c. Tarafsızlık
d. Mesleki yeterlilik ve özen
e. Gizlilik

Cevap : a. Kurumsal itibar

Taraflardan birisinin güç olarak kullanabileceği bilginin, diğer tarafa göre fazla olması durumunda bu kişi/kuruluş bilgi avantajını kendi lehine kullanabilir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a. Asimetrik bilgi
b. Kara propaganda
c. Kandırma
d. Cahil bırakma
e. Beyaz propaganda

Cevap : a. Asimetrik bilgi

Tüketicinin, ithal ceviz satın almak istemediğini hissettiren bir ses tonuyla satıcıya “Cevizler ithal mi?” sorusuna; satıcının kendi malını satabilmek için “İthal ceviz istiyorsanız yan dükkanda bulabilirsiniz” demesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

a. Mobing
b. Nepotizm
c. Rakipleri kötüleme
d. Yol gösterme
e. Müşteri mahremiyeti

Cevap : c. Rakipleri kötüleme

Alışveriş güvenliği en çok nerede problem olmaktadır?

a. İşletmeler arası ilişkilerde
b. Alışveriş Merkezlerinde
c. Sabah erken saatlerde yapılan alışverişlerde
d. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde
e. Bakkallarda

Cevap : d. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde

İnsan beyni, beş duyu organı ile algılanan her şeyi kaydeder. Ancak her uyarıcının farkında olmaz. Farkında olmadan beyne ulaşan uyarıcıların işletmeciler tarafından kazanç amaçlı olarak kullanılması bir etik problemdir. Bu duruma literatürde ne ad verilir?

a. Nepotizm
b. Reklamla dikkat çekme
c. Bilinçaltına yönelme
d. Kârı artırma
e. Pozitivizm

Cevap : c. Bilinçaltına yönelme

Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanallarında yaşanabilen bir etik problemdir?

a. Çekme stratejisi
b. Aşırı kota koyma
c. İtme Stratejisi
d. Kota koymama
e. Yoğun dağıtım

Cevap : b. Aşırı kota koyma

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimi ile ilgili bir etik problemdir?

a. Ergonomik çalışma ortamı
b. Eşit işe eşit ücret
c. Liyakat
d. Mobing
e. Fazla mesai

Cevap : d. Mobing

Ürün güvenliği kapsamında değerlendirilebilecek olan GDO, neyin kısaltılmışıdır?

a. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
b. Gizli Dağıtım Organizasyonları
c. Dağıtımda Güvenilirlik Dürüstlük Olgunluk
d. Güncel, Doğru, Opsiyonel üretim
e. Günlük Dengeli gıda Oranı

Cevap : a. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

Aşağıdakilerden hangisi, ihtiyaç duyan paydaşların isteklerine uygun muhasebe bilgilerinin taşıması gereken özelliklerden birisidir?

a. Detaylı olma
b. Subjektif olma
c. İkincil verilere dayanma
d. Benzersiz olma
e. Zamanlı olma

Cevap : e. Zamanlı olma

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!