Anadolu AöfİŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 6

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 6

#1. Reklamlarda dikkat çekmek amacıyla olayları nesneleri, kişileri olduğundan büyük, hızlı, önemli göstermeye ne ad verilir?

Cevap : c. Abartma

#2. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sorumluluk piramidi arasında yer almaz?

Cevap : d. Bireysel sorumluluk

#3. Taraflardan birisinin güç olarak kullanabileceği bilginin, diğer tarafa göre fazla olması durumunda bu kişi/kuruluş bilgi avantajını kendi lehine kullanabilir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Cevap : a. Asimetrik bilgi

#4. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluklarıyla ilgili klasik yaklaşımın bakış açısını yansıtır?

Cevap : e. İşletmeler kâra odaklanmalı ve istihdam oluşturmalıdır

#5. Toff­ler’a göre aşağıdakilerden hangisi insanın sorumsuzca davranmasına neden değildir?

Cevap : c. Tecrübeye dayalı nedenler,

#6. Çevre analizi neden “karşılıklı etkileşimli süreç” anlamına gelmektedir?

Cevap : c. Etik ve sosyal sorumluluk konularının ele alınması

#7. Alışveriş güvenliği en çok nerede problem olmaktadır?

Cevap : d. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde

#8. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ve yöneticilerin tüketicilere karşı olan temel görevleri arasında yer almaz?

Cevap : a. İşletmeci çevresel faktörler hakkında bilgi vermeli

#9. “Yaşam standardının yükseltilmesine katkı”, hangi sorumluluk grubuna girer?

Cevap : d. Gönüllü sorumluluk

#10. İş etiği aşağıdaki grupların hangileri arasında yer almaz?

Cevap : c. Çalışanlarla hükümet arasında

#11. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk türlerinden birisi değildir?

Cevap : e. Stratejik sorumluluk

#12. İşletmelerin beş sosyal sorumluluk ilkesi olduğunu söyleyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Keith Davis

#13. Aşağıdakilerden hangisi Peter French’in görüşlerinden birisi değildir?

Cevap : a. İşletmelerin kararları ile bireylerin kararları benzerdir.

#14. Örgütlerde etik davranış modelinde medya hangi etik konular arasında yer alır?

Cevap : e. Kültürel etkiler

#15. Aşağıdakilerden hangisi günümüzün etik sorunlarından birisi değildir?

Cevap : d. İşletmeler politik ve ekonomik gruplarla iş birliği halindedir.

#16. Aşağıdakilerden hangisi etik dışı örgütlerde sık rastlanılan konulardan biri değildir?

Cevap : b. Çalışanları kişisel etikleri konusunda desteklemek

#17. Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanallarında yaşanabilen bir etik problemdir?

Cevap : b. Aşırı kota koyma

#18. Aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olamaz?

Cevap : d. Görev sorumluluğu olan bir kişiden bireysel sorumluluk beklenmez

#19. “Sözleşmeye dayanan etik”, kavramını ilk kim kullanmıştır?

Cevap : c. Laura Nash

#20. Ürün güvenliği kapsamında değerlendirilebilecek olan GDO, neyin kısaltılmışıdır?

Cevap : a. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 6

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 6

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Ünite – 6
İşletme İçine Yönelik İş Ahlaki Konuları

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iç paydaşlarından biri değildir?

a. Sendikalar
b. Yöneticiler
c. Hissedarlar
d. Çalışanlar
e. Tedarikçiler

Cevap : e. Tedarikçiler

Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurullarının ahlaki sorumluluklarından birisi değildir?

a. Temel iş ahlakı stratejisinin belirlenmesi
b. Değerlerle yönetim
c. Etik liderlik
d. Etik kodların oluşturulması
e. Etik bir örgütsel iklimin oluşturulması

Cevap : c. Etik liderlik

Aşağıda sayılan paydaşlardan hangisinin hem yönetim kurullarına hem de çalışanlara karşı ahlaki sorumlulukları bulunmaktadır?

a. Müşteriler
b. Hissedarlar
c. Sendikalar
d. Yöneticiler
e. Tedarikçiler

Cevap : d. Yöneticiler

Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin yönetim kurullarına karşı ahlaki sorumluluklarından birisidir?

a. Şeffaflık
b. İnsan haklarına saygı
c. Adalet
d. Katılımcı yönetim
e. Değerlerle yönetim

Cevap : a. Şeffaflık

Aşağıdakilerden hangisi özellikle sermaye piyasalarında çalışanların neden olduğu haksız kazançlarla ilgili bir ahlaki problemi ifade etmektedir?

a. Presenteeism
b. İçeriden öğrenenlerin ticareti
c. İşveren itibarını korumama
d. Whistleblowing
e. Kaytarma

Cevap : b. İçeriden öğrenenlerin ticareti

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin hızla değişen çevresel faktörlere karşı çalışanlarının sürekli kendilerini geliştirerek uyum sağlayabilmeleri açısından daha önemlidir?

a. Etik kodlar
b. Değerler
c. Örgüt kültürü
d. Örgütsel iklim
e. Misyon ve vizyon

Cevap : b. Değerler

Aşağıdakilerden hangisi kimileri tarafından ahlaki bir problem olarak da kabul edilebilen bir ahlaki sorumluluktur?

a. Presenteeism
b. İçeriden öğrenenlerin ticareti
c. İşveren itibarını korumama
d. Whistleblowing
e. Kaytarma

Cevap : d. Whistleblowing

Aşağıdakilerden hangisi belli örgüt kültürlerinin işletmelerde yaygın kabul görebilmesi için yönetim kurulları tarafından izlenen yöntemlerden birisi değildir?

a. Etik kodların geliştirilmesi
b. Etik eğitimi programları düzenlemek
c. Etik komiteleri oluşturmak
d. Etik dışı davranışları bildirme sistemleri kurmak
e. Etik liderlik göstermek

Cevap : e. Etik liderlik göstermek

Aşağıdakilerden hangisi hem yasalarla belirlenmiş hem de yazılı olmayan kurallarla ilişkili bir kavramdır?

a. Vizyon ve misyon
b. Değerler
c. Adalet
d. Örgütsel iklim
e. Örgüt kültürü

Cevap : c. Adalet

Çalışan haklarıyla ilgili en önemli düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

a. Anayasa
b. 4857 Sayılı İş Kanunu
c. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
d. SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı
e. Türk Ticaret Kanunu

Cevap : d. SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!